อพาร์ทเม้นท์ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

ซ.อ่อนนุช 19 -21 ถ.อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,500 - 20,000 บาท/เดือน
750 - 1,800 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 7299 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 43 : Sky View Fitness
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 75 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com | ที่ตั้ง 907 อ่อนนุช 19 -21 อ่อนนุช สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com หอพัก ใกล้ ย่าน อ่อนนุช 19 -21 อ่อนนุช

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

กรองทองแมนชั่นสุขุมวิท77 ( อ่อนนุช 19-21) - สัมผัสรูปแบบห้องพักที่หรูหราทันสมัยอย่างมีสไตล์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เหนือใคร ด้วยการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์มากมายและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ตลอด 24 ซม. ติดตั้งกล้อง CCTV ทุกจุดปลอดภัยด้วยระบบสแกนนิ้วเข้า-ออก ระบบคีย์การ์ดเข้า – ออกที่จอดรถกว่า100 คัน พร้อมลิฟท์โดยสารจำนวน 4 ตัว


สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
• มินิมาร์ทเปิดตลอด 24 ซั่วโมง
• ร้านอาหาร
• ร้านเสริมสวย
• ร้านซักรีด
• ร้านกาแฟ
• ตู้ ATM
• เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ
• ตู้น้ำหยอดเหรียญ


ระบบความปลอดภัยอื่นๆ
• เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบตามจุดของอาคาร
• มาตราฐานการฝึกระบบป้องกันอัคคีภัย


ติดถนน ใกล้ถนนสุขุมวิท, ใกล้ถนนศรีนครินทร์และวงแขวนรอบนอกใกล้ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ อาทิเช่น Tesco Lotes, Big Cและ MaxValu


** มีร้านค้าครบครันภายในอาคาร **


** รายวัน 650 บาท/คืน (เมื่อพัก 7 คืนขึ้นไป) **

 • รายเดือน :5,500 - 20,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :750 - 1,800
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าโทรศัพท์ :5 ต่อครั้ง
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 5,500 - 6,200 บาท 750 - 1,800 บาท
Studio (1เดือน/month) สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 8,999 - 9,999 บาท -
Superior สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 6,500 - 11,500 บาท -
Deluxe สตูดิโอ 34.0 ตร.ม. 7,000 - 13,500 บาท 1,200 บาท
1 Bed Suite 1 ห้องนอน 48.0 ตร.ม. 15,000 - 20,000 บาท 1,800 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ห้องราคา 5500 ยังมีเหลือไหมคะ จะเข้าอยู่ต้นมิถุนาค่ะ สัญญาหนึ่งปีอ่ะค่ะ

ที่พักโอเคนะ แต่เวลาย้ายออกรอนานกว่าจะโอนเงินประกันคืน
ต้องรอตามรอบบัญชีของเขา
เคสเรา จนท แจ้งว่าประมาณ 7-10วันทำการ เราย้ายออกสิ้นเดือนวันนี้วันที่14ยังไม่ได้เงินประกันคืนเลย
(ฝากไว้เผื่อใครอยากเข้ามาพัก)

เราว่าปกติ คง 7-10วันทำการละมั้ง (แต่ก็ถือว่านานนะ) เคสเราเขาทำเรื่องคืนเงินประกันให้เราช้ามั้ง วันที่9 ติดต่อมาบอกทำไม่ทันรอบ โอนวันที่12 บอกเดี๋ยวจะแจ้งวันโอนใหม่ ก็หาย สงสัยเราคงต้องรอ หวังว่าคงไม่ต้องรอถึงรอบเดือนหน้า.

ขอรูป รายเดือน 5500-6200 หน่อยคะ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ไหมคะ

มีห้องพัก3คนได้ปะคะ เดือนละเท่าไหร่

เรียน ลูกค้า

ห้องพักสามารถพักได้ 3 ท่านค่ะ ราคาจะเริ่มต้นที่ 5,500/เดือน

12427c5b0f1a5ec4d4c08db957628a45 เมื่อ 03/5/2017, 15:52 น. - 49.230.239.xxx

เดือนหน้ามีห้องว่างรึป่าวค่ะ

มีค่ะ หากลูกค้าสะดวกแวะเข้ามาชมห้องตัวอย่างก่อนก็ได้ค่ะ หากชอบห้องสามารถวางจองได้เลยค่ะ 2,000 บาท

ขอบคุณค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 29/4/2017, 20:39 น. - 223.27.234.xxx

ถ้าอยู่ระยะสั้นแค่3 เดือนมีห้องไหมคะ
ขอรายละเอียดได้ไหมคะ

มีค่ะระยะสั้น 3 เดือน ห้อง Studio เริ่มที่ 7,700/เดือนค่ะ เงินประกัน 11,000 บาท สามารถเข้าอยู่ได้เลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

Hi, would like to inquire room availability for studio type 5700 baht. Will transfer on Apr 30. Can make the full payment by Saturday, Apr 29. Thank you

ราคาห้อง 5500 มีห้องไหมคับต้องทำสัญญาเช่าเท่าไหร่คับ

ลูกค้าลองเข้าชมห้องก่อนได้ค่ะ แล้วค่อยคุยรายละเอียดหน้างานก็ได้ค่ะ เงินประกัน 11,000 บาท สัญญาเริ่มที่ 6 เดือน ค่ะ (หากได้ราคา 5,500 จ่าย 16,500 บาท เข้าอยู่ได้เลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ห้อง 5500 มีว่าง ต้นเดือนมิถุนา 2017 ไหมคะ สัญญา 6 เดือน

สิ้นเดือน พค.60 มีลูกค้าแจ้งย้ายไว้ 2 ห้อง หากลูกค้าสนใจเข้ามาชมห้องและสามารถวางจองก่อนได้เลยค่ะ 2,000 บาท เพื่อเป็นการล็อคสิทธิชั้น 2 ในราาคา 5,500 บาท

ขอบคุณค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 09/4/2017, 15:38 น. - 101.109.162.xxx

เรียน คุณนิว
ลูกค้าต้องการเข้าพักวันไหนคะ ห้องทางเราจะหมุนเวียนตลอดไม่แน่นอน ถ้าลูกค้าสนใจ เรียนเชิญให้มาชมห้องก่อนได้นะคะ สามารถวางจองไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการจองสิทธิ์ ลูกค้าต้องการเข้าพักเมื่อไรคะ
รายละเอียดมีดังนี้
สัญญา 6 เดือน ราคา เริ่มที่ 5,500-5,900 บาท(บวกตามชั้น) ประกันห้อง 11,000 บาท (จ่ายล่วงหน้า) ราคานี้มีเฟอร์นิเจอร์ครบ แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น ผ้าม่าน (ยกเว้น ทีวี ตู้เย็น ไม่มี)

ขอบคุณค่ะ

กรองทองแมนชั่น

โทร 02-7421111 , 086-3138871

สนใจห้องstudio ค่ะตอนนี้ยังเหลือมั้ยคะ ขอทราบราคาเเรกเข้าด้วยค่ะ

ต้นเดือนพฤษภาคมนี้ มีห้องว่างไหมครับ

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 09/4/2017, 11:01 น. - 125.24.92.xxx

เรียน Khun Thongprapai Kantawat

ลูกค้าสนใจห้องพักประมาณกี่ตารางเมตรค่ะ ช่วงที่จะเข้าพักเป็นต้นเดือนพฤษภาคมนะคะ รบกวนคุณลูกค้าเข้ามาชมห้องพักก่อนได้นะคะ ถ้าดูแล้วชอบก็วางมัดจำไว้เพื่อวันที่เข้าพักทางแมนชั่นจะได้สำรองห้องพักไว้ให้

หรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-7421111 , 086-3138871

ขอบคุณค่ะ

กรองทองแมนชั่น

Noavatar32 เมื่อ 28/3/2017, 02:08 น. - 171.97.234.xxx

สวัสดีค่ะสนใจห้องstudioค่ะอยากทราบว่าภายในมีเครื่องใช้อะไรให้บ้างค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 09/4/2017, 10:49 น. - 125.24.92.xxx

เรียน คุณเนตรนภา อรุณวงศ์

ลูกค้าสนใจเป็นห้อง Studio นะคะ ภายในห้องStandard จะมีเฟอร์นิเจอร์ครบ แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น ผ้าม่าน ส่วนทีวี ตู้เย็น ขึ้นอยุ่กับว่าลูกค้าจะนำมาเอง หรือเช่ากับทางแมนชั่นก็ได้

ขอบพระคุณค่ะ

กรองทองแมนชั่น

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 24/3/2017, 17:47 น. - 101.108.221.xxx

Dear Lucy Billings

Contract 6 Months Superior room 6,500 THB and Deposit 11,000 THB (pay advance)
have no tv and Fridge
nearest BTS - ONNUT AND Shopping mall , hospital

Electricity 7 THB/unit
Water supply 18 THB/ unit

***Standard Aircondition , Hot water , Fully Furnished
nearest BTS-Onnut shopping mall
Tel.02-7421111 , 086-3138871

If you are interested in our room You respond we will hold a reservation.

Thank you and best regards
Front office

hello, will you have a superior studio available from 5th may for 6 months?

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 16/3/2017, 08:40 น. - 101.109.173.xxx

Dear Myla Tampos

Contract 1 month Studio (25 Sqm.) Start 9,999 THB per month and
Deposit 10,000 THB (first time)

included free Hi speed internet fitness tv fridge sheet bedding sets cleaning room (1 time per month)

Contract 6 months Studio (25 Sqm.) Start 5,500-5,900 THB per month and
Deposit 11,000 THB (first time) have no TV , Fridge

Key card and finger scan control

Electricity 7 THB/unit
Water supply 18 THB/ unit
***Standard Aircondition , Hot water , Fully Furnished
nearest BTS-Onnut shopping mall

Tel.02-7421111 , 086-3138871

If you are interested in our room You respond we will hold a reservation.

Thank you and best regards
Front office

How much for deposit? Monthly basis.

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 15/3/2017, 13:20 น. - 101.109.175.xxx

Dear Wayne Chen

We have rooms available for you.
Contract 1 month Studio (25 Sqm.) Start 9,999 THB per month and
Deposit 10,000 THB (first time)
included free Hi speed internet fitness tv fridge sheet bedding sets cleaning room (1 time per month)
Other Apartment features
Coffee shop and internet cafe
Coin water dispenser
Coin washing machines and dryers
Minimart 24 Hrs
ATM
Key card and finger scan control

Electricity 7 THB/unit
Water supply 18 THB/ unit

***Standard Aircondition , Hot water , Fully Furnished
nearest BTS-Onnut shopping mall

If you are interested in our room You respond we will hold a reservation.

Thank you and best regards
Front office

hi we are 3 ppl ,and will arrive bkk in 1 april. I want to ask you whether have 3 studio room to rent from 1 april to 30 april? thank you hope you can reply me with email

Noavatar32 เมื่อ 13/3/2017, 22:22 น. - 110.169.30.xxx

มีห้องพักสำหรับ 2 เดือนให้เช่ามั้ยครับ พอดีเป็นนักศึกษาแล้วหาที่พักเพื่อฝึกงาน ช่วงประมาณต้นเดือน มิถุนายน

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 14/3/2017, 11:32 น. - 101.108.221.xxx

สวัสดีค่ะ คุณณัฐวุฒิ นามบุญตา

ทางกรองทองแมนชั่นมีห้องพักสำหรับลูกค้า 2 เดือนค่ะ
รายละเอียดการเข้าพัก

สัญญา 1 เดือน ห้องสตูดิโอ 25 ตรม. ราคา 9,999 บาท ประกันห้อง 10,000 บาท

รวม ทีวี ตู้เย็น WIFI FITNESS จอดรถ 1 คัน ชุดเครื่องนอน ทำความสะอาด (เปลี่ยนผ้าปู และทำความสะอาด ให้เดือนละ 1 ครั้ง)

ขอบคุณค่ะ

กรองทองแมนชั่น

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง