อพาร์ทเม้นท์ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

ซ.อ่อนนุช 19 -21 ถ.อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,500 - 20,000 บาท/เดือน
650 - 1,800 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 7299 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 43 : Sky View Fitness
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 75 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com | ที่ตั้ง 907 อ่อนนุช 19 -21 อ่อนนุช สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com หอพัก ใกล้ ย่าน อ่อนนุช 19 -21 อ่อนนุช

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

โปรโมชั่นพิเศษ

ช่วงเวลา : วันนี้ ถึง 31/10/2018
* สัญญา 1 เดือน เข้าอยู่ภายใน ตค.61 นี้ ฟรี!ซักรีด 50 ชิ้น หรือ รับส่วนลดทันที 1,000 บาท เริ่มต้น 8,999 บาท/เดือน (หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่เลย) 1 Month contract is available within October 2018 Free of charge Laundry 50 pieces or get a discount of 1,000 baht immedaitely. Room rental just 8,999 baht nett per month. Include All room facilities.

กรองทองแมนชั่นสุขุมวิท77 ( อ่อนนุช 19-21) - สัมผัสรูปแบบห้องพักที่หรูหราทันสมัยอย่างมีสไตล์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เหนือใคร ด้วยการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์มากมายและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ตลอด 24 ซม. ติดตั้งกล้อง CCTV ทุกจุดปลอดภัยด้วยระบบสแกนนิ้วเข้า-ออก ระบบคีย์การ์ดเข้า – ออกที่จอดรถกว่า100 คัน พร้อมลิฟท์โดยสารจำนวน 4 ตัว


สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
• มินิมาร์ทเปิดตลอด 24 ซั่วโมง
• ร้านอาหาร
• ร้านเสริมสวย
• ร้านซักรีด
• ร้านกาแฟ
• ตู้ ATM
• เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ
• ตู้น้ำหยอดเหรียญ


ระบบความปลอดภัยอื่นๆ
• เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบตามจุดของอาคาร
• มาตราฐานการฝึกระบบป้องกันอัคคีภัย


ติดถนน ใกล้ถนนสุขุมวิท, ใกล้ถนนศรีนครินทร์และวงแขวนรอบนอกใกล้ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ อาทิเช่น Tesco Lotes, Big C, MaxValu, ห้างซีคอนสแควร์ และห้างพาราไดซ์ พาร์ค


** มีร้านค้าครบครันภายในอาคาร ** • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,500 - 20,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :650 - 1,800
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :ตามมิเตอร์การไฟฟ้า
 • ค่าน้ำ :ตามมิเตอร์การประปา
 • ค่าโทรศัพท์ :5 ต่อครั้ง
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 5,500 - 6,200 บาท 650 - 750 บาท
Studio (1เดือน/month) สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 9,999 บาท -
Superior สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 6,500 - 11,500 บาท -
Deluxe สตูดิโอ 34.0 ตร.ม. 7,000 - 13,500 บาท 1,200 บาท
1 Bed Suite 1 ห้องนอน 48.0 ตร.ม. 15,000 - 20,000 บาท 1,800 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สอบถามห้องพักค่ะ สัญญา6 เดือน ห้อง 5500 ยังมีว่างไหมคะ เข้าอยู่พฤศิกายน ค่าจอดรถเดือนละเท่าไหร่ แจ้งด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ รบกวนตอบเป็นอีเมล์เท่านั้นค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 17/9/2018, 15:53 น. - 101.109.175.xxx

เรียน คุณluck
ทางกรองทองแมนชั่นมีห้องหมุนเวียนอยู่ตลอดค่ะ
ถ้าลูกค้าจะเข้าพักช่วงพฤศจิกายน ลูกค้าสามารถเข้าชมห้องตัวอย่างไว้ก่อนได้ค่ะเปิด 9.00-18.00 น.
ค่าที่จอดรถ 900/ เดือน
ค่าส่วนกลาง 690/เดือน
ถ้าเข้าอยู่ลูกค้าวางเงินประกัน 1 เดือน ล่วงหน้า 1 เดือนค่ะ
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871,092-2617200
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 17/9/2018, 15:46 น. - 101.109.175.xxx

Hello Snow Phyu
now my company have the room for you
if you want the room you can look show room before
you can contact my company.
02-7421111,086-3138871 ,092-2617200
www.ktmansion.com
Thank you and best regards
Customer service

Hello,
I am interested to rent the room 25sq.m for six months period, from 1st September 2018 to Feb 2019. Please, can you tell me any room that is available and can you please tell me the rate per month? Also, can you please tell me if I can come and see the room.

Thank you very much.
Hla Aye

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 17/9/2018, 15:43 น. - 101.109.175.xxx

Hello Hla Aye
my company have the room for you stay 6 month
if you want the room 25 sq.m.can you look the room before.
thank you.
you can contact my company.
02-7421111,086-3138871 ,092-2617200
www.ktmansion.com
Thank you and best regards
Customer service

hello there, i would be interested to rent this unit for 1 month,is it possible? in case it is ,could you provide me details to rent it and soonest availability. thank you

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 28/8/2018, 08:21 น. - 182.53.91.xxx

Hello matt ligier
we have room for 1 month(10,689/month)
if you move you pay advance 1 month(10,689)+deposit 1 month(10,689) total 21,378.-
include Bed sheet 1 set,TV,Fridge,microwave,wifi,fitness,park,clean 1 time,water and electricity government.
you can contact my company.
02-7421111,086-3138871 ,092-2617200
www.ktmansion.com
Thank you and best regards
Customer service

พอจะมีห้องว่างมั้ยคะ วันที่ 4 ตุลาคม 5500-6200 พร้อมเข้าอยู่ ขอบคุณคะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 28/8/2018, 08:13 น. - 182.53.91.xxx

เรียนคุณ Oranut Chaisiram
ทางกรองทองแมนชั่นมีห้องหมุนเวียนอยู่ตลอด ช่วงต.ค.61 ก็มีห้องว่างค่ะ
ถ้าสนใจสามารถวางจองเพื่อล็อคสิทธิ์ไว้ได้นะค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871,092-2617200
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

สนใจห้อง 5,500 บาท ค่ะ พร้อมเข้าอยู่ 1 ก.ย.61 สัญญา 1 ปีค่ะ จำนวน 2 ห้อง มีว่างมั้ยค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 26/8/2018, 08:09 น. - 125.24.178.xxx

เรียน คุณPloy Inbrown
ห้องราคา 5,500 บาท เต็มค่ะ
จะมีห้องราคา 5,900-6,200 บาทที่สามารถเข้าอยู่ 1/9/61 ได้ค่ะ

ขออบคุณค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871,092-2617200
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

Hi. I'm interested. Is there another way of contact besides phone. Can be by email? Thanks.

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 28/8/2018, 08:26 น. - 182.53.91.xxx

Hello thamires
you can contact me by
E-mail : info@ktmantion.com
www.ktmansion.com
Tel : 02-7421111
phone : 086-3138871
thank you.
Customer Service.

เราเข้าเดือนตุลานะคะ เด่วเข้าไปดูนะคะจอง

764c020650c676d8734617145fe90235
กรองทอง Ownertag
เมื่อ 21/8/2018, 09:37 น. - 125.24.176.xxx

เรียน คุณ อริส
ช่วงเดือนตุลาคมสามารถเข้าพักได้ค่ะ
เรียนเชิญลูกค้ามาชมห้องตัวอย่างไว้ก่อนได้นะค่ะ หรือถ้าชอบสามารถวางจองเพื่อล็อคสิทธิ์ไว้ได้ค่ะ
ทางกรองทองแมนชั่นจะมีห้องหมุนเวียนอยู่ตลอดค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871,092-2617200
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

อยากเข้าอยู่เดือนตุลาคมค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 19/8/2018, 10:43 น. - 125.24.180.xxx

เรียน คุณSuwimol
ช่วงเดือนตุลาคมสามารถเข้าพักได้ค่ะ
เรียนเชิญลูกค้ามาชมห้องตัวอย่างไว้ก่อนได้นะค่ะ หรือถ้าชอบสามารถวางจองเพื่อล็อคสิทธิ์ไว้ได้ค่ะ
ทางกรองทองแมนชั่นจะมีห้องหมุนเวียนอยู่ตลอดค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871,092-2617200
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

hello, is it availiable for foreign students?

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 14/8/2018, 15:22 น. - 118.174.152.xxx

hello MISS LIU HONGMIN
now my company have the room for rent
start 5,500-6,200.-/month
fee 690/month
water 16 B.
electricity 4 B.
you can look the room before.
you can contact my company.
02-7421111,086-3138871 ,092-2617200
www.ktmansion.com
Thank you and best regards
Customer service

room for 1 month with wifi kitchen laundry close to business area gym and facilities for 1 single lady arriving on august 9, 2018 budget if between 4500-6000

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 14/8/2018, 15:16 น. - 118.174.152.xxx

Hello Diajons Callino
about 1 month
9,999/9,999
include tv , fridge,microwave,bed sheet 1 set,clean 1 time,have gym
common fee 690.-
electric about 4 B.
water 16 B.
contact 02-7421111,086-3138871,092-2617200
www.ktmansion.com
thank you.
customer service

room for 1 month with
wifi
kitchen
laundry
close to business area
gym and facilities
for 1 single lady
arriving on august 9, 2018
budget if between 4500-6000

room for 1 month with
wifi
kitchen
laundry
close to business area
gym and facilities
for 1 single lady
arriving on august 9, 2018
budget if between 4500-6000

room for 1 month with
wifi
kitchen
laundry
close to business area
gym and facilities
for 1 single lady
arriving on august 9, 2018
budget if between 4500-6000

Noavatar32 เมื่อ 06/8/2018, 13:24 น. - 203.158.179.xxx

สวัสดีคะ สนใจห้องพักราคา 5500 เข้าอยู่เดือน พฤศจิกา-กุมภา คะ 4 เดือน มีห้องว่างมั้ยคะแล้วห้องเป็นแบบไหนคะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 08/8/2018, 10:02 น. - 125.24.180.xxx

เรียน คุณหทัยภัทร
ราคาห้อง 5,500-6,200 เป็นขนาด 25 ตร.ม.(studio) ค่ะ
เรียนเชิญลูกค้ามาชมห้องตัวอย่างไว้ก่อนได้นะค่ะ
ทางกรองทองแมนชั่นจะมีห้องหมุนเวียนอยู่ตลอดค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871,092-2617200
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

Noavatar32 เมื่อ 06/8/2018, 13:11 น. - 203.158.179.xxx

สวัสดีคะ สนใจห้อง 5500 คะ เข้าอยู่ในช่วง พฤศจิกา-กุมภา 4 เดือนคะ มีห้องว่างมั้ยแล้วห้องเป็นแบบไหนคะ

สวัสดีค่ะ สนใจห้องราคา 5500 6200 เข้าอยู่ต้นเดือนกันยายน มีห้องตัวอย่างให้เข้าชมไหมค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 08/8/2018, 09:57 น. - 125.24.180.xxx

เรียน คุณนภัส
ห้องจะว่างอีกทีช่วงกันยายน 61 ค่ะ
ลูกค้าสามารถเข้าชมห้องตัวอย่างไว้ก่อนได้ค่ะ หรือถ้าสนใจก็วางจองเพื่อล็อคสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871,092-2617200
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

สวัสดีค่า จะขอทราบว่ามีห้อง studio ไม่เกิน 7500 เหลือบ้างไหมคะ
อยากย้ายเข้าช่วงเดือนตุลา คอนแทรค 1 ปีค่ะ
และสามารถไปชมห้องตัวอย่างก่อนได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 08/8/2018, 09:55 น. - 125.24.180.xxx

เรียน คุณNikky
ทางกรองทองแมนชั่นมีห้องหมุนเวียนอยู่ตลอดค่ะ
ลูกค้าสามารถเข้าชมห้องตัวอย่างไว้ก่อนได้ค่ะเปิด 9.00-18.00 น.
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871,092-2617200
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

สวัสดีค่ะสนใจห้องพักคะ จะเข้าพักวันที่1ถึง8สิงหา (สำหรับ1คน)ไม่ทราบมีห้องว่างไหมคะ.

สวัสดีค่ะ ห้องStudio 25 ตรว ตอนนี้มีห้องว่างไหมค่ะ จะย้ายเข้าช่วงตุลาคมนี้.

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 08/8/2018, 09:49 น. - 125.24.180.xxx

เรียน คุณSam
ห้องขนาด 25 ตร.ม.(studio) ห้องจะว่างอีกทีช่วงกลางเดือนกันยายนค่ะ
ลูกค้าสามารถเข้ามาชมห้องตัวอย่างไว้ก่อนได้
และถ้าสนใจวางจองไว้เพื่อล็อคสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันค่ะ
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871,092-2617200
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 08/8/2018, 09:51 น. - 125.24.180.xxx

เรียน คุณSam
ห้องของทางแมนชั่นกรองทองขนาด 25 ตร.ม. จะว่างอีกทีช่วงกลางกันยายน 61 ค่ะ
ลูกค้าสามารถเข้าชมห้องตัวอย่างไว้ก่อนได้นะค่ะ
หรือถ้าสนใจสามารถวางจองไว้ได้เช่นเดียวกันค่ะ
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871,092-2617200
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง