อพาร์ทเม้นท์ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

ซ.อ่อนนุช 19 -21 ถ.อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,500 - 20,000 บาท/เดือน
650 - 1,800 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 7299 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 43 : Sky View Fitness
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 75 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com | ที่ตั้ง 907 อ่อนนุช 19 -21 อ่อนนุช สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com หอพัก ใกล้ ย่าน อ่อนนุช 19 -21 อ่อนนุช

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

โปรโมชั่นพิเศษ

ช่วงเวลา : วันนี้ ถึง 31/12/2017
* สัญญา 1 เดือน เข้าอยู่ภายใน ตค.60 นี้ ฟรี!ซักรีด 50 ชิ้น หรือ รับส่วนลดทันที 1,000 บาท เริ่มต้น 8,999 บาท/เดือน (หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่เลย) 1 Month contract is available within December 2017 Free of charge Laundry 50 pieces or get a discount of 1,000 baht immedaitely. Room rental just 8,999 baht nett per month. Include All room facilities. * รายวันเริ่มต้น 650 บาท/คืน : สุดคุ้มพัก 7 คืนขึ้นไป จ่ายเพียงคืนละ 550 บาท Special. Promotion daily rate just 650 baht per night Stay over. 7 nights up special discount just 550 baht. per night

กรองทองแมนชั่นสุขุมวิท77 ( อ่อนนุช 19-21) - สัมผัสรูปแบบห้องพักที่หรูหราทันสมัยอย่างมีสไตล์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เหนือใคร ด้วยการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์มากมายและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ตลอด 24 ซม. ติดตั้งกล้อง CCTV ทุกจุดปลอดภัยด้วยระบบสแกนนิ้วเข้า-ออก ระบบคีย์การ์ดเข้า – ออกที่จอดรถกว่า100 คัน พร้อมลิฟท์โดยสารจำนวน 4 ตัว


สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
• มินิมาร์ทเปิดตลอด 24 ซั่วโมง
• ร้านอาหาร
• ร้านเสริมสวย
• ร้านซักรีด
• ร้านกาแฟ
• ตู้ ATM
• เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ
• ตู้น้ำหยอดเหรียญ


ระบบความปลอดภัยอื่นๆ
• เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบตามจุดของอาคาร
• มาตราฐานการฝึกระบบป้องกันอัคคีภัย


ติดถนน ใกล้ถนนสุขุมวิท, ใกล้ถนนศรีนครินทร์และวงแขวนรอบนอกใกล้ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ อาทิเช่น Tesco Lotes, Big C, MaxValu, ห้างซีคอนสแควร์ และห้างพาราไดซ์ พาร์ค


** มีร้านค้าครบครันภายในอาคาร ** • รายเดือน :5,500 - 20,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :650 - 1,800
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าโทรศัพท์ :5 ต่อครั้ง
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 5,500 - 6,200 บาท 650 - 1,800 บาท
Studio (1เดือน/month) สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 8,999 - 9,999 บาท -
Superior สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 6,500 - 11,500 บาท -
Deluxe สตูดิโอ 34.0 ตร.ม. 7,000 - 13,500 บาท 1,200 บาท
1 Bed Suite 1 ห้องนอน 48.0 ตร.ม. 15,000 - 20,000 บาท 1,800 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สวัสดีค่ะ ตอนนี้มีห้อง 5,500 ว่างไหมคะ รายเดือนค่ะ
ขอบคุณค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 06/11/2017, 15:42 น. - 1.10.131.xxx

เรียน คุณมุข

ทางลูกค้าต้องการเข้าพักอาศัยวันไหนคะ ทางแมนชั่นจะมีห้องหมุนเวียนตลอด รบกวนทางลูกค้าเข้ามาชมห้องตัวอย่างได้นะคะ ถ้าสนใจก็สามารถวางเงินจองไว้ล่วงหน้า และทางแมนชั่นจะสำรองห้องพักให้กับทางลูกค้าในวันเข้าอยู่จริง หรือโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-7421111 , 086-3138871
www.ktmansion.com

ขอบพระคุณค่ะ

ฝ่ายบริการลูกค้า

ห้อง 5,500 มีห้องว่างไหมคะตอนนี้ รายเดือนค่ะ อยู่ยาวค่ะ
ขอบคุณค่ะ

มีห้องว่างมั้ยคะ รายเดือน สนใจ ต้นเดือนธันวาคม ค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 01/11/2017, 23:20 น. - 1.20.177.xxx

เรียน Paneya
ทางคุณลูกค้าต้องการเข้าพักเมื่อไรคะ รบกวนทางคุณลูกค้าเข้ามาชมห้องตัวอย่างได้นะคะ ถ้าดูแล้วสนใจก็จองสิทธิ์ไว้ล่วงหน้า ทางเราจะสำรองห้องพักให้กับทางลูกค้าในวันที่เข้าพักอาศัย เพราะทางแมนชั่นจะมีห้องพักหมุนเวียนตลอดค่ะ

หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-7421111 , 086-3138871

www.ktmansion.com

ขอบพระคุณค่ะ

ฝ่ายบริการลูกค้า

Noavatar32 เมื่อ 31/10/2017, 21:00 น. - 180.183.13.xxx

ถ้าต้องการพัก1เดือนนี้มีสัญญา 1เดือนมั้ยหรอค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 01/11/2017, 05:36 น. - 101.109.165.xxx

มีคะลูกค้า ถ้าสัญญาหนึ่งเดือน
จะฟรีทำความสะอาด1ครั้งฟรี ต่อสัญญานะคะ
ฟรีWI-FI ฟรีฟิตเนต ฟรีที่จอด
มีทีวี ตู้เย็น ชุดเครื่องนอน ลูกค้าสามารถหิ้วกระเป๋าเข้าพักได้เลยคะ
หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-7421111 , 086-3138871

www.ktmansion.com

ขอบพระคุณค่ะ

ฝ่ายบริการลูกค้า

ถ้าเป็นรายเดือนนี้มีสัญญาเช่า 1 เดือนมั้ยอะค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 01/11/2017, 06:29 น. - 101.109.165.xxx

มีคะลูกค้า ถ้าสัญญาหนึ่งเดือน
จะฟรีทำความสะอาด1ครั้งฟรี ต่อสัญญานะคะ
ฟรีWI-FI ฟรีฟิตเนต ฟรีที่จอด
มีทีวี ตู้เย็น ชุดเครื่องนอน ลูกค้าสามารถหิ้วกระเป๋าเข้าพักได้เลยคะ
หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-7421111 , 086-3138871

www.ktmansion.com

ขอบพระคุณค่ะ

ฝ่ายบริการลูกค้า

ห้อง 5,500 ยังมีว่างอยู่มั๊ยคะ

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 31/10/2017, 17:20 น. - 101.109.165.xxx

เรียน คุณYanikar Tha

ทางคุณลูกค้าต้องการเข้าพักเมื่อไรคะ รบกวนทางคุณลูกค้าเข้ามาชมห้องตัวอย่างได้นะคะ ถ้าดูแล้วสนใจก็จองสิทธิ์ไว้ล่วงหน้า ทางเราจะสำรองห้องพักให้กับทางลูกค้าในวันที่เข้าพักอาศัย เพราะทางแมนชั่นจะมีห้องพักหมุนเวียนตลอดค่ะ

หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-7421111 , 086-3138871

www.ktmansion.com

ขอบพระคุณค่ะ

ฝ่ายบริการลูกค้า

เดือนธ.ค. หรือ ม.ค.ค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 01/11/2017, 06:30 น. - 101.109.165.xxx

เดือนนี้ก็มีนะคะลูกค้า ลูกค้าจะเข้าพักเมื่อไหร่คะ
สะดวกเข้ามาชมห้องพักก่อนไหมคะ

มีห้องเช่ารายวันเหลือมั้ยค่า เข้าพักวันที่ 3 พย.

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 19/10/2017, 16:54 น. - 101.109.161.xxx

ลูกค้าสามารถเข้ามาชมห้องตัวอย่างก่อนได้นะค่ะ หากสนใจแนะนำวางจองไว้ ทางกรองทองจะล็อคสิทธิไว้ให้ลูกค้า 1 ห้องค่ะ
ขอบคุณค่ะ

มีห้อง studio ที่พร้อมเข้าอยู่วันที่ 28 หรือ 29oct 2017 อยู่ม้ยค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 10/10/2017, 10:37 น. - 171.96.110.xxx

ลูกค้าสามารถเข้ามาชมห้องตัวอย่างก่อนได้นะค่ะ หากสนใจแนะนำวางจองไว้ ทางกรองทองจะล็อคสิทธิไว้ให้ลูกค้า 1 ห้องค่ะ
ขอบคุณค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 15. Oct 2017 เปิดให้เข้าชมมั้ยค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 13/10/2017, 01:42 น. - 101.109.164.xxx

เปิดทำการทุกวันคะ 08:00-17:00

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 13/10/2017, 01:42 น. - 101.109.164.xxx

รบกวนลูกค้าเข้ามาชมห้องพักก่อนนะคะ เปิดทำการทุกวัน 08:00-17:00
ถ้าลูกค้าสนใจเดี๋ยวทำจองไว้ ทางเราจะได้เคลียร์ห้องให้ลูกค้าไว้นะคะ

ขอบคุณคะ

hello, may i have your contact email or line ?

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 11/10/2017, 00:04 น. - 101.108.222.xxx

info@ktmansion.com

1a4d0e32d98d1212d0e8f53fb3156a45 เมื่อ 04/10/2017, 06:52 น. - 61.91.173.xxx

Do you have any availability? how much?

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 11/10/2017, 00:04 น. - 101.108.222.xxx

info@ktmansion.com

Hello, I’m interested to rent the 1 bed suite for one month or more, you are kindly requested to share the suite photos with the final price if possible

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 11/10/2017, 00:05 น. - 101.108.222.xxx

info@ktmansion.com
i will send picture for you
please contact with me in E-MAIL

Noavatar32 เมื่อ 02/10/2017, 01:05 น. - 87.154.163.xxx

ไม่ทราบว่าพัก 1 เดือน เท่าไรค่ะ เดือนพฤจิกายน 2017

hello, i wanted to stay in this condo, please tell me if you have some studio or one room avaible
regards
Thomas

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 22/9/2017, 03:33 น. - 101.108.222.xxx

Dear. mr.Thomas
I'm sorry, but the rooms are full. now we have just only deluxe room
stats 7000 bath and deposit 11,000/6monut

ok, but can i visit the room, and can you explain me the rules of the contract and when i can come?
can you tell me the equipment?
thanks
regards
Thomas

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 22/9/2017, 13:16 น. - 101.108.222.xxx

can you give me your email ?

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 11/10/2017, 00:05 น. - 101.108.222.xxx

info@ktmansion.com

ต้องการเช่าห้อง5500ระยะเวลา6เดือนขึ้นไป ยังมีว่างไหมค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 21/9/2017, 03:48 น. - 101.108.223.xxx

รบกวนลูกค้าเข้ามาชมห้องพักก่อนได้นะคะ

มีห้องรายวันว่างสำหรับพรุ่งนี้ไหมครับ? ว่าจะเข้าไปตอนบ่ายครับ

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 20/9/2017, 04:00 น. - 101.109.160.xxx

มีคะลูกค้า walk-in เข้ามาได้นะคะ

มีห้องว่างมั้ยคะ?

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 19/9/2017, 06:25 น. - 1.10.131.xxx

รบกวนลูกค้าเข้ามาชมห้องพักก่อนได้นะคะ

มีห้องพักว่างอยู่ไหมครับ

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 19/9/2017, 06:25 น. - 1.10.131.xxx

รบกวนลูกค้าเข้ามาชมห้องพักก่อนได้นะคะ

Hi, I'm Agung and I'm interest with your place. I want to take your apartment for 2-3 month, can it available? Looking forward your reply please.

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 09/9/2017, 17:24 น. - 101.108.221.xxx

Contract 1 Months 9,999
Contract 6 Months Superior room 6,500 THB and Deposit 11,000 THB (pay advance)
have no tv and Fridge
nearest BTS - ONNUT AND Shopping mall , hospital
Electricity 7 THB/unit
Water supply 18 THB/ unit
***Standard Aircondition , Hot water , Fully Furnished
nearest BTS-Onnut shopping mall
Tel.02-7421111 , 086-3138871
If you are interested in our room You respond we will hold a reservation.
Thank you and best regards
Front office

if I take 2 month, I didnt have pay deposit, right? And I pay it monthly, right?
Can I see your place directly to survey?

Hello,

I will be arriving in Bangkok from the United States on September 25, and was interested in finding a hotel to stay in for a few nights while I scope out the area to find a more permanent dwelling. It's very likely that I'd choose a studio apartment here, but would like to see the rooms in person before making a deposit. Could I make a reservation at the daily rates from 9/25 - 9/28?

Thank you!

Ian

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 08/9/2017, 12:43 น. - 125.24.89.xxx

Contract 6 Months Superior room 6,500 THB and Deposit 11,000 THB (pay advance)
have no tv and Fridge
nearest BTS - ONNUT AND Shopping mall , hospital

Electricity 7 THB/unit
Water supply 18 THB/ unit
***Standard Aircondition , Hot water , Fully Furnished
nearest BTS-Onnut shopping mall
Tel.02-7421111 , 086-3138871
If you are interested in our room You respond we will hold a reservation.
Thank you and best regards
Front office

Hello! I would like to check if this apartment is available for rent. I am looking for an apartment in bangkok for roughly 4 months possibly Sept–Dec 2017.

764c020650c676d8734617145fe90235
Krongthong Mansion Ownertag
เมื่อ 08/9/2017, 12:44 น. - 125.24.89.xxx

Contract 6 Months Superior room 6,500 THB and Deposit 11,000 THB (pay advance)
have no tv and Fridge
nearest BTS - ONNUT AND Shopping mall , hospital

Electricity 7 THB/unit
Water supply 18 THB/ unit
***Standard Aircondition , Hot water , Fully Furnished
nearest BTS-Onnut shopping mall
Tel.02-7421111 , 086-3138871
If you are interested in our room You respond we will hold a reservation.
Thank you and best regards
Front office

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง