อพาร์ทเม้นท์ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56

วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56

ซ.ศรีนครินทร์ 56 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,000 - 15,000 บาท/เดือน
800 - 1,100 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 9388 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 ลำดับที่ 53 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 | ที่ตั้ง 20 ศรีนครินทร์ 56 ศรีนครินทร์ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56 หอพัก ใกล้ ย่าน ศรีนครินทร์ 56 ศรีนครินทร์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์56 ) Varrzon Residence Srinakarin56

***เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีไม่รับเข้าพักค่ะ***


อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่วาร์ซอณ เรสซิเด้นท์ ( ศรีนครินทร์ )


สถานที่ใกล้เคียง เซ็นทรัลบางนา ,บิ๊กซีบางนา ,พาราไดซ์ ,ซีคอน ,เมกะ บางนา ,ไบเทค บางนา,วิทยาลัยดุสิตธานี


เดินทางสะดวกเพียง 10 นาทีจาก สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข


สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง


ครัวทันสมัย, มีระเบียงทุกห้อง,เตียงพร้อมที่นอน, ผ้าม่าน,ตู้เสื้อผ้า, ชั้นวางทีวี,เก้าอี้,ฟรีเคเบิ้ลทีวี


โทรศัพท์เบอร์ภายใน,เครื่องทำน้ำอุ่น,แอร์


สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร

ฟิสเน็ต(ฟรี),ระบบกล้อง CCTV ทั้งอาคาร,บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ,เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ


,ตู้น้ำหยอดเหรียญ,ลิฟท์โดยสาร,ที่จอดรถ (1,500 บาท/คัน/เดือน)


หมายเหตุ : 1.บริการเช่าเครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี,ไมโครเวฟและ ตู้เย็น เดือนละ 1,500 บาท


2.ห้องพักรายวัน เก็บประกันเพิ่ม 1,000 บาท รับคืนเมื่อทำการเช็คเอ้าท์ค่ะ


3.นัดดูห้อง,จองห้อง กรุณาติดต่อ 097 079 7499 (คุณสา)หรือ แอดไลน์เพิ่มเติมที่ ID :SN5635 ค่ะ

 • รายเดือน :5,000 - 15,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :800 - 1,100
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
สตูดิโอ สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 5,000 - 9,000 บาท 800 บาท
1 ห้องนอน 1 ห้องนอน 39.0 ตร.ม. 8,000 - 9,000 บาท -
1 ห้องนอน 2 ชั้น 1 ห้องนอน 40.0 ตร.ม. 9,000 - 15,000 บาท 1,100 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hello,
Im interested in 3 month rental of small apartment. Can I see it today?
Line: chyiomp

0f3d9dfc9473dea2f047d778a01516ba
VARRZON RESIDENCE Ownertag
เมื่อ 04/6/2018, 16:28 น. - 27.145.131.xxx

reply back via LINE .Thanks

เดือนมิถุนายนนี้ มีห้องว่างมั้ยคะ

Hello my boyfriend and I want to rent for 1 month only with desk area and possibly kitchen. From end of May to end of June. Do you have any apartments available for around 6000 baht?

7/11/2017 รายวันว่างไหมครับ

สวัสดีค่ะ
สนใจห้องพักรายเดือน ราคาประมาณ 5000-6000 ตอนนี้ยังมีห้องว่างอยู่ไหมคะ
ถ้ามีเครื่องซักผ้า ตู้เย็น สามารถนำไปได้ไหมคะ
ขอบพระคุณคะ

สวัสดีค่ะ
สนใจเช่าระยะเวลา 1 เดือน ช่วงเดือน มิ.ย. 2018 ห้อง Duplex (ห้องมุม) แบบที่มีตู้เสื้อผ้ากับโต๊ะเครื่องแป้งอยู่หลังเตียงนอนชั้นบน
รบกวนขอรายละเอียด :
- ค่าเช่าห้อง (ทั้งรายเดือน และรายวัน)
- ที่จอดรถ 1 คัน , เครื่องใช้ไฟฟ้า และ อินเตอร์เน็ตในห้อง (รวมอยู่ในค่าเช่าห้องหรือไม่คะ?)

รบกวนส่งรายละเอียดทางอีเมล์

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ :)

มีห้องให้เช่ารายวันไหมครับ พอดีจะขึ้นมากรุงเทพแค่สองวันและจะพักแค่คืนเดียว
เห็นว่าห้องกว่างดีครับ

สามารถจองได้ยังไงครับ หากจองแล้วจะต้องโอนเลยหรือว่าไปจ่ายที่สถานที่ครับ?
line : nathan.sp หากสะดวกที่จะติดต่อผมทางนี้ครับ

มีห้องพักระยะยาวมั้ยครับ (เป็น นศ. อาจจะได้อยู่นาน) //มีห้องพักช่วงเดือน มิ.ย. นี้ มั้ยครับ //bts เดินเท้า 10 นาทีไปถึงเลยใช่มั้ยฮะ

Noavatar32 เมื่อ 06/3/2017, 09:28 น. - 118.175.130.xxx

สวัสดีค่ะ ห้องพักราคา 5000-7000 บาท มีว่างไหมคะ จะเข้าอยู่เดือนเมษายน อยู่ระยะยาวประมาณ 1 ปีค่ะ รบกวนตอบกลับด้วยนะคะ

0f3d9dfc9473dea2f047d778a01516ba
VARRZON RESIDENCE Ownertag
เมื่อ 06/3/2017, 10:23 น. - 27.145.132.xxx

ห้องพักมีว่างค่ะ
นัดดูห้องหรือสอบถามที่เบอร์ 02 398 0074 ทุกวัน เวลาทำการ 09.00-20.00 น.ค่ะ

ยังมีห้องว่างไหมคะ

Hi,

I’m looking for a studio condo to rent, i will be studying at Walen International Education located in Bangkok, near Asok BTS station. Rental period: 1 year (starting from February 2017). Fully furnished with appliances: TV, refrigerator, air-condition, microwave, water heater, washing machine, WIFI.

I’m very neat, calm, organized and trustworthy person.

Please require me more infos about your add and the payment.

thank you,

Nadim

whatsapp: +96176087669

สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่ามีห้องพักรายเดือนว่างไหมคะ

มีห้องว่างรายวันมั้ยคะ

5567e838f80362116e801b6d2b683617 เมื่อ 15/12/2016, 20:21 น. - 27.55.193.xxx

มีห้องว่างมั้ยคะ เช่ารายเดือนค่ะ
ขอรายละเอียดด้วยนะคะ

0f3d9dfc9473dea2f047d778a01516ba
VARRZON RESIDENCE Ownertag
เมื่อ 16/12/2016, 12:17 น. - 27.145.132.xxx

ห้องพักมีว่างค่ะ
นัดดูห้องหรือสอบถามที่เบอร์ 02 398 0074 ทุกวัน เวลาทำการ 09.00-20.00 น.ค่ะ

สวัสดีค่ะ มีห้อง5000สำหรับ1เดือนมั้ยคะ
รบกวนขอรายละเอียดทางอีเมลล์นะคะ

0f3d9dfc9473dea2f047d778a01516ba
VARRZON RESIDENCE Ownertag
เมื่อ 17/11/2016, 17:04 น. - 171.7.195.xxx

ห้องพักระยะสั้น ราคา 9,000/ด ค่ะ ราคานี้ไม่รวมน้ำไฟ สนใจเข้าพัก ติดต่อ 023980074 ทุกวัน เวลาทำการ 09.00-20.00 น.ค่ะ

ห้อง 5000 ตอนนี้มีว่างมั้ยค่ะ

0f3d9dfc9473dea2f047d778a01516ba
VARRZON RESIDENCE Ownertag
เมื่อ 17/11/2016, 17:04 น. - 171.7.195.xxx

ห้องพักมีว่างค่ะ นัดดูห้องที่เบอร์ 023980074ค่ะ

สนใจห้องราคา 5000 ว่างมั้ยคะ

0f3d9dfc9473dea2f047d778a01516ba
VARRZON RESIDENCE Ownertag
เมื่อ 01/10/2016, 20:03 น. - 58.9.1.xxx

ว่างค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่เบอร์ 023980074 หรือ 0970797499 ค่ะ

I want to rent this room soon. Please contact by mobile. English speaker please.

สนใจค่ะกำลังหาห้องราคา5000/เดือนค่ะติดต่อกลับด่วนค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง