อพาร์ทเม้นท์ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข

BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข

ซ.ถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) ถ.สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,500 - 5,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 11488 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 77 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข | ที่ตั้ง 773 , 775 ถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร
BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข หอพัก ใกล้ ย่าน ถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) สุขุมวิท

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข


**** ห้องเต็มนะคะ ****

BK HOME (Apartment) อยู่ในพื้นที่ 303 ตารางวา บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง บริเวณที่พักเป็นธรรมชาติและมีความเป็นส่วนตัว เงียบสงบซึ่งอยู่ภายในบริเวณบ้านของเจ้าของ มีทั้งหมด 2 ตึก

ตึกระเบียงไม้ มี 10 ห้อง ห้องกว้าง 28 ตารางเมตร ทรงห้องแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส
ค่าเช่า 4,500 บาท
มัดจำ 9,000 บาท

ตึกระเบียงเขียว มี 6 ห้องใหญ่ สไตล์คอนโด ห้องกว้าง 28 ตารางเมตร
ค่าเช่า 5,500 บาท
มัดจำ 11,000 บาท

ค่าน้ำประปา 17 บาท
ค่าไฟฟ้า 7 บาท
สัญญาเช่า 6 เดือนBK HOME อพาร์ทเม้นท์ใหม่ริมถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) สะดวกสบายในการเดินทาง เพียงแค่ 2 กิโลเมตร จากรถไฟฟ้าสถานีอุดมสุข บรรยากาศดีสไตล์ธรรมชาติ

ห้องพัก

ห้องพักขนาด 28 ตรม
เฟอร์นิเจอร์ SB , KONCEPT FURNITURE
แอร์
ทีวี
ทีวีดาวเทียม
ตู้เย็น
น้ำอุ่น
อินเตอร์เน็ต
ซิงค์ล้างจาน

และยังมีคอนโด The Log 3 อีก 1 ห้อง ราคา 8,000 บาท/เดือน ตกแต่งพร้อมอยู่ไม่ห่างจากอพาร์ทเม้นท์ มีที่จอดรถสะดวก สระว่ายน้ำและฟิตเนส

การเดินทางสะดวก ใกล้ BTS อุดมสุขประมาณ 2 กิโลเมตร พร้อมด้วยห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลบางนา บิ๊กซีบางนา ซีคอนสแควร์ พาราไดรซ์พาร์ค สวนหลวง ร.9 และสามารถเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิภายในครึ่งชั่วโมง

 • รายเดือน :4,500 - 5,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพัก สตูดิโอ ไม่ระบุ 4,500 - 5,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hello,
I am from Finland and coming Bangkok on 8th May. I want this apartment for two months or may be for long term. Please let me know if apartment is available.
Thanks
Simon

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 22/4/2017, 14:38 น. - 27.145.131.xxx

Hello , the room not available , thank you.

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 24/3/2017, 08:57 น. - 27.145.131.xxx

Hello the room not available now thank you for interest my apartment.

Noavatar32 เมื่อ 23/3/2017, 00:01 น. - 49.49.233.xxx

I'm interested. please email me

hi we are 3 ppl ,and will arrive bkk in 1 april. I want to ask you whether have 3 studio room to rent from 1 april to 30 april? thank you hope you can reply me with email

Cb4d7b9c446bcaf8611cbe26605aea62 เมื่อ 06/2/2017, 15:42 น. - 58.137.61.xxx

I am interested for room, please need your appointment..

nitin

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 08/2/2017, 16:13 น. - 27.145.131.xxx

Hello , the room not available until July, thank you.

ขอโทษนะคะ เห็นแจ้งว่าถึงเดือนก.ค ไม่แน่ใจว่าห้องจะว่ารึเปล่าคะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 27/3/2017, 13:56 น. - 27.145.131.xxx

น่าจะทราบประมาณกลางเดือนมิถุนายน ค่ะ ว่าจะมีว่างหรือเปล่า เพราะหมดสัญญาแต่มักจะอยู่ต่อค่ะ

เช่ารายเดือนระยะสั้นสองสามเดือนได้หรือไม่ และสามารถทำอาหารทานเองได้หรือไม่ครับ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 08/2/2017, 16:11 น. - 27.145.131.xxx

ต้องขอโทษที่ตอบล่าช้า ตอนนี้ห้องยังเต็มอยู่ค่ะ ส่วนเรื่องระยะเวลาการเข้าพักอย่างน้อยคือ 3 เดือนค่ะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 02/1/2017, 16:21 น. - 27.145.130.xxx

ต้นเดือน กุมภาพันธ์ จะมีห้องว่าง แต่เป็นห้องราคา 5,500 บาทนะคะ

โทไปไม่มีคนรับสายตลอดเลย รบกวนติดต่อกลับหน่อยค่ะ ต้องการเช่าห้องเดือนกุมภานี้ค่ะ 0617507793 ขอบตุณค่ะ

มีห้องว่าง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ไหมค่ะ4500-

Hi,
Do you have available room from the 16th of January. I only need 2 weeks until the 30th of January but if you only offer for 1 month that would be OK also. I would be travelling on my own. Please tell me the price.

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 24/12/2016, 15:15 น. - 27.145.130.xxx

Hi the room not available untill June, thank you.

ตอนนี้ยังมี4500ว่างอยู่ใหมครับ ติดต่อกลับด้วยครับ

ตึกใหม่เข้าอยู่ได้เดือนธัวาคมไหมคะ ราคาเท่าไหร่คะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 16/11/2016, 08:15 น. - 27.145.131.xxx

ตึกใหม่มีเพียง 6 ห้อง กำหนดเปิดตึกให้ย้ายเข้ามาอยู่ได้ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ค่ะ ตัวตึกจะยังคงอยู่ภายในรั้วบ้านส่วนตัวเช่นเดียวกันกับตึกแรก

ราคาตึกใหม่ห้องละ 5,500 บาท เป็นห้องแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า 27 ตรม. ภายในห้องมี แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น โซฟา ด้านหลังห้องเป็นระเบียงตากผ้าและมีซิงค์ล้างจาน

แรกเข้าจ่าย 11,000 บาท ค่าน้ำ 17 ค่าไฟ 7

ตึกห่างจาก BTS อุดมสุข 2 กิโลเมตร ยังไม่สะดวกในเรื่องให้ที่จอดรถนะคะ

ตอนนี้เหลือเพียง 3 ห้อง

สามารถดูภาพตึกใหม่และห้องพัก ประมาณกลางเดือนธันวาคมค่ะ

ได้คะยังไงจะเข้าไปดูห้องนะคะ

ตึกใหม่เข้าอยู่ไดเดือนธันวาไหมคะ ห่างจากบีทีเอสกี่โลคะ

สามารถเลี้ยงกระต่ายได้มั้ยคะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 26/10/2016, 14:09 น. - 27.145.131.xxx

ไม่นะคะ เพราะเคยแล้วค่ะ ท่อน้ำตันด้วย อึ กับ ขน กระต่าย / ขอบคุณนะคะ

ถ้าเข้าอยู่ ปลายเดือน ต.ค.มีห้องราคา 4500 บ.ว่างไหมค่ะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 19/10/2016, 17:16 น. - 27.145.131.xxx

ห้อง 4,500 จะว่าง ต้นเดือน ธันวาคม ค่ะ

สำหรับตึกใหม่ที่กำลังจะแล้วเสร็จ ราคา 5,500 บาท น่าจะพร้อมเข้าอยู่ ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน สำหรับตึกใหม่ยังไม่ได้ลงรูปให้ดูห้องรูปแบบใหม่ ถ้าสนใจน่าจะเห็นภาพห้องใหม่ได้ ประมาณกลางเดือน พฤศจิกายน นี้ค่ะ

ยังมีห้องว่างอยุ่ไหมคับ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 29/9/2016, 17:58 น. - 58.9.0.xxx

ห้องยังไม่ว่างเลยค่ะ ตอนนี้กำลังสร้างตึกใหม่ประมาณ 2 เดือน น่าจะพร้อมเข้าอยู่ค่ะ

มีห้องว่างมั้ยคะ

ยังมีห้องว่างไหมค่ะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 04/8/2016, 19:44 น. - 58.9.0.xxx

ตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะ

ตอนนี้มีห้องว่างบ้างไหมคะ ห้อง 4500บาทอะคะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 03/8/2016, 09:51 น. - 58.9.0.xxx

จะย้ายเข้าอยู่เมื่อไหร่คะ

มีห้องว่างไหมคะ ห้อง 4500 บาทอะคะ

Noavatar32 เมื่อ 04/7/2016, 17:24 น. - 1.47.196.xxx

รบกวนสอบถามสิ้นเดือนนี้มีห้องว่างไหมคะ ถ้าจะขอวางมัดจำไว้เลยได้ไหม ขอบคุณมากคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง