อพาร์ทเม้นท์ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ.

Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ.

ซ.ลาซาล 53 ถ.สุขุมวิท 105 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,500 - 13,000 บาท/เดือน
800 - 1,400 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 14505 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. ลำดับที่ 81 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. | ที่ตั้ง 10 ลาซาล 53 สุขุมวิท 105 บางนา กรุงเทพมหานคร
Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ. หอพัก ใกล้ ย่าน ลาซาล 53 สุขุมวิท 105

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Lasalle Residence (ลาซาลเรสซิเด้นซ์)**เปิดใหม่ใกล้ไบเทค*รายเดือนระยะสั้น**รายวันเริ่มต้นที่720บ.

*** เปิดใหม่ *** ห้องพัก-รายวัน-รายเดือนระยะสั้น-รายเดือนระยะยาว
*** ห้องพักแบบดูเพล็กซ์ พักได้สูงสุด 4 ท่าน!!!

ห้องกว้าง ทำเลดี ไม่มีค่าส่วนกลาง!

*** เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์หรูสไตล์โมเดิร์นยุโรป บนทำเลที่ดีที่สุดในซอยลาซาล ย่านบางนา
*** เข้าออกสะดวกหลายเส้นทาง ทั้งถ.บางนาตราด, ถ.สุขุมวิท, ถ.ศรีนครินทร์, และซอยแบริ่ง
*** ใกล้ BTS บางนา, BTS แบริ่ง, ทางด่วนบางนา, ทางด่วนบูรพาวิถี(ชลบุรี), ถนนวงแหวนรอบนอก
*** มีที่จอดรถกว้างขวาง สะดวกสบาย
*** ที่พักอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ห้องกว้าง เพดานสูง โปร่งสบาย ไม่แออัด สงบ เหมาะแก่การพักอาศัย
*** รักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด และ เข้าออกด้วยคีย์การ์ด
*** มีระบบป้องกันไฟในห้องพัก (Fire Alarm)
*** ภายในอาคารและห้องพักอาศัยเป็นเขตปลอดบุหรี่
*** ฟรีอินเตอร์เนท (WIFI) และ มีลิฟท์ในอาคาร
*** มีบริการเครื่องซักผ้า อบผ้า

ห้องพักสะอาด กว้างโปร่ง สะดวกสบาย พร้อมด้วย

 • เฟอร์นิเจอร์ เตียง+ฟูกที่นอน+ผ้ารองกันเปื้อน 6 ฟุต, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะทำงาน, โต๊ะทานข้าว, ตู้วางทีวี, ชั้นวางของ, โซฟา, โต๊ะรับแขก, ถังขยะ
 • เครื่องปรับอากาศ (ประหยัดไฟเบอร์ 5), เครื่องทำน้ำอุ่นMEX , มุ้งลวด
 • สุขภัณฑ์ American Standard พร้อมสายฉีดชำระ, อุปกรณ์ห้องน้ำ VRH, ห้องน้ำแยกส่วนเปียกส่วนแห้ง
ห้องเซอร์วิส บริการเพียบพร้อมเพิ่มเติมดังนี้
 • LED TV , ไมโครเวฟ, ตู้เย็น 6.5 คิว
 • มีชุดเครื่องนอนครบชุด ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม , พรมเช็ดเท้า
 • บริการทำความสะอาดห้อง และ เปลี่ยนชุดผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
 • ฟรี น้ำดื่ม 1.5 ลิตร 2 ขวด (สำหรับห้องพักรายเดีอน)
 • มีบริการห้องพัก แบบระยะสั้น ระยะยาว และรายเดือน
ติดต่อ คุณเบน 099-181-5164 (9.00น.-19.30น.)
Line ID : lasalleresidence
Email : lasalleresidence@hotmail.com
www.facebook.com/lasalle.residence

สถานที่ใกล้เคียง

** ติดสนามแบตมินตัน / โยคะคอนเน็คชั่น(20เมตร)
** ห้างเซ็นทรัลบางนา / บิ๊กซีบางนา / พาราไดซ์พาร์ค / ซีคอนสแควร์ / เมกะบางนา / แมคโคร / ตลาดสดลาซาล / ตลาดดวงพลอย
** โรงเรียนลาซาล / ร.ร.เซนต์โยเซฟบางนา / ร.ร.อนุบาลเจริญพงศ์ / ร.ร.นานาชาติบางกอกพัฒนา / รร.นานาชาติเซนต์แอนดรูส์ / รร.นานาชาติมอนเตสซอรี่อะแคเดอมี่แบ็งคอก / รร.นานาชาติเบิร์คลีย์ / ร.ร.นานาชาติไทย-สิงค์โปร์ / ร.ร.นานาชาติICS / ม.รามคำแหง2 / ม.เนชั่น / ม.เอแบคบางนา
** โรงพยาบาลไทยนครินทร์ / ร.พ.ศิครินทร์ / ร.พ.บางนา1 / ร.พ.กล้วยน้ำไท2 / คลีนิกสมิติเวชลาซาล / ร.พ.ปิยะมินทร์
** สวนหลวงร.9 / ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน / สนามกอล์ฟราชนาวี / สนามกีฬาภูติอนันต์
** ศูนย์ประชุมไบเทค / เซ็นเตอร์พอยต์สตูดิโอ / สนามบินสุวรรณภูมิ
** สำนักงานอาคารวาริช วาริน / บริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น / โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพฯ / MKสำนักงานใหญ่ / อาคารแอมเพิลทาว์เวอร์ / อาคารอินเตอร์ลิงค์(เนชั่นทาวเวอร์) / อาคารบางนาธานี / สำนักงานบางนาคอมเพล็กซ์ ทาวเวอร์ / บริษัทปิโก จำกัด(มหาชน) / อาคารไทยประกันชีวิต(บางนา)
***** Newly Opened Serviced Apartment on June,2015 *****
Lasalle Residence--
A new comfortable apartment with the best location on Lasalle Road, Bangna area that provides you very convenient traffic to Bangna-trad Road, Sukhumvit Road, Srinakarindra Road, Express Way and BTS Bangna station. We offer rooms from 34-54 SQ.M the rental rate start from only 6,500 Baht. Our apartment offers all new quality furnitures, LED television, refrigerator, water heater, microwave oven, air-conditioner, FREE WiFi, elevator and Keycard access, CCTV with security guard, smoke detector, fire extinguisher and fire alarm system to ensure your security. Room cleaning and laundry serviced are also available. All rooms are NON-smoking.

The apartment is close to :
-- shopping malls (Central Bangna, MEGA Bangna, Paradise Park, Secon Square)
-- hospitals (Thainakarin Ho., Sikarin Ho., Bangna Ho., KruyNamthai2 Ho., Piyamin Ho.)
-- International schools
-- Suanluang Rama9 Park
-- Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)
-- Suvarnabhumi Airport

We gladly welcome both short-term and long-term stay.

For more info., pls contact K. Ben
Call : 099-181-5164, 081-611-0949 (9.00am.-7.30pm.)
Line ID : lasalleresidence
Email : lasalleresidence@hotmail.com


 • รายเดือน :6,500 - 13,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :800 - 1,400
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 100 บาท
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio สตูดิโอ 34.0 ตร.ม. 6,500 - 8,500 บาท 800 บาท
One Bedroom 1 ห้องนอน 40.0 ตร.ม. 7,500 - 9,500 บาท 900 บาท
Duplex (Serviced) พักได้ 4 ท่าน 2 ห้องนอน 45.0 ตร.ม. 12,000 - 13,000 บาท 1,400 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สอบถามรายละเอียด จองห้อง
กรุณาโทร 099-181-5164คะ
ขอบคุณคะ

สนใจห้องพักรายวันวันที่29/12-31/12คะ ยังว่างไหมคะ

สนใจห้องพักรายวัน 6-7พย ยังว่างอยู่มั้ยคะ

Noavatar32
Lasalle Residence Ownertag
เมื่อ 20/11/2017, 18:52 น. - 1.46.33.xxx

ยังว่างคะ
จองห้องพัก สอบถามรายละเอียด
กรุณาโทร 099-181-5164คะ
ขอบคุณค่ะ

มีห้องว่างไหมคะจะพัก 1 คืน ตั้งแต่ วันที่ 12 ตอนเที่ยง ถึง วันที่ 13 ตอนเที่ยง ค่ะ เดือนนี้นะคะ

มีห้องว่างมั้ยค่ะ วันที่ 24ตุลา ตอนเย็นประมาณ1ทุ่มคะ ห้องละ 6500 จะเช่าประมาณ 3 เดือนค่ะ fom sweden

Hi how much would the 2 bedroom apartment be on a long term let.

ห้องราคา6,500บาท ห้องขนาดใหญ่แค่ไหนค่ะมีรูปมั้ยค่ะ

ห้งแบบในรูปราคาเท่าไหร่ค่ะ

สนใจห้องพักรายเดือนครับ

มีความประสงค์อยากจะนำเสนองานด้านระบบเน็ตเวิ์คเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต และ WIFI ให้กับหน่วยงานในต่างๆ อาทิ เช่น โรงแรม โรงเรียน หอพัก สำนักงานใหญ่ ถ้าหากท่านสนใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทางเราได้ค่ะ หรือ ถ้าหากให้เราเข้าไปพบและนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมทางเรายินดีนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอสอบถามค่ะ พอดีว่าจะเช่าหอเพื่อฝึกงานระยะเวลาสองเดือน ถ้าจะเช่าวันที่25พฤษภาคมถึง12สิงหาคม แบบห้องDuplex ยังมีห้องอยู่ไหมค่ะ และเป็นราคาเท่าไหร่

Noavatar32
LR Admin Ownertag
เมื่อ 26/5/2017, 12:28 น. - 125.24.184.xxx

สวัสดีคะ ห้องดูเพล็กมีคะ เป็นสัญญารายเดือนระยะสั้นคะ ห้องพร้อมอยู่ เฟอร์นิเจอร์พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี ไมโครเวฟ ตู้เย็น ชุดที่นอนหมอนผ้าห่ม พรม ผ้าเช็ดตัว สตูดิโอ 13,000บ /เดือน คะ
รวมบริการทำความสะอาดห้อง เปลี่ยนผ้าปูที่นอนอาทิตย์ละครั้งคะ
ไวไฟ ที่จอดรถฟรี ไม่มีค่าส่วนกลางคะ
สอบถามเพิ่มเติมหรือจองห้อง
ติดต่อ โทร 0991815164
Line ID: lasalleresidence
คะ

Noavatar32
LR Admin Ownertag
เมื่อ 26/5/2017, 12:28 น. - 125.24.184.xxx

สวัสดีคะ ห้องดูเพล็กมีคะ เป็นสัญญารายเดือนระยะสั้นคะ ห้องพร้อมอยู่ เฟอร์นิเจอร์พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี ไมโครเวฟ ตู้เย็น ชุดที่นอนหมอนผ้าห่ม พรม ผ้าเช็ดตัว สตูดิโอ 13,000บ /เดือน คะ
รวมบริการทำความสะอาดห้อง เปลี่ยนผ้าปูที่นอนอาทิตย์ละครั้งคะ
ไวไฟ ที่จอดรถฟรี ไม่มีค่าส่วนกลางคะ
สอบถามเพิ่มเติมหรือจองห้อง
ติดต่อ โทร 0991815164
Line ID: lasalleresidence
คะ

Dear Madam, sir I will begin to rent for 3 months studio 34.0 sq.m. 6000 THB and if I like will stay longer for 3 months . Is that included TV & Fridge and bed furniture -My arrival is June 1 or June 2 -Could you make the reservation , please Just a little question , do you have a friend who can pick me up at the airport going to your place , with a fair price I prefer to pay someone who need money than taxi who have a daily job I thank you Talk to you soon Mr Dumont from Canada

Noavatar32
LR Admin Ownertag
เมื่อ 14/3/2017, 17:37 น. - 1.47.162.xxx

Dear Mr. Dumont,
Thank you for your message.
We have sent the price list and all detail to your email.
Reservation please contact +66(0)99-181-5164

สวัสดีค่ะ มีห้องให้เช่าระยะสั้นเวลา 1 เดือนไหมคะ พอดีว่าจะกลับไปเที่ยวไทย ต้องการทราบรายละเอียดค่ะ

Noavatar32
LR Admin Ownertag
เมื่อ 14/3/2017, 17:41 น. - 1.47.162.xxx

สวัสดีคะ 1 เดือนมีคะ เป็นสัญญารายเดือนระยะสั้นคะ ห้องพร้อมอยู่ เฟอร์นิเจอร์พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี ไมโครเวฟ ตู้เย็น ชุดที่นอนหมอนผ้าห่ม พรม ผ้าเช็ดตัว สตูดิโอ 8,500บ /เดือน คะ ไวไฟ ที่จอดรถฟรี ไม่มีค่าส่วนกลางคะ
สอบถามเพิ่มเติมหรือจองห้อง
ติดต่อ โทร 0991815164
Line ID: lasalleresidence
คะ

Hello, Do you have any Duplex units available ?

Noavatar32
LR Admin Ownertag
เมื่อ 11/1/2017, 13:06 น. - 14.207.0.xxx

Thank you for your message.
We have sent the price list and all detail to your email.

Reservation please contact +66(0)99-181-5164

Hi would it be possible to view this apartment?

I want to rent room soon. Please contact me by mobile. English speaker please.

Dear Sir/Madam
I am interested in one bed room apartment

Noavatar32
LR Admin Ownertag
เมื่อ 09/8/2016, 11:28 น. - 14.207.56.xxx

สวัสดีคะ

รายละเอียดส่งให้ทางอีเมล์แล้วนะคะ

กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า ติดต่อ 099-181-5164
www.facebook.com/lasalle.residence

I interest with one bed room. I have plan to visit only one moth around December. Would you advise price or service charge by return.

How can I go to BTS or MRT?

Noavatar32
LR Admin Ownertag
เมื่อ 09/8/2016, 11:26 น. - 14.207.56.xxx

Thank you for your message.
We have sent the price list and all detail to your email.
The nearest BTS station is Baring Station. Then, you can take TAXI or Motorcycle to Soi Lasalle 53.

Reservation please contact +66(0)99-181-5164

Good Afternoon,
I am emailing about the Studio room. Do you have availability from 26 November 2016 to March 11 2017
Thank you,
Pera

Noavatar32
LR Admin Ownertag
เมื่อ 09/8/2016, 11:25 น. - 14.207.56.xxx

Thank you for your message.
We have sent the price list and all detail to your email.

Reservation please contact +66(0)99-181-5164

hello,i will arrive Bangbok on March 2rd .I want to know how far this apartment away from the BTS station?is it inclusive of washer、bathroom?i am only in demand of one bed. one room is ok,and if that is fine,i will rent for one year

Noavatar32
LR Admin Ownertag
เมื่อ 23/2/2016, 13:30 น. - 183.89.57.xxx

Thank you for your message.
We have sent you the pricelist and all details by email.

Refer to your question, our place is 2.5 km. far from BTS baring station.
All rooms has its own personal bathroom.

We would recommend onebedroom type for 1-year contract at rate 7,500THB (add up TV and microwave rent for500THB/month)
Free-rent refridgerator for one year contract is now available!
Electricity charge depends on using ( average 1,000-2,000THB/mth)

Security deposit 15,000THB for studio
Refundable)
Advance rental fee payment is 7,500THB

Total pay on move-in date is 22,500THB

No any other extra charge!
Our place are new, comfortable , safe and cozy
For more photo gallery, please visit our facebook at
www.facebook.com/lasalle.residence

If you want to make a reservation
,please contact us by email,
call 099-181-5164, or by Line id: lasalleresidence

Please come visit us before making your best decision.

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง