อพาร์ทเม้นท์ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน

อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน

ซ.อาร์.เจ.แมนชั่น ถ.อมตะซิตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด ปลวกแดง บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี

ค่าเช่า :
2,900 - 5,500 บาท/เดือน
250 - 500 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 2120 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน ลำดับที่ 70 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน | ที่ตั้ง 116/36 หมู่ที่ 3 อาร์.เจ.แมนชั่น ถ.อมตะซิตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด ปลวกแดง ศรีราชา ชลบุรี
อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน หอพัก ใกล้ ย่าน อาร์.เจ.แมนชั่น ถ.อมตะซิตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด ปลวกแดง

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม อาร์.เจ.แมนชั่น บ่อวิน

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : วันนี้ ถึง 31/12/2018
โปรโมชั่นพิเศษๆๆๆ - โปรฟรี ค่าเช่า 1 เดือนไปเลย* - โปรฟรี เครื่องใช้ไฟฟ้า (ห้องแอร์ อาคาร1, 2, 3) ** - โปรฟรี 500 บาท ชวนเพื่อน *** FACEBOOK : https://www.facebook.com/rjmansionbowin/ LINE : 038337604 หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038337604-5

R.J. Mansion Service Mansion มี 3 อาคาร เป็นอาคารเปิด ทางเดินเดี่ยว ไม่หันหน้าห้องชนกัน ไม่ร้อน อากาศถ่ายเทได้ดี เสียงไม่ดังรบกวนการพักผ่อน
1. อาคารที่ 1 เป็นอาคารสไตล์ Contemporary Resorts
รายละเอียดอาคาร 1
รูปแบบห้อง
1.1 ห้องพัก Studio ขนาด 24 ตรม. แบบ Fully build-in furnished ครบถ้วนด้วยเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้า เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาด Queen Size โต๊ะเครื่องแป้ง ชั้นวางทีวี ชั้นวางรองเท้า เก้าอี้ (มีทั้งห้องพัดลม และห้องปรับอากาศ)
1.2 ห้องพัก Luxury ขนาด 36 ตรม. แบบ Fully build-in furnished ครบถ้วนด้วยเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้า เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาด King Size โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะคอมพิวเตอร์ ชั้นวางทีวี โต๊ะอาหาร ชั้นวางของ ชั้นวางรองเท้า เก้าอี้ และ Countersink (ห้องปรับอากาศ)

2. อาคารที่ 2 เป็นอาคารสไตล์ Bali Garden Resorts
รายละเอียดอาคาร 2
รูปแบบห้อง
2.1 ห้องพัก Studio ขนาด 24 ตรม. แบบ Fully build-in furnished ครบถ้วนด้วยเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้า เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาด Queen Size โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะคอมพิวเตอร์ ชั้นวางทีวี ชั้นวางรองเท้า เก้าอี้ (มีทั้งห้องพัดลม และห้องปรับอากาศ)

3. อาคารที่ 3 เป็นอาคารสไตล์ Modern garden
รายละเอียดอาคาร 3
รูปแบบห้อง
3.1 ห้องพัก Studio ขนาด 26 ตรม. แบบ Fully build-in furnished ครบถ้วนด้วยเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้า เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาด Queen Size โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะคอมพิวเตอร์ ชั้นวางทีวี ตู้ลอยวางหนังสือ ชั้นวางรองเท้า เก้าอี้ (ห้องปรับอากาศ)

มีห้องพักรายวันบริการ ราคา 400-500 บาท/วัน

สิ่งอำนวยความสะดวก
- ระบบทีวีรวม อนาล็อคทีวี 48 ช่อง + ดิจิตอลทีวี(T2) 26 ช่อง (ตามประกาศ กสทช) + RJ HD (T1) 10 ช่อง
- พื้นที่ส่วนกลางจัดเป็นสวนสไตล์บาหลี เพื่อการพักผ่อน (Bali Garden & Modern Garden)
- FREE!!! Hi-Speed Internet (WIFI) 20/5Mbps. เล่นได้จริง
- ระบบความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เข้า – ออก พื้นที่ บุคคลภายนอกและผู้มาติดต่อจอดรถในที่ๆจัดให้เท่านั้น แยกจากที่จอดรถของผู้อยู่อาศัย
เข้า – ออก อาคารด้วยระบบคีย์การ์ด
กล้องวงจรปิด
- ที่จอดรถในร่มกว้างขวาง
- บริการทำความสะอาด
- หน่วยซ่อมบำรุงตลอด 24 ชม.
- โทรศัพท์สายตรง ( ผู้เช่าสามารถเปิดใช้บริการได้ )
- ร้านอาหาร
- ร้านค้าปลีก
- ร้านซักรีด
- ร้านเสริมสวย (ว่าง)
- เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
- ตู้น้ำหยอดเหรียญ

ให้คุณสัมผัสกับพื้นที่ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด และเพื่อความเป็นส่วนตัว ลดมลภาวะต่าง ๆ พร้อมสวนเพิ่มบรรยากาศให้ผ่อนคลายในรูปแบบของ Bali Garden &Modern Garden การตกแต่งที่แสดงความเป็นเมืองสลับกับต้นไม้ใหญ่หลายระดับ เพื่อความร่มรื่น ผ่อนคลายห้องพักสะดวกสบาย บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเงียบสงบเพื่อพักผ่อนหลังการทำงาน ไม่จอแจ ให้บริการเช่าห้องพักรายวันและรายเดือน หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันที
อยู่สี่แยกปากร่วมเลี้ยวมาทางห้วยปราบ ห่างจากถนน 331 เพียง 100 เมตร
ใกล้ หลายนิคมอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี บ่อวิน
นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
ใกล้สนามกอล์ฟ หลายสนาม เช่น
สนามกอล์ฟบูรพา
สนามกอล์ฟแหลมฉบัง
สนามกอล์ฟพัฒนา
ใกล้ตลาดสด
ใกล้โลตัสบ่อวิน
การเดินทางสะดวกสบาย
มีรถรับ-ส่งพนักงานผ่าน
ค่าเช่าเริ่มต้นที่ 2,900 – 5,500 บาท/เดือน
ค่าน้ำ ยูนิตละ 20 บาท
ค่าไฟ ยูนิตละ 7 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
R.J.Mansion
116/36 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์. 038-337-604
โทรสาร. 038-337-605
อีเมล: RJ_MANSION@YAHOO.CO.TH

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ปลวกแดง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี บ่อวิน
นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
ใกล้สนามกอล์ฟ หลายสนาม เช่น
สนามกอล์ฟบูรพา
สนามกอล์ฟแหลมฉบัง
สนามกอล์ฟพัฒนา
ใกล้ตลาดสด
ใกล้โลตัสบ่อวิน
โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน
โงเรียนสวนกุหลาบ ชลบุรี

 • รายเดือน :2,900 - 5,500
  บาท/เดือน
 • รายวัน :250 - 500
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน ครึ่ง
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :20 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 40 บาท
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพัดลม พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อาคาร 1 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 2,900 - 3,100 บาท -
ห้องแอร์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อาคาร 1 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 3,400 - 3,600 บาท 250 - 400 บาท
ห้องแอร์ใหญ่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อาคาร 1 สตูดิโอ 36.0 ตร.ม. 5,500 บาท 300 - 500 บาท
ห้องพัดลม พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อาคาร 2 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 3,100 - 3,300 บาท -
ห้องแอร์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อาคาร 2 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 3,600 - 3,800 บาท 300 - 500 บาท
ห้องแอร์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อาคาร 3 สตูดิโอ 26.0 ตร.ม. 4,000 - 4,200 บาท 300 - 500 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 22/3/2018, 14:12 น. - 223.207.83.xxx

🙏🙏🙏ยินดีต้อนลูกค้าทุกท่าน🙏🙏🙏
🆔LINE 038337604 ☎️038337604-5
มีห้องว่าง ว๊างว่างๆๆ รายวัน ชั่วคราว และรายเดือน พร้อมเข้าอยู่และเข้าอยู่ เม.ย.
+ โปรชวนเพื่อน *500
+ โปรสัญญา 1 ปี (พักฟรี 1 เดือน) *สอบถามก่อน
+ โปรเครื่องใชไฟฟ้า📺 *ใช้ฟรี
+ สัญญาระยะสั้น 1,2,3,6,12 เดือน สำหรับนศ.ฝึกงาน และลูกค้าทุกท่าน
+ ฟรี 📶อินเตอร์เน็ต(WIFI) 20/3 Mbps.(ไม่จำกัด) เล่นได้จริง
+ 📺🖥️ทีวี 2 ระบบ 📺ATV+🖥️DTV (48ช่อง+34ช่อง) มีช่องชัดๆ HD 1080P.(มีหนังดี🎞️-กีฬามันส์🏀⛳ และ ฟุตบอล⚽)
+ ห้องออกกำลังกาย🏋️‍♂️🏋️‍♀️🚴‍♂️🚴‍♀️
*** ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่ ***
+ ร้านบริการ ซัก-รีด
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (8ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องพัดลม ริม อาคาร 2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (21ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (32ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 3 (2ห้อง)
+ ห้องแอร์ ใหญ่ อาคาร 1 (9ห้อง)
*** ห้องว่างเข้าอยู่เดือน เม.ย.61 ***
+ ห้องพัดลม อาาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (3ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (3ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (1ห้อง)
สนใจติดต่อถามรายละเอียดและจองห้องพัก ติดต่อ 038337604-5 ทุกวันเวลา 08.00-20.00 น
ดูรูปห้องพักทุกแบบที่
www.facebook.com/rjmansionbowin

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 08/2/2018, 17:42 น. - 223.205.26.xxx

ยินดีต้อนลูกค้าทุกท่าน โทร.038337604-5
มีห้องว่าง ว๊างว่างๆๆ รายวัน ชั่วคราว และรายเดือน พร้อมเข้าอยู่และเข้าอยู่ มี.ค.
+ โปรชวนเพื่อน *500
+ โปรสัญญา 1 ปี (พักฟรี 1 เดือน) *สอบถามก่อน
+ โปรเครื่องใชไฟฟ้า *ใช้ฟรี
+ สัญญาระยะสั้น 1,2,3,6,12 เดือน สำหรับนศ.ฝึกงาน และลูกค้าทุกท่าน
!!! ฟรี !!! อินเตอร์เน็ต(WIFI) 20/3 Mbps.(ไม่จำกัด) เล่นได้จริง
+ ทีวี 2 ระบบ ATV+DTV (48ช่อง+34ช่อง) มีช่องชัดๆ HD 1080P.(มีหนังดี-กีฬามันส์ และ ฟุตบอล)
+ ห้องออกกำลังกาย
*** ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่ ***
+ ห้องพัดลม อาคาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (7ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 1 (3ห้อง)
+ ห้องพัดลม อาคาร 2 (1ห้อง)
+ ห้องพัดลม ริม อาคาร 2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (20ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (26ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 3 (2ห้อง)
+ ห้องแอร์ ใหญ่ อาคาร 1 (9ห้อง)
*** ห้องว่างเข้าอยู่เดือน มี.ค.61 ***
+ ร้านซักรีด บริการ
+ ห้องพัดลม อาคาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (5ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (4ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (3ห้อง)
สนใจติดต่อถามรายละเอียดและจองห้องพัก ติดต่อ 038337604-5 ทุกวันเวลา 08.00-20.00 น
ดูรูปห้องพักทุกแบบที่
www.facebook.com/rjmansionbowin

ยังมีห้องว่างอยู่ไหมค่ะ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 02/2/2018, 09:39 น. - 223.206.96.xxx

มีว่างทุกแบบเลยจ้า

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 04/1/2018, 09:18 น. - 223.207.141.xxx

ยินดีต้อนลูกค้าทุกท่าน โทร.038337604-5
มีห้องว่าง รายวันและรายเดือน พร้อมเข้าอยู่และเข้าอยู่ ม.ค.
+ โปรชวนเพื่อน
+ โปรสัญญา 1 ปี (พักฟรี 1 เดือน) สอบถามก่อน
+ โปรเครื่องใชไฟฟ้า
+ สัญญาระยะสั้น 1,2,3,6,12 เดือน สำหรับนศ.ฝึกงาน และลูกค้าทุกท่าน
!!! ฟรี !!! + อินเตอร์เน็ต(WIFI) 20/3 Mbps. (ไม่จำกัด)
+ ทีวี 2 ระบบ ATV+DTV (48ช่อง+34ช่อง) มีช่องชัดๆ HD 1080P.(มีหนัง-บอล)
+ ห้องออกกำลังกาย
*** ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่ ***
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (6ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 1 (3ห้อง)
+ ห้องพัดลม อาคาร 2 (2ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (18ห้อง)
+ ห้องพัดลม ริม อาคาร 2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (24ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 3 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ ใหญ่ อาคาร 1 (9ห้อง)
*** ห้องว่างเข้าอยู่เดือน ก.พ.60 ***
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (2ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (5ห้อง)
สนใจติดต่อถามรายละเอียดและจองห้องพัก ติดต่อ 038337604-5 ทุกวันเวลา 08.00-20.00 น
ดูรูปห้องพักทุกแบบที่
www.facebook.com/rjmansionbowin

สอบถามวันที่ 30/12/60 จะเข้าไปเข้าพัก คืนหนึ่ง/รายวัน ยังมีก้องว่างไหมคะ แล้วราคาเท่าไร มีค่ามัดจำหรือไม่คะ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 17/12/2017, 09:32 น. - 223.204.118.xxx

ยินดีต้อนลูกค้าทุกท่าน โทร.038337604-5
มีห้องว่าง รายวันและรายเดือน พร้อมเข้าอยู่และเข้าอยู่ ม.ค.
+ โปรชวนเพื่อน
+ โปรสัญญา 1 ปี (พักฟรี 1 เดือน) สอบถามก่อน
+ โปรเครื่องใชไฟฟ้า
+ สัญญาระยะสั้น 1,2,3,6,12 เดือน สำหรับนศ.ฝึกงาน และลูกค้าทุกท่าน
!!! ฟรี !!! + อินเตอร์เน็ต(WIFI) 20/3 Mbps. (ไม่จำกัด)
+ ทีวี 2 ระบบ ATV+DTV (48ช่อง+34ช่อง) มีช่องชัดๆ HD 1080P.(มีหนัง-บอล)
+ ห้องออกกำลังกาย
*** ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่ ***
+ ห้องพัดลม อาคาร 1 (2ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (6ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 1 (2ห้อง)
+ ห้องพัดลม อาคาร 2 (2ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (16ห้อง)
+ ห้องพัดลม ริม อาคาร 2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (19ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 3 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ ใหญ่ อาคาร 1 (9ห้อง)
*** ห้องว่างเข้าอยู่เดือน ม.ค.60 ***
+ ห้องพัดลม อาคาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (4ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (3ห้อง)
สนใจติดต่อถามรายละเอียดและจองห้องพัก ติดต่อ 038337604-5 ทุกวันเวลา 08.00-20.00 น
ดูรูปห้องพักทุกแบบที่
www.facebook.com/rjmansionbowin

มีห้องแอร์ว่างอยู่ไหมครับ จะเข้าอยู่เดือนมกราคมนี้

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 13/12/2017, 12:18 น. - 223.204.118.xxx

มีว่างจ้า โทรกลับนะจ๊ะ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 04/12/2017, 10:08 น. - 49.48.40.xxx

ยินดีต้อนลูกค้าทุกท่าน โทร.038337604-5
มีห้องว่าง รายวันและรายเดือน พร้อมเข้าอยู่และเข้าอยู่ ม.ค.
+ โปรชวนเพื่อน
+ โปรสัญญา 1 ปี (พักฟรี 1 เดือน) สอบถามก่อน
+ โปรเครื่องใชไฟฟ้า
+ สัญญาระยะสั้น 1,2,3,6,12 เดือน สำหรับนศ.ฝึกงาน และลูกค้าทุกท่าน
!!! ฟรี !!! + อินเตอร์เน็ต(WIFI) 20/3 Mbps. (ไม่จำกัด)
+ ทีวี 2 ระบบ ATV+DTV (48ช่อง+34ช่อง) มีช่องชัดๆ HD 1080P.(มีหนัง-บอล)
+ ห้องออกกำลังกาย
*** ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่ ***
+ ห้องพัดลม อาคาร 1 (2ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (6ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 1 (2ห้อง)
+ ห้องพัดลม อาคาร 2 (2ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (16ห้อง)
+ ห้องพัดลม ริม อาคาร 2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (19ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 3 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ ใหญ่ อาคาร 1 (9ห้อง)
*** ห้องว่างเข้าอยู่เดือน ม.ค.60 ***
+ ห้องพัดลม อาคาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (4ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (3ห้อง)
สนใจติดต่อถามรายละเอียดและจองห้องพัก ติดต่อ 038337604-5 ทุกวันเวลา 08.00-20.00 น
ดูรูปห้องพักทุกแบบที่
www.facebook.com/rjmansionbowin

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 21/11/2017, 09:42 น. - 223.204.198.xxx

ยินดีต้อนลูกค้าทุกท่าน โทร.038337604-5
มีห้องว่าง รายวันและรายเดือน พร้อมเข้าอยู่และเข้าอยู่ ธ.ค.
+ โปรชวนเพื่อน
+ สัญญาระยะสั้น 1,2,3,6,12 เดือน สำหรับนศ.ฝึกงาน และลูกค้าทุกท่าน
!!! ฟรี !!! + อินเตอร์เน็ต(WIFI) 20/3 Mbps. (ไม่จำกัด)
+ ทีวี 2 ระบบ ATV+DTV (48ช่อง+34ช่อง) มีช่องชัดๆ HD 1080P.(มีหนัง-บอล)
+ ห้องออกกำลังกาย
*** ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่ ***
+ ห้องพัดลม อาคาร 1 (2ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (5ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องพัดลม อาคาร 2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (16ห้อง)
+ ห้องพัดลม ริม อาคาร 2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (20ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 3 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ ใหญ่ อาคาร 1 (9ห้อง)
*** ห้องว่างเข้าอยู่เดือน ธ.ค.60 ***
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (2ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องพัดลม อาคาร 2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (1ห้อง)
สนใจติดต่อถามรายละเอียดและจองห้องพัก ติดต่อ 038337604-5 ทุกวันเวลา 08.00-20.00 น
ดูรูปห้องพักทุกแบบที่
www.facebook.com/rjmansionbowin

มีค่าส่วนกลางไหมค่ะ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 25/10/2017, 11:02 น. - 223.206.59.xxx

มีครับ ราคาตามแต่ละอาคารเลยครับ

พักระยะสั้น 1 เดือน รับมั้ยคะ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 18/10/2017, 09:28 น. - 223.204.193.xxx

มีแบบเหมาจ่ายครับ 1 เดือน หิ้วกระเป๋าเข้าพักได้เลย ไม่ต้องเตรียมอะไรมามาก สนใจติดต่อ 038337604-5

แบบเหมาจ่ายเดือนละเท่าไรคะ ห้องแอร์

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 19/10/2017, 09:32 น. - 223.205.159.xxx

ทางเราโทรกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดครับ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 16/10/2017, 10:19 น. - 223.204.193.xxx

มีว่างทุกวันครับ โทรสำรองห้องพัก 038337604-5

16-20ตุลาคมมีห้องว่างไหมครับรายวันราคา400-500

เสียดายมากคับเลี้ยงสุนัขไม่ได้

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 16/10/2017, 10:21 น. - 223.204.193.xxx

ต้องขออภัยลูกค้าด้วยครับ ทางเราไม่อนุญาตสัตว์เลี้ยงครับ (รบกวนลูกค้าท่านอื่น) เลี้ยงสุนัขต้องเช่าบ้านเดี่ยวครับ ขอคุณครับ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 22/9/2017, 09:13 น. - 223.206.162.xxx

ยินดีต้อนลูกค้าทุกท่าน โทร.038337604-5
มีห้องว่าง รายวันและรายเดือน พร้อมเข้าอยู่ ก.ย.,เข้าอยู่ ต.ค.
+ โปรชวนเพื่อน
+ สัญญาระยะสั้น 1,2,3,6 เดือน สำหรับนศ.ฝึกงาน และลูกค้าทุกท่าน
!!! ฟรี !!! + อินเตอร์เน็ต(WIFI) 20/3 Mbps. (ไม่จำกัด)
+ ทีวี 2 ระบบ ATV+DTV (48ช่อง+34ช่อง) มีช่องชัดๆ HD 1080P.(มีหนัง-บอล)
+ ห้องออกกำลังกาย
*** ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่ ***
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (4ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (13ห้อง)
+ ห้องพัดลม ริม อาคาร 2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (20ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 3 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ ใหญ่ อาคาร 1 (9ห้อง)
*** ห้องว่างเข้าอยู่เดือน ต.ค.60 ***
+ ห้องพัดลม อาคาร 1 (3ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (3ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (2ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (2ห้อง)
สนใจติดต่อถามรายละเอียดและจองห้องพัก ติดต่อ 038337604-5 ทุกวันเวลา 08.00-17.00 น
ดูรูปห้องพักทุกแบบที่
www.facebook.com/rjmansionbowin

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 14/9/2017, 09:00 น. - 223.206.63.xxx

ต.หนองขาม ในนิคมอุตสาหกรรมอะไรครับ โทรกลับแจ้งครับลูกค้า

มีห้องพักว่าง 15 ม.ค.2561 - 11 พ.ค.2561 มั๊ยครับ
พอดีไปฝึกงานแถวศรีราชา และอยู่ห่างจาก ต.หนองขามกี่กิโลเมตรครับ

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 02/9/2017, 10:57 น. - 49.48.40.xxx

ยินดีต้อนลูกค้าทุกท่าน โทร.038337604-5
มีห้องว่างครับ พร้อมเข้าอยู่ ส.ค. และเข้าอยู่ ก.ย.
+ โปรชวนเพื่อน
+ สัญญาระยะสั้น 1,2,3,6 เดือน สำหรับนศ.ฝึกงาน และลูกค้าทุกท่าน
!!! ฟรี !!! + อินเตอร์เน็ต(WIFI) 20/3 Mbps. (ไม่จำกัด)
+ ทีวี 2 ระบบ ATV+DTV (48ช่อง+34ช่อง) มีช่องชัดๆ HD 1080P.(มีหนัง-บอล)
+ ห้องออกกำลังกาย
*** ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่ ***
+ ร้านเสริมสวย ในพื้นที่อาร์.เจ.แมนชั่น
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (5ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (14ห้อง)
+ ห้องพัดลม ริม อาคาร 2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (20ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 3 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ ใหญ่ อาคาร 1 (9ห้อง)
*** ห้องว่างเข้าอยู่เดือน ต.ค.60 ***
+ ห้องพัดลม อาคาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (2ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 ริม (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (2ห้อง)
สนใจติดต่อถามรายละเอียดและจองห้องพัก ติดต่อ 038337604-5 ทุกวันเวลา 08.00-17.00 น
ดูรูปห้องพักทุกแบบที่
www.facebook.com/rjmansionbowin

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 08/8/2017, 10:31 น. - 223.204.114.xxx

ยินดีต้อนลูกค้าทุกท่าน โทร.038337604-5
มีห้องว่างครับ พร้อมเข้าอยู่ ส.ค. และเข้าอยู่ ก.ย.
+ โปรชวนเพื่อน
+ โปรเครื่องใช้ไฟฟ้าเลือกใช้ ฟรี!!! ทั้งอาคาร 1,2,3 ใกล้หมดโปรแล้ว รีบๆครับ
+ สัญญาระยะสั้น 1,2,3,6 เดือน สำหรับนศ.ฝึกงาน และลูกค้าทุกท่าน
!!! ฟรี !!! + อินเตอร์เน็ต(WIFI) 20/3 Mbps. (ไม่จำกัด)
+ ทีวี 2 ระบบ ATV+DTV (48ช่อง+34ช่อง) มีช่องชัดๆ HD 1080P.(มีหนัง-บอล)
+ ห้องออกกำลังกาย
*** ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่ ***
+ ร้านเสริมสวย ในพื้นที่อาร์.เจ.แมนชั่น
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (6ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 1 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (17ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 ริม (1ห้อง)
+ ห้องพัดลม ริม อาคาร 2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (26ห้อง)
+ ห้องแอร์ ริม อาคาร 3 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ ใหญ่ อาคาร 1 (9ห้อง)
*** ห้องว่างเข้าอยู่เดือน ก..ย.60 ***
+ ห้องแอร์ อาคาร 1 (2ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 2 (1ห้อง)
+ ห้องแอร์ อาคาร 3 (1ห้อง)
สนใจติดต่อถามรายละเอียดและจองห้องพัก ติดต่อ 038337604-5 ทุกวันเวลา 08.00-17.00 น
ดูรูปห้องพักทุกแบบที่
www.facebook.com/rjmansionbowin
#เพราะความจนมันน่ากลัว

37c79f2d20cc0d04527ea2558d4ce7c2
rj_mansion Ownertag
เมื่อ 25/7/2017, 19:47 น. - 223.206.97.xxx

Tower 1 have luxury room (small kitchen conner) you can make small eletric kitchen in conner (not use gas) thank you

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดชลบุรี