อพาร์ทเม้นท์ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต

เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต

ซ.เพชรเกษม80 ถ.เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,500 - 6,000 บาท/เดือน
550 - 650 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 3954 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 44 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต | ที่ตั้ง 55/1 ซ.เพชรเกษม80 ถ.เพชรเกษม บางแค กรุงเทพมหานคร
เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต หอพัก ใกล้ ย่าน ซ.เพชรเกษม80 ถ.เพชรเกษม

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต

เรือนปลายซอยให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย เพื่อให้คุณอุ่นใจระหว่างการเข้าพักอาศัย ด้วยกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารโดยรอบ และระบบเข้าออกด้วยคีย์การ์ด พร้อมพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ทุกห้อง ตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์น พร้อมเฟอร์นิเจอร์แบบ Built-In ทั้ง โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสื้อผ้า และเตียงนอน อีกทั้งยังครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่พร้อมให้คุณตัดสินใจเข้าพักอาศัยได้ทันทีนั้นประกอบไปด้วย
•ฟรี! ที่จอดรถในร่ม 1 คัน
•ห้องกว้าง 27 ตรม. สูงโปร่ง 3 เมตร
• เครื่องปรับอากาศ
• ห้องน้ำแบ่งส่วน พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
• UBC (Sport, National Geographic,…) และช่องรายการ 16 ช่อง
•Hi-Speed Internet 30Mb (Wi-Fi) Block Bit
• โทรทัศน์, ตู้เย็น, โต๊ะรองรีดผ้า
• เครื่องซักผ้าและตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

ทำประกัน 2 เดือน และจ่ายล่วงหน้า 1 เดือน ทำสัญญา 1 ปีขึ้นไป
การเดินทางจากเนติบัณฑิต สะดวกสบาย โดยสารด้วยรถตู้สาธารณะหน้าปากซอย ออกจากคิวทุก 10-15 นาที รวดเร็วทันใจ ปลอดภัยไร้กังวล
ยินดีต้อนรับสู่การใช้ชีวิตคนเมืองอย่างมีสไตล์ในย่านฝั่งธนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพัก การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ลานจอดรถรั้วรอบขอบชิด กว้างขวางจอดสบาย ติดต่อหาเราได้ที่

เรือนปลายซอย
55/1 ซอยเพชรเกษม 80 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 08-4460-9222 Line: plaisoi
http://www.plaisoi-apt.com/

 • รายเดือน :4,500 - 6,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :550 - 650
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพัก สตูดิโอ 27.0 ตร.ม. 4,500 - 6,000 บาท 550 - 650 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

เช่ายุ1เดือนต้องเสียค่าไรบ้างคะเสียเท่าไหร่

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 15/6/2017, 20:12 น. - 1.46.40.xxx

เช่าระยะยาวค่า อย่างน้อยสัญญา6เดือนค่าา จอบคุณที่สนใจนะคะ

คือถ้าจะเข้าพักต้องจ่ายเปนรายวันใช่มั้ยคั

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 16/6/2017, 14:40 น. - 1.46.170.xxx

โทรมาคุยนะค่าาา

ตอนนี้ยังมีห้องพักรายวันเหลืออยู่มั้ยครับ

Noavatar32 เมื่อ 24/3/2017, 20:18 น. - 101.108.162.xxx

มีพักแบบระยะสั้นมั้ยค่ะ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 25/3/2017, 09:08 น. - 1.47.168.xxx

มีคะ โทรมาคุยนะคะ

มีห้องไหมคะ 1ห้อง พัก1คืน เข้าวันที่ 31 นี้ค่ะ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 28/12/2016, 19:21 น. - 217.70.16.xxx

มีคะ650บาทค่าประกัร1000คืนให้รอนออก โทรหา0844609222 แม่บ้านจะรับ นะคะ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 29/12/2016, 00:53 น. - 217.70.16.xxx

มีคะ แต่รบกวนโอน650บาทเพื่อล็อคห้องนะคะ ส่วนค่าประกันจ่ายสดตอนเช็คอินคะ คืนให้ตอนออกค้า

ยังมีห้องอยุไหมคะ จะไปพักวันที่ 31 นี้ค่ะ

พรุ่งนี้ มีห้องเปล่าครับ พัก 1 คืน 23 เข้า เช้าวันที่ 24 ออก พัก 2 คน ราคาห้องเท่าไหร่ครับ

0c4e41a7185d8d0ed5daa1a224ef2cfc เมื่อ 19/12/2016, 14:31 น. - 61.90.28.xxx

คืนวันที่ 1 มกราคา พัก2คน/1ห้อง มีห้องว่างไหมคะ

มีคะ โทรเลยนะคะ 0844609222

อยู่ไกลจาก ม. สยามไหมค่ะ

จากที่พักจะเดินทางไปวงแหวนเซ็นต์เตอร์หรือหมู่บ้านสุขสันต์5บางแค ไกลมั้ยคะ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 14/10/2016, 08:31 น. - 1.46.133.xxx

ไม่ไกลค่ะ เราอยู่ใกล้เดอะมอลล์บางแค ซึ่งก็ไม่ไกลจากที่น้องถามมาคะ โทรมาคุยได้นะคะ
0844609222

ไม่ทราบว่าตอนนี้มีห้องว่างไหมคะ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 26/9/2016, 08:49 น. - 1.47.203.xxx

มีค่ะ ขอบคุณที่สนใจหอของเรา อยากทราบขอมูลเพิ่มเติมโทรมาที่ 0844609222หรือใช้เป็นline Id ได้เลยค่ะ

มีรายวันไหมครับ?

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 12/7/2016, 22:23 น. - 180.183.101.xxx

650บาทค่ะ

C4ef40b60a2e8cccdc69e5a27d59cc50 เมื่อ 01/7/2016, 22:14 น. - 49.237.178.xxx

ราคา5500รึป่าวคัพที่มีตุ้เยนและทีวี

C4ef40b60a2e8cccdc69e5a27d59cc50 เมื่อ 11/4/2016, 10:25 น. - 49.237.204.xxx

มีตุ้เยนทุกห้องรึป่าวคัพแล่วถ้ายุ่ว1ปีขึ้นไปมีส่วนลดมั่ยคัพหรือไม่ต้องจ่ายมัดจำ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 25/4/2016, 11:01 น. - 118.173.243.xxx

ถ้าราคาปกติมี่ครบค่ะ ทั้งเฟอร์ แอร์ อุ่น ทีวี ตู้เย็น จอดรถ แต่ราคาโปรไม่มีทีวี ตู้เย็นค่ะ แต่ราคาโปรจะอยู่ตลอดสัญญานะค่ะ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 02/7/2016, 10:48 น. - 180.183.128.xxx

ราคา5500มีเฟอร์บิ้วอิน แอร์ อุ่น ทีวี ตู้เย็น โต๊ะรองรีดผ้า ซิ้งล้างจาน เน๊ต จอดรถ รวมหมดแล้วค่ะ สัญญา1ปีเป็นปกติ ประกัน2เดือนล่วงหน้า1เดือนค่ะ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 18/10/2015, 07:05 น. - 58.11.57.xxx

ค่าปรักัน2เดือน ล่วงหน้า1เดือน (เดือนละ5,500)รวม16,500บาทค่ะ ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นน้ำไฟ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรมา 084-4609222 ขอบคุณค่ะ

มีพักรายวันไหมค่ะ สนใจเข้าพักวันเสาร์ที่ 20 กพ 1 คืนค่ะ ใช้ประมาณ 3-5 ห้องค่ะ รบกวนติดต่อกลับก้วยน่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 10/2/2016, 21:16 น. - 1.47.72.xxx

วันละ650ค่ะ วันที่20ใช้3-5ห้องยังมีค่ะ ขอความกรุณาโทรมาที่เบอร์ 084-460-9222
คุณป้ามาลินีค่ะ

จะเข้าอยู่เดือนแรก ต้องจ่ายกี่บาทคะ

มีรายวันไหมคะ ถ้ามีรายวันเท่าไรคะ มัดจำเท่าไรคะ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 11/8/2015, 19:53 น. - 61.90.77.xxx

650บาทต่อวันค่ะ ประกันกุญแจ1,000บาท

เลี้ยงสุนัขได้มั๊ยค่ะ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 01/8/2015, 21:52 น. - 1.47.132.xxx

ขอโทษค่ะ ไม่รับเลี้ยงสัตว์ค่ะ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 01/7/2015, 10:17 น. - 1.46.138.xxx

ห้องว่างยังมีคะ โทรมาคุยกันนะคะ0844609222

ยังมีห้องว่างอีกมั้ยคะ

ถ้าอยู่แค่1เดือนได้มั้ยคะ พร้อมจ่ายเงินล่วงหน้าค่าประกันได้หมดนะคะ แต่อยู่เดือนเดียว รบกวนตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 20/6/2015, 17:04 น. - 171.98.192.xxx

ไม่ทราบว่าจะเข้าอยู่ช่วงเวลาไหนคะ
เพื่อความรวดเร็วในการตอบคำถาม ติดต่อ 084-460-9222 ได้โดยตรงนะคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง