อพาร์ทเม้นท์ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai)

กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai)

ซ.ประดิพัทธ์ 23 ถ.ประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,900 - 8,900 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 12757 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 53 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) | ที่ตั้ง 35 ประดิพัทธ์ 23 ประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพมหานคร
กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) หอพัก ใกล้ ย่าน ประดิพัทธ์ 23 ประดิพัทธ์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai)

กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ (Kantipar Residence)

อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่ ซอยประดิพัทธ์ 23 เพียง 5 นาทีจาก BTS สะพานควาย ใกล้ห้าง Big C สะพานควาย, ร.พ.เปาโล, ธนาคารออมสิน, ตลาดนัด อตก., ตลาดนัดจตุจักร, สวนวัชรเบญจทัศหรือสวนรถไฟ, ธนาคารทหารไทย, ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว

บรรยากาศ: ร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียวโดยรอบ มีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยเนื่องจากมีรั้วรอบขอบชิด บรรยากาศภายในห้องเงียบสงบ ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายจากวันทำงานที่แสนเหนื่อยล้าด้วยห้องสไตล์โมเดิ้ลร่วมสมัย
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องพักสไตล์โมเดิ้ลร่วมสมัยพร้อมแอร์และเฟอร์นิเจอร์ครบครัน
 • รปภ. ระบบ key card และ CCTV สามารถดูผู้มาติดต่อผ่านทีวีในห้องพักก่อนอนุญาติให้เข้าพบ
 • บริการทีวีผ่านดาวเทียม 200 ช่อง และเพิ่มทางเลือกในการรับชมรายการทีวีผ่านผู้ให้บริการทีวีบอกรับสมาชิกเกือบทุกค่ายผ่านระบบ L-Band
 • ผ่อนคลายกับมุมอ่านหนังสือ และ Internet wifi ในห้องนั่งเล่น
 • บริการพื้นที่จอดรถใต้อาคาร
 • ฯลฯ

ประเภทห้องพัก

แบบ A:ห้องสตูดิโอขนาด 24 ตรม. ราคา 6,900-7,500 บาท/เดือน


Type A: Fully furnished 24 sq.m studio room Bt.6,900-7,500 per month
แบบ B:ห้องสตูดิโอขนาด 31 ตรม. ราคา 8,900 บาท/เดือน


Type B: Fully furnished 31 sq.m studio room Bt.8,900 per month
แบบ C:ห้องสตูดิโอขนาด 24 ตรม. ราคา 7,500 บาท/เดือน (พร้อมโต๊ะทำงาน)


Type C: Fully furnished 24 sq.m studio room Bt.7,500 per month (with working desk)
แบบ D:ห้องสตูดิโอขนาด 26 ตรม. ราคา 7,800 บาท/เดือน (พร้อมโต๊ะทำงาน)


Type D: Fully furnished 26 sq.m studio room Bt.7,800 per month (with working desk)สนใจติดต่อสอบถามที่ 087-070-7117 , 02-279-9399

Line ID: kantipar

Email: Kantiparresidence@gmail.com


 • รายเดือน :6,900 - 8,900
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :20 บาทต่อยูนิต
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
แบบ A สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 6,900 - 7,500 บาท -
แบบ B สตูดิโอ 31.0 ตร.ม. 8,900 บาท -
แบบ C สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 7,500 บาท -
แบบ D สตูดิโอ 26.0 ตร.ม. 7,800 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hello. I'm looking one or two room for 2 people for 6months starting from about 12nd feb to around 10th aug. If the room is available can we visit there at the end of this week to look around? I will look forward to receiving your response. Thank you

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 06/2/2018, 15:30 น. - 182.232.104.xxx

sorry full rent 😢

เลี้ยงสุนัขตัวเล็กได้มั้ยคะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 30/1/2018, 08:09 น. - 182.232.80.xxx

ที่นี่ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงนะคะ

ให้เช่า2เดือนมั้ยคะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 25/1/2018, 16:43 น. - 182.232.68.xxx

สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือนคะ

มีห้อง 31 ตรม ว่างมั้ยคะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 18/1/2018, 15:46 น. - 182.232.81.xxx

ไม่มีว่างเลยค่ะ มีแต่แบบ A นะคะ

ตอนนี้ยังไม่ห้องแบบAว่างอยู่ไหมค่ะ
มัดจำเท่าไรค่ะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 18/1/2018, 15:45 น. - 182.232.81.xxx

มีค่ะ ราคา 7,200/เดือน
ประกัน 2 เดือน
จ่ายล่วงหน้า 1 เดือนคะ

ถ้าจะพัก 18 ธค ถึง 26 มค ประมาณเดือนครึ่ง มีห้องไหมครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 13/12/2017, 17:06 น. - 182.232.47.xxx

ที่นี่รับสัญญา 6 เดือน เข้าต้นเดือน ออกปลายเดือนคะ

ห้องยังว่างมั๊ยคะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 12/12/2017, 12:53 น. - 182.232.166.xxx

ยังมีห้องว่างค่ะสนใจติดต่อ 087-0707117 ค่ะขอบคุณค่ะ

Df0985232384b4a48ee71eb629a90882 เมื่อ 29/11/2017, 14:05 น. - 182.232.200.xxx

เหลือห้องแบบไหนบ้างคะ ถ้าจะเข้าไปดูเข้าได้วันไหนและเวลาไหนบ้างคะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 12/12/2017, 12:53 น. - 182.232.166.xxx

เหลือห้องขนาด 24 ตร.ม. แบบ A คะ เข้ามาดูได้ทุกวันค่ะตั้งแต่ 9 โมงจนถึงหนึ่งทุ่มค่ะ

Hi i am interested in apartments for when i move to Bangkok can you tell me how far from Mochit 2 bus station are you & nearest BTS thank you

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 06/11/2017, 16:26 น. - 182.232.237.xxx

Sorry,full now.

Noavatar32 เมื่อ 03/11/2017, 12:02 น. - 182.52.134.xxx

ต้องการดู ห้องพัก type A ราคา 6,900 บาทต่อเดือน จะเข้าพัก 1 ธันวาคม 60 เป็นต้นไป อย่างน้อย 6 เดือน

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 06/11/2017, 16:25 น. - 182.232.237.xxx

เข้ามาดูก่อนได้นะคะ ที่ซอยประดิพัทธ์ 23 เวลา 9.00-19.00 คะ

Do you have studio rooms available for rent now?

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 06/11/2017, 16:25 น. - 182.232.237.xxx

Sorry,full now.

รับอยู่แบบ 1 เดือนไหทคะ เผอิญมีอบรมที่ กทม.1 เดือนคือ ธ ค.60ค่ะ
เป็นข้าราชการต้องการ 2-3 ห้องค่ะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 06/11/2017, 16:22 น. - 182.232.237.xxx

สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไปนะคะ ขอโทษด้วยนะคะ

Hi, would like to know if you have room available from 21 Nov 2017 to 07 Feb 2018. Please reply, many thanks

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 06/11/2017, 16:23 น. - 182.232.237.xxx

Sorry,full now.

Hi, would like to know if you have room available from 21 Nov 2017 to 07 Feb 2018. Please reply, many thanks

Dear Sir/Madam, Do you have any units I will be arriving in Thailand in October. Can i arrange for a viewing October 15? THanks,

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 03/10/2017, 18:26 น. - 49.229.83.xxx

l have Room.Please contact us at 0870707117

Dear SIr,

I will be arriving in Thailand mid October. Can i arrange a viewing Oct 14/15 . Do you have available units?

Thanks

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 03/10/2017, 18:27 น. - 49.229.83.xxx

l have Room.Please contact us at 0870707117

Good day, we would like to see the apartment and rent for approximately 5 months. Please write us an email back with appoinment date/time asap. Thank you in advance. Best regards, Moritz

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 03/10/2017, 18:55 น. - 49.229.92.xxx

sorry Here stay minimum 6 months.

สนใจห้อง แบบ A สัญญารายปีค่ะ ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังมีห้องอยู่หรือไม่

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 03/10/2017, 18:56 น. - 49.229.92.xxx

ยังมีห้องว่างนะคะ เข้ามาดูก่อนได้นะคะ

Hi there, I am looking for accommodation from 30 August to around 20 December 2017. Do you have a studio/ apartment free during that time? If so, how much per month? What are the inclusions? How much is water and electricity? Thank you

มีห้องพักสำหรับวันที่12กค-10สคไหมคะ ถ้ามีขอทราบรายละเอียดค่ะ ไม่สะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์ค่ะ เพราะอยู่ต่างประเทศ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง