อพาร์ทเม้นท์ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

ซ.อ่อนนุช 19 -21 ถ.อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,500 - 20,000 บาท/เดือน
650 - 1,800 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 7299 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 43 : Sky View Fitness
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 75 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com | ที่ตั้ง 907 อ่อนนุช 19 -21 อ่อนนุช สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com หอพัก ใกล้ ย่าน อ่อนนุช 19 -21 อ่อนนุช

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

โปรโมชั่นพิเศษ

ช่วงเวลา : วันนี้ ถึง 31/10/2018
* สัญญา 1 เดือน เข้าอยู่ภายใน ตค.61 นี้ ฟรี!ซักรีด 50 ชิ้น หรือ รับส่วนลดทันที 1,000 บาท เริ่มต้น 8,999 บาท/เดือน (หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่เลย) 1 Month contract is available within October 2018 Free of charge Laundry 50 pieces or get a discount of 1,000 baht immedaitely. Room rental just 8,999 baht nett per month. Include All room facilities.

กรองทองแมนชั่นสุขุมวิท77 ( อ่อนนุช 19-21) - สัมผัสรูปแบบห้องพักที่หรูหราทันสมัยอย่างมีสไตล์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เหนือใคร ด้วยการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์มากมายและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ตลอด 24 ซม. ติดตั้งกล้อง CCTV ทุกจุดปลอดภัยด้วยระบบสแกนนิ้วเข้า-ออก ระบบคีย์การ์ดเข้า – ออกที่จอดรถกว่า100 คัน พร้อมลิฟท์โดยสารจำนวน 4 ตัว


สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
• มินิมาร์ทเปิดตลอด 24 ซั่วโมง
• ร้านอาหาร
• ร้านเสริมสวย
• ร้านซักรีด
• ร้านกาแฟ
• ตู้ ATM
• เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ
• ตู้น้ำหยอดเหรียญ


ระบบความปลอดภัยอื่นๆ
• เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบตามจุดของอาคาร
• มาตราฐานการฝึกระบบป้องกันอัคคีภัย


ติดถนน ใกล้ถนนสุขุมวิท, ใกล้ถนนศรีนครินทร์และวงแขวนรอบนอกใกล้ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ อาทิเช่น Tesco Lotes, Big C, MaxValu, ห้างซีคอนสแควร์ และห้างพาราไดซ์ พาร์ค


** มีร้านค้าครบครันภายในอาคาร ** • รายเดือน :5,500 - 20,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :650 - 1,800
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :ตามมิเตอร์การไฟฟ้า
 • ค่าน้ำ :ตามมิเตอร์การประปา
 • ค่าโทรศัพท์ :5 ต่อครั้ง
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 5,500 - 6,200 บาท 650 - 750 บาท
Studio (1เดือน/month) สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 9,999 บาท -
Superior สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 6,500 - 11,500 บาท -
Deluxe สตูดิโอ 34.0 ตร.ม. 7,000 - 13,500 บาท 1,200 บาท
1 Bed Suite 1 ห้องนอน 48.0 ตร.ม. 15,000 - 20,000 บาท 1,800 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สนใจห้อง 5500 ยังว่างมั้ยค่ะเจ้าอยู่ 3/7/2018

เรียน K.Wasana Boonpa
ห้องราคา 5,500 บาทจะว่างอีกทีช่วง ประมาณ10/7/61 ลูกค้าสามารถมาชมห้องตัวอย่างได้ค่ะ
และถ้าสนใจสามารถวางเงินจองเพื่อล็อคสิทธิ์ก่อนได้นะค่ะ
เรียนเชิญลูกค้าชมห้องตัวอย่างได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00-18.00 น.ค่่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871,092-2617200
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

สนใจครับ 0969367340

สนใจห้อง5500พร้อมเข้าอยู่ต้นเดือนหน้ามีห้องว่างไหมค่ะ

เรียน Chanidapa Chetthasing
ห้องจะว่างช่วงประมาณ 10/7/61 ค่ะ ราคามีตั้งแต่ 5,500-6,200 บาทค่ะ
เรียนเชิญลูกค้าชมห้องตัวอย่างได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00-18.00 น.ค่่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871,092-2617200
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

Hi,I'm interested in your condo. Can we have an appoinment in the middle of july for me to visit the room? Please contact me through email: emailofthaohuynh@gmail.com Thank you.

Noavatar32 เมื่อ 07/6/2018, 19:01 น. - 223.24.173.xxx

สนใจห้องstudio สัญญา1ปี มีค่าใช้จ่ายแรกเข้าอะไรบ้างค่ะ
ปล. อินเตอเน็ตกับค่าจอดรถมีเก็บรายเดือนไหมค่ะ

เรียน คุณแพท แพรไหม
ห้องStudio ราคาเช่า 5,500-6,200/เดือน
ต้องวางเงินล่วงหน้า 1เดือน+เงินประกัน 1 เดือน รวมจ่าย 2เดือนค่ะ มีค่าส่วนกลาง 690/เดือน
ปล.อินเตอร์เน็ต 300-500/เดือน
ที่จอดรถ 900/เดือนค่ะ
และสามารถเข้าชมห้องได้ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

Hello,
Im interested in 3 month rental of small apartment. Can I see it today?
Line: chyiomp

Hello Mr.Michal Adamiak
You can see the room every day 9.00 am- 5.00 pm.
you can contact my company.
02-7421111,086-3138871
www.ktmansion.com
Thank you and best regards
Customer service

สนใจห้อง 30 ตร.ม. เซ็นสัญญาเช่า 1 ปี มีห้องว่างอยู่ไหมครับ ที่จอดรถฟรีหรือไม่ครับ

เรียน คุณเอเอ

ตอนนี้ห้องขนาด 30 ตารางเมตร ว่างค่ะ ถ้าลูกค้าสนใจเข้ามาชมห้องก่อนได้ค่ะ
ราคาเช่า 6,500 บาท วางค่ามัดจำ 1เดือน+ล่วงหน้า 1 เดือน ค่ะ ค่าส่วนกลาง 690ต่อเดือน / ที่จอดรถ 900ต่อเดือนค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

สนใจดูห้องคะ
ย้ายเข้าเดือน กค

เรียน คุณบัว

เรียนเชิญชมห้องตัวอย่างก่อนได้ค่ะ และถ้าจะเข้าอยู่ช่วงกรกฎาคม 61
สามารถทำการจองสิทธิ์ไว้ได้นะค่ะ
และสามารถเข้าชมห้องได้ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

Hi. Im interested to rent that apartment 2-10 of june. Is it possible?

ห้อง 5,500-6,200 ยังมีว่างไหมครับ สำหรับเดือนกรกฎาคมนี้

ถึง คุณปุณณ์

ห้องของทางกรองทองแมนชั่นจะมีว่างและหมุนเวียนตลอดค่ะ ซึ่งถ้าจะเข้าอยู่ช่วงเดือนกรกฎาคม
เรียนเชิญชมห้องตัวอย่างก่อนได้ค่ะ
และสามารถเข้าชมห้องได้ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

สนใจห้องพักมากค่ะ ขออนุญาตสอบถามห้องพักหน่อยนะค่ะ
ว่ายังมีห้องพักว่างบ้างมั้ยคะ รบกวนช่วยติดต่อกลับทางอีเมลล์ด้วยค่ะ
ถ้าว่างนี้ในราคาเท่าไหร่
ถ้าย้ายเข้าเดือนเเรกต้องเสียค่าอะไรเท่าไหร่คะ?
ขอบคุณค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 24/5/2018, 09:57 น. - 125.24.189.xxx

เรียน to owner
ห้องทางแมนชั่นกรองทอง มีหมุนเวียนตลอด มีราคาตั้งแต่ 5,500-6,200 บาทค่ะ
ถ้าเข้าอยู่จ่ายล่วงหน้า 1เดือน+วางเงินประกัน 1เดือน + ค่าส่วนกลาง 690 บาทค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

สนใจเช่า 12 เดือนให้ฉันเบอร์โทร

ห้อง 5500 ยังมีว่างไหมคะ เข้าเดือนหน้าสัญญายาวค่ะ

มัดจำพร้อมเข้าอยุ่เท่าไรค่ะ

718b4f42057e848b9b769229f2cd77b9 เมื่อ 02/5/2018, 00:18 น. - 61.18.112.xxx

Hi. I will be staying in Bangkok from may 05 - June 01. Can I get this room for the period of my stay in Bangkok?

สนใจเข้าพักวันที่ 4 พ.ค. - 7 พ.ค. ค่ะ ผู้ใหญ่ 1 เด็ก(12) 1 คน ค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 23/4/2018, 16:37 น. - 223.207.244.xxx

ขอรายละเอียดห้อง 5,500 หน่อยครับ ไม่รีบอยู่ครับ

Noavatar32 เมื่อ 22/4/2018, 12:55 น. - 27.55.73.xxx

ห้อง5500มีว่างไมค่ะแล้วมัดจำเท่าไรค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 03/5/2018, 10:49 น. - 125.24.190.xxx

เรียน คุณนันทฉัตร เสาวะรส
ทางกรองทองแมนชั่น จะมีห้องหมุนเวียนอยู่ตลอดค่ะ
ถ้าราคาห้อง 5,500 ตอนนี้ยังไม่ว่างค่ะ
การวางมัดจำ
วางเงินล่วงหน้า 1 เดือน
ประกัน 1 เดือน
ค่าส่วนกลาง 690 บาท
และสามารถเข้าชมห้องได้ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

Hi, I am interested in renting for may or ASAP. May I come take a look at it? You can message me. On line.

สนใจเช่ารายเดือนค่ะมากกว่าหกเดือนค่ะ ถ้าเริ่มเช่าเดือนพฤษภาคมมีห้องแบบไหนว่างบ้างคะ ราคาเท่าไหร่ แล้วสามารถเข้าไปดูห้องตัวอย่างได้ตอนไหนคะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 26/4/2018, 15:12 น. - 125.24.181.xxx

เรียน K.นุ่น
ทางกรองทองแมนชั่น มีสัญญาทั้งระยะสั้นระยะยาว
ถ้าสัญญาเช่า 1 เดือนราคาเช่า 9,999 วางเงินประกัน 10,000 บาท
ขนาดห้อง 25 ตารางเมตร
สัญญาเช่า 1 เดือนราคาเช่า 11,500 วางเงินประกัน 10,000 บาท
ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร
และสามารถเข้าชมห้องได้ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง