อพาร์ทเม้นท์ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

ซ.ศรีเพชรการเคหะ ถ.ศรีนครินทร์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ค่าเช่า :
5,500 - 6,000 บาท/เดือน
790 - 900 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 32891 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 51 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ | ที่ตั้ง 19/31 ศรีเพชรการเคหะ ศรีนครินทร์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ใกล้ ย่าน ศรีเพชรการเคหะ ศรีนครินทร์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์


เดอะ เบสท์ เพลส THE BEST PLACE

 • ให้บริการห้องพัก รายวัน และรายเดือน มีห้องให้เลือก ตั้งแต่ขนาด 28 - 32.5 ตรม.
 • ทุกห้องประกอบด้วย เฟอร์นิเจอร์ built-in ห้องน้ำกว้างพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น และเครื่องปรับอากาศและพัดลมทุกห้อง
  เฟอร์นิเจอร์ ประกอบไปด้วยเตียงไม้แท้อย่างดีขนาด 6ฟุต ที่นอนอย่างดี หนา8นิ้ว แน่นนุ่มนอนสบาย ไม่ปวดหลัง ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่, โต๊ะเครื่องแป้ง+ชั้นวางทีวี
  โต๊ะเอนกประสงค์ ตู้หัวเตียง เก้าอี้ ผ้าม่านสวยหรู UV protection
  ห้องพักถูกตกแต่งแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างลงตัวประกอบด้วย 1ห้องนั่งเล่น 1ห้องนอน 1ห้องน้ำ 1ห้องครัว และระเบียง
 • ห้องนอนออกแบบพิเศษ ประตูเก็บเสียง 2ชั้น เงียบสนิท เสียงในไม่ออก เสียงนอกไม่เข้า
 • สถานที่ใกล้เคียง
 • ถนน/ซอยใกล้เคียง
 • จากที่พักท่านสามารถเดินมาเทสโก้โลตัสไม่ถึง 5 นาทีเพื่อขึ้นรถต่อไปสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง 10-15 นาที
 • สถานที่ใกล้เคียง : ติดด้านข้างทางเข้าห้างโลตัสศรีนครินทร์, โฮมโปร์ ศรีนครินทร์ , JAS ,ฟูดแลนด์ ศรีนคริทร์,
  รพ.เปาโลเมมโมเรียล, BTS แบริ่ง, สถานตากอากาศบางปู, ฟาร์มจระเข้, เมืองโบราณ, นิคมอุตสหกรรมบางปู
 • ใกล้สถานีรถไฟฟ้า สามแยกการไฟฟ้า ที่กำลังเปิดใหม่

 • รายเดือน :5,500 - 6,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :790 - 900
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :300 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องสแตนดาร์ด สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 5,500 - 6,000 บาท -
ห้องมุม สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 5,500 - 5,750 บาท -
ห้องใหญ่ สตูดิโอ 32.5 ตร.ม. 5,600 - 5,850 บาท -
ห้องรายวัน สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. - 790 - 900 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ต้องการจอง เข้าพัก วันที่ 26 กันยายน 4- 5 คืน มี ห้องว่างไหมคะ จะถึงดึกหน่อยค่ะ
และเช่ารายเดือน มีว่างไหมค่ะ สิ้นเดือน กันยายน
ขอติดต่อเป็นทางอีเมลนะค่ะ

3dc17c4f1d6649283e062dadaddc192e
Thebestplace Condo Ownertag
เมื่อ 23/8/2017, 19:16 น. - 180.183.97.xxx

ห้องรายวันอาจจะต้องจองไว้ก่อนค่ะ แต่ห้องรายเดือนต้องเข้ามาดูที่นี่เลยค่ะ
สนใจติดต่อสอบถาม 0936254978 ค่ะ

ค่ะ งั้นขอจองห้องรายวัน ตามวันที่แจ้งไว้ ใกล้วันแล้วจะโทรไปยืนยันเข้าพักอีกรอบค่ะ ขอบคุณค่ะ

3dc17c4f1d6649283e062dadaddc192e
Thebestplace Condo Ownertag
เมื่อ 24/8/2017, 17:51 น. - 180.183.97.xxx

เป็นเช็คอินวันที 26กันยายน เช็คเอ้าท์31กันยายนนะค่ะ รวม 5คืน ราคา4000 บาทนะค่ะ
ยังไงรบกวนลูกค้าโทรมาคอนเฟิร์มกับที่พักอีกทีนะค่ะ TEL.0636254978 ขอบคุณค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 05/8/2017, 22:09 น. - 182.232.233.xxx

ตอนนี้ยังมีห้องเช่ารายเดือนอยู่ไหมคะ... แล้วจะขอดูห้องได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ

Noavatar32 เมื่อ 19/4/2017, 12:59 น. - 182.232.85.xxx

มีฟิตเนสไหมค่ะอยู่ตรงไหนของตึก

Noavatar32 เมื่อ 06/3/2017, 23:31 น. - 223.24.3.xxx

คะ ต้องสอบถามว่า ห้องใหญ่ ยังมีว่างให้เช่ามั้ยคะ

3dc17c4f1d6649283e062dadaddc192e
Thebestplace Condo Ownertag
เมื่อ 08/3/2017, 16:53 น. - 183.89.151.xxx

ตอนนี้ห้องใหญ่มีผู้เข้าพักแล้วค่ะ แต่ยังมีห้องขนาดอื่นๆว่างอยู่นะคะ สนใจติดต่อที่เบอร์ 063-6254978

hi ..please share the best price for rental with amenities offered .
required for six months

Hi

i am interested in a apartment for six months w.e.f 28th Feb 2017 .. please share the best rental , with other requisite details

ที่นี่มีให้ครบทุกอย่างเลยเหรอค่ะ แอร์พัดลม ตู้เย็น โทรทัศน์

37362700b1106c6364460e0db2d5f748 เมื่อ 17/1/2017, 13:08 น. - 175.223.23.xxx

สนใจห้องพักคะ เข้าอยู่ครั้งแรกจ่ายเท่าไหร่ค่ะ..

3dc17c4f1d6649283e062dadaddc192e
Thebestplace Condo Ownertag
เมื่อ 17/1/2017, 19:01 น. - 183.88.99.xxx

ล่วงหน้า 1 เดือน +ค่าประกัน 1เดือน รวมแล้วประมาณ 11000 บาท ค้ะ เข้าอยู่ได้เลย

ติดต่อเบอร์ 063-6254978

we are looking for a 2 bedroom apartment house or apartment for about 10000b a months close to sarasa sawubami school

3dc17c4f1d6649283e062dadaddc192e
Thebestplace Condo Ownertag
เมื่อ 31/1/2017, 14:47 น. - 183.88.92.xxx

Please contact number 063-625467 8Thank you

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดสมุทรปราการ