อพาร์ทเม้นท์ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment)

ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment)

ซ.ลาซาล75 ถ.สุขุมวิท105 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
15,000 - 28,000 บาท/เดือน
1,200 - 1,800 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 14330 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) ลำดับที่ 66 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) | ที่ตั้ง 22 ลาซาล75 สุขุมวิท105 บางนา กรุงเทพมหานคร
ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment) หอพัก ใกล้ ย่าน ลาซาล75 สุขุมวิท105

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ลาซาล ปาร์ค (Lasalle Park Serviced Apartment)

เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ใหม่ ราคาคุ้มค่า กว้างขวางออกแบบสวยงาม พร้อม function มากมายที่สามารถใช้งานได้จริงและสะดวกสบาย เช่นโต๊ะทำงาน ห้องครัว ห้องทานข้าว/ห้องนั่งเล่น มีอุปกรณ์ครบครัน อาทิ ทีวี 40 นิ้ว เตาไฟฟ้า ฮู้ดดูดควัน ตู้เย็นเครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ กาต้มน้ำร้อน รวมถึง อุปกรณ์ครัวต่างๆเช่น จาน ชามช้อน ส้อม ฯ


ทางอพาร์ทเม้นท์มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม ไม่ว่าจะเป็นจอดรถในร่ม,fitnesscenter, Free Wi-fi , Free True Vision รักษาความปลอดภัยตลอด24 ชม.พร้อมทั้งทำความสะอาดให้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง


ทั้งนี้ทางอพาร์ทเม้นท์ยังได้วางระบบไว้รองรับ ในกรณีที่


1)โทรศัพท์สายตรงถึงห้องท่าน หากท่านต้องการเบอร์โทรศัพท์ของท่านเองหรือinternet ส่วนตัว


2)รองรับสัญญาณทีวีต่างๆเช่น GMM/ True vision/ CTH สำหรับท่านที่ต้องการรับชมรายการเพิ่มเติมจากที่ทางapartment มีให้


อีกทั้งยังสะดวกต่อการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเส้น บางนา-ตราด,ศรีนครินทร์ หรือ อุดมสุข อพาร์ทเม้นท์ตั้งอยู่ใกล้Bitec, Seacon Square, Mega Bangna

 • รายเดือน :15,000 - 28,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :1,200 - 1,800
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 100 บาท
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
1ห้องนอน+ห้องนั่งเล่นและครัว 1 ห้องนอน 58.0 ตร.ม. 15,000 - 18,000 บาท 1,200 บาท
2ห้องนอน+ห้องนั่งเล่นและครัว 2 ห้องนอน 68.0 ตร.ม. 20,000 - 23,000 บาท 1,600 บาท
2ห้องนอน+ห้องนั่งเล่นและครัว 2 ห้องนอน 88.0 ตร.ม. 24,000 - 28,000 บาท 1,800 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hello My name is Mr. Wright, I will arrive there in Bkk on December 31. I will need a 1 bedroom for rental. Can you please send me information on how to send the deposit to your company?

Mr Wright

can you email the list price for all type of this condo? yonico.martin@gmail.com

can you email the list price for all type of this condo? yonico.martin@gmail.com

สวัสดีค่ะ สนใจเช่าระยะสั้น1เดือน ห้องแบบ1ห้องนอน มีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างคะ รบกวนขอรายระเอียดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 04/9/2017, 09:39 น. - 14.207.0.xxx

ขอบคุณครับที่สนใจอพาร์ทเม้นท์ของเรา ต้องขออภัยด้วยครับ 1 ห้องนอนเต็มไม่มีห้องว่างเลยครับ

เช่าระยะสั้น 1 เดือน สำหรับคนต่างชาติค่ะ มีเงื่อนไขอย่างไรคะ ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรคะ ,ขอบคุณค่ะ

เช่าระยะสั้น 1 เดือน สำหรับคนต่างชาติค่ะ มีเงื่อนไขอย่างไรคะ ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรคะ ,ขอบคุณค่ะ

เช่าระยะสั้น 1 เดือน สำหรับคนต่างชาติค่ะ มีเงื่อนไขอย่างไรคะ ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรคะ ,ขอบคุณค่ะ

สนใจเช่าห้องพัก 2 เดือน (เข้าอยู่สิงหาคม) ขนาด 2 ห้องนอน 88 ตรม.
อยากทราบว่ามีห้องว่างมั้ยคะ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

สวัสดีค่ะ

สนใจเช่าระยะสั้น 1 เดือน แบบ 1 ห้องนอน ช่วงเดือน 6/17 รบกวนขอทราบรายละเอียดการเช่า, ราคาเช่าต่อเดือน (รวมค่าน้ำไฟหรือไม่ค่ะ?)
พร้อมรายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง พร้อมวิธีการจอง
กรุณาตอบกับทางอีเมล์
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

Good evening,
I am interested to visit Lasalle Park serviced appartments and see if the 2 bedroom appartment is suitable for a long term rental period for our family (2 adults and 2 young children). Would a visit be possible on Monday 24 or 25th of July. Thank you in advance for your response.

Best regards,

Marco van de Weerd
+31 6 28474587
hjvdw75@gmail.com

Hi,

Do you have any rooms available from 25th July to 23rd August?

Thanks,
Chris

มีความประสงค์อยากจะนำเสนองานด้านระบบเน็ตเวิ์คเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต และ WIFI ให้กับหน่วยงานในต่างๆ อาทิ เช่น โรงแรม โรงเรียน หอพัก สำนักงานใหญ่ ถ้าหากท่านสนใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทางเราได้ค่ะ หรือ ถ้าหากให้เราเข้าไปพบและนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมทางเรายินดีนะคะ ขอบคุณค่ะ

How much is the rental fee for one bed room with contract 1 month? (5/26-6/26)

ขอสอบถามค่ะ สัญญาเช่าขั้นต่ำกี่เดือน พอดีว่าจะเช่าหอเพื่อฝึกงานระยะเวลาสองเดือน แบบห้อง 2ห้องนอน+ห้องนั่งเล่นและครัว
2 ห้องนอน ขนาด 68.0 ตร.ม. และเป็นราคาเท่าไหร่คะ

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 10/5/2017, 16:06 น. - 180.183.135.xxx

ขั้นต่ำ 1-3 เดื่อนครับ ราคาอยู่ที่ 18,000฿ ต่อเดื่อนครับ

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 03/5/2017, 10:10 น. - 183.88.56.xxx

Good morning,

You can contact us this number 098-910-8436

Noavatar32
apipong Ownertag
เมื่อ 26/4/2017, 09:20 น. - 183.88.58.xxx

Our one bedroom is not available at the moment.
We have 2 bedroom (68sq.m) available for 6 month.

Hello,
Is the 1 bedroom available for 6 months?
Thanks
Paul

Hello.
I'm looking at the 1 bedroom.
Is this available for 6 months? What is the price?
Thank you

What is the beds 2 double or does it include twin

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง