อพาร์ทเม้นท์ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข

BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข

ซ.ถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) ถ.สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,000 - 6,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 11488 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข ลำดับที่ 79 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข | ที่ตั้ง 773 , 775 ถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร
BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข หอพัก ใกล้ ย่าน ถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) สุขุมวิท

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม BK HOME อพาร์ทเม้นท์ อุดมสุข

**** ตึกใหม่ 15 ห้อง ขนาดห้อง 32 ตรม. ห้องนอน ห้องรับแขก แยกเป็นสัดส่วน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ค่าเช่าราคาห้องละ 6,000 บาท พร้อมเข้าอยู่ได้แล้ววันนี้ สนใจเชิญดูห้องตัวอย่างได้แล้ววันนี้ ****

BK HOME (Apartment) อยู่ในพื้นที่ 303 ตารางวา บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง บริเวณที่พักเป็นธรรมชาติและมีความเป็นส่วนตัว เงียบสงบซึ่งอยู่ภายในบริเวณบ้านของเจ้าของ มีทั้งหมด 3 ตึก

ตึกระเบียงไม้ มี 10 ห้อง ห้องกว้าง 28 ตารางเมตร ทรงห้องแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส
*** อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ ***
ค่าเช่า 5,000 บาท
มัดจำ 10,000 บาท

ตึกระเบียงเขียว มี 6 ห้องใหญ่ สไตล์คอนโด ห้องกว้าง 28 ตารางเมตร
ค่าเช่า 6,000 บาท
มัดจำ 12,000 บาท

ตึกระเบียงเทา มี 15 ห้องใหญ่ ห้องกว้าง 32 ตารางเมตร
กั้นห้องด้วยกระจกสไลด์บานใหญ่ 3 บาน ระหว่างห้องนอนและห้องรับแขก
*** อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ ***
ค่าเช่า 6,000 บาท
มัดจำ 12,000 บาท

ค่าน้ำประปา 17 บาท
ค่าไฟฟ้า 7 บาท


สัญญาเช่า 6 เดือน


BK HOME อพาร์ทเม้นท์ใหม่ริมถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) สะดวกสบายในการเดินทาง เพียงแค่ 2 กิโลเมตร จากรถไฟฟ้าสถานีอุดมสุข บรรยากาศดีสไตล์ธรรมชาติ

ห้องพัก

ห้องพักขนาด 28 ตรม และ 32 ตรม.
เฟอร์นิเจอร์ SB , KONCEPT FURNITURE
แอร์
ทีวี
ทีวีดาวเทียม
ตู้เย็น
น้ำอุ่น
อินเตอร์เน็ต
ซิงค์ล้างจาน

และยังมีคอนโด The Log 3 อีก 1 ห้อง ราคา 7,000 บาท/เดือน ตกแต่งพร้อมอยู่ไม่ห่างจากอพาร์ทเม้นท์ มีที่จอดรถสะดวก สระว่ายน้ำและฟิตเนส

การเดินทางสะดวก ใกล้ BTS อุดมสุขประมาณ 3.5 กิโลเมตร พร้อมด้วยห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลบางนา บิ๊กซีบางนา ซีคอนสแควร์ พาราไดรซ์พาร์ค สวนหลวง ร.9 และสามารถเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิภายในครึ่งชั่วโมง

 • รายเดือน :5,000 - 6,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :ตามมิเตอร์การไฟฟ้า
 • ค่าน้ำ :ตามมิเตอร์การประปา
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพัก สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 5,000 บาท -
ห้องพัก สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 6,000 บาท -
ห้องพัก สตูดิโอ 32.0 ตร.ม. 6,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

มีห้องว่างอยู่มั้ยครับ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 14/5/2018, 13:54 น. - 58.10.140.xxx

ห้องเต็มแล้วค่ะ

hello i'm interested in your apartment i wanted to know how i could visit it my line id romain11

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 14/5/2018, 13:55 น. - 58.10.140.xxx

my apartment not available , thank you.

ห้องว่างมั่ยคะ อยู่อุดมสุขซอยอะไร

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 14/4/2018, 18:34 น. - 58.10.140.xxx

จะมีว่าง 1 ห้อง ราคาห้องละ 6,000 ต้นเดือน พฤษภาคม นี้ค่ะ อพาร์ทเม้นท์ อยู่ตรงข้ามซอยอุดมสุข 56 ติดถนนใหญ่ค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 07/4/2018, 05:49 น. - 182.232.49.xxx

สนใจค่ะมีห้องว่างไหมราคา6000เดือนหน้าเข้าอยู่ราคามัดจำเท่ารัยค่ id k253928

มีห้องว่างไหมคะ สนใจห้องที่เลี้ยงสัตว์ได้ค่ะ (กระต่าย 1 ตัว)

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 07/4/2018, 08:20 น. - 58.10.140.xxx

ห้องจะมีว่าง 1 ห้อง ต้นเดือน พฤษภาคม นะคะ

มีห้องว่างมั้ยคะ ราคา 6000 รบกวนแอดไลน์ไว้หน่อยนะคะถ้ามีห้องว่าง ID : measa1504

May 1st - June 15th coming to Thailand Interested in this

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 07/3/2018, 12:50 น. - 58.10.140.xxx

I'm sorry it's not available , thank you

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 16/2/2018, 17:52 น. - 58.10.140.xxx

ห้อง 5000 เดือนมีนาคมยังไม่แน่ใจนะคะ น่าจะมีว่างแน่นอนเดือน ก.ค. สอบถามทางไลน์ได้นะคะ เบอร์ 0818445202 ที่ phone number ค่ะ

สวัสดีค่ะ ช่วงเดือนมีนามีห้อง5000ว่างมั้ยคะ
จากหอเดินทางไปบีทีเอสได้ยังไงบ้างหรอคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

รบกวนสอบถาม ไม่ทราบว่าปัจจุบันยังมีห้องว่างอยู่ไหมคะ
สนใจย้ายเข้าอยู่ประมาณเดือนเมษายนนี้ค่ะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 16/2/2018, 17:54 น. - 58.10.140.xxx

ต้นเดือนเมษา จะมีว่าง 1 ห้องนะคะ เป็นห้องใหญ่ 32 ตรม. ราคา 6,000 บาท แต่ทางเราไม่สะดวกที่จอดรถนะคะที่จอดเต็มค่ะ สำหรับมอเตอร์ไซค์จอดได้ค่ะ

ระเบียงเทาว่างไหมคะ มีนานี้

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 16/2/2018, 17:55 น. - 58.10.140.xxx

ระเบียงเทาจะมีว่าง 1 ห้อง ปลายเดือน มีนาคม นะคะ

สวัสดีคะ
ขอดูภาพห้อง เพิ่ม เติมตึก ระเบียงเขียว ได้ ไหมคะ แล้ว ราคา5500นี้ รวม เครื่อง ใช้ไฟฟ้าด้วยไหมคะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 06/2/2018, 18:00 น. - 58.10.140.xxx

ตอนนี้ระเบียงเขียวยังเต็มอยู่นะคะ ยังไม่มีกำหนดว่างเลยค่ะ

ราคา 5500 รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วค่ะ สำหรับภาพด้านในห้องระเบียงเขียว ให้สังเกตุภาพที่มีโซฟาสีเทา ตู้เย็นสีชมพูบานเย็นนะคะ ห้องจะเป็นแนวลึกค่ะ

ห้องระเบียงเขียว จะว่างช่วงไหนคะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 08/2/2018, 21:43 น. - 58.10.140.xxx

ยังไม่มีกำหนดเลยจ้า เพราะน้องที่เค้าอยู่เดินไปทำงานใกล้ ๆ ที่พัก คาดว่าอยู่ยาวเลยค่ะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 24/11/2017, 21:13 น. - 58.10.140.xxx

มีหนึ่งห้องค่ะ

เดือนธันวามีห้องไหมค่ะ

ต้นเดือน ธ.ค นี้ มีห้องว่างไหม คะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 14/11/2017, 08:14 น. - 58.10.140.xxx

ยังมีว่างอีก 1 ห้อง เป็นห้องราคา 5,000 บาท นะคะ / สนใจโทรติดต่อ 081-8445202 ได้ค่ะ

1a4d0e32d98d1212d0e8f53fb3156a45 เมื่อ 05/10/2017, 00:12 น. - 61.91.173.xxx

how much is the price with refrigerator, sofa and tv? pls advise asap.

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 05/10/2017, 10:19 น. - 49.229.87.xxx

6,000 baht per month

ไม่ทราบว่าช่วงเดือนพ.ย จะมีห้องว่างไหมคร้บ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 28/9/2017, 22:09 น. - 27.145.131.xxx

ต้นเดือน พ.ย. จะมีห้องราคา 5,000 ว่าง 1 ห้อง และ ห้อง 6000 บาท อาจจะว่างค่ะ

มีหมาน้องหมาตัวเล็ก(สะอาด) อยู่เลี้ยงได้ไหมค่ะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 28/9/2017, 22:08 น. - 27.145.131.xxx

ต้องขอโทษด้วย ไม่อนุญาตเลี้ยงสุนัขนะคะ / ขอบคุณค่ะ

มีแมวหนึ่งตัว เลี้ยงอยู่แต่ในห้องได้มั้ยคะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 04/9/2017, 21:09 น. - 27.145.131.xxx

เหลือแต่ห้องราคา 6500 นะคะ เพราะ 5000 , 5500 เต็มนานแล้วน่ะค่ะ ส่วนเรื่องเลี้ยงแมว ไม่มีปัญหา ปกติก็มีเลี้ยงบ้างบางห้อง เค้าก็รับข้อเสนอนี้ได้ค่ะ คือ กรณีผ้าม่านเสียหาย ตอนย้ายออกต้องจ่ายค่าเสียหายสำหรับผ้าม่านทั้งชุดค่ะ ก็เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับผู้ที่เลี้ยงแมว

คอนโด the log ยังว่างมั้ยคะ

Noavatar32
BK Home Ownertag
เมื่อ 14/8/2017, 12:25 น. - 27.145.131.xxx

ยังว่างอยู่ค่ะ ภายในห้องมี แอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้าอยู่ด้านหลังห้องค่ะ สัญญา 1 ปี ค่าส่วนกลางผู้เช่าไม่ต้องจ่ายค่ะทางพี่จ่ายให้เองค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง