อพาร์ทเม้นท์ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช

kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช

ซ.สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถ.สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
8,000 - 16,000 บาท/เดือน
1,200 - 2,200 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 5951 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช ลำดับที่ 64 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช | ที่ตั้ง 90 ซ. สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร
kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช หอพัก ใกล้ ย่าน ซ. สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) สุขุมวิท

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม kvmansion (เค.วี.แมนชั่น) สุขุมวิท 81 BTS อ่อนนุช

"2 นาทีจาก BTS สะดวกกาย สบายใจ บรรยากาศสดใส บริการประทับใจ !!! สัมผัสได้ที่ kv mansion "
" KV Mansion A Better place to live with more convenience"

===================================================

เค.วี.แมนชั่น อากาศภายในอาคารถ่ายเทสะดวก ด้วยอาคารที่มีช่อง skylight
และยังมีช่องระบายอากาศทั่วอาคาร ทำให้อากาศโปร่งสบาย มีสวนพักผ่อน
พร้อมด้วยบรรยากาศน่าอยู่สไตล์โมเดิร์น

การเดินทางสะดวก ใกล้BTSอ่อนนุชเพียง 250 เมตรเท่านั้น
พร้อมด้วยห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส, คาร์ฟู
ใกล้ทางด่วน สามารถเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิถายในครึ่งชั่วโมงเท่านั้น

เค.วี.แมนชั่น พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย
- เฟอร์นิเจอร์บลิ้วท์อิน, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, เคเบิ้ลทีวี
- อินเตอร์เนตความเร็วสูง Wifi Wireless และระบบ LAN
- ลิฟท์
- ที่จอดรถในร่ม
- ร้านอาหาร, ร้านซักรีด, มินิมาร์ท 24ชม, ร้านเสริมสวย
- ตู้น้ำหยอดเหรียญ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เอทีเอ็ม

ระบบความปลอดภัยอย่างดี ด้วยกล้องวงจรปิดกว่า 50 ตัวรอบอาคาร,
ระบบเตือนไฟไหม้, การ์ดรักษาความปลอดภัย 24 ชม.

 • รายเดือน :8,000 - 16,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :1,200 - 2,200
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าโทรศัพท์ :5 บาท / นาที
 • อินเตอร์เน็ต :500 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องสตูดิโอ สตูดิโอ ไม่ระบุ 8,000 - 16,000 บาท 1,200 - 2,200 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hi,how much per month for 3 months to rent studio?

Noavatar32
pon Ownertag
เมื่อ 22/2/2018, 15:53 น. - 171.101.61.xxx

3 months contact 13,000 THB per month, this price not included electricity/ water and cleaning service [electricity 8 THB and water 18 THB minimum 100 THB per month]
May we know your move in date please?
contact "pon" line id kvmroom / 089-300-7291

Hello,

I am looking to rent for one month (March 2018). Do you do short term rentals and if yes, what is the price for one month with wifi internet?

Thank you,
Maya

Noavatar32
kvmroom Ownertag
เมื่อ 05/1/2018, 09:14 น. - 171.96.186.xxx

Dear Sir,Madam

The room 30 sqm. 1 month contact = 15,000 THB per month
2 months contact = 14,000 THB per month
= Advance payment 1 month
= Room Deposit 1 month , key+keycard 400 THB (All deposit return when move out)

Water 18 THB/unit (Minimum 100 THB)
Electric 8 THB/unit
Cleaning Service Package [For only single room 30 Sqm.]
-one time : week = 1,000.-THB : Month
-two time : week = 1,600.-THB : Month
*This price not include change the bed sheet*

***For booking our room***
please transfer 5,000 THB for single room 30 sqm.,and 10,000 THB for double room 60 sqm.

Transfer


ชื่อบัญชี : kvmansion co.,Ltd
เลขที่บัญชี : 179-4-44565-8
ธนาคาร : Bangkok Bank
ประเภท : saving account
สาขา : Bangjak
Swift Code : BKKBTHBK
bangkok bank


ชื่อบัญชี : นายวินิจ น้อมนันททรัพย์
เลขที่บัญชี : 895-2-14377-9
ธนาคาร : Kasikorn Bank
ประเภท : saving account
สาขา : Big C onnut
กสิกรโลโก้


Best Regards.,
www.kvmansion.com
contact person "nok"
(66) 02-3322211 / 089-300-7291 / line id kvmroom

I WANT TO RENT THİS PLACE ...1 MOUNTH IS CERTAİN...BUT CAN BE 2 MOUNTH...WHAT İS THE MOUNTLY PRİCE ...PAYMENT CASH MY TAİ FRİEND WİLL CONTACT TO YOU

Noavatar32
kvmroom Ownertag
เมื่อ 05/1/2018, 09:18 น. - 171.96.186.xxx

Dear Sir,Madam

The room 30 sqm. 1 month contact = 15,000 THB per month
2 months contact = 14,000 THB per month
= Advance payment 1 month
= Room Deposit 1 month , key+keycard 400 THB (All deposit return when move out)

Water 18 THB/unit (Minimum 100 THB)
Electric 8 THB/unit
Cleaning Service Package [For only single room 30 Sqm.]
-one time : week = 1,000.-THB : Month
-two time : week = 1,600.-THB : Month
*This price not include change the bed sheet*

***For booking our room***
please transfer 5,000 THB for single room 30 sqm.,and 10,000 THB for double room 60 sqm.

Transfer


ชื่อบัญชี : kvmansion co.,Ltd
เลขที่บัญชี : 179-4-44565-8
ธนาคาร : Bangkok Bank
ประเภท : saving account
สาขา : Bangjak
Swift Code : BKKBTHBK
bangkok bank


ชื่อบัญชี : นายวินิจ น้อมนันททรัพย์
เลขที่บัญชี : 895-2-14377-9
ธนาคาร : Kasikorn Bank
ประเภท : saving account
สาขา : Big C onnut
กสิกรโลโก้


Best Regards.,
www.kvmansion.com
contact person "nok"
(66) 02-3322211 / 089-300-7291 / line id kvmroom

Noavatar32
kvmroom Ownertag
เมื่อ 01/1/2018, 19:58 น. - 171.97.222.xxx

@คุณมะลิ สวัสดีค่ะ ห้องรายเดือนเช่าได้ตั้งแต่ 1เดือนขึ้นไปค่ะ ตอนนี้ห้อง8000 เต็มนะคะ มีห้องว่าง9000-10,000 ค่ะ ราคานี้เช่าขั้นต่ำ6 เดือนขึ้นไปค่ะ ไม่มีหมอน ผ้าปู ผ้าห่มให้นะคะ แต่มีเฟอร์ให้ค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม 8.00-20.00 น.023322211 กด 0 มือถือ 0893007291
ขอบคุณค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 01/1/2018, 06:51 น. - 47.36.99.xxx

ห้องรายเดือนราคาแปดพัน มี หมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ให้ด้วยหรือเปล่าค่ะ ??? ฝูกหนานุ่มมั้ยค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 01/1/2018, 06:49 น. - 47.36.99.xxx

พักรายเดือนกำหนดไว้รึเปล่าค่ะ ว่าต้องพักอย่างน้อยกี่เดือนขึ้นไป ???

Hi, sawadi krap,
Is it possible to rent a room for 1 month?
Greetings,
Tobias Vandenbroele

Noavatar32
kvmroom Ownertag
เมื่อ 30/12/2017, 11:32 น. - 171.97.222.xxx

one month = 15,000 THB / the electricity 8 THB /Water 18 THB [minimum 100 THB per month]
this price not include cleaning service
more information please reply to "pon" line id kvmroom

Noavatar32
kvmroom Ownertag
เมื่อ 30/12/2017, 12:47 น. - 171.97.222.xxx

Yes, may i know yourmove in date?????

one month = 15,000 THB / the electricity 8 THB /Water 18 THB [minimum 100 THB per month]
this price not include cleaning service
more information please reply to "pon" line id kvmroom

Noavatar32
kvmroom Ownertag
เมื่อ 29/12/2017, 15:12 น. - 171.101.61.xxx

one month = 15,000 THB / the electricity 8 THB /Water 18 THB [minimum 100 THB per month]
this price not include cleaning service
more information please reply to "pon" line id kvmroom

Noavatar32
kvmroom Ownertag
เมื่อ 30/12/2017, 11:32 น. - 171.97.222.xxx

one month = 15,000 THB / the electricity 8 THB /Water 18 THB [minimum 100 THB per month]
this price not include cleaning service
more information please reply to "pon" line id kvmroom

85f71487c7d23c41e8489d61c375e18a เมื่อ 25/12/2017, 21:46 น. - 184.22.208.xxx

สนใจห้องเช่ารายเดือน ถ้าเข้าพักเดือนมกรายังมีห้องว่างไหมคะ

Noavatar32
kvmroom Ownertag
เมื่อ 29/12/2017, 15:15 น. - 171.101.61.xxx

ห้องเช่ารายเดือนสัญญา 6 เดือนขึ้นไป เดือนมกราคม ห้องราคา 9,000 ว่างอยู่ค่ะ

85f71487c7d23c41e8489d61c375e18a เมื่อ 25/12/2017, 21:46 น. - 184.22.208.xxx

สนใจห้องเช่ารายเดือน ถ้าเข้าพักเดือนมกรายังมีห้องว่างไหมคะ

Noavatar32 เมื่อ 16/12/2017, 10:46 น. - 14.207.84.xxx

ยังมีห้องว่างไหมครับ วันนี้ช่วงบ่ายๆจะเข้าไปขอดูหัอง

Dear Sir/Madam,

I am looking for a room for 1st Dec to the end of Feb.
Do you have any rooms for that period??
And could you give me the monthly prices??

Hope to hear from you.

Thanks

Noavatar32
kvmroom Ownertag
เมื่อ 07/11/2017, 09:57 น. - 171.101.60.xxx

Dear Sir,Madam
we still have room avaliable follow your plan.
the room 30 sqm. 3 months contact = 13,000 THB per month
check in 1st Dec to the end of Feb. still available for you.
= Advance payment 1 month
= Room Deposit 1 month , key+keycard 300 THB (All deposit return when move out)
total cost for move in 26,300 THB

Water 18 THB/unit (Minimum 100 THB)
Electric 8 THB/unit
Cleaning Service Package [For only single room 30 Sqm.]
-one time : week = 1,000.-THB : Month
-two time : week = 1,600.-THB : Month
*This price not include change the bed sheet*

***For booking our room***
please transfer 5,000 THB for single room 30 sqm.,and 10,000 THB for double room 60 sqm.

Transfer


ชื่อบัญชี : kvmansion co.,Ltd
เลขที่บัญชี : 179-4-44565-8
ธนาคาร : Bangkok Bank
ประเภท : saving account
สาขา : Bangjak
Swift Code : BKKBTHBK
bangkok bank


ชื่อบัญชี : นายวินิจ น้อมนันททรัพย์
เลขที่บัญชี : 895-2-14377-9
ธนาคาร : Kasikorn Bank
ประเภท : saving account
สาขา : Big C onnut
กสิกรโลโก้


Best Regards.,
www.kvmansion.com
contact person "nok"
(66) 02-3322211 / 089-300-7291 / line id kvmroom

Noavatar32 เมื่อ 25/9/2017, 15:20 น. - 106.201.169.xxx

I need a single studio for 3 months as I have job offer with penspen in Sukhumvit 85. Kindly advice me.

Noavatar32
kvmroom Ownertag
เมื่อ 25/9/2017, 15:57 น. - 171.101.60.xxx

3 month stay = 13,000 per month
electricity 8 THB /water 18 THB [Minimum 100 THB per month] per unit
For the price 6 months stay
2nd / 3rd / 4th = 8,000 THB per month
5th = 9,000 THB per month
More information please contact "Nok" 089-300-7291 / line id kvmroom

มีห้องพักให้เช่าแบบระยะสั้นไหมครับ ระหว่างวันที่ 21/9/17-30/11/17 รวม 70 คืน 71 วันครับ ถ้ามีรบกวนขอทราบรายละเอียดด้วยครับ อยู่ต่างประเทศสะดวกติดต่อผ่านทาง email: wyatt.formula1@gmail.com ขอบคุณครับ

Hello,

I would like to rent a studio for a month or month and half starting from 28 August until 28 September for sure. Possible I stay 2 more weeks after that.
I stayed at your place before. I found you on website that you offer special deal for a month between 8000-16000 for a double room. Can I have it for 10,000 or max 12,000? month only and we discuss matter another 2 weeks when I arrive to Bangkok?
I could pay for whole month by credit card or pay cash at arrival. I prefer cash.
Please let me know or feel free to call my cell number
+44 7481038909 Michal

Best regards,

Noavatar32
pon Ownertag
เมื่อ 08/8/2017, 16:12 น. - 171.101.60.xxx

One month stay = 15,000 per month and over then one month = 500 THB per night. electricity 8 THB /water 18 THB [Minimum 100 THB per month] per unit
For the price 6 months stay
2nd / 3rd / 4th = 8,000 THB per month
5th = 9,000 THB per month
6th / 7th =10,000 THB per month
About to pay in credit card extra charge 3%
More information please contact "pon" 089-300-7291 / line id kvmroom

Can I visit the place tomorrow morning ?

Justin

Hi !
I am looking for a room in kv mansion.

It's still available for 8,000 THB / months

Thanks,
Justin

Noavatar32
pon Ownertag
เมื่อ 08/8/2017, 16:14 น. - 171.101.60.xxx

So So Sorry., now the single room 30 sqm.
For the price 6 months stay 2nd / 3rd / 4th = 8,000 THB per month 5th = 9,000 THB per month 6th / 7th =10,000 THB per month About to pay in credit card extra charge 3% More information please contact "pon" 089-300-7291 / line id kvmroom

How far to the nearest BTS ? Kitchen ? refrigerstor Month to month rent ? Thanks !

Noavatar32
kvmroom Ownertag
เมื่อ 08/7/2017, 09:48 น. - 171.96.186.xxx

-drop at onnut BTS ext no 3 and looking for sukhumvit soi 81...from sukhumvit 81 walk down about 250 meter. we are on left hand side
-so sorry we not have kitchen / but you can cook with your own cook eletricity.
-For shot term contact between 1-4 month / fully furnished.
-For long term contact = 6 months free one furniture option
-For long term contact = 12 months free two furniture option choose between refrige / sofa and TV.
More information please contact "pon" 089-300-7291 / line id kvmroom

ตอนนีมีห้องขนาดประมาณเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่ค่ะ ทำกับข้าวในห้องได้มั้ยค่ะ

Noavatar32
พร Ownertag
เมื่อ 04/7/2017, 17:40 น. - 171.101.60.xxx

ห้องขนาด 30 ตารางเมตรค่ะ ราคาเริ่มต้น ที่ 8,000 สามารถทำกับข้าว ในห้องได้ค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม กับ .พร.. นะคะ 089-300-7291

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง