อพาร์ทเม้นท์ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต

เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต

ซ.เพชรเกษม80 ถ.เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,800 - 5,500 บาท/เดือน
550 - 650 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 3954 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 44 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต | ที่ตั้ง 55/1 ซ.เพชรเกษม80 ถ.เพชรเกษม บางแค กรุงเทพมหานคร
เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต หอพัก ใกล้ ย่าน ซ.เพชรเกษม80 ถ.เพชรเกษม

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : วันนี้ ถึง 31/05/2018
โปรพิเศษ 5,000บาทต่อเดือน(ไม่รวมทีวีและตู้เย็น) ด่วนจำนวนจำกัด

เรือนปลายซอยให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย เพื่อให้คุณอุ่นใจระหว่างการเข้าพักอาศัย ด้วยกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารโดยรอบ และระบบเข้าออกด้วยคีย์การ์ด พร้อมพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ทุกห้อง ตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์น พร้อมเฟอร์นิเจอร์แบบ Built-In ทั้ง โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสื้อผ้า และเตียงนอน อีกทั้งยังครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่พร้อมให้คุณตัดสินใจเข้าพักอาศัยได้ทันทีนั้นประกอบไปด้วย
•ฟรี! ที่จอดรถในร่ม 1 คัน
•ห้องกว้าง 27 ตรม. สูงโปร่ง 3 เมตร
• เครื่องปรับอากาศ
• ห้องน้ำแบ่งส่วน พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
• UBC (Sport, National Geographic,…) และช่องรายการ 16 ช่อง
•Hi-Speed Internet 30Mb (Wi-Fi) Block Bit
• โทรทัศน์, ตู้เย็น, โต๊ะรองรีดผ้า
• เครื่องซักผ้าและตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

ทำประกัน 2 เดือน และจ่ายล่วงหน้า 1 เดือน ทำสัญญา 1 ปีขึ้นไป
การเดินทางจากเนติบัณฑิต สะดวกสบาย โดยสารด้วยรถตู้สาธารณะหน้าปากซอย ออกจากคิวทุก 10-15 นาที รวดเร็วทันใจ ปลอดภัยไร้กังวล
ยินดีต้อนรับสู่การใช้ชีวิตคนเมืองอย่างมีสไตล์ในย่านฝั่งธนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพัก การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ลานจอดรถรั้วรอบขอบชิด กว้างขวางจอดสบาย ติดต่อหาเราได้ที่

เรือนปลายซอย
55/1 ซอยเพชรเกษม 80 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 08-4460-9222 Line: 0844609222
http://www.plaisoi-apt.com/

 • รายเดือน :4,800 - 5,500
  บาท/เดือน
 • รายวัน :550 - 650
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพัก สตูดิโอ 27.0 ตร.ม. 4,800 - 5,500 บาท 550 - 650 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สวัสดีค่ะ

I would like to rent a studio for 3 months, then maybe extend it.
Do you have anything available ?
My email is: julie.clay.lei@gmail.com

Thank you so much,

Regards,

Julie CLAY

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 27/3/2018, 21:00 น. - 182.232.205.xxx

For a short-term stay the rate would be 6,000 baht/month excluding water and electricity usage. For water usage, it's minimum 10 units (17 baht/unit). For electricity, 8 baht/unit. *Needa make one-month advanced payment tgt with 10,000 insurance payment (you will get it back when check out), so it's 16,000 in total upfront. Making a call would be easier (0859117504) Thanks :)

สัญญาเช่สกี่เดือนขึ้นไปคะ มีห้องว่างมั้ยคะ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 13/3/2018, 18:35 น. - 182.232.129.xxx

ปกติ1ปีค่ะ ถ้ามีความจำเป็น เรื่องหน้าที่การงานที่ป้าเห็นว่าจริง ก็มาคุยกันก่อนได้ค่า มีห้องว่างนะค้า

ขอทราบรายละเอียดห้องพักหน่อยคับ
ขอบคุนคับ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 18/12/2017, 20:16 น. - 1.46.207.xxx

โทรมาคุยเลยคะ คุณป้าใจดี 0844609222

ขอทราบรายละเอียดห้องพักหน่อยคับ
ขอบคุนคับ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 26/10/2017, 18:39 น. - 49.229.157.xxx

9000฿ per month, excluding water and electric fees. Water usage is 17 baht per unit. Electrical usage is 8 baht per unit. Ps, no cooking is allowed.

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 18/10/2015, 07:05 น. - 58.11.57.xxx

ค่าปรักัน2เดือน ล่วงหน้า1เดือน (เดือนละ5,500)รวม16,500บาทค่ะ ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นน้ำไฟ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรมา 084-4609222 ขอบคุณค่ะ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 10/2/2016, 21:16 น. - 1.47.72.xxx

วันละ650ค่ะ วันที่20ใช้3-5ห้องยังมีค่ะ ขอความกรุณาโทรมาที่เบอร์ 084-460-9222
คุณป้ามาลินีค่ะ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 01/7/2015, 10:17 น. - 1.46.138.xxx

ห้องว่างยังมีคะ โทรมาคุยกันนะคะ0844609222

ยังมีห้องว่างอีกมั้ยคะ

ถ้าอยู่แค่1เดือนได้มั้ยคะ พร้อมจ่ายเงินล่วงหน้าค่าประกันได้หมดนะคะ แต่อยู่เดือนเดียว รบกวนตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 20/6/2015, 17:04 น. - 171.98.192.xxx

ไม่ทราบว่าจะเข้าอยู่ช่วงเวลาไหนคะ
เพื่อความรวดเร็วในการตอบคำถาม ติดต่อ 084-460-9222 ได้โดยตรงนะคะ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 29/5/2015, 16:14 น. - 1.10.195.xxx

ตอนนี้มีห้องว่าง 1 ห้องค่ะ สามารถเริ่มเข้าพักได้ 1 ก.ค. 2558 นี้ค่ะ

ตอนนี้ยังพอมีห้องว่างไหมคะ

Noavatar32 เมื่อ 26/4/2015, 01:42 น. - 49.230.128.xxx

อยู่ในซอยเพชรเกษม80 ใกล้ ซอย 81ใช่ไหมคะ แต่ไม่เข้าใจที่บอกว่า "ใกล้เนติบัณฑิต"! อย่างไรน๊า เพราะเนติฯอยู่ใกล้ ทางหลังเดอะมอลล์ บางแคมากกว่า?!

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 29/5/2015, 16:15 น. - 1.10.195.xxx

ซ.เพชรเกษม 80 อยู่ใกล้เดอะมอลล์ บางแค นะคะ
ส่วนซ.เพชรเกษม 81 อยู่ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ค่ะ
ซอยเลขคู่ กับซอยเลขคี่ จะอยู่คนละฝั่งค่ะ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 25/4/2015, 18:08 น. - 125.24.52.xxx

ห้องว่างตอนนี้มีค่ะ แต่สงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่เข้ามาจองห้องและทำสัญญาเช่าก่อนนะคะ

ตอนนี้มีห้องว่างอยู่ไหมค่ะ ถ้าว่างจะเข้าไปดูห้องประมาณวันที่11 พฤษภาค่า จะเข้าพักก่อนวันที่25พฤษภาค่า

ทราบไหมต่ะ ว่าเนติเปิดตอนไหน
จะไปเรียนเนติ
และอยากได้ที่พักสัก2ห้อง
ยังว่างไหมคะ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 12/1/2015, 19:14 น. - 171.98.192.xxx

ไม่ทราบว่าน้องเมย์ต้องการสอบถามเกี่ยวกับ ภาค 2 สมัยที่ 67 หรือเปล่า ถ้าใช่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Website ของทางเนติบัณฑิตได้เลยนะคะ
แต่สำหรับห้องพัก 2 ห้อง ขณะนี้ยังมีว่างอยู่จ้า :)

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 12/1/2015, 19:14 น. - 171.98.192.xxx

ไม่ทราบว่าน้องเมย์ต้องการสอบถามเกี่ยวกับ ภาค 2 สมัยที่ 67 หรือเปล่า ถ้าใช่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Website ของทางเนติบัณฑิตได้เลยนะคะ
แต่สำหรับห้องพัก 2 ห้อง ขณะนี้ยังมีว่างอยู่จ้า :)

อยากทราบว่าใกล้กับม.เอเชียมากไมค้าา แล้วปลายๆเดือนมกราคม ยังพอมีว่างไมค้าา พอดีอยู่คนเดียวมีห้องที่เหมาะกะอยู่คนเดียวไมค่ะ ??

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 22/12/2014, 09:13 น. - 1.10.195.xxx

ระยะทางจาก เรือนปลายซอย ห่างจาก ม.เอเชีย ประมาณ 35 นาที ค่ะ เดือน มกราคม ยังมีห้องว่างค่ะ สามารถอยู่คนเดียวได้นะคะ ปลอดภัย แน่นอนค่ะ :)

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 27/11/2014, 14:38 น. - 1.10.195.xxx

ขณะนี้ มีห้องว่างค่ะ สามารถ เข้ามาดูห้อง และทำสัญญาเช่าได้เลยค่ะ

สวัสดีครับ กำลังหาห้องพักคาดว่าเข้าอยู่ช่วงมกราคมครับ รบกวนสอบถามครับ
- พอดีผมไม่มีรถส่วนตัว จากที่พัก มีรถรับจ้างพาออกไปใช่ไหมครับ
- อินเทอร์เน็ต มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
- สมบัติผมจะมีจักรยานเสือหมอบอยุ่1คันครับ ขอเอาไปไว้ในห้องได้ไหมครับ เสียวหาย 555
- ขอบคุณครับ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 15/12/2014, 11:06 น. - 1.10.195.xxx

สวัสดีค่ะ ขออนุญาตตอบคำถามดังนี้นะคะ
- ในเดือน มกราคา ยังมีห้องพักว่างค่ะ
- มีสามารถเรียกวินมอเตอร์ไซค์มารับส่งได้ค่ะ
- ในส่วนของค่าบริการ Internet ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ค่ะ ทางเราคิดแค่ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมค่ะ
- สามารถนำจักรยานเข้าไปจอดรถในห้องพักได้ค่ะ ถ้าแบกไหว 5555
ps. สามารถเข้ามาดูห้องพักได้ จนถึง 1 ทุ่มค่ะ
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 099-289-8887, 084-460-9222 ค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 27/11/2014, 12:22 น. - 27.55.236.xxx

มีห้องว่างไม๊คะจะเข้าอยุก่อนวันที่7เดือนธัวาคมนี้หน่ะค่ะ

683a2788edf5e7f4a934a301d2872dd1 เมื่อ 10/10/2014, 23:25 น. - 223.206.243.xxx

ห้องว่างไหมครับ พอดีจะไปเรียนเน อ่าครับ ที่พักห่างจากเนติ เยอะไหมครับ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 27/11/2014, 14:39 น. - 1.10.195.xxx

ขณะนี้ มีห้องว่างค่ะ อยู่ห่างจากเนติ ขับรถแค่ 15 นาที ถึงค่ะ

การเดินทางจากหอพักไปยังเนติใช้เวลานานไหมค๊ะ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 20/9/2014, 08:42 น. - 1.10.195.xxx

ในกรณีเดินทางด้วย รถโดยสารสาธารณะ ประมาณ 30 นาที (แล้วแต่ระยะเวลาการรอรถ) หากขับรถไปเองด้วยความเร็ว 90 กม./ชม ใช้เวลา 15 นาทีค่ะ ^^

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง