อพาร์ทเม้นท์ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์)

My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์)

ซ.ศรีนครินทร์ 42 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,500 - 8,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 8367 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) ลำดับที่ 83 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) | ที่ตั้ง 18 ศรีนครินทร์ 42 ศรีนครินทร์ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์) หอพัก ใกล้ ย่าน ศรีนครินทร์ 42 ศรีนครินทร์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม My House Serviced Apartment Srinakarin (มาย เฮ้าส์ ศรีนครินทร์)

A newly apartment located near the Shopping area Seacon Square and Paradise Park (shopping complex ) with fully furnished and facilities and Wi-Fi Internet in save price.


Each room has been designed to be as comfortable and privacy as possible.


We trust you will enjoy your stay with us and feel happy and safety as your own home Conveniently serround by Seacon Square, Seri Center, Suan-Luang RAMA9, Thainakarin Hospital, Central City Bangna.


It is easy to access to highway Srinakarin Road, Bangna Road, Sukhumvit Road, On-nut Road, Latkabang Road, or both the first and second stage of the expressway.


Nearby is motorway ( Eastern ) and toll way which take you only 15 min by driving to reach Suvarnabhumi Airport.

Another means of transportation is also available for your option;
The sky train Punnawithi (BTS),which is nearby.


 • Car Parking CCTV 17Cam.
 • Fitness Centre Security Guard 24hr.
 • Wi-Fi Hi-Speed internet Cable T V 75 Ch.
 • Restaurant
 • Relaxinng Living Terrace
 • Taxi/Motor Call Transfer
 • Waterfall Garden SPECIAL SERVICED
 • Cleaning service
 • Laundry, Dry Cleaning and pressing
 • Washing/Drying Machine
 • Food & Drink serve to your room
 • Water supply Baht 20./unit
 • Electricity Baht 7./unit
 • Phone call Baht 5./15min.

Initial payment requires 2 months security deposit and last month rent

Car Parking , Fitness , Internet FREE!
Rate 5,500 Baht at all ,NO any charge


ห้องใหม่ อินเตอร์เน็ตWi-Fi,ฟิตเนส ฟรี!
ตรงข้ามห้างซีคอน, เสรีเซ็นเตอร์, ใกล้วิทยาลัยดุสิตธานี, สวนหลวงร.9, สนามบินสุวรรณภูมิ

อพาร์ทเม้นท์ใหม่ให้เช่า บนทำเลดีที่สุด...คล่องตัวในการเดินทาง
ให้สังคมคุณภาพเหนือมาตรฐาน เด่นด้วยดีไซน์และความประณีตในการตกแต่ง

เตียง6ฟุตนุ่มสบาย โซฟาหรูแอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น
โปร่ง...โล่ง...สบาย บรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน

ที่จอดรถ ,อินเทอร์เน็ต, ฟิตเนส ฟรี
5,500บาท ไม่มีค่าส่วนกลางTEL 086-0808-105 , 02-748-0722
e-mail:myhouseliving@hotmail.com


Visit us : www.myhomebangkok.com or www.myhousebangkok.com

 • รายเดือน :5,500 - 8,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :20 บาทต่อยูนิต
 • ค่าโทรศัพท์ :5 บาท / 15 นาที
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
STANDARD/VIEW สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 5,500 บาท -
STUDIO สตูดิโอ 32.0 ตร.ม. 7,000 บาท -
CORNER 1 ห้องนอน 38.0 ตร.ม. 7,500 บาท -
SUITE 1 ห้องนอน 45.0 ตร.ม. 8,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Does the suit room have independent bathroom?

38ef93a66712d7c729abb0f1c1080d59
robbies_ Ownertag
เมื่อ 28/11/2017, 18:06 น. - 223.24.160.xxx

Yes it has.

280139d @line หน่อยคะหาไม่เจอ

38ef93a66712d7c729abb0f1c1080d59
robbies_ Ownertag
เมื่อ 28/11/2017, 18:07 น. - 223.24.160.xxx

@myhousemyhome

สนใจห้อง suit 1ห้องนอนค่ะ รบกวนติดต่อกลับที่ อีเมล หรือ แอดไลน์ toktakdararat ได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ

38ef93a66712d7c729abb0f1c1080d59
robbies_ Ownertag
เมื่อ 28/11/2017, 18:07 น. - 223.24.160.xxx

ID line:
Myhousemyhome

Noavatar32 เมื่อ 15/6/2017, 23:21 น. - 119.74.191.xxx

สนใจห้อง suit 1ห้องนอนค่ะ ยังว่างอยู่มั้ยคะ รบกวน@ไลน์ คุยรายละเอียดได้มั้ยคะ หรือ ส่งมาทางอีเมล ก็ค่ะ ไลน์ไอดี toktakdararat

รบกวนส่งรูปภาพ ห้องราคา 5,500มาทางเมล
ให้ทีค่ะ พร้อมรายละเอียดต่างๆ เช่า1ปีค่ะ

ห้อง 5500 ยังมีว่างอยู่ไมค่ะ แล้วมัดจำเท่าไรค่ะ

Hello, Is possible to rent a studio for a 1-month, starts from 17 February? What's the cost of living? Thank you!

พอดีช่วงเดือน กพ-มีค. จะเข้าทำงานตกแต่งร้านค้าในซีคอน ไม่ทราบสามารถ เช่า 1เดือนได้มั้ยครับ
แล้วถ้าได้ จะมีพวกตู้เย็น / ทีวี ให้เช่าด้วยรึเปล่าครับ

ต้องมัดจำเท่าไหร่ค่ะ

เช่า1เดือนได้ไหมค่ะ

ต้องทำสัญญาเข้าอยู่กี่เดือนคะ ช่วงเดือน มกราคม 60 พอจะมีห้องขนาด 25 ตร.ม.ว่างมั๊ยคะ

ถ้าอยู่ประมาณ 1 เดือน ห้อง standard ราคาเท่าไหร่คะ

Dear Sir or Madame,

my name is Chris, Business Manager from Germany.
Me and my friend arrival on 30th november to 30 january in bangkok and i
am looking for a beauty apartment with
fast internet (WLAN/LAN). Do you have in your rooms LAN connection too?

We need 2 rooms (Corner/Suite) for 2 month contract - can you give me please a
special discount please?

Thank you so much!

Kindly regards,
Chris K
Germany, Berlin.

Dear Sir or Madame,

my name is Chris, Business Manager from Germany.
Me and my friend arrival on 30th november to 30 january in bangkok and i
am looking for a beauty apartment with
fast internet (WLAN/LAN). Do you have in your rooms LAN connection too?

We need 2 rooms (Studio) for 2 month contract - can you give me please a
special discount please?

Thank you so much!

Kindly regards,
Chris K
Germany, Berlin.

Sawadee krap.I would like to rent a studio room for 3 months from the 31st October please. Do you have a room available? Thank you :)

ยังมี ห้องว่างไหมค่ะ สนใจ เริ่มเช่า ต้นเดือน ธันวาค่ะ ถ้าห้องหัวมุม เช่ารายปีลดได้ไหมค่ะ

ห้อง5500มีอะไรในห้องบ้างคะ

Noavatar32
robbies_ Ownertag
เมื่อ 26/8/2016, 11:25 น. - 1.46.47.xxx

เฟอร์นิเจอร์บิวอิน แอร์น้ำอุ่น
ไม่รวมทีวีและตู้เย็นค่ะ

พัก1เดือนได้ไหมค่ะ มาเที่ยวค่ะ

Noavatar32
robbies_ Ownertag
เมื่อ 30/7/2016, 18:28 น. - 1.47.235.xxx

1เดือนได้ค่ะ โทรมาจองได้เลยค่ะ

เข้าพัก 1 เดือนได้ไหมค่ะ จะเข้ามากทม.ค่ะ

Noavatar32
robbies_ Ownertag
เมื่อ 30/7/2016, 18:32 น. - 1.47.235.xxx

1เดือนได้ค่ะ โทรมาจองล่วงหน้าได้เลยนะคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง