อพาร์ทเม้นท์ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment)

ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment)

ซ.ลาซาล75 ถ.สุขุมวิท105 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
12,000 - 21,000 บาท/เดือน
1,200 - 1,800 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 14330 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 66 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) | ที่ตั้ง 22 ลาซาล75 สุขุมวิท105 บางนา กรุงเทพมหานคร
ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) หอพัก ใกล้ ย่าน ลาซาล75 สุขุมวิท105

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment)

เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ใหม่ ราคาคุ้มค่า กว้างขวางออกแบบสวยงาม พร้อม functionมากมายที่สามารถใช้งานได้จริงและสะดวกสบาย เช่นโต๊ะทำงาน ห้องครัว ห้องทานข้าว/ห้องนั่งเล่น มีอุปกรณ์ครัน อาทิ ทีวี 40 นิ้ว เตาไฟฟ้า ฮู้ดดูดควัน ตู้เย็นเครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ กาต้มน้ำร้อน รวมถึง อุปกรณ์ครัวต่างๆเช่น จาน ชามช้อน ส้อม ฯ


ทางอพาร์ทเม้นท์มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม ไม่ว่าจะเป็นจอดรถในร่ม,fitnesscenter, Free Wi-fi ,Free True Vision รักษคาความปลอดภัยตลอด24 ชม.พร้อมทั้งทำความสะอาดให้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง


ทั้งนี้ทางอพาร์ทเม้นท์ยังได้วางระบบไว้รองรับในกรณีที่ 1)โทรศัพท์สายตรงถึงห้องท่าน หากท่านต้องการเบอร์โทรศัพท์ของท่านเองหรือinternet ส่วนตัว 2)รองรับสัญญาณทีวีต่างๆเช่น GMM/ True vision/ CTH สำหรับท่านที่ต้องการรับชมรายการเพิ่มเติมจากที่ทางapartment มีให้


อีกทั้งยังสะดวกต่อการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเส้น บางนา-ตราด,ศรีนครินทร์ หรือ อุดมสุข อพาร์ทเม้นท์ตั้งอยู่ใกล้Bitec , Seacon Square, Mega Bangna

 • รายเดือน :12,000 - 21,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :1,200 - 1,800
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 100 บาท
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
1ห้องนอน+ห้องนั่งเล่นและครัว 1 ห้องนอน 58.0 ตร.ม. 12,000 - 15,000 บาท 1,200 บาท
2ห้องนอน+ห้องนั่งเล่นและครัว 2 ห้องนอน 68.0 ตร.ม. 15,000 - 18,000 บาท 1,600 บาท
2ห้องนอน+ห้องนั่งเล่นและครัว 2 ห้องนอน 88.0 ตร.ม. 17,000 - 21,000 บาท 1,800 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 26/4/2017, 09:20 น. - 183.88.58.xxx

Our one bedroom is not available at the moment.
We have 2 bedroom (68sq.m) available for 6 month.

Hello,
Is the 1 bedroom available for 6 months?
Thanks
Paul

Hello.
I'm looking at the 1 bedroom.
Is this available for 6 months? What is the price?
Thank you

What is the beds 2 double or does it include twin

Hello,

My wife and I are interested in renting a unit in your apartment. Please let me know if you have any availability. Thank you and hope to talk more soon.

Jeremy

hello krap! I wanna introduce an app named WAKA for you. Waka can help you to post and manage your accommodation information to popular booking websites in China and sell to the Chinese guests. If you need further assistance,please to contact me. Thanks for your patience.

Noavatar32 เมื่อ 04/10/2016, 04:34 น. - 124.120.45.xxx

เดือนตุลาคม 1ห้องนอน มีระเบียง รายเดือน ไม่สูบบุหรี่ รวมเครื่องซักผ้า ราคารวมค่าทำความสะอาด

จะจอง10ตค-9พย ขอบคุณค่ะ

hello krap! I wanna introduce an app named WAKA for you. Waka can help you to post and manage your accommodation information to popular booking websites in China and sell to the Chinese guests. If you need further assistance,please to contact me. Thanks for your patience.

I will be in Thailand in 2017, and bring along my wife and two toddlers. I am looking for a two bedroom apartment. I am interested to know what difference made by the price range mentioned.

Good Day
Im coming to thailand in 08.09.16 im looking for 2 bedroom place to stay for 1 month, if everything will be ok, i will stay for 2 more months till december, do you have something to offer ? There will be leaving 2 persons, we need 2 bedrooms, min 1 bathroom, and living room if its possible
thanks for reply

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 27/5/2016, 02:45 น. - 171.96.181.xxx

ใกล้ๆเดือนกันยายน ถามมาอีกทีครับ

แล้วช่วงเดือนกันยายนมีมั้ยค๊ะหนึ่งห้องนอนมีระเบียง? ขอบคุณค่ะ

ห้องหนึ่งห้องนอนมีระเบียงมั้ยค๊ะ?

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 24/5/2016, 16:27 น. - 171.96.181.xxx

มีครับ แต่ตอนนี้เต็มครับ ขอบคุณครับ

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 10/5/2016, 22:38 น. - 171.96.184.xxx

ไม่มีครับ

รายวันไม่มีโปรโมชั่นพิเศษหรือค๊ะ?

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 09/5/2016, 08:35 น. - 171.96.236.xxx

สวัสดีค่ะ รบกวนขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยค่ะ
ทางเราจะได้ให้ข้อมูลอย่างถูกต้องค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากค่ะแต่ลูกสาวอยู่เมืองไทยลองโทรติตต่อไม่มีใครรับสายเลยค่ะ

ราคาห้องพัก1200฿ระยะสั้น นอนได้กี่คนคะ

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 05/5/2016, 08:39 น. - 124.120.124.xxx

สวัสดีค่ะ ห้องรายวัน 1,200. บาทค่ะ
สามารถพักได้ 2 ท่านค่ะ
-ค่าห้องรายวัน 1,200. บาทค่ะ
-ค่าเช่าล่วงหน้าเงินประกัน 2,000.บาทค่ะ

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 08/5/2016, 08:07 น. - 124.122.182.xxx

สวัสดีค่ะ ห้องรายวัน 1,200. บาทค่ะ
สามารถพักได้ 2 ท่านค่ะ
-ค่าห้องรายวัน 1,200. บาทค่ะ
-ค่าเช่าล่วงหน้าเงินประกัน 2,000.บาทค่ะ

สวัสดีค่ะอยากทราบว่าห้องพักรายวันหนึ่งห้องนอนถ้าพัก25วันจะต้องจ่ายร่วงหน้ายัไงค๊ะ?

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 03/5/2016, 07:59 น. - 124.122.75.xxx

สวัสดีค่ะเรทราคามีห้องตามที่แจ้งนี้นะคะ

1ห้องนอน ราคา1,2ooบาท/วัน(ไม่มีอาหารเช้า)

(เก็บค่าเช่าล่วงหน้า 30,000บาท สำหรับ 25 วันค่ะ)

ห้องขนาด1ห้องครัว ถ้าต้องการอยู่แค่1เดือน ต้องจ่ายล่วงหน้า2เดือนไหมครับ

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 27/1/2016, 14:14 น. - 49.229.94.xxx

ใช่ค่ะ เป็นค่ามัดจำ 2 เดือน

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง