อพาร์ทเม้นท์ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

ซ.อ่อนนุช 19 -21 ถ.อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,500 - 20,000 บาท/เดือน
650 - 1,800 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 7299 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 43 : Sky View Fitness
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 75 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com | ที่ตั้ง 907 อ่อนนุช 19 -21 อ่อนนุช สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com หอพัก ใกล้ ย่าน อ่อนนุช 19 -21 อ่อนนุช

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

กรองทองแมนชั่นสุขุมวิท77 ( อ่อนนุช 19-21) - สัมผัสรูปแบบห้องพักที่หรูหราทันสมัยอย่างมีสไตล์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เหนือใคร ด้วยการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์มากมายและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ตลอด 24 ซม. ติดตั้งกล้อง CCTV ทุกจุดปลอดภัยด้วยระบบสแกนนิ้วเข้า-ออก ระบบคีย์การ์ดเข้า – ออกที่จอดรถกว่า100 คัน พร้อมลิฟท์โดยสารจำนวน 4 ตัว


สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
• มินิมาร์ทเปิดตลอด 24 ซั่วโมง
• ร้านอาหาร
• ร้านเสริมสวย
• ร้านซักรีด
• ร้านกาแฟ
• ตู้ ATM
• เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ
• ตู้น้ำหยอดเหรียญ


ระบบความปลอดภัยอื่นๆ
• เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบตามจุดของอาคาร
• มาตราฐานการฝึกระบบป้องกันอัคคีภัย


ติดถนน ใกล้ถนนสุขุมวิท, ใกล้ถนนศรีนครินทร์และวงแขวนรอบนอกใกล้ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ อาทิเช่น Tesco Lotes, Big C, MaxValu, ห้างซีคอนสแควร์ และห้างพาราไดซ์ พาร์ค


** มีร้านค้าครบครันภายในอาคาร ** • รายเดือน :5,500 - 20,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :650 - 1,800
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าโทรศัพท์ :5 ต่อครั้ง
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 5,500 - 6,200 บาท 650 - 1,800 บาท
Studio (1เดือน/month) สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 8,999 - 9,999 บาท -
Superior สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 6,500 - 11,500 บาท -
Deluxe สตูดิโอ 34.0 ตร.ม. 7,000 - 13,500 บาท 1,200 บาท
1 Bed Suite 1 ห้องนอน 48.0 ตร.ม. 15,000 - 20,000 บาท 1,800 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

อยู่ไกลจาก bts มากมั้ยคะ ถ้านั่งวินประมาณกี่บาท แล้วแถวนั้นหาวินยากมั้ยคะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 17/3/2018, 15:55 น. - 101.108.216.xxx

เรียน K.Baimon
ทางกรองทองแมนชั่น อยู่ห่างจาก BTS อ่อนนุช ประมาณ 1.5 ก.ม. ค่ะ ถ้านั่งวินก็ประมาณ 25 บาท
วินมอเตอร์ไซด์จะอยู่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับแมนชั่นค่ะ หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

สัญญาเช่าแต่ละห้องกี่เดือนคะ เดือนเมษายังมีห้องว่างอยู่รึป่าว

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 13/3/2018, 10:54 น. - 118.174.178.xxx

เรียน K.Chompoo Punyawee
สัญญาเช่าของเรา มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว มี่รายวัน ,1 เดือน,3 เดือน,6 เดือน
ราคาจะแตกต่างกันตามระยะสัญญาเช่า ทางกรองทองแมนชั่นจะมีห้องหมุนเวียนตลอด
ถ้าลูกค้าสนใจเรียนเชิญเข้ามาชมห้องตัวอย่างและสามารถวางจองได้เพื่อเป็นการจองสิทธิ์
และทางเราจะสำรองห้องพักให้ในวันที่เข้าจริง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

hello, i'm student studying in Bangkok University and now i'm looking for a room.

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 12/3/2018, 16:36 น. - 125.24.184.xxx

Dear Tingting Lei

Contract 1 months Studio room 25 Sqm. for rent 9,999 Bht and deposit 10,000 Bht (pay advance)
included TV Fridge Wifi fitness parking lots sheet bedding sets cleaning (1 time per month)

Contract 6 months Studio room 25 Sqm. for rent 6,000-6,200 Bht and deposit 11,000 Bht (pay advance)
no have TV fridge fitness WIfi sheet bedding sets cleaning room
Standard Air, curtain , hot water
nearest Max value , Big c ,Tesco Lotus

Thank you and best regards
Customer service

ห้อง5500ยังมีหรือเปล่าคะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 07/3/2018, 15:57 น. - 125.24.185.xxx

เรียน K.เมย์ ห้องทางแมนชั่นจะมีหมุนเวียนตลอด ลูกค้าเข้ามาชมห้องก่อนได้นะคะ ถ้าสนใจสามารถวางจองได้ และทางเราจะสำรองห้องพักให้ในวันที่เข้าอยู่จริง โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111, 086-3138871 ขอบพระคุณค่ะ ฝ่ายบริการลูกค้า

มีห้องว่างราคา 5,500 ช่วงเดือนพฤษภาคมมั้ยค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 07/3/2018, 15:56 น. - 125.24.185.xxx

เรียน K.Sai

ห้องทางแมนชั่นจะมีหมุนเวียนตลอด ลูกค้าเข้ามาชมห้องก่อนได้นะคะ ถ้าสนใจสามารถวางจองได้
และทางเราจะสำรองห้องพักให้ในวันที่เข้าอยู่จริง
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111, 086-3138871

ขอบพระคุณค่ะ
ฝ่ายบริการลูกค้า

รับ Agent ด้วยมั้ยคะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 03/3/2018, 10:48 น. - 101.108.218.xxx

เรียน K.Walai

ต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ได้รับAgent ค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ

อยู่ใกล้btsมั้ยคะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 24/2/2018, 10:00 น. - 125.24.180.xxx

เรียน คุณเบนซ์

แมนชั่นของเราจะอยุู่ห่างจาก BTS-Onnut ประมาณ 1.5 ก.ม ค่ะ ภายในจะมีร้านอาหาร ร้านซักรีด
ร้านเสริมสวย ร้านมินิมาร์ท ร้านกาแฟ กรองทองแมนชั่นจะอยู่ติดถนนอ่อนนุช ระหว่าง 19-21 อาคาร
ของเราจะมี 2 อาคาร มี 9 ชั้น ภายในห้องพักจะมีเฟอร์นิเจอร์ครบ แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น และมีระเบียงทุก
ห้อง
สนใจติดต่อสอบถาม หรือนัดดูห้องพักได้ที่เบอร์ 02-7421111 , 086-3138871

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายบริการลูกค้า

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 03/3/2018, 10:46 น. - 101.108.218.xxx

เรียน คุณเบนซ์
ระยะทางห่างจาก BTS ประมาณ 1.5 กม.ค่ะ เรียนเชิญลูกค้าเข้ามาดูห้องตัวอย่างได้นะคะ ถ้าสนใจสามารถ
วางจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้ค่ะ และทางเราจะสำรองห้องพักไว้ให้ ภายในอาคารจะมีสาธารณูปโภคครบครัน
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111 , 086-3138871

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายบริการลูกค้า

สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่ามีห้องว่างให้เช่าระยะเวลาหนึ่งเดือน วันที่ 13 เมษา- 13 พฤกษภา มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 21/2/2018, 18:16 น. - 125.24.188.xxx

เรียน Natchaya Mrx
ลูกค้าสนใจห้อง 1 เดือนนะคะ ทางเรามีห้องค่ะ แต่ต้องจองล่วงหน้าเข้ามานะคะ
สัญญา 1 เดือน ห้องสตูดิโอ 9,999 บาท ประกันห้อง 10,000 บาท (แรกเข้าจ่ายล่วงหน้า)
มี ทีวี ตูเย็น WIFI ฟิตเนส ฟรีจอดรถ 1 คัน อุปกรณ์เครื่องนอน (ทำความสะอาด + เปลี่ยนผ้าปูให้
เดือนละ 1 ครั้ง)
ประปา 18 บาท/ยูนิต
ไฟฟ้า 7 บาท/ยูนิต
ติดต่อกลับโทร 02-7421111 , 086-3138871
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

มีเตียงให้เลือกมั้ย พอดีอยากได้เตียงคู่นะคะ หรือว่ามีแค่เตียงเดียวคะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 16/2/2018, 11:46 น. - 182.53.92.xxx

เรียน K.Sirinrat Wandeesri
ถ้าเป็นรายวันจะมีทั้งเตียงเดี่ยว และเตียงคู่นะคะ รายวัน 750 บาท/วัน ประกันห้อง 1000 บาท
ส่วนระยะยาวจะมีเตียงคู่ จะมีขนาด 5 ฟุต กับ 6 ฟุต ค่ะ
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร 027421111 , 086-3138871
ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายบริการลูกค้า

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 21/2/2018, 18:08 น. - 125.24.188.xxx

ไม่ทราบลูกค้าต้องการเป็นรายวันหรือนระยะยาวคะ ถ้าเป็นรายวันมีให้เลือก ทั้งเตียงเดี่ยวและคู่ ส่วนระยะยาวมีทั้ง 5 ฟุต และ 6 ฟุต ค่ะ ขึ้นอยู่ว่าจะได้เป็นห้องไหนค่ะ

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลุกค้า

ห้อง 5500 เดือนมีนาคม มีว่างมั๊ยครับ
แล้วปกติเวลาไปบีทีเอสไปยังไงได้บ้างครับ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 16/2/2018, 11:53 น. - 182.53.92.xxx

เรียน K.Chotikorn Kulachote
ทางลูกค้าสนใจราคา 5500 บาทนะคะ ยังไงลูกค้าเข้ามาชมห้องก่อนนะคะ ถ้าสนใจก็วางมัดจำห้องไว้
ได้ แล้วทางเราจะสำรองห้องไว้ให้นะคะ

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายบริการลูกค้า

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 13/2/2018, 11:20 น. - 1.20.177.xxx

เรียน คุณขวัญ
สัญญา 6 เดือน ห้องสุพรีเรีย 30 ตรม.เริ่มต้นที่ 6,500 บาท ประกันห้อง 11,000 บาท (จ่ายล่วงหน้า)
ลูกค้าแวะเข้ามาชมห้องตัวอย่างได้ทุกวันนะคะ ถ้าสนใจสามารถวางจองสิทธิ์ไว้ได้ค่ะ หรือโทรสอบถามเพิ่ม
เติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111, 0863138871 www.ktmansion.com
ขอบพระคุณค่ะ
ฝ่ายบริการลูกค้า

ห้อง superior 30ตรม รายเดือนเท่าไหร่คะ?

Hi

I am interested in renting this apartment from the 4th March 2018 till 4th June 2018 whilst I study at Thammasat University for a semester.

Would I be able to view it please?

Please contact me on: +66803879006

Thank you,

Lauren McGrath

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 06/2/2018, 11:08 น. - 101.108.221.xxx

Dear Lauren McGrath

We have room available for you

Contract 1 month Studio room 25 Sqm. for rent 9,999 Bht and Deposit 10,000 Bht (pay advance)

included TV, Fridge , Wifi , Fitness , parking lots ,Sheet bedding sets , Cleaning room (1 time per month)

Contract 3 months 25 Sqm. for rent 7,700 Bht and deposit 11,000 Bht (pay advance)
not included TV, Fridge, Wifi, Fitness , parking lots , Sheet bedding sets

nearest Sky train BTS- Onnut , Max value , Tesco lotus , Big C , Shopping mall

Electricity 7 Bht/unit

Water supply 18 Bht/unit

Thank you and best regards
Customer service

Please let me know when I can look at one of the studio units..Thanks !

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 29/1/2018, 16:07 น. - 101.109.168.xxx

Dear David Pearl

We have room available for you

Contract 1 month Studio room 25 Sqm. for rent 9,999 Bht and Deposit 10,000 Bht (pay advance)

included TV Fridge Wifi Fitness parking lots Sheet bedding sets Cleaning room (1 time per month)

Water supply 18 Bht/unit

Electricity 7 Bht/unit

Nearest BTS - Onnut , Express way

Tel 02-7421111, 086-3138871

Thank you and best regards

Customer service

Great thanks--when can I view the unit ?

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 31/1/2018, 10:46 น. - 125.24.95.xxx

Dear David Pearl

www.ktmansion.com

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 31/1/2018, 10:53 น. - 125.24.95.xxx

Dear David Pearl

around last month (Febuary)

Thank you and best regards

Customer service

ห้อง5,500 ยังว่สงไหมค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 29/1/2018, 10:50 น. - 125.24.94.xxx

เรียน K.Ammer Mertiya
ลูกค้าสนใจเป็นห้อง 5,500 บาทนะคะ แต่ของทางเราจะเป็นราคาเริ่มที่ 5,500 บาทจะอยู่ที่ชั้น 2 เท่านั้น
จะปรับขึ้นตามชั้น ๆละ 100 บาท ของเราจะมีทั้งหมด 9 ชั้นด้วยกัน ขึ้นอยู่ว่าจะได้เป็นชั้นไหนค่ะ
ราคาเร่มต้นที่ 5,500 บาท แรกเข้าจะมีค่าใช้จ่ายแรกเข้า ค่าประกัน 11,000 บาท ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน
(ชำระล่วงหน้า) หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-7421111 , 086-3138871
www.ktmansion.com

ขอบพระคุณค่ะ
ฝ่ายบริการลูกค้า

สวัสดีค่ะ สนใจ ห้อง studio ราคา 5,500 ค่ะ ยังมีห้องว่างอยู่ไหมค่ะ แล้วสามารถเข้าไปดูตัวอย่างห้องได้วันไหนบ้างค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 27/1/2018, 17:24 น. - 101.108.222.xxx

เรียน K.Thanittha Khiawwan
สัญญา 6 เดือน ห้องสตูดิโอ 25 ตรม.เริ่มต้นที่ 5,500-6,200 บาท ประกันห้อง 11,000 บาท (จ่ายล่วงหน้า)
ลูกค้าแวะเข้ามาชมห้องตัวอย่างได้ทุกวันนะคะ ถ้าสนใจสามารถวางจองสิทธิ์ไว้ได้ค่ะ หรือโทรสอบถามเพิ่ม
เติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111, 0863138871 www.ktmansion.com
ขอบพระคุณค่ะ
ฝ่ายบริการลูกค้า

Hello, was wondering what the deposit is and advanced payment? Is there a monthly contract? I am looking for a place to live for 4-6 months. Please send a message to my Line. Line Id: lindsey.michelle

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 27/1/2018, 16:54 น. - 101.108.222.xxx

Dear Lindrey Michelle

Contract 3 months Studio 25 Sqm. for rent 7,700 Bht and deposit 11,000 BHT (pay advance)
included air , hot water (no have tv fridge sheet bedding sets)
deposit give you back when you check out

water supply 18 Bht/unit
Electricity 7 BHT/unit

Thank you and best regards
Customer service
Mobile 0863138871 , 027421111

ห้อง studio 25ตร.ม. ราคา 5500 ยังมีห้องว่างไหมคะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 27/1/2018, 16:06 น. - 101.108.222.xxx

เรียน K.Toey Ty

ห้องสตูดิโอ 25 ตรม.ราคาเริ่มต้นที่ 5,500 - 6,200 บาท ทางเราจะบวกตามชั้นขึ้นไปนะคะ
ทางลูกค้าแวะเข้ามาชมห้องตัวอย่างก่อนก็ได้ ถ้าสนใจสามารถวางจองไว้ล่วงหน้านะคะ แล้วทางเราจะสำรองห้องพักไว้ให้ในวันที่เข้าพัก
รายละเอียด ห้องสตูดิโอ 25 ตรม. 5500-6200 บาท ประกันห้อง 11,000 บาท (จ่ายล่วงหน้า)

ขอบพระคุณค่ะ

ฝ่ายบริการลูกค้า

ที่จอดรถมีทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซร์มั้ยคะแล้วต้องจ่ายเพิ่มมั้ยคะที่จอดรถนะคะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 24/1/2018, 17:15 น. - 101.109.171.xxx

เรียน K.Sirinrat wandesri

ทางแมนชั่นมีสถานที่จอดรถยนต์ และมอเตอร์ไซท์ค่ะ ค่าบริการจอดรถยนต์เดือนละ 900 บาท/เดือน ส่วนมอเตอร์ไซท์ เดือนละ 200 บาท/เดือน

ฝ่ายบริการลูกค้า

สวัสดีค่ะ สนใจห้อง Studio 25.0 ตร.ม. สัญญาเช่า 6 เดือน ยังมีห้องว่างไหมคะ และอยากทราบรายละเอียดค่าห้อง+อินเตอร์เน็ตค่ะ รวมถึงที่ตั้งของอพาร์ทเม้นท์ อยู่ในซอยหรือเปล่าคะ แล้วใกล้ BTS ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 24/1/2018, 11:05 น. - 101.109.171.xxx

เรียน K.Phimphakwan
ทางลูกค้ามาชมห้องตัวอย่างก่อนได้นะคะ ถ้าสนใจสามารถวางจองไว้ก่อนเพื่อเป็นการจองสิทธิ์
ไว้ และทางแมนชั่นจะสำรองห้องพักไว้ให้ในวันที่เข้าอยู่จริง ทางเราจะมีห้องหมุนเวียนตลอด
รายละเอียดในการเข้าพัก
ห้องสตูดิโอ 25 ตรม. ราคาเริ่มต้นที่ 5,500-6,200 ประกันห้อง 11,000 บาท
มีเฟอร์นิเจอร์ครบชุด แอร์ ผ้าม่าน เครื่องทำน้ำอุ่น (ยกเวัน ทีวี ตู้เย็น) ส่วนอินเตอร์เนตสามารถซื้อบริการได้ตามความต้องการมีราคา 300,500 บาท และในส่วนของทีวี ตู้เย็น ถ้าไม่นำมาทางเรามีบริการให้เช่า
ในส่วนของอพาร์ตเม้นท์นั้นจะอยู่ติดกับถนนอ่อนนุช 19-21 (ซอยสุขุมวิท 77) และระยะห่างจากรถไฟฟ้า
BTS- Onnut ประมาณ 1.5 K.M และใกล้ Big C , Max Value , Tesco lotus

ขอบพระคุณค่ะ

ฝ่ายบริการลูกค้า

ขอสอบถามวิธีการเดินทางจากที่พักไปบีทีเอสอ่อนนุช พร้อมราคาด้วยค่ะ แล้วมีรถบริการตลอดไหมคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง