อพาร์ทเม้นท์ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง)

เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง)

ซ.กรุงเทพ-นนท์ 56 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,000 - 5,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 14855 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 39 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) | ที่ตั้ง 9/26 กรุงเทพ-นนท์ 56 กรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) หอพัก ใกล้ ย่าน กรุงเทพ-นนท์ 56 กรุงเทพ-นนทบุรี

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง)

เอสพีพี เพลส ห้องพักใหม่สะอาด กว้างขวาง น่าอยู่อาศัย ปลอดภัย พร้อมทั้งมีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน โดยมีกล้อง CCTV 22ตัว , ระบบ Key card และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและให้ความสะดวกสบายแก่ผู้พักอาศัย อีกทั้งยังมี Wifiให้บริการ,ตู้กดน้ำ,เครื่องซักผ้า และมีพื้นที่จอดรถอีกด้วย


เอสพีพี เพลส ตั้งอยู่ในซอยกรุงเทพ-นนท์56 ซึงอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) เพียง 200เมตร โดยใช้เวลาในการเดินทางจากสถานีเพียง 5 นาที โดยถนนด้านหน้ามีรถโดยสารประจำทางสาย18/65/ปอ.505 และยังมีรถมอเตอร์ไซด์ให้บริการหน้าซอยปากซอย อีกทั้งในซอยยังเป็นย่านชุมชนน่าอยู่ปลอดภัยและยังมีสถานที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้คือ


สถานที่ใกล้เคียง


 1. รถไฟฟ้าสายสีม่วง(สถานีวงศ์สว่าง)หน้าปากซอยห่างจากอพาร์ทเม้นท์ เพียง 200 เมตร
 2. ป้ายรถเมล์สาย 18/65/ปอ.505 (หน้าปากซอย)
 3. เซเว่นอีเลฟเว่น (หน้าปากซอย)
 4. แฟมีรี่มาร์ท (ภายในซอย)
 5. ปั้มน้ำมัน ปตท. (หน้าปากซอย)
 6. บิ๊กซี วงศ์สว่าง (นั่งรถประจำทางเพียง 2 ป้ายรถเมล์)
 7. บิ๊กซี ติวานนท์
 8. มหาวิยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 9. โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (ภายในซอย)
 10. โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 11. ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนและโทเวย์
 • จุดที่ 1 ; ทางขึ้นทางด่วนประชานุกูล / ทางลงทางด่วนประชานุกูล
 • จุดที่ 2 ; ทางขึ้นทางด่วนขาเข้าแจ้งวัฒนะ

ติดต่อทางไลน์

ID Line : @spp_place (ใส่ @ นำหน้าด้วย)

การเดินทางมาโดยรถยนต์


มุ่งหน้ามาจาก สะพานพระราม 7 / ถนน จรัญสนิทวงศ์


- มุ่งหน้ามาจาก สะพานพระราม 7 / จรัญสนิทวงศ์ ตรงมาเจอสี่แยกวงศ์สว่าง(อย่าขึ้นสะพานข้ามแยก)ให้เลี้ยวซ้าย ตรงมาเจอสะพานลอยแรกให้ยูเทรนและเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกรุงเทพ-นนท์56 ตรงเข้าไปประมาณ 100 เมตร เข้าซอยซ้ายมือซอยที่ 2 อาคารอยู่ขวามือ

มุ่งหน้ามาจาก สี่แยกติวานนท์


- มุ่งหน้ามาจาก สี่แยกติวานนท์ ตรงมาเรื่อยๆ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยกรุงเทพ-นนท์56 ตรงเข้าไปประมาณ 100 เมตร เข้าซอยซ้ายมือซอยที่ 2 อาคารอยู่ขวามือ

มุ่งหน้ามาจาก สามแยกเตาปูน


- มุ่งหน้ามาจาก สามแยกเตาปูนตรงมาเจอสี่แยกวงศ์สว่าง(ห้างบิ๊กซีอยู่บริเวณแยก) ข้ามแยกมาเจอสะพานลอยแรกให้ยูเทรนและเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกรุงเทพ-นนท์56 ตรงเข้าไปประมาณ 100 เมตร เข้าซอยซ้ายมือซอยที่ 2 อาคารอยู่ขวามือ

มุ่งหน้ามาจาก สี่แยกประชานุกูล / ถนนรัชดาภิเษก / ทางลงทางด่วนแยกประชานุกูล

-
มุ่งหน้ามาจาก สี่แยกประชานุกูล / ถนนรัชดาภิเษก / ทางลงทางด่วนแยกประชานุกูล วิ่งตรงข้ามแยกประชานุกูลมาแล้วจะเจอสี่แยกวงศ์สว่าง(อย่าขึ้นสะพานข้ามแยก)ให้เลี้ยวขวา วิ่งตรงมาเจอสะพานลอยแรกให้ยูเทรนและเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกรุงเทพ-นนท์56 ตรงเข้าไปประมาณ 100 เมตร เข้าซอยซ้ายมือซอยที่ 2 อาคารอยู่ขวามือ

 • รายเดือน :4,000 - 5,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :4000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :4000 บาท
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :19 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 100 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆ400 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :300 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องปกติ สตูดิโอ 29.0 ตร.ม. 4,000 บาท -
ห้องปกติ พร้อม ทีวี/ตู้เย็น สตูดิโอ 29.0 ตร.ม. 5,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ต้นเดือนมิถุนายนมีห้องว่างมั้ยคะ

ต้นเดือนพฤษภามีห้องว่างมั้ยคะ

มีห้อง 5,500บาทอยู่ไหมคะ เดือน พคกรือ มิย 61

Hello! Do you have free room available?

เดือนกุมภาพันธ์ปี61ว่างไหมค่ะ

ช่วงปีใหม่มีห้องว่างไหมคะ 4000

ทำอาหารได้ไหมคะ

1กันยา มีห้องว่างไหมค่ะราคา4000

สามารถติดอินเตอร์เน็ตเองได้มั้ยครับ

อยู่ได้กี่คนคะ

6f1b742f062e04d0fe066da94e1a5e05
spp place Ownertag
เมื่อ 31/7/2017, 16:00 น. - 119.76.8.xxx

2 คนครับ

มีห้องว่างไหมค่ะราคา4000จะเข้าอยู่1ก.ค60ค่ะ

มีห้องว่างไหมค่ะ ราคา 4,000 บาท

มีห้องว่างมั้ยคะ เข้าอยุ่สิ้นเดือนพฤษภา

Hello I am very interested in your studio apartment, I will be working at a nearby school in May and would require the room for a minimum of 6 months maybe longer. I would like to come and view the room, I will be available at the weekend or next week please inform me when is a good time. Many Thanks Matt

6f1b742f062e04d0fe066da94e1a5e05
spp place Ownertag
เมื่อ 16/3/2017, 15:48 น. - 171.99.7.xxx

hi sir , i'm not sure for available or not in May.But not is not available.I will tell you later. Thank you ^^

6f1b742f062e04d0fe066da94e1a5e05
spp place Ownertag
เมื่อ 16/3/2017, 15:48 น. - 171.99.7.xxx

hi sir , i'm not sure for available or not in May.But not is not available.I will tell you later. Thank you ^^

สนใจห้องราคา 4000 เข้าอยู่ เดือน กพ. ยังว่างมั้ยคะ

6f1b742f062e04d0fe066da94e1a5e05
spp place Ownertag
เมื่อ 11/3/2017, 14:14 น. - 1.20.186.xxx

เดือน กพ มีห้องว่าง 1 ห้องครับ ติตต่อได้ครับ ID Line: spp.place

Happy holidays! Is it available from January 15? Can stay 1-2 or 3 month

6f1b742f062e04d0fe066da94e1a5e05
spp place Ownertag
เมื่อ 11/3/2017, 14:15 น. - 1.20.186.xxx

Sorry , not available now. thank you

6f1b742f062e04d0fe066da94e1a5e05
spp place Ownertag
เมื่อ 27/12/2016, 14:29 น. - 61.90.13.xxx

มีห้องว่างอยู่ครับ 4,000 กับ 4,700 สนใจกรุณาโทร 082-442-9588 ได้ค่ะ

มีห้องว่างอยู่ไหมค่ะ

ยังมีห้อง3700-3900ว่างมั๊ยคะ

สอบถามห้องว่าง เข้าอยู่ทันที

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง