อพาร์ทเม้นท์ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา

แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา

ซ.อินทามระ 47 ถ.อินทามระ ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,800 - 6,200 บาท/เดือน
750 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 8703 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา ลำดับที่ 67 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา | ที่ตั้ง 46/1 อินทามระ 47 อินทามระ ดินแดง กรุงเทพมหานคร
แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา หอพัก ใกล้ ย่าน อินทามระ 47 อินทามระ

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา

แอล.เอ. ทาวเวอร์ ( L.A. Tower) ห้วยขวาง รัชดา


ห้องพักสะอาด บรรยากาศดี เดินทางสะดวกใกล้MRT ห้วยขวาง,Esplanade, Central Rama 9, HomePro รัชดา, Big C รัชดา, ม.หอการค้า


พร้อมที่จอดรถในร่ม 140 คัน


www.latowerbangkok.com


 • รายเดือน :5,800 - 6,200
  บาท/เดือน
 • รายวัน :750
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :22 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 120 บาท
 • ค่าโทรศัพท์ :5 บาท / นาที
 • อินเตอร์เน็ต :600 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
สตูดิโอ สตูดิโอ 36.0 ตร.ม. 5,800 - 6,200 บาท 750 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ราคา5800บาท ห้องขนาดเท่าไรค่ะ

E19dcf93ce4c9a55674d44d624938353
แอล.เอ. ทาวเวอร์ / L.A. Tower Ownertag
เมื่อ 29/5/2017, 10:37 น. - 125.24.78.xxx

36 ตร.ม. ค่ะ

สอบถาม ต้องการอยู่2เดือน ยังพอมีห้องว่างอยู่ไหมคะ ราคาเท่าไหร่ ถ้ามีอยู่จะเข้าไปดูห้องวันที่21นี้

สอบถามห้องพักรายเดือนค่ะ ต้นเดือนมิย. มีห้องว่างมั้ยคะ ถ้ามีราคาเท่าไหร่บ้าง สามารถขอเข้าไปดูห้องได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ

E19dcf93ce4c9a55674d44d624938353
แอล.เอ. ทาวเวอร์ / L.A. Tower Ownertag
เมื่อ 29/5/2017, 10:38 น. - 125.24.78.xxx

มีห้องว่างค่ะ ราคา 5800-6200 เข้ามาดูห้องได้ค่ะ

ห้องพักรายเดือน เข้าพักต้นเดือนมิย.60 นี้มีห้องว่างมั้ยคะ
สะดวกให้เข้าไปดูห้องมั้ยเอ่ย

E19dcf93ce4c9a55674d44d624938353
แอล.เอ. ทาวเวอร์ / L.A. Tower Ownertag
เมื่อ 29/5/2017, 10:38 น. - 125.24.78.xxx

มีห้องว่างค่ะ ราคา 5800-6200 เข้ามาดูห้องได้ค่ะ
นั่ง mrt ลงสถานีห้วยขวาง ทางออก 4 ค่ะ แล้วต่อวินเข้ามา

ขอสอบถามรายละเอียดการเข้าพักรายเดือน เข้าพักเดือน ก.ค.60 เป็นต้นไป มีห้องว่างไหมคะ

E19dcf93ce4c9a55674d44d624938353
แอล.เอ. ทาวเวอร์ / L.A. Tower Ownertag
เมื่อ 16/5/2017, 11:04 น. - 125.25.146.xxx

มีห้องว่างค่ะ เข้ามาดูห้องก่อนได้ค่ะ
MRT Huaykwang ทางออก 4 แล้วนั่งวินเข้ามาค่ะ

ขอสอบถามรายละเอียดว่าเดือน กุมภา ที่จะถึงมีห้องแบบสองเตียงว่าไหมค่ะ และสามารถอยู่สามคนได้ไหมค่ะและจะขอเช่าในระยะสั้นแค่หนค่งเดือนค่ะ

E19dcf93ce4c9a55674d44d624938353
แอล.เอ. ทาวเวอร์ / L.A. Tower Ownertag
เมื่อ 23/1/2017, 15:38 น. - 183.88.186.xxx

ได้ค่ะ สนใจติดต่อและเข้ามาดูห้องได้เลยค่ะ

สนใจเข้าพักรายเดือน ช่วงเดือนมกราคมค่ะ
มีห้องว่างมั๊ยคะ ห้องประเภทไหนบ้าง ค่าจอดรถเท่าไหร่ค่ะ
เดินทางมา MRT สะดวกมั้ยคะ
ขอบคุณค่ะ

E19dcf93ce4c9a55674d44d624938353
แอล.เอ. ทาวเวอร์ / L.A. Tower Ownertag
เมื่อ 15/12/2016, 11:15 น. - 125.26.191.xxx

มีห้องว่างค่ะ ห้องมีไซส์เดียวค่ะ ขนาด 36 ตร.ม. ทุกห้อง ค่าจอด 500บาท/คัน/เดือนค่ะ ถ้ามา mrt ก็ลงสถานีห้วยขวางออกทางออก 4 แล้วนั่งวินเข้ามา 20 บาทค่ะ

มัดจำกี่เดือนค่ะ ราคาเท่าไหร่ หรือขึ้นอยู่กับชั้น

Next month, i will relocate to Bangkok for working and i need place to live.
May i know how much the room rate for studio type ? And how is the procedure to pay ?

Regards,
Michael

สวัสดีค่ะ
เราชอบอพาทเมนท์ของคุณใน renthub
พวกเราอยากบุ๊คอพาทเมนท์ของคุณ,เราขอถามรายละเอียดเกี่ยวกับอพาทเมนท์ของคุณหน่อยนะคะ
1.พวกเราจะเข้าพักตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2016จนถึงวันที่23กุมพา2017จะโอเคไหมคะ?
2.เราเห็นราคาค่าเช่าrenthub,หลังจากที่เราจ่ายค่าเช่าอยู่ แล้วก้อเงินประกัน เราต้องจ่ายค่าน้ำ ค่าไปเพิ่มอีกหรือเปล่า หรือว่าจ่ายเหมารวมทั้งหมดในราคาหมดแล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่ม?
3.พวกเราจะอยู่สองเดือนกับอีก5วัน
4.อนุญาตให้เราพาลูกเข้าไปด้วยได้ใช่ไหมครับ
ขอบคุณสำหรับคำตอบที่จะตอบพวกเรานะครับ

8e05d4a1aca2196f01cda247c100385a เมื่อ 25/11/2016, 11:10 น. - 180.183.247.xxx

เข้าพักเดือนธันวาไม่ทราบว่ายังมีห้องเหลือไหมคะ

E19dcf93ce4c9a55674d44d624938353
แอล.เอ. ทาวเวอร์ / L.A. Tower Ownertag
เมื่อ 28/11/2016, 09:21 น. - 180.183.129.xxx

มีห้องว่างค่ะ เข้ามาดูได้เลยค่ะ ดูได้ตั้งแต่เวลา 8.30-19.00 ค่ะ

E19dcf93ce4c9a55674d44d624938353
แอล.เอ. ทาวเวอร์ / L.A. Tower Ownertag
เมื่อ 28/11/2016, 09:23 น. - 180.183.129.xxx

We only have a pantry for the suite room layout (72 sqm room type) But for normal room type (36 sqm), we dont have the kitchen.

Please email me what's the best time tomorrow to visit you to confirm rental details for 6months

E19dcf93ce4c9a55674d44d624938353
แอล.เอ. ทาวเวอร์ / L.A. Tower Ownertag
เมื่อ 28/11/2016, 09:22 น. - 180.183.129.xxx

visiting hour is from 8.00-19.00

Noavatar32 เมื่อ 21/10/2016, 07:40 น. - 183.89.153.xxx

เสียค่าที่จอดรถเท่าไหร่ค่ะ

E19dcf93ce4c9a55674d44d624938353
แอล.เอ. ทาวเวอร์ / L.A. Tower Ownertag
เมื่อ 21/10/2016, 11:26 น. - 183.88.79.xxx

500บาท/คัน/เดือนค่ะ สงวนสิทธิ์ให้ผูเช่าพักเท่านั้นค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 20/10/2016, 20:41 น. - 110.169.96.xxx

สอบถามค่ะ ยังมีเช่ารายเดือนว่างอยู่รึป่าวค่ะ จะย้ายเข้าเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ ช่วยตอบกลับด้วยนะคะ

E19dcf93ce4c9a55674d44d624938353
แอล.เอ. ทาวเวอร์ / L.A. Tower Ownertag
เมื่อ 21/10/2016, 11:27 น. - 183.88.79.xxx

มีห้องว่างค่ะ เข้ามาดูห้องก่อนได้นะคะ ลง MRT ห้วยขวาง ทางออก 4 ค่ะ

Hello, my name is Tom. I am interested in renting your room. I'd like further information. My contact email is: pickf@hotmail.com
I am a caucasian American, 64 years old. I will leave Saudi Arabia soon to live in Thailand. Initially, I want to attend Thai language school and need a place to live.

E19dcf93ce4c9a55674d44d624938353
แอล.เอ. ทาวเวอร์ / L.A. Tower Ownertag
เมื่อ 19/10/2016, 10:38 น. - 118.172.230.xxx

Hi Tom,

We have 2 rental rates here- short term and long term. Please let us know so we can give you the right rate.

ห้อง6200 ค่ามัดจำเท่าไหรคะ อยากเข้าวันที่1ตุลาคมค่ะ

E19dcf93ce4c9a55674d44d624938353
แอล.เอ. ทาวเวอร์ / L.A. Tower Ownertag
เมื่อ 28/9/2016, 08:15 น. - 183.89.148.xxx

ประกัน 2 เดือน ล่วงหน้า 1 เดือนค่ะ ทั้งหมดก็ประมาณ 18,600 ค่ะ

อยากไปดูห้องค่ะ ขอเบอร์ติดต่อค่ะ รึติดต่อเราก็ได้ค่ะ 095-207-9077 นานา ขอบคุณๆมากๆค่ะ

ห้องราคา6200ว่างมั้ยคะ เข้าพักประมาณ15 ตค. พรุ่งนี้จะไปดูนะคั

E19dcf93ce4c9a55674d44d624938353
แอล.เอ. ทาวเวอร์ / L.A. Tower Ownertag
เมื่อ 27/9/2016, 12:45 น. - 61.90.60.xxx

มีห้องว่างค่ะ เข้ามาดูได้เลยค่ะ ดูได้ตั้งแต่เวลา 8.30-19.00 ค่ะ

To whom it may concern,
My name is Pascal vent and I'm a exchange student and study at the chulalongkorn university. I'm looking for an apartment from the 14th of October to the 31th of December or 15th of January. Do u have rooms available in this time ?
Kind regards
Pascal Vent

E19dcf93ce4c9a55674d44d624938353
แอล.เอ. ทาวเวอร์ / L.A. Tower Ownertag
เมื่อ 21/9/2016, 09:07 น. - 14.207.40.xxx

Hi Pascal,

Yes we do have the room available at this time. The viewing time is Mon-Sat 8.30-18.30
Take mrt to Huaykwang station exit 4. Then take a taxi motorcycle to our building.

มีห้องชั้นบนสุดไหมคะ ชอบเงียบๆ อยู่ 1คน เช่า 15 ตค ถึง มีค นาน 6เดือน ไม่มีรถ
tel 0890544994 02 2391613
braleej@viriyah.co.th

4fcb1773793123b92b5010b50aca2a6e เมื่อ 10/9/2016, 11:54 น. - 182.232.52.xxx

ต้องการห้องพักครับ

E19dcf93ce4c9a55674d44d624938353
แอล.เอ. ทาวเวอร์ / L.A. Tower Ownertag
เมื่อ 21/9/2016, 09:10 น. - 14.207.40.xxx

มีห้องว่างค่ะ เข้ามาดูห้องก่อนได้ค่ะ ดูห้องได้ทุกวัน 8.30-18.30 8jt

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง