อพาร์ทเม้นท์ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

ซ.อ่อนนุช 19 -21 ถ.อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,500 - 20,000 บาท/เดือน
650 - 1,800 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 7299 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 43 : Sky View Fitness
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 75 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com | ที่ตั้ง 907 อ่อนนุช 19 -21 อ่อนนุช สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com หอพัก ใกล้ ย่าน อ่อนนุช 19 -21 อ่อนนุช

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

กรองทองแมนชั่นสุขุมวิท77 ( อ่อนนุช 19-21) - สัมผัสรูปแบบห้องพักที่หรูหราทันสมัยอย่างมีสไตล์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เหนือใคร ด้วยการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์มากมายและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ตลอด 24 ซม. ติดตั้งกล้อง CCTV ทุกจุดปลอดภัยด้วยระบบสแกนนิ้วเข้า-ออก ระบบคีย์การ์ดเข้า – ออกที่จอดรถกว่า100 คัน พร้อมลิฟท์โดยสารจำนวน 4 ตัว


สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
• มินิมาร์ทเปิดตลอด 24 ซั่วโมง
• ร้านอาหาร
• ร้านเสริมสวย
• ร้านซักรีด
• ร้านกาแฟ
• ตู้ ATM
• เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ
• ตู้น้ำหยอดเหรียญ


ระบบความปลอดภัยอื่นๆ
• เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบตามจุดของอาคาร
• มาตราฐานการฝึกระบบป้องกันอัคคีภัย


ติดถนน ใกล้ถนนสุขุมวิท, ใกล้ถนนศรีนครินทร์และวงแขวนรอบนอกใกล้ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ อาทิเช่น Tesco Lotes, Big C, MaxValu, ห้างซีคอนสแควร์ และห้างพาราไดซ์ พาร์ค


** มีร้านค้าครบครันภายในอาคาร ** • รายเดือน :5,500 - 20,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :650 - 1,800
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าโทรศัพท์ :5 ต่อครั้ง
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 5,500 - 6,200 บาท 650 - 1,800 บาท
Studio (1เดือน/month) สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 8,999 - 9,999 บาท -
Superior สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 6,500 - 11,500 บาท -
Deluxe สตูดิโอ 34.0 ตร.ม. 7,000 - 13,500 บาท 1,200 บาท
1 Bed Suite 1 ห้องนอน 48.0 ตร.ม. 15,000 - 20,000 บาท 1,800 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

อยากได้รายละเอียดห้องชุดคะ ที่มีเฟอร์นิเจอร์ครบ

หาห้องพัก 2 ห้องเดือนละ 5000-6000 บาท อยู่ 3 คนค่ะ เข้าพัก 25 ม.ค.นี้ อยู่ 2 เดือน รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 16/1/2018, 17:22 น. - 1.20.177.xxx

เรียน คุณต่าย
ราคา 5,500-6,000 บาท ลูกค้าต้องทำสัญญา 6 เดือนนะคะ แต่ถ้าลูกค้าสนใจที่จะอยู่ 2 เดือน
แนะนำให้เป็น เดือนต่อเดือน จะอยู่ที่ ราคา 9,999 บาท และประกันห้อง 10,000 บาท (จ่ายล่วงหน้า)
จะรวม ทีวี ตู้เย็น Wifi ฟิตเนส จอดรถ ได้ 1 คัน พร้อมชุดเครื่องนอนครบเซ็ท ทำความสะอาดห้อง
และเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ (ทำความสะอาดห้อง พร้อมเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้เดือนละ 1 ครั้ง)
ค่าไฟฟ้า 7 บาท/ยูนิต
ค่าประปา 18 บาท/ยูนิต

โทรติดต่อสอบถาม 02-7421111 , 086-3138871

ขอบพระคุณค่ะ
ฝ่ายบริการลูกค้า

Can i rent 25.0 sq.m size just 1month? and i want to know accurate depsit and monthly rental price.

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 14/1/2018, 12:34 น. - 101.109.162.xxx

Hi Trapa

We have room available for you

Contract 1 month Studio room 25 Sqm. for rent 9,999 Bht and Deposit 10,000 Bht (pay advance)

included TV Fridge Wifi Fitness parking lots Sheet bedding sets Cleaning room (1 time per month)

Water supply 18 Bht/unit

Electricity 7 Bht/unit

Nearest BTS - Onnut , Express way

Tel 02-7421111, 086-3138871

Thank you and best regards

Customer service

Can i rent 25.0 sq.m size just one month? i want to know deposit and rental price too.

อยากทรอบถามคะ ว่าห้อง Studio ยังมีว่างอยู่ไหมคะ ราคาห้องที่ว่างราคาเท่าไหร่คะต่อเดือน :)

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 10/1/2018, 10:27 น. - 101.109.166.xxx

เรียน สุปรียา

ลูกค้าสนใจเป็นสตูดิโอนะคะ รบกวนทางลูกค้าเข้ามาชมห้องตัวอย่างก่อน ถ้าลูกค้าสนใจสามารถ

วางเงินจองได้ต่ะ ทางเราจะสำรองห้องพักไว้ให้ในวันที่เข่าอยู่จริงนะคะ ทางเราจะมีห้องหมุนเวียนให้กับ

ทางลูกค้าตลอด

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111 , 086-3138871

ขอบพระคุณค่ะ

ฝ่ายบริการลูกค้า

ถ้าเข้าดูห้องตัวอย่างวันที่อาทิตย์ที่14/01/2061 ได้มั้ยคะ. ถ้าถูกใจจะวางมัดจำเลยคะ.

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 08/1/2018, 17:22 น. - 101.109.170.xxx

เรียน คุณบีบี

ทางลูกค้าสามารถเข้าชมห้องพักได้ทุกวันนะคะ ถ้าดูแล้วสนใจสามารถวางจองได้นะคะ

ขอบพระคุณค่ะ

ฝ่ายบริการลูกค้า

ราย3เดือนห้องเล็กราคาเท่าไรคะ. ต้นเดือนมีนาคมว่างมัยคะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 08/1/2018, 17:20 น. - 101.109.170.xxx

เรียน คุณธนาภา

สัญญา 3 เดือน ห้องสตูดิโอ ราคา 7,7OO บาท ประกันห้อง 11,000 บาท

ลูกค้าต้องการเข้าพักวันที่เท่าไรคะ รบกวนทางลูกค้ามาชมห้องก่อนได้นะคะ

ถ้าสนใจวางจองล่วงหน้าได้ค่ะ

หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111 , 086-3138871

ขอบพระคุณค่ะ

ฝ่ายบริการลูกค้า

Please email me with more details. Rental for at least 6 months to 1 year.

F8ce129d79621dc6360296162f6417ab เมื่อ 04/1/2018, 15:36 น. - 42.60.163.xxx

กุมภนี้มีห้องstudio ว่างไหมคะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 10/1/2018, 10:39 น. - 101.109.166.xxx

เรียน K.Chatchasa Visedtaweetada

ลูกค้าต้องการเข้าพักเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ เรียนเชิญลูกค้าเข้ามาชมห้องตัวอย่างก่อนได้นะคะ

ถ้าสนใจสามารถวางเงินจองไว้ได้ค่ะ แล้วทางเราจะสำรองห้องพักไว้ให้ตามวันที่ลูกค้าเข้าพักจริง

สนใจติดต่อสอบถาม 02-7421111, 086-3138871

ขอบพระคุณค่ะ

ฝ่ายบริการลูกค้า

Do you have vacancies for studio type.

ห้อง5500ยังมีอยู่ไหมค่ะ แล้วมีอะไรในห้องบ้างค่ะกุมภาค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 10/1/2018, 10:47 น. - 101.109.166.xxx

เรียน K.Phasika

ห้องสตูดิโอ ราคา 5500 บาท จะมีเฉพาะชั้น 2 เท่านั้นเป็นราคาเริ่มต้น ทางเราจะปรับตามชั้น

ขึ้นไป ชั้นละ 100 บาท ส่วนแรกเข้าจะมีค่าประกันห้อง 11,000 บาท บวกด้วยค่าเช่างล่วงหน้า 1 เดือน

ลูกค้าสามารถเข้าชมห้องตัวอย่างได้นะคะ

โทรสอบถามเพิ่มเติม 02-7421111, 086-3138871

ขอบพระคุณค่ะ

ฝ่ายบริการลูกค้า

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 26/12/2017, 16:58 น. - 1.4.197.xxx

เรียน K.Warapun

คุณลูกค้าเข้ามาชมห้องก่อนได้นะคะ ถ้าสนใจก็วางจองไว้ได้นะคะ แต่ช่วงวันที่ 1 ม.ค. 61 ห้องยังไม่มีนะคะจะมีก็ประมาณ ช่วงกลางเดือนค่ะ

โทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-7421111 , 086-3138871

ขอบพระคุณค่ะ

ฝ่ายบริการลูกค้า

รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ พอจะมีห้องStudioว่างไหมคะ พร้อมเข้าอยู่1มกราคม 2561 อยุ่ถาวรค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 22/12/2017, 15:27 น. - 1.4.197.xxx

เรียน คุณบอย

ทางเรามีห้อง Superior และ Deluxe นะคะรบกวนทางลูกค้าเข้ามาชมห้องพักก่อนได้นะคะ ถ้าสนใจสามารถวางมัดจำไว้ล่วงหน้าได้นะคะ ไม่ทราบทางลูกค้าต้องการเข้าพักประมาณวันไหนคะ
หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-7421111 , 086-3138871

ขอบพระคุณค่ะ

ฝ่ายบริการหลังการขาย

ผมเข้าไปดู 23 ธันวาคมนะคับ อยากเข้าอยู่ 25 ธันวาคมเลย

เข้าอยู่เลยได้มั้ย 25 ธันวาคมคับ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 20/12/2017, 10:55 น. - 1.4.197.xxx

เรียน คุณหญิง

ทางลูกค้าสนใจเข้าพักเดือนมกราคมนะคะ เรียนเชิญเข้ามาชมห้องตัวอย่างก่อนได้นะคะ ถ้าสนใจก็สามารถวางจองไว้ได้ค่ะ และทางเราจะสำรองห้องพักให้ในวันที่เข้าอยู่จริง ระยะทางจาก BTS -ONNUT
ประมาณ 1.5 กม. ส่วนภายในห้องก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ครบ โซฟา โต๊ะข้างเตียง เตียงนอน ที่นอน ตู้เสื้อผ้า
โตีะเครื่องแป้ง สตูล ชั้นวางทีวีชุดใหญ่ โต๊ะทานข้าว เก้าอี้ แอร์ ม่าน เครื่องทำน้ำอุ่น (ทีวี ตู้เย็น สามารถเช่ากับทางเราได้นะคะถ้าลูกค้าต้องการ) ภายในจะมีร้านอาหาร ร้านซักรีด ร้านเสริมสวย ร้านกาแฟ มินิมาร์ท

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-7421111 , 086-3138871

www.ktmansion.com

ขอบพระคุณค่ะ

ฝ่ายบริการลูกค้า

สวัสดีคะสนใจห้องพักพร้อมเข้าอยู่ 13 เดือนนี้ 5,500 ค่าหมัดจำเท่าไหร่เหรอคะ เข้าอยู่ครั้งแรกต้องจ่ายเท่าไหร่คะ.

สนใจห้องพักค่ะ จะเข้าอยู่เดือนมกราคมที่จะถึงนี้ และอยากสอบถามว่าที่พักไกลจาก bts มากไหมคะ? และภายในห้องพักมี ตู้เย็น และทีวีรวมด้วยหรือเปล่า?

มีห้องพักไหมคะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 19/12/2017, 09:57 น. - 1.4.197.xxx

เรียน คุณสิราณี

ทางลูกค้าต้องการเข้าพักเมื่อไรคะ ทางเรามีห้องพักหมุนเวียนตลอดค่ะ รบกวนทางลูกค้าเข้ามา
ชมห้องพัก หรือห้องตัวอย่างก่อนได้นะคะ ถ้าชมแล้วสนใจก็วางจองไว้ได้นะคะ และทางเราจะสำรอง
ห้องพักไว้ให้ในวันที่เข้าอยู่จริง

ขอบพระคุณค่ะ

ฝ่ายบริการลูกค้า

Hello,

My name is Ayse Billi and I am from New York. I am interested in your studio apartment option. I am coming to Bangkok on December 20th. I will stay in a hotel until I find an apartment. I need an apartment until March 27th. I am very clean, responsible, and quiet. Please, email me so I can meet with you as soon as possible. aysebilli@gmail.com

Thank you in advanced,
Ayse

สวัสดีค่ะ ต้นเดือนมกราคมมีห้องว่างไหมค่ะ รายอเดือน เท่าไหร่ค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง