อพาร์ทเม้นท์ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร

อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร

ซ.พหลโยธิน14 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,500 - 15,000 บาท/เดือน
800 - 900 บาท/วัน
ที่พักนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน
สำหรับเจ้าของที่พักที่ต้องการลงทะเบียนที่พัก ดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 10902 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร ลำดับที่ 45 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร | ที่ตั้ง 14 พหลโยธิน14 พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร
อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร หอพัก ใกล้ ย่าน พหลโยธิน14 พหลโยธิน

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม อพาร์ทเม้นท์แกรนด์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์-สะพานควาย เพียง400เมตร

อพาร์ทเมนท์ APARTMENTใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTSอารีย์ และ BTSสะพานควายเพียง 400 เมตร


APARTMENT nearBTS Ari & BTS Saphan Khwai (400metres from BTS station)
Google Map : https://goo.gl/maps/xgNCE


"ห้องสะอาด กว้างขวางทำเลดี" ( ซอยพหลโยธิน14 เขตพญาไท ถนนพหลโยธิน กรุงเทพ)


สนใจติดต่อ Tel.083-906-8702


Line id : @abts


Link line id : http://line.me/ti/p/%40abts


............................................................................


ทางตึกมีห้องพัก2 แบบ


1.ห้องแอร์ ราคา 6,500 - 7,500 บาท/เดือน ( สัญญาระยะยาว 6 เดือน )


Room with Air Conditioned : Start 6,500- 7,500 baht/month ( contract 6 months )


2.ห้องเซอร์วิส ราคา 8,000 - 9,000 บาท/เดือน ( สัญญาเริ่มต้น 1 เดือน )


Service Room : Price 8,000 - 9,000 baht/month ( contract start 1 month )
3.ห้องสูท ราคา 12,000 - 15,000 บาท/เดือน


Suit Room : Price 12,000 - 15,000 baht/month
-เตียงสปริง 6 ฟุต พร้อมชุดเครื่องนอน ( King Size Bed )


-โทรทัศน์ (Television )


-ตู้เย็น ( Refrigerator)


-เครื่องทำน้ำอุ่น (Heat Water )


............................................................................ค่าน้ำ 22 บาท (Electric 22 baht/unit)

ค่าไฟ 8 บาท (Water 8 baht/unit)


............................................................................• ห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครัน


(Room rental full furnished)


•เดินทางเข้า-ออกสะดวก ติดถนนพหลโยธิน ห่างจากรถไฟฟ้า BTSอารีย์ และ BTS สะพานควาย 400 เมตร


(Incentral of city and near transportation 400metres from BTS Ari & BTS Saphan Khwai)


•ขนาดห้องพัก 25-30 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำในตัว และระเบียง


(SpaciousRoom 25-30 sqm. , Bathroom and Balcony)


•ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ด และรปภ.


(Security System with Keycard , security)


•ตู้น้ำดื่ม เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ


(Drinking Water Machine / WashingMachines )............................................................................

การเดินทาง

ตั้งอยู่ซอยพหลโยธิน14 ระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTSอารีย์ และ BTSสะพานควาย ตรงปากซอยจะเป็นสถานีตำรวจบางซื่อ
ตรงเข้ามาในซอย 50เมตร เลี้ยวขวา 50เมตร จะเจอตึกอยู่ที่ทางตัน

Go straight into soi Phaholyothin14 for 50meters ,then turn right for one time and go straight 50meters. The building will be on right hand.
 • รายเดือน :6,500 - 15,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :800 - 900
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :10000 - 12000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :22 บาทต่อยูนิต
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :90-500 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องธรรมดา สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 6,500 - 7,000 บาท -
ห้องเซอร์วิส สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 8,000 - 9,000 บาท 800 - 900 บาท
ห้องสูท 1 ห้องนอน 60.0 ตร.ม. 12,000 - 15,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hello, I am planning to stay in Bangkok from 1st of May untıl 31st of August. I wanted to ask you if you have an available studio for these dates and could you make a four month contract? Thank you very much. Sincerely,

สนใจค่ะ เข้าพัก 3 คน อยู่ตั้งแต่ 19 พ.ค.-28 ก.ค.60 มาฝึกงานค่ะ ไม่ทราบว่า ว่างอยู่ไหมค่ะ? แล้วถ้าว่างมีห้องราคาเท่าไรบ้างค่ะ

มีห้องว่าง ต้องการขายสัญญาเช่าเดือน มีค. 2017 จะออกก่อนกำหนด 1 เดือนค่ะ ถ้าต้องการอยู่ขั้นต่ำ 1 เดือน ติดต่อได้ทันทีค่ะ ห้องว่างสิ้นเดือน กพ ค่ะ ห้องชั้น 2
0850991720

One Room for rent available for March 2017 , contract is ending end of March 2017. You can move in at the end of Feb. the room is on 2nd floor. walking distance to BTS aree
contact 0850991720

มีห้องว่าง ต้องการขายสัญญาเช่าเดือน มีค. 2017 จะออกก่อนกำหนด 1 เดือนค่ะ ถ้าต้องการอยู่ขั้นต่ำ 1 เดือน ติดต่อได้ทันทีค่ะ ห้องว่างสิ้นเดือน กพ ค่ะ ห้องชั้น 2

0850991720

มีห้องว่าง 1มีค.-30 เมย.ราคา 6,000-7,000 มั้ยคะ

C2763e83212d040094f11a3652770d51
Apartment Ownertag
เมื่อ 21/1/2017, 01:27 น. - 110.168.6.xxx

มีค่ะ รบกวนลูกค้าแอดไลน์มาที่ line id : @abts คะ

ต้นเดือนกุมภา 2560 มีห้อง 6000 ว่างมั้ยคะ ติดต่อกลับหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ ^^

ห้อง 6000 เข้าพัก มค เป็นต้นไป มีห้องว่างมั้ยค่ะ

เดินออกมารถไฟฟ้ากี่นาทีคะ พัก 3 คน วันที่ 17 ธ.ค. 59 ว่างไหมคะ

วันที่ 16 ค่ะ ลงผิด

Hi,

I would need a studio from 3rd October - 3rd April (6 months) at the lowest possible price. Would you have anything for me, and if so, at which price?

Many thanks!

Best regards,
Stefan

87dfc3b28a26b7d2ae651e60e6ed4390 เมื่อ 15/9/2016, 09:35 น. - 115.87.226.xxx

Hello. My name is Nuria. I´m from Spain and I moved to Bangkok.
I´m going to live here for 6 months so I´m looking for an apartment, condo or bedroom.
I just saw your announcement and i would like to ask if you can show me the house or something similar. Today or as soon as possible
And I would like to pay maximum 16000 BHT maximum per month of rent.
Do you have something with this charecteristics?
Thank you in advance and I wait for your answer

มีแบบเดือนเดียวรึเปล่าครับ

สนใจห้องธรรมดาห้องแอร์ มีห้องว่างและมีที่จอดรถมั๊ยคะ

Dear Apartment Manager. I am gonna live in Bangkok. I want to ask if there are some available rooms for rent. With regards. Menghong

C2763e83212d040094f11a3652770d51
Apartment Ownertag
เมื่อ 31/8/2016, 01:53 น. - 58.10.79.xxx

Dear Customer, we have room available to rent. We can contact via e-mail : grandresidencebangkok@gmail.com

สนใจห้องพักราคา 6,000 บาท เข้าอยู่ช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป ไม่ทราบว่ามีห้องว่างบ้างไหมคะ

C2763e83212d040094f11a3652770d51
Apartment Ownertag
เมื่อ 31/8/2016, 01:54 น. - 58.10.79.xxx

มีห้องว่างค่ะ รบกวนแอดไลน์มาสอบถามที่ line id : @abts หรือ grandresidencebangkok@gmail.com

Hi,I want to know standard room has AC and water heater or not. The bathroom is shared or not? And dose it have balcony?

C2763e83212d040094f11a3652770d51
Apartment Ownertag
เมื่อ 31/8/2016, 01:55 น. - 58.10.79.xxx

The room has AC , water heater and balcony.

Thank you

grandresidencebangkok@gmail.com

รับนายหน้าหรือไม่

796d94a87075b90eb4062b281f4e955b เมื่อ 28/5/2016, 22:19 น. - 182.52.188.xxx

ติดเนตแยกได้มั้ยครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง