อพาร์ทเม้นท์ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6

Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6

ซ.13 ถ.พระราม 6 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
11,000 - 17,000 บาท/เดือน
1,100 - 1,500 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 13833 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 ลำดับที่ 81 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 | ที่ตั้ง 29/50 13 พระราม 6 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6 หอพัก ใกล้ ย่าน 13 พระราม 6

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Boone Place- ใกล้สยาม สนามกีฬา รามา พระราม 6

โปรโมชั่นพิเศษ

ช่วงเวลา : วันนี้ ถึง 30/04/2017
Further discount and special offer on yearly contact! พร้อมเครื่องนอนครบ เข้าอยู่ได้เลย

อพาร์ทเมนท์ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ บนถนนพระราม 6 ซอย 13
ทำเลใจกลางกรุงเทพฯ การเดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ เพียง 5-10 นาที
สถานที่ใกล้เคียง
เดินทางถึง
5-10 นาที: สยาม พารากอน เซนทรัลเวิล์ด โลตัส ม.จุฬาฯ รพ.รามาธิบดี มหิดล รพ.มิชชั่น รพ.หัวเฉียว โบ้เบ๋
หัวลำโพง ตลาดสะพานขาว ทางด่วนยมราช
10-15 นาที: Big-C แพลตินัม ม.ราชภัฎสวนสุนันทา สวนดุสิต

สภาพแวดล้อมดี ร่มรื่น ปลอดภัย ไม่เสียงดัง เหมาะแก่การพักอาศัย
เข้าออกด้วยประตู Key card รักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด FREE WIFI
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และ คนทำงานที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้า
สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง เช่น ลิฟท์ ห้องครัว และพื้นที่รับประทานอาหารขนาดใหญ่, มีเครื่องซักผ้าบริการ, มี wifi บริการฟรี

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เตียง หมอน ผ้าปู โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ TV ตู้เย็น ชั้นวางของ ห้องน้ำ ระเบียง

 • ***กรุณาโทรติดต่อ เพื่อความรวดเร็วค่ะ ขอบคุณค่ะ***
 • สอบถาม ห้องพักรายวัน กด 02-2155355
 • ติดต่อ ชมห้องพัก กด 02-2155355

 • รายเดือน :11,000 - 17,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :1,100 - 1,500
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :250 บาทต่อคน/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
King-sized Bed with Balcony สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 11,000 - 17,000 บาท 1,200 - 1,500 บาท
King-sized Bed สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 11,000 - 15,000 บาท 1,100 - 1,350 บาท
2 single beds with Balcony สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 11,000 - 17,000 บาท 1,200 - 1,500 บาท
2 single beds สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 11,000 - 15,000 บาท 1,200 - 1,350 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Noavatar32 เมื่อ 14/3/2017, 17:18 น. - 101.109.30.xxx

ห้องพักรายวันวันที่ 18 มีนาว่างมั๊ยคะ?

Noavatar32 เมื่อ 14/3/2017, 17:18 น. - 101.109.30.xxx

ห้องพักรายวันวันที่ 18 มีนาว่างมั๊ยคะ?

Hi, what is the monthly price and what do I need to do to rent an apartment for one month (1st of April)?
Thanks in advance
Joachim

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 08/3/2017, 09:36 น. - 14.207.167.xxx

May I have your email please ?

My email is joachim-milz@hotmail.de
Thanks for your help

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 08/3/2017, 10:56 น. - 14.207.167.xxx

Please kindly check your email :)

สวัสดีค่ะ ขอสอบถามข้อมูล ห้องพักค่ะ. ประมาณ เดือนครึ่งค่ะ เข้าพักตั้ง แต่ วันที่ 12เมษา ถึง 25 พฤษภา 60 ว่างมั้ยคะ กากมีว่ารบกวนส่งข้อมูล ให้ที่ อีเมล plappla55@gmail.com ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

Noavatar32
ตุ่น Ownertag
เมื่อ 08/3/2017, 11:00 น. - 14.207.167.xxx

ว่างค่ะ
สนใจโทรมาสอบถามได้เลยค่ะ 02-2155355

Hello I'm from Canada and in Bangkok for the next three months. Im wondering if you offer 3 month leases and if so what your rates would be? Thanks

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 05/3/2017, 11:35 น. - 180.183.53.xxx

Yes we offer the three months rent!
The rate will depend on the room type, may I have your email please?
Feel free to view the room :)

My email is Jonnbishop@yahoo.ca I'm interested in the king bed bachelor or the king bed bachelor with balcony. Can you send me rates for 3 months?

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 07/3/2017, 17:16 น. - 14.207.177.xxx

Please kindly check your email, thank you!

จำหน่าย เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ,ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ,เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ คุณภาพสูง สินค้าใหม่จากบริษัท มีเจ้าหน้าที่ช่างบริการตลอดการใช้งาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างสูงสุด
บริษัท ปรภัคอิเลคทริค จำกัด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.Porapakelectric.com
ขอบคุณครับ/ค่ะ
Porapakelectric.Co.Ltd. Tel:+6608-9999-4606

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 09/2/2017, 08:28 น. - 183.88.81.xxx

ว่างค่ะ
สนใจโทรมาสอบถามได้เลยค่ะ 02-2155355

ช่วงเดือนเมษาว่างไหมคะ ถ้าต้องการพักเดือนเดียวได้ไหมเอ่ยย ขอบคุณค่ะ 😁

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 09/2/2017, 12:53 น. - 183.88.81.xxx

ว่างค่ะ
สนใจโทรมาสอบถามได้เลยค่ะ 02-2155355

สอบถามค่ะ มีห้องพักช่วงเดือนเมษาไหมคะ สนใจพัก1เดือนไม่ทราบว่าได้ไหมคะ

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 09/2/2017, 08:28 น. - 183.88.81.xxx

ว่างค่ะ
สนใจโทรมาสอบถามได้เลยค่ะ 02-2155355

มีความประสงค์ จะนำเสนองานด้านการบริการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ( รปภ. ) ของบริษัทรักษาความปลอดภัย ไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด ให้กับหน่วยงานในเครือต่างๆของท่าน ถ้าหากท่านสนใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทางเราได้ครับ หรือ ถ้าหากให้เราเข้าไปพบและนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมทางเรายินดีครับ

Do you do 4 month rentals ?
Cheers

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 26/12/2016, 19:36 น. - 180.183.41.xxx

When you want to stay? we'll check for you.

ถ้าเข้าพักช่วงต้นเดือนมีนา-เมษา2017 2เดือน ยังมีห้องว่างมั้ยคะ

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 14/12/2016, 19:07 น. - 180.183.136.xxx

ยังมีห้องว่างอยู่ครับ หากคุณสนใจสามารถโทรมาติดต่อเรื่องสัญญาและราคาได้ที่ 02-215-5355 ได้เลยครับ

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 26/12/2016, 19:35 น. - 180.183.41.xxx

ยังมีว่างครับ โทรติดต่อเข้ามาได้เลยครับ 02-2155355

จะเข้าพัก 9-12 นี้3คืน ว่างป่าว คืนละกี่บาทคะ เดินไปbtsไกลมากไหม ถ้านั่งแท็กซี่จากโรงแรมไปสนามหลวงไกลมากไหม ประมาณกี่นาที

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 05/12/2016, 07:28 น. - 180.183.51.xxx

วันที่ 9-12 ยังมีว่างอยู่ครับ ห่างจาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ ประมาณ 15-20 นาที ถ้าเดินครับ

และนั่งแท็กซี่ไปสนามหลวงโดยประมาณใช้เวลา 20-30 นาที ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรครับ

ส่วนราคาห้อง รบกวนโทรมาติดต่อได้ที่ 02-215-5355

My name is Ajib. I will be staying in Bangkok for one year starting April 2017. I am interested in Boone Place and would like to ask about yearly rent discout for studio room, king size bed with balcony. If I am about to rent from April 2017-May 2018 then what will the monthly rental fee be? Thank you very much.

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 05/12/2016, 13:29 น. - 180.183.51.xxx

Pls contact booneplace@gmail.com or +66959542466

Hi, I am very interested in renting a king-sized room with balcon for 90 days, starting in mid January. Curious how the deposit and advance payment works, is it basically for 3 months or is the advance payment included in the deposit.

Regards Anders

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 05/12/2016, 13:27 น. - 180.183.51.xxx

Hi Anders,
Yes, 3 months are including the one month payment already. Thus the deposit is 2 month rent! Further info, pls contact booneplace@gmail.com or +66959542466

Noavatar32 เมื่อ 09/11/2016, 20:32 น. - 223.205.149.xxx

พี่จะจองเข้าวันอาทิตย์ที่20 คะพัก1 คืน

ขอให้มีที่จอดรถค่ะ

Hello
i will stay minimum 4 months in bangkok from november and i am looking for a room to rent. What will be the price of this flat for a 4-5 month rent and how much will be the deposit?

HI,

I would like to seek the rates for 31st Dec 2016 to 5th Feb 2017

Thanks

Noavatar32 เมื่อ 18/10/2016, 19:29 น. - 171.4.75.xxx

รายวันเต้มไหมครับ

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 19/10/2016, 09:27 น. - 180.183.41.xxx

รบกวนโทรติดต่อมาได้เลยครับ

Noavatar32 เมื่อ 18/10/2016, 19:28 น. - 171.4.75.xxx

สนใจ

Noavatar32
Boone Place Ownertag
เมื่อ 19/10/2016, 09:28 น. - 180.183.41.xxx

สามารถโทรติดต่อมาได้เลยครับผม 02-2155355

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง