อพาร์ทเม้นท์ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี

M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี

ซ.เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน 32 เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,500 - 8,000 บาท/เดือน
700 - 1,000 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 32435 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 31 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี | ที่ตั้ง 83/1 เสนานิคม 1 พหลโยธิน 32 จตุจักร กรุงเทพมหานคร
M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี หอพัก ใกล้ ย่าน เสนานิคม 1 พหลโยธิน 32

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : วันนี้ ถึง 31/03/2018
ฟรี ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 1 ปี ( มูลค่า 300 บาทต่อเดือน รวมมูลค่า 3,600 บาท)

เปิดแล้ววันนี้ เลือกห้องที่คุณชอบก่อนใคร อพาร์ทเมนท์หรู ริมถนนเสนานิคม 1 เพียง 900 ม. จากถนนพหลโยธิน


เฟอร์นิเจอร์ SB ครบชุด / แอร์ใหม่ประหยัดไฟ / น้ำอุ่น / High Speed Internet / ลิฟต์ / เครื่องซักผ้า และตู้อบผ้า / ตู้น้ำดื่ม


เชิญชมห้องจริงได้ทุกวัน


Line ID: mdeville


(หรือ add QR code ในรูปสุดท้ายของห้องพักค่ะ)
ระยะทางจากที่พักถึงสถานที่สำคัญ:


ม. เกษตร 1.1 กม.


สี่แยกเกษตร/ ตลาดอมรพันธ์ 900 ม.


ม. ศรีปทุม 2.2 กม.


ตลาดบางเขน. 850 ม.


เมเจอร์ รัชโยธิน 1.5 กม.


รพ.เมโย 700 ม.


รพ.วิภาวดี 2.4 กม.


เซ็นทรัลลาดพร้าว 3.2 กม.


สวนจตุจักร 4.9 กม.


MRT พหลโยธิน 3.2 กม.


BTS หมอชิต 4.7 กม. • รายเดือน :5,500 - 8,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :700 - 1,000
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :10000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 90 บาท
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :300 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Superior สตูดิโอ 22.0 ตร.ม. 5,500 - 6,000 บาท 700 - 800 บาท
Superior (Corner) สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 6,000 - 6,500 บาท -
Deluxe สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 7,500 - 8,000 บาท 900 - 1,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ขออนุญาตเลี้ยงหมาเล็กๆชิวาวา ได้มั้ยคะ1ตัว

3e7f418c29cbef7400d4d1df6b63b913
Tui Rukpong Ownertag
เมื่อ 16/1/2018, 20:50 น. - 119.76.52.xxx

ขออภัยด้วยนะคะ ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์น่ะค่ะ

38f9a46d9778892d1afe9ee6c1b92784 เมื่อ 03/1/2018, 15:03 น. - 171.6.22.xxx

ต้องการเช่าพัก 1 เดือน 5 ม.ค. - 5 ก.พ. นี้คะ ไมทราบว่ามีห้องพักว่างไหมคะ

I need a room starting Oct 28 for one month.

ที่จอดรถเสียค่าใช้จ่ายไหมค่ะ

Hello, my name is Jirachaya. I am looking for an apartment( Superior studio)to rent from 31 October to 31 December 2017. If you have available, please contact me. Best regard.

ต้องการจองห้อง deluxe 1 ห้อง เข้าพักวันที่ 23 กย ออกวันที่ 24 กย 60 มีมั้ยคะ ราคาเท่าไร

ห้องรายวันนอนได้กี่คนคะ

ห้องยังว่างไหมค่ะ

3e7f418c29cbef7400d4d1df6b63b913
Tui Rukpong Ownertag
เมื่อ 22/8/2017, 19:29 น. - 58.10.88.xxx

มีห้อง 5800 ว่างค่ะ

ไม่ทราบว่าถ้าเช่า1เดือนราคาเท่าไหร่ค่ะ

3e7f418c29cbef7400d4d1df6b63b913
Tui Rukpong Ownertag
เมื่อ 15/7/2017, 11:51 น. - 27.130.137.xxx

เริ่มที่ 7,000 บาทค่ะ
สอบถามเพิ่มเติมที่ line:mdeville นะคะ

Noavatar32 เมื่อ 26/6/2017, 11:00 น. - 110.168.228.xxx

ห้องพักรายวันราคาเท่าไหร่คะเข้าพักวันที่1/07/17ค่ะ พัก1วันค่ะ

3e7f418c29cbef7400d4d1df6b63b913
Tui Rukpong Ownertag
เมื่อ 23/6/2017, 17:54 น. - 171.100.33.xxx

May I know when do you plan to move in?

ห้องรายวันมีผ้าเช็ดตัวอุปกรณ์อาบน้ำให้ด้วยมั๊ยคะ

Noavatar32
Tui Rukpong Ownertag
เมื่อ 23/6/2017, 12:08 น. - 171.100.33.xxx

มีค่ะ

ถ้าเช่ารายเดือน เสาร์ อาทิดรับลูกมานอนด้วยได้ไมค่ะ ลูกอายุ2ขวบอ่ะค่ะ

Noavatar32
Tui Rukpong Ownertag
เมื่อ 21/6/2017, 19:30 น. - 58.8.218.xxx

คุยกันทางโทรศัพท์แล้วนะคะ

Noavatar32 เมื่อ 05/6/2017, 00:46 น. - 1.47.104.xxx

จะไปสอบวันที่17-18มิ.ย.60 ยังมัฝีห้องพักว่างรึเปล่าค่ะ

Noavatar32
Tui Rukpong Ownertag
เมื่อ 05/6/2017, 09:05 น. - 58.8.232.xxx

โทรไปหาไม่รับสายน่ะค่ะ รบกวนโทรกลับนะคะ 089-756-3666

Noavatar32 เมื่อ 05/6/2017, 00:45 น. - 1.47.104.xxx

จะไปสอบวันที่17-18มีห้องพักว่างอยู่รึเปล่าค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 05/6/2017, 00:39 น. - 1.47.104.xxx

จะไปสอบวันที่17-18ยังมีห้องพักว่างอยู่รึเปล่าค่ะ

วันที่ 17-18 มิย 60 นี้มีห้องว่างไหมคะ ขอไลน์ด้วยนะคะ

Noavatar32
Tui Rukpong Ownertag
เมื่อ 04/6/2017, 10:35 น. - 118.172.180.xxx

เหลือไม่มากค่ะ
Line: mdeville ค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 03/6/2017, 18:14 น. - 49.230.224.xxx

ยังมีห้องว่างไหมคะ

5500-6000 ยังมีอยู่ไหมคะ

Noavatar32
Tui Rukpong Ownertag
เมื่อ 29/5/2017, 09:34 น. - 115.87.98.xxx

ยังมี 2-3 ห้องค่ะ ตอบในไลน์แล้วนะคะ

Noavatar32 เมื่อ 16/4/2017, 19:26 น. - 124.121.197.xxx

เช่า 3 เดือน คิดยังไงคะ

Noavatar32
Tui Rukpong Ownertag
เมื่อ 02/5/2017, 10:27 น. - 183.89.250.xxx

โทรมาคุยรายละเอียดได้นะคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง