อพาร์ทเม้นท์ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต

เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต

ซ.เพชรเกษม80 ถ.เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,500 - 6,000 บาท/เดือน
550 - 650 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 3954 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต ลำดับที่ 44 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต | ที่ตั้ง 55/1 ซ.เพชรเกษม80 ถ.เพชรเกษม บางแค กรุงเทพมหานคร
เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต หอพัก ใกล้ ย่าน ซ.เพชรเกษม80 ถ.เพชรเกษม

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! ติดสถานีรถไฟฟ้าหลักสองในอนาคต

เรือนปลายซอยให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย เพื่อให้คุณอุ่นใจระหว่างการเข้าพักอาศัย ด้วยกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารโดยรอบ และระบบเข้าออกด้วยคีย์การ์ด พร้อมพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ทุกห้อง ตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์น พร้อมเฟอร์นิเจอร์แบบ Built-In ทั้ง โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสื้อผ้า และเตียงนอน อีกทั้งยังครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่พร้อมให้คุณตัดสินใจเข้าพักอาศัยได้ทันทีนั้นประกอบไปด้วย
•ฟรี! ที่จอดรถในร่ม 1 คัน
•ห้องกว้าง 27 ตรม. สูงโปร่ง 3 เมตร
• เครื่องปรับอากาศ
• ห้องน้ำแบ่งส่วน พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
• UBC (Sport, National Geographic,…) และช่องรายการ 16 ช่อง
•Hi-Speed Internet 30Mb (Wi-Fi) Block Bit
• โทรทัศน์, ตู้เย็น, โต๊ะรองรีดผ้า
• เครื่องซักผ้าและตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

ทำประกัน 2 เดือน และจ่ายล่วงหน้า 1 เดือน ทำสัญญา 1 ปีขึ้นไป
การเดินทางจากเนติบัณฑิต สะดวกสบาย โดยสารด้วยรถตู้สาธารณะหน้าปากซอย ออกจากคิวทุก 10-15 นาที รวดเร็วทันใจ ปลอดภัยไร้กังวล
ยินดีต้อนรับสู่การใช้ชีวิตคนเมืองอย่างมีสไตล์ในย่านฝั่งธนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพัก การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ลานจอดรถรั้วรอบขอบชิด กว้างขวางจอดสบาย ติดต่อหาเราได้ที่

เรือนปลายซอย
55/1 ซอยเพชรเกษม 80 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 08-4460-9222 Line: plaisoi
http://www.plaisoi-apt.com/

 • รายเดือน :4,500 - 6,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :550 - 650
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพัก สตูดิโอ 27.0 ตร.ม. 4,500 - 6,000 บาท 550 - 650 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

เช่ายุ1เดือนต้องเสียค่าไรบ้างคะเสียเท่าไหร่

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 15/6/2017, 20:12 น. - 1.46.40.xxx

เช่าระยะยาวค่า อย่างน้อยสัญญา6เดือนค่าา จอบคุณที่สนใจนะคะ

คือถ้าจะเข้าพักต้องจ่ายเปนรายวันใช่มั้ยคั

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 16/6/2017, 14:40 น. - 1.46.170.xxx

โทรมาคุยนะค่าาา

ตอนนี้ยังมีห้องพักรายวันเหลืออยู่มั้ยครับ

Noavatar32 เมื่อ 24/3/2017, 20:18 น. - 101.108.162.xxx

มีพักแบบระยะสั้นมั้ยค่ะ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 25/3/2017, 09:08 น. - 1.47.168.xxx

มีคะ โทรมาคุยนะคะ

มีห้องไหมคะ 1ห้อง พัก1คืน เข้าวันที่ 31 นี้ค่ะ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 28/12/2016, 19:21 น. - 217.70.16.xxx

มีคะ650บาทค่าประกัร1000คืนให้รอนออก โทรหา0844609222 แม่บ้านจะรับ นะคะ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 29/12/2016, 00:53 น. - 217.70.16.xxx

มีคะ แต่รบกวนโอน650บาทเพื่อล็อคห้องนะคะ ส่วนค่าประกันจ่ายสดตอนเช็คอินคะ คืนให้ตอนออกค้า

ยังมีห้องอยุไหมคะ จะไปพักวันที่ 31 นี้ค่ะ

พรุ่งนี้ มีห้องเปล่าครับ พัก 1 คืน 23 เข้า เช้าวันที่ 24 ออก พัก 2 คน ราคาห้องเท่าไหร่ครับ

0c4e41a7185d8d0ed5daa1a224ef2cfc เมื่อ 19/12/2016, 14:31 น. - 61.90.28.xxx

คืนวันที่ 1 มกราคา พัก2คน/1ห้อง มีห้องว่างไหมคะ

มีคะ โทรเลยนะคะ 0844609222

อยู่ไกลจาก ม. สยามไหมค่ะ

จากที่พักจะเดินทางไปวงแหวนเซ็นต์เตอร์หรือหมู่บ้านสุขสันต์5บางแค ไกลมั้ยคะ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 14/10/2016, 08:31 น. - 1.46.133.xxx

ไม่ไกลค่ะ เราอยู่ใกล้เดอะมอลล์บางแค ซึ่งก็ไม่ไกลจากที่น้องถามมาคะ โทรมาคุยได้นะคะ
0844609222

hello krap! I wanna introduce an app named WAKA for you. Waka can help you to post and manage your accommodation information to popular booking websites in China and sell to the Chinese guests. If you need further assistance,please to contact me. Thanks for your patience.

ไม่ทราบว่าตอนนี้มีห้องว่างไหมคะ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 26/9/2016, 08:49 น. - 1.47.203.xxx

มีค่ะ ขอบคุณที่สนใจหอของเรา อยากทราบขอมูลเพิ่มเติมโทรมาที่ 0844609222หรือใช้เป็นline Id ได้เลยค่ะ

มีรายวันไหมครับ?

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 12/7/2016, 22:23 น. - 180.183.101.xxx

650บาทค่ะ

C4ef40b60a2e8cccdc69e5a27d59cc50 เมื่อ 01/7/2016, 22:14 น. - 49.237.178.xxx

ราคา5500รึป่าวคัพที่มีตุ้เยนและทีวี

C4ef40b60a2e8cccdc69e5a27d59cc50 เมื่อ 11/4/2016, 10:25 น. - 49.237.204.xxx

มีตุ้เยนทุกห้องรึป่าวคัพแล่วถ้ายุ่ว1ปีขึ้นไปมีส่วนลดมั่ยคัพหรือไม่ต้องจ่ายมัดจำ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 25/4/2016, 11:01 น. - 118.173.243.xxx

ถ้าราคาปกติมี่ครบค่ะ ทั้งเฟอร์ แอร์ อุ่น ทีวี ตู้เย็น จอดรถ แต่ราคาโปรไม่มีทีวี ตู้เย็นค่ะ แต่ราคาโปรจะอยู่ตลอดสัญญานะค่ะ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 02/7/2016, 10:48 น. - 180.183.128.xxx

ราคา5500มีเฟอร์บิ้วอิน แอร์ อุ่น ทีวี ตู้เย็น โต๊ะรองรีดผ้า ซิ้งล้างจาน เน๊ต จอดรถ รวมหมดแล้วค่ะ สัญญา1ปีเป็นปกติ ประกัน2เดือนล่วงหน้า1เดือนค่ะ

ห้องอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ขนาดห้อง 27 ตรม สิ่งอําานวยความสะดวก : ห้องน้ํา, เฟอร์นิเจอร์, แอร์ และเครื่องทําาน้ําอุ่น

ราคา 5,000 บาทต่อเดือน สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน
ราคา 5,500 บาทต่อเดือน สัญญาขั้นต่ำ 3-6 เดือน
ราคา 6,000 บาทต่อเดือน สัญญาขั้นต่ำ1-3 เดือน
รายละเอียด อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า เรือนปลายซอย

อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า เรือนปลายซอยให้ความสำคัญความปลอดภัยเป็นอันดับ หนึ่งของการบริการของอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า เรือนปลายซอย เพราะเรามีกล้องรอบๆอาคาร ระบบเข้าออกแบบ key card พร้อม รปภ ตลอด 24 ชม

อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า เรือนปลายซอยทุกห้องนอนตกแต่งแบบโมเดิร์น พร้อมเฟอ Built in ผู้เข้าพักสามารถเข้าพักได้ทันที่เรามี

อ่านต่อได้ที่
www.mahatpak.com/2015/12/14/%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7

ห้องอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ขนาดห้อง 27 ตรม สิ่งอําานวยความสะดวก : ห้องน้ํา, เฟอร์นิเจอร์, แอร์ และเครื่องทําาน้ําอุ่น

ราคา 5,000 บาทต่อเดือน สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน
www.mahatpak.com

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 18/10/2015, 07:05 น. - 58.11.57.xxx

ค่าปรักัน2เดือน ล่วงหน้า1เดือน (เดือนละ5,500)รวม16,500บาทค่ะ ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นน้ำไฟ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรมา 084-4609222 ขอบคุณค่ะ

มีพักรายวันไหมค่ะ สนใจเข้าพักวันเสาร์ที่ 20 กพ 1 คืนค่ะ ใช้ประมาณ 3-5 ห้องค่ะ รบกวนติดต่อกลับก้วยน่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 10/2/2016, 21:16 น. - 1.47.72.xxx

วันละ650ค่ะ วันที่20ใช้3-5ห้องยังมีค่ะ ขอความกรุณาโทรมาที่เบอร์ 084-460-9222
คุณป้ามาลินีค่ะ

จะเข้าอยู่เดือนแรก ต้องจ่ายกี่บาทคะ

มีรายวันไหมคะ ถ้ามีรายวันเท่าไรคะ มัดจำเท่าไรคะ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 11/8/2015, 19:53 น. - 61.90.77.xxx

650บาทต่อวันค่ะ ประกันกุญแจ1,000บาท

เลี้ยงสุนัขได้มั๊ยค่ะ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 01/8/2015, 21:52 น. - 1.47.132.xxx

ขอโทษค่ะ ไม่รับเลี้ยงสัตว์ค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง