อพาร์ทเม้นท์ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข

BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข

ซ.ถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) ถ.สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,000 - 6,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 11488 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 79 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข | ที่ตั้ง 773 , 775 ถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร
BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข หอพัก ใกล้ ย่าน ถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) สุขุมวิท

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข

**** ตึกใหม่ 15 ห้อง ขนาดห้อง 32 ตรม. ห้องนอน ห้องรับแขก แยกเป็นสัดส่วน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ค่าเช่าราคาห้องละ 6,000 บาท พร้อมเข้าอยู่ได้แล้ววันนี้ สนใจเชิญดูห้องตัวอย่างได้แล้ววันนี้ ****

BK HOME (Apartment) อยู่ในพื้นที่ 303 ตารางวา บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง บริเวณที่พักเป็นธรรมชาติและมีความเป็นส่วนตัว เงียบสงบซึ่งอยู่ภายในบริเวณบ้านของเจ้าของ มีทั้งหมด 3 ตึก

ตึกระเบียงไม้ มี 10 ห้อง ห้องกว้าง 28 ตารางเมตร ทรงห้องแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส
ค่าเช่า 5,000 บาท
มัดจำ 10,000 บาท

ตึกระเบียงเขียว มี 6 ห้องใหญ่ สไตล์คอนโด ห้องกว้าง 28 ตารางเมตร
ค่าเช่า 5,500 บาท
มัดจำ 11,000 บาท

ตึกระเบียงเทา มี 15 ห้องใหญ่ ห้องกว้าง 32 ตารางเมตร
กั้นห้องด้วยกระจกสไลด์บานใหญ่ 3 บาน ระหว่างห้องนอนและห้องรับแขก
ค่าเช่า 6,000 บาท
มัดจำ 12,000 บาท

ค่าน้ำประปา 17 บาท
ค่าไฟฟ้า 7 บาท
สัญญาเช่า 6 เดือนBK HOME อพาร์ทเม้นท์ใหม่ริมถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) สะดวกสบายในการเดินทาง เพียงแค่ 2 กิโลเมตร จากรถไฟฟ้าสถานีอุดมสุข บรรยากาศดีสไตล์ธรรมชาติ

ห้องพัก

ห้องพักขนาด 28 ตรม และ 32 ตรม.
เฟอร์นิเจอร์ SB , KONCEPT FURNITURE
แอร์
ทีวี
ทีวีดาวเทียม
ตู้เย็น
น้ำอุ่น
อินเตอร์เน็ต
ซิงค์ล้างจาน

และยังมีคอนโด The Log 3 อีก 1 ห้อง ราคา 8,000 บาท/เดือน ตกแต่งพร้อมอยู่ไม่ห่างจากอพาร์ทเม้นท์ มีที่จอดรถสะดวก สระว่ายน้ำและฟิตเนส

การเดินทางสะดวก ใกล้ BTS อุดมสุขประมาณ 2 กิโลเมตร พร้อมด้วยห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลบางนา บิ๊กซีบางนา ซีคอนสแควร์ พาราไดรซ์พาร์ค สวนหลวง ร.9 และสามารถเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิภายในครึ่งชั่วโมง

 • รายเดือน :5,000 - 6,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพัก สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 5,000 บาท -
ห้องพัก สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 5,500 บาท -
ห้องพัก สตูดิโอ 32.0 ตร.ม. 6,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 24/11/2017, 21:13 น. - 58.10.140.xxx

มีหนึ่งห้องค่ะ

เดือนธันวามีห้องไหมค่ะ

ต้นเดือน ธ.ค นี้ มีห้องว่างไหม คะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 14/11/2017, 08:14 น. - 58.10.140.xxx

ยังมีว่างอีก 1 ห้อง เป็นห้องราคา 5,000 บาท นะคะ / สนใจโทรติดต่อ 081-8445202 ได้ค่ะ

1a4d0e32d98d1212d0e8f53fb3156a45 เมื่อ 05/10/2017, 00:12 น. - 61.91.173.xxx

how much is the price with refrigerator, sofa and tv? pls advise asap.

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 05/10/2017, 10:19 น. - 49.229.87.xxx

6,000 baht per month

ไม่ทราบว่าช่วงเดือนพ.ย จะมีห้องว่างไหมคร้บ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 28/9/2017, 22:09 น. - 27.145.131.xxx

ต้นเดือน พ.ย. จะมีห้องราคา 5,000 ว่าง 1 ห้อง และ ห้อง 6000 บาท อาจจะว่างค่ะ

มีหมาน้องหมาตัวเล็ก(สะอาด) อยู่เลี้ยงได้ไหมค่ะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 28/9/2017, 22:08 น. - 27.145.131.xxx

ต้องขอโทษด้วย ไม่อนุญาตเลี้ยงสุนัขนะคะ / ขอบคุณค่ะ

มีแมวหนึ่งตัว เลี้ยงอยู่แต่ในห้องได้มั้ยคะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 04/9/2017, 21:09 น. - 27.145.131.xxx

เหลือแต่ห้องราคา 6500 นะคะ เพราะ 5000 , 5500 เต็มนานแล้วน่ะค่ะ ส่วนเรื่องเลี้ยงแมว ไม่มีปัญหา ปกติก็มีเลี้ยงบ้างบางห้อง เค้าก็รับข้อเสนอนี้ได้ค่ะ คือ กรณีผ้าม่านเสียหาย ตอนย้ายออกต้องจ่ายค่าเสียหายสำหรับผ้าม่านทั้งชุดค่ะ ก็เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับผู้ที่เลี้ยงแมว

คอนโด the log ยังว่างมั้ยคะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 14/8/2017, 12:25 น. - 27.145.131.xxx

ยังว่างอยู่ค่ะ ภายในห้องมี แอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้าอยู่ด้านหลังห้องค่ะ สัญญา 1 ปี ค่าส่วนกลางผู้เช่าไม่ต้องจ่ายค่ะทางพี่จ่ายให้เองค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 30/7/2017, 04:50 น. - 49.229.95.xxx

เดือนส.ค/ก.ย มีห้องว่างมั้ยคะ

ตึกใหม่ขนาดห้อง 32 ตรม. พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ราคาเท่าไหร่คะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 30/7/2017, 15:04 น. - 27.145.131.xxx

ตึกใหม่ 32 ตรม. จำนวน 15 ห้อง ราคาห้องละ 6,500 บาท กั้นห้องด้วยกระจกใส เป็นสัดส่วน ระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่น เฟอร์นิเจอร์ ตู้เสื้อผ้า โต๊ะแต่งตัว เตียงขนาด 5 ฟุต เครื่องใช้ไฟฟ้า แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น ด้านหลังระเบียงห้องมีซิงค์ล้างจาน ค่ะ

จะเปิดให้ดูห้องตัวอย่าง วันที่ 16 สิงหาคม นี้ค่ะ

สำหรับห้องราคา 5,000 และ 5,500 ตึกไม่เก่าค่ะแต่สร้างเสร็จไม่พร้อมกัน อยู่ในสถานที่เดียวกัน แต่ว่าเต็มหมดแล้วค่ะ

ประมาณเดือน ก.ย มีห้องว่างมั้ยค่ะ ราคา5,500
มีที่จอดรถมั้ยค่ะ ทำสัญญา1ปี

สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่า 1 กค พอจะมีห้องว่างมั้ยคะ ถ้าว่าง ราคา เท่าไหร่คะ ? ตอนนี้ไม่ทราบว่ามี อินเตอร์หรือป่าวคะ หรือต้องติดตั้งเองคะ ? ขอบคุณค่ะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 06/6/2017, 20:11 น. - 27.145.131.xxx

จะมีห้องว่างต้นเดือน กรกฎาคม ประมาณวันที่ 3 นะคะ
ราคา 5000 บาท
อินเตอร์เน็ตรวม ไม่เสียค่าใช้จ่าย , อนุญาติให้ติดเน็ตได้เองค่ะ

สวัสดีคะ สนใจห้องพักคะ ต้องการเข้าอยู่เลยคะ รบกวนแจ้งกลับด้วยนะคะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 02/6/2017, 12:13 น. - 27.145.131.xxx

สวัสดีค่ะคุณปุ๋ย ห้องพักจะว่างต้นเดือนกรกฎาคมนะคะ ตอนนี้ยังเต็มอยู่ค่ะ

สวัสดีค่ะ สนใจห้องพักมากๆเลยค่ะ สะดวกเข้าอยู่เดือนสิงหา หากมีห้องพักว่างรบกวนแจ้งทางอีเมลล์ได้ไหมคะ ขอบคุณมากค่ะ^^

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 29/5/2017, 09:52 น. - 27.145.131.xxx

ถ้าห้องว่าง จะรีบแจ้งกลับไปค่ะ / ขอบคุณมากค่ะ

ช่วงเดือน ก.ค-ส.ค. 2560 จะมีห้องไหนย้ายออกบ้างมั้ยครับ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 24/5/2017, 16:22 น. - 27.145.131.xxx

เรียน คุณกริช

ทางเราจะแจ้งให้ทราบประมาณต้นเดือน มิถุนา อีกครั้งนะคะ ตอนนี้ยังไม่ทราบความแน่นอนว่าจะมีว่างในเดือน กรกฎา หรือเปล่าค่ะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 06/6/2017, 20:12 น. - 27.145.131.xxx

จะมีห้องว่างต้นเดือน กรกฎาคม ค่ะ ห้องราคา 5000 บาท ค่ะ (ตึกระเบียงไม้)

สวัสดีค่ะอยากสอบถามเรื่องห้องอ่ะค่ะยังมีว่างไมค่ะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 03/5/2017, 14:06 น. - 27.145.131.xxx

กำหนดเข้าพัก พฤษภานี้ ห้องยังไม่ว่างเลยค่ะ / ขอบคุณมากนะคะ

Hello,
I am from Finland and coming Bangkok on 8th May. I want this apartment for two months or may be for long term. Please let me know if apartment is available.
Thanks
Simon

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 22/4/2017, 14:38 น. - 27.145.131.xxx

Hello , the room not available , thank you.

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 24/3/2017, 08:57 น. - 27.145.131.xxx

Hello the room not available now thank you for interest my apartment.

Noavatar32 เมื่อ 23/3/2017, 00:01 น. - 49.49.233.xxx

I'm interested. please email me

hi we are 3 ppl ,and will arrive bkk in 1 april. I want to ask you whether have 3 studio room to rent from 1 april to 30 april? thank you hope you can reply me with email

Cb4d7b9c446bcaf8611cbe26605aea62 เมื่อ 06/2/2017, 15:42 น. - 58.137.61.xxx

I am interested for room, please need your appointment..

nitin

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 08/2/2017, 16:13 น. - 27.145.131.xxx

Hello , the room not available until July, thank you.

ขอโทษนะคะ เห็นแจ้งว่าถึงเดือนก.ค ไม่แน่ใจว่าห้องจะว่ารึเปล่าคะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 27/3/2017, 13:56 น. - 27.145.131.xxx

น่าจะทราบประมาณกลางเดือนมิถุนายน ค่ะ ว่าจะมีว่างหรือเปล่า เพราะหมดสัญญาแต่มักจะอยู่ต่อค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง