อพาร์ทเม้นท์ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง

สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง

ถ.บรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,100 - 7,800 บาท/เดือน
690 - 1,290 บาท/วัน
ที่พักนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน
สำหรับเจ้าของที่พักที่ต้องการลงทะเบียนที่พัก ดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 18039 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง ลำดับที่ 56 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง | ที่ตั้ง 46 บรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพมหานคร
สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง หอพัก ใกล้ ย่าน บรมราชชนนี

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม สุดยอด อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมแสดงความไว้อาลัย ที่พักราคาถูกใกล้สนามหลวง

สุดยอด รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

ห้องรายวัน และรายเดือน ย่านปิ่นเกล้า (ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า,โลตัสปิ่นเกล้า) ใกล้โรงแรม เอสดี อเวนิว และโรงแรม รอยัลปิ่นเกล้าทำเลดี ใกล้สถานที่สำคัญต่าง ๆ ห้องพักสะอาด น่าอยู่ สะดวกสบาย

ห้องพักรายวันราคาประหยัด
เริ่มต้นเพียง 690 บาท/วัน

ห้องพักรายเดือน เริ่มต้นเพียง 4,800 บาท
(สนใจพักรายเดือน กรุณาติดต่อสอบถาม หรือเข้ามาดูห้องพักรายเดือนก่อนได้)

**ภาพตัวอย่างเป็นห้องพักรายวัน**
(ห้องรายวันและรายเดือน จะเป็นคนละแบบค่ะ)

หรือสอบถามเบื้องต้นได้ที่ ไลน์ ไอดี : 0823333312

แผนที่ https://goo.gl/maps/bK8mSg3zEQS2


หากท่านมีธุระ ไม่ว่าจะอบรม สัมมนา ประชุม เลือกสุดยอด อพาร์ทเม้นท์เป็นที่พักรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน
มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ห้องรายวันอุปกรณ์ครบครัน ทีวี แอร์ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงเดี่ยว/คู่ หลากหลายแบบ
สามารถติดต่อสอบถามห้องพัก ทั้งรายวันและรายเดือน ได้ที่
สุดยอด รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์
โทร. 082-3333312
02-8865530-36
LINE ID : 0823333312

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติม :: www.facebook.com/sudyod.apartment

 • รายเดือน :4,100 - 7,800
  บาท/เดือน
 • รายวัน :690 - 1,290
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพักรายวัน สตูดิโอ ไม่ระบุ - 690 - 990 บาท
ห้องพักรายวัน 1 ห้องนอน ไม่ระบุ - 890 - 1,290 บาท
รายเดือน(ห้องธรรมดา) ห้องเปล่าไม่มีพัดลม 1 ห้องนอน 16.0 ตร.ม. 4,100 - 4,600 บาท -
รายเดือน (ห้องแอร์) 1 ห้องนอน 16.0 ตร.ม. 4,800 - 5,000 บาท -
รายเดือน ใหญ่พิเศษ (แอร์,น้ำอุ่น) 1 ห้องนอน 30.0 ตร.ม. 6,300 - 7,800 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Noavatar32 เมื่อ 11/10/2017, 00:32 น. - 183.88.144.xxx

ห้องพักรายวัน วันที่14-18ต.ค มีว่างไหมค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 05/10/2017, 10:11 น. - 171.97.63.xxx

ห้องพักรายวัน23. -26. ยังมีอยู่ไหมค่ะ

มีห้องว่างราคาไม่เกิน4500บาทมั้ยครับ รายเดือนคับ

สวัสดีค่ะ

ทางเรามีห้องธรรมดาราคา 4100 บาท
ห้องแอร์ราคา 4800 บาท สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 082-3333312

Noavatar32 เมื่อ 13/9/2017, 22:12 น. - 1.10.221.xxx

จองห้องพักคืน 25และ 26 คืนค่ะ

สนใจพักรายวันเดือนไหนค่ะ
สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ 082-3333312 หรือ id line 0823333312

สวัสดีค่ะ
สนใจพักเดือนไหนคะ ยังไงรบกวนแจ้งกลับมาทางเราหรือโ?รสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 082-3333312

Noavatar32 เมื่อ 29/9/2017, 12:35 น. - 58.9.90.xxx

พักวันที่ 25 ต.ค ค่ะ

สนใจอยากพักแบบรายวัน 24-26ตุลาคม60 คะ จองไว้ได้มั้ยคะ

24-26 ตุลานี้ ตอนนี้ห้องพักจองเต็มแล้วค่ะ หากมีหลุดจองทางเราจะรีบติดต่อกลับค่ะ

Looking to rent from 29th July till 31st Aug 2017

Hi Looking for 1 Bed 30 sq m. from 29th JULY till AUG 31st 2017

มีห้องรายวันไหมคะ จะเข้าพักวันที่ 28-29 กรกฎานี้ค่ะ ถ้ามีติดต่อกลับด้วยนะคะ

ห้องราคา 4800 ยังว่างมั๊ย

สวัสดีค่ะ ตอนนี้รายเดือนเต็ฒแล้วค่ะ หากมีว่างทางเราจะรีบแจ้งค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 03/7/2017, 23:08 น. - 180.180.222.xxx

ห้องรายเดือน 4100 ยังมีห้องว่างมั้ยคับ

รายเดือนเต็มค่ะ หากมีว่างจะรีบแจ้งนะคะ

Noavatar32 เมื่อ 07/4/2017, 22:00 น. - 182.232.160.xxx

ห้องพักรายวันต้องจองล่วงหน้ากี่วัน วางมัดจำอย่างไร ห้องแอร์ราคาเท่าไรรายวันนั

อพารต์เม้นยุในซอยหรือติดถนนค่ะ และยุไกลจากโรงแรมเอสดีอเวนิวมากไหม

วันนี้มีห้องว่างไหมคับ

Noavatar32 เมื่อ 30/7/2016, 20:17 น. - 1.47.136.xxx

รายเดือน (ห้องแอร์) นี่มีไรในห้องให้บ้างค่ะ

2b8053fc310823bf4573612c7f32a971 เมื่อ 24/6/2016, 04:34 น. - 49.237.177.xxx

จองห้องคะวันนี้ จะเดินทางไปถึงตอนเที่ยงพอดีนะคะ ขอเป็นห้องเตียงเดียวคะ หากมีห้องพักว่างรบกวนติดต่อกลับทีนะคะ 0942264235

Aa9361a1f87cb96ee8b31aabac6956eb เมื่อ 06/6/2016, 12:20 น. - 171.96.240.xxx

วันที่7 มิ.ย.59
:มีห้องว่างมั้ยค้ะ
:ราคา
เช็คอินเข้าได้กี่โมง

รบกวนโทรสอบถามโดยตรงได้ที่ 0823333312 นะครับ หรือ Line: 0823333312 Facebook : สุดยอด อพาร์ทเม้นท์

สอบถามห้องว่าง
วันที่ 5 พ.ค.59
1ห้อง1คืน
มึห้องแบบไหน ราคาเท่าไรบ้างค่ะ

มีร้าน อาหารปาวคับ

ไม่มีร้านอาหารครับ แต่อพาร์ทเม้นท์เราอยู่ใกล้แหล่งอาหาร ทั้งเซเว่น โลตัส เซนทรัลครับผม

Noavatar32 เมื่อ 10/2/2016, 23:22 น. - 183.89.183.xxx

ต้องการห้องพัก เข้าพรุ่งนี้(11/02/2559) แอร์เตียงเดียว ราคา 550 บ. 1 ห้อง

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง