อพาร์ทเม้นท์ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT)

รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT)

ซ.อินทามระ 9 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,500 - 13,000 บาท/เดือน
500 - 1,200 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 13160 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) ลำดับที่ 64 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) | ที่ตั้ง 13,15 อินทามระ 9 สุทธิสารวินิจฉัย พญาไท กรุงเทพมหานคร
รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT) หอพัก ใกล้ ย่าน อินทามระ 9 สุทธิสารวินิจฉัย

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ (ROD FAI FAH APARTMENT)

รถไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ อพาร์ทเม้นเปิดใหม่ใกล้รถไฟฟ้า เดินทางง่าย สะดวกสบาย ห้องพักสวย แต่งเฟอร์นิเจอร์ครบ พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ใกล้แหล่งช๊อปปิ้ง เซ้นทรัลลาดพร้าว สวนจตุจักร บิ๊กซีสะพานควาย โรงพยาบาลเปาโล สถานีตำรวจบางซื่อ ไปรษณีย์สะพานควาย


ใหม่!! ฟิตเนสลอยฟ้า พร้อมให้บริการ มวยไทย เทรนเนอร์


ใหม่!! บริการรถรับส่งจากอพาท์เม้น - สถานีรถไฟฟ้าสะพานควาย อารีย์ ฟรี!!! ให้บริการตั้งแต่ 06.30 เป็นต้นไป


สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 084-658-9996, 081-641-9337


ID Line : Rodfaifah09 • รายเดือน :6,500 - 13,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :500 - 1,200
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :3 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า
 • ค่าไฟฟ้า :9 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :100 บาทต่อคน/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :350 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
สตูดิโอ 18 ตร.ม สตูดิโอ 18.0 ตร.ม. - 500 บาท
สตูดิโอ 20 ตร.ม สตูดิโอ 20.0 ตร.ม. - 600 บาท
สตูดิโอ 22 ตร.ม สตูดิโอ 22.0 ตร.ม. 6,500 บาท 800 บาท
สตูดิโอ 24 ตร.ม สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 7,000 บาท 800 บาท
one bedroom 32 ตร.ม 1 ห้องนอน 32.0 ตร.ม. 11,000 บาท 1,000 บาท
one bedroom 45 ตร.ม 1 ห้องนอน 45.0 ตร.ม. 13,000 บาท 1,200 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Would it be possible to check in for a 16day stay in a 18sq. Studio?
Thankyou Hal

Hi
I will be in bangkok on Monday. And I like your rooms. Are you connected with teded 99 Muay Thai gym. I'm a fighter want to come train Muay Thai there.

ขอโทษนะคะ ห้องพักแบบรายวันนี่มีตลอดไหมคะ

ต้องการเช่า 1 เดือน 29/9/60-29/10/60 มีว่างมั้ยคะ หรือจะให้เข้า 1-31 ตค.60 ก็ได้คะ

Noavatar32 เมื่อ 07/8/2017, 17:20 น. - 182.232.59.xxx

ต้องการพักรายวัน วันที่30 สิงหาคม 1ห้อง
หากมีในวันดังกล่าว จะต้องดำเนินการจองอย่างไร และถ้าจะเดินทางไปไหนก็ต้องทำอย่างไร ขอบคุณนะคะ🙏🏻

F82124f1dbe15616dbcbd0a2b8175a11 เมื่อ 04/7/2017, 20:53 น. - 223.24.152.xxx

สนใจเช่า 1 เดือน 16-30/7/60 คิดราค่าเท่าไหร่ครับ หรือจะลากเปน1เดือนเลยก็ไดด้ครับ

ห้องพัก3-4คน เข้า 29 มิ.ย. ออก 30 มิ.ย.มีมั้ยครับ

ห้องรายวัน 500 เข้าพักวันที่ 26 ออกวันที่ 29 พัก 2 คน ถ้ามีติดต่อกลับหน่อยนะคะ

5f8ff42b1c4872364c9133f8863ae3c2 เมื่อ 16/5/2017, 10:04 น. - 118.175.207.xxx

วันที่ 17-18 พ.ค. 60 ห้องพักรายวัน 500 พักคนเดียว 1 คืน ถ้ามีห้องว่างกรุณาติดต่อกลับด้วยนะครับ

Hi. I am interested in viewing properties in Rod Fai Fah building. Can you contact me by email to arrange a viewing?

ห้องเดี่ยวราคา 500 บาท เข้าพักวันที่ 27 เมษายน มีมั้ยครับ

ยังว่างอยู่ๆๆๆสนใจอยุ่ต้นเดือนพฤษภาคมๆๆๆๆติดต่อเบอร์นี้ๆๆๆ

มีห้องว่าช่วง กค-สค ไหมคะ ถ้ามีขอทราบรายละเอียดค่ะ

ไม่ทราบว่ายังไม่ ห้อง ราคา6,500 ต่อเดือนให้เช้ามั้ยค่ะ ?? ระยะเวลา สิ้นเดือนนี้ จะเข้าอยู่เลยค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 15/3/2017, 11:22 น. - 27.55.65.xxx

ห้อง 6500 เข้าอยู่กรกฏาคม60 จะมีว่างมั้ยคะ ค่าฟิตเนสจ่ายเพิ่มยังงัย รถรับส่ง bts ออกทุกกี่นาที มี วิน MC ไปถึง bts ราคาเท่าไรคะ

ห้อง 500 พัก 1 คืนคนเดียว วันที่ 28 มีนา

ขอจองและจ่ายเลย ติดต่อทางเมลนะคะ ตอนนี้อยู่มาเล

อยากทราบโลเคชั่นของที่พักค่ะ ยังไงรบกวนส่งโลเคชั่นให้หน่อยค่ะ

ตอนี้มีห้องว่างไหมครับ

ประมาณหลังเดือนมีนา

line : rabidice

Hi, I'm Lulu. I'm interested with your apartment. I will do internship at Indonesian Embassy from 1-27 Feb 2017. So I plan to rent 3 rooms from 22sqm on 30 Jan - 28 Feb 2017. Could you send me the price? Is it include electricity and water? Looking forward for your reply, Thank you.

Pls contact facebook.com/Rodfaifahsaphankwai
Tel +66 8 4658 9996

Hi, I'm Lulu. I'm interested with your apartment. I will do internship at Indonesian Embassy from 1-27 Feb 2017. So I plan to rent 2 or 3 rooms from 30 Jan - 28 Feb 2017. Could you send me the price? Is it include electricity and water? Looking forward for your reply, Thank you.

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง