อพาร์ทเม้นท์ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา)

S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา)

ซ.สุทธิพร(รัชดา3 ข้างสถานฑูตจีน) ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
7,000 - 11,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 10831 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 52 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) | ที่ตั้ง 707 สุทธิพร(รัชดาซอย3 ข้างสถานฑูตจีน) ประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร
S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) หอพัก ใกล้ ย่าน สุทธิพร(รัชดาซอย3 ข้างสถานฑูตจีน) ประชาสงเคราะห์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา)

- มีเฟอร์นิเจอร์ครบ
- เตียงนอนสปริงคุณภาพโรงแรม 5 ดาว

Free!!
- Cable TV มากกว่า 300 ช่อง
- อินเตอร์เน็ต TOT 40 Mbs

ปลอดภัยกว่า
- ระบบคีย์การ์ด 2 ขั้นตอน ( lobby + ทางเข้าแต่ละชั้น )
- ดูภาพกล้องวงจรปิดบริเวณ lobby ได้จาก TV ในห้อง
- มีกล้องวงจรปิดทุกชั้น
- มียามในตอนกลางคืน

เดินทางสะดวก
- ออกได้ทั้งถนนประชาสงเคราะห์และรัชดา
- เดิน 10 นาที ถึงห้างฟอร์จูนและรถไฟฟ้า
- มีวินมอเตอร์ไซด์อยู่ใกล้ๆทางเข้าอพาร์ตเม้นต์
(10 บาทไปปากซอยรัชดาภิเษก 3)

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 1 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 9,000 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 9,500 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 11,000 บาท/ เดือน

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 3 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 8,000 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 8,500 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 10,000 บาท/ เดือน

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 6 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 7,000 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 7,500 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 9,000 บาท/ เดือน

ค่าเช่าสำหรับอุปกรณ์เพิ่มเติม
1. TV + ตู้เย็น จะอยู่ที่ 1,000 บาท/ เดือน

ติดต่อนัดชมห้องพักได้ทุกวัน เวลา 8 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม
เบอร์โทรศัพท์ 02-6417625-28

 • รายเดือน :7,000 - 11,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 200 บาท
 • ค่าโทรศัพท์ :5 บาท / นาที
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard Room 1 ห้องนอน 35.33 ตร.ม. 7,000 - 9,000 บาท -
Corner Room 1 ห้องนอน 35.33 ตร.ม. 7,500 - 9,500 บาท -
Deluxe Room 1 ห้องนอน 47.1 ตร.ม. 9,000 - 11,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Eb86228c738ab1be9a480e2e2ff38331 เมื่อ 11/9/2017, 08:40 น. - 190.167.27.xxx

สวัสดีฉันสนใจในพาร์ทเมนท์ 7500 ค้างคาวรายเดือนพร้อมตู้เย็นเช่าสองหรือสามเดือนนับจากกุมภาพันธ์ 2018 ต่อไปคุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือไม่? ถ้าคุณมีตู้เย็น ... ฯลฯ ....... ขอบคุณ
บรรทัดของฉันคือ: sal1013

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 11/9/2017, 15:35 น. - 223.24.107.xxx

Dear Salvador Mendez Labarbera,

I guess that you are interested in renting a corner room type and you are also interested in renting refrigerator and tv. I will contact you on the line.

สนใจสอบถามห้อง standard ไม่ทราบเดือนหน้ามีว่างไหมคะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 05/9/2017, 13:25 น. - 27.55.86.xxx

สวัสดีครับ คุณ Nuuae Nakpant,
ต้องขอโทษด้วยครับ ที่ตอบช้า ในเดือนตุลาคม สำหรับห้อง standard จะว่างตั้งแต่วันที่ 16 ครับ

สนใจขอเข้าชมห้องช่วง วันเสารอาทิตย ไม่ทราบสะดวกไหมคะข

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 29/9/2017, 20:29 น. - 110.77.168.xxx

สวัสดีครับ คุณ Nuuae Nakpant,
วันเสาร์อาทิตย์ก็สามารถเข้าชมห้องได้ครับ จะเป็นช่วง 8 โมงเช้า - 2 ทุ่ม ครับ

Corner Room ,Deluxe Room เดือนหน้ายังมึว่างอยุ่หรือเปล่าค่ะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 23/8/2017, 11:12 น. - 27.55.0.xxx

สวัสดีครับ คุณนุ่น,
สำหรับเดือนหน้า ห้อง deluxe room ยังมีว่างอยู่ครับ

สิ้นเดือนกันยา ห้องStandard มีว่างไหมคะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 17/8/2017, 17:11 น. - 110.77.168.xxx

สวัสดีครับ คุณ Dream,
ต้องขออภัยที่ตอบกลับช้าครับ ตอนนี้ห้อง standard มีว่างอยู่ 1 ห้องครับ

ห้อง standard ถ้าจะพัก 6 เดือน สิงหา-มกราคม มีห้องว่างไหมครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 07/7/2017, 20:33 น. - 159.192.243.xxx

สวัสดีครับ คุณ Joe,
ถ้าเป็นเดือนสิงหาคม ห้อง standard ของเรา ยังมีห้องว่างครับ

Do you have the standard room available?

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 03/7/2017, 16:47 น. - 223.24.82.xxx

Dear Nathanael Hitt,
The standard room will be available in August.
Kind Regards,
Nitit

Hi,

Do you have any rooms available from 25th July to 23rd August?

Thanks,
Chris

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 30/6/2017, 12:06 น. - 223.24.150.xxx

Dear Chris Murdock,

I'm sorry for the late reply. In july, there is only deluxe room type that is available.

Kind Regards,
Nitit

Noavatar32 เมื่อ 11/6/2017, 13:37 น. - 58.8.110.xxx

ชอบห้อง และบรรยากาศมาก แต่เสียดายไม่มีที่จอดรถ กำลังหาห้องย้ายเข้าเดือน มิ.ย. 60 คะ 😭😭

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 12/6/2017, 15:22 น. - 27.55.117.xxx

สวัสดีครับ คุณ เบญจพร,
ขอให้หาห้องพักที่ถูกใจได้นะครับ

เดือนมิ.ย.60 ห้องว่างไหมคะ
หรือเร็วที่สุดค่ะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 07/6/2017, 06:16 น. - 27.55.72.xxx

สวัสดีครับ คุณ aon,
ตอนนี้ทางเรามีห้อง deluxe ว่างอยู่ครับ ส่วนห้อง standard กับ corner ตอนนี้เต็มครับ

พักรายเดือน 3คน 6เดือนได้ไหมครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 31/5/2017, 14:00 น. - 223.24.154.xxx

สวัสดีครับ คุณ pawin,
ห้องพักของเรา สามารถพักได้สูงสุด 3 คนต่อห้องครับ แต่ขออนุญาตแนะนำเป็นห้อง deluxe ครับ เพราะจะกว้างกว่าครับ อยู่กัน 3 คน ไม่อึดอัดครับ

ห้อง duluxe มีกี่เตียงครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 31/5/2017, 17:12 น. - 223.24.154.xxx

มีเตียง 1 หลังครับ แต่มีโซฟาด้วยอีก 1 ตัวครับ ซึ่งสามารถใช้แทนเตียงนอนได้ครับ อีกทั้งได้พื้นที่เพิ่มขึ้นตรงบริเวณระหว่างเตียงและโซฟาครับ ลองกดดูรูป 360 องศา รูปที่2 ครับ จะเข้าใจง่ายขึ้นครับ

ช่วงกลาง มิถุนา-กรกฏา มีห้องว่างไหมครับ สัญญาเช่า6เดือน+

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 29/5/2017, 10:54 น. - 27.55.47.xxx

สวัสดีครับ คุณ Mon,
ต้องขอโทษที่ตอบกลับช้าครับ ตอนนี้ทางเรามีห้อง standard ว่าง 1 ห้อง deluxe ว่าง 3 ห้อง ครับ

ตอนนี้มีห้องว่างไหมคะ ถ้าเข้าอยู่สองเดือน มิ.ย. ถึง ก.ค. ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 18/5/2017, 12:44 น. - 223.24.0.xxx

สวัสดีครับ คุณ Thitipat,
ตอนนี้มีห้องว่างอยู่ครับ
สำหรับสัญญาเช่า 2 เดือน ของห้อง standard จะอยู่ที่เดือนละ 9,000 บาทครับ
ส่วนของห้อง deluxe จะอยู่ที่เดือนละ 11,000 ครับ
โดยค่ามัดจำจะเท่ากับค่าเช่าห้อง 2 เดือนครับ

ตอนนี้มีห้องว่างไหมครับ ถ้าเข้าอยู่สองเดือน มิ.ย. ถึง ก.ค. ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 15/5/2017, 10:10 น. - 171.99.132.xxx

สวัสดีครับ คุณ Thanapon Sarasap,
ต้องขออภัยที่ตอบกลับช้านะครับ
สำหรับสัญญาเช่า 2 เดือน ของห้อง standard จะอยู่ที่เดือนละ 9,000 บาทครับ
ส่วนของห้อง deluxe จะอยู่ที่เดือนละ 11,000 ครับ
โดยค่ามัดจำจะเท่ากับค่าเช่าห้อง 2 เดือนครับ

ตอนนี้มีห้องว่างไหมครับ จะอยู่แค่2เดือนครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 11/5/2017, 10:04 น. - 223.24.58.xxx

สวัสดีครับ คุณ Tanawat,
ตอนนี้มีว่าง 2 แบบครับ เป็นแบบ standard กับแบบ deluxe ครับ

สอบถามเรื่องห้องว่างหน่อยค่ะ จะหมดสัญญาเช่าหอเก่าอีก 2 เดือน อยากอยู่ยาวๆ ค่ะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 04/5/2017, 18:17 น. - 119.42.115.xxx

สวัสดีครับ คุณ lila,
ตอนนี้ทางเรามีแค่ห้องแบบ deluxe ที่ยังว่างอยู่ครับ

สวัสดีครับ ขออนุญาตสอบถามห้องพักครับ เข้าพักช่วงวันที่ 21 พ.ค - 1 ส.ค 2560 ขอทราบรายละเอียดห้องพักได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 04/5/2017, 18:15 น. - 119.42.115.xxx

สวัสดีครับ คุณ Moomin Ari,
ต้องขอโทษด้วยครับที่ตอบกลับช้า ตอนนี้ทางเรามีห้องว่างแค่ ห้อง Deluxe ครับ ส่วนห้อง standard กับ ห้อง corner ต้องรอคนแจ้งออกก่อนครับ

มีความประสงค์เช่าห้องพักระยะสั้น 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม รบการแจ้งรายละเอียดกลับมาทางอีเมลล์ด้วยครับ ขอบคุณครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 27/4/2017, 09:10 น. - 223.24.28.xxx

สวัสดีครับ คุณ Thanesuan Huansala,
ส่งรายละเอียดให้ทางอีเมลล์แล้วนะครับ ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับ

Noavatar32 เมื่อ 25/4/2017, 21:32 น. - 1.47.132.xxx

สวัสดีค่ะ อยากสอบถามว่าตอนนี้ยังมีห้องว่างอยู่ไหมคะ พอดีเป็นนิสิตมศว หาที่พักแบบอยู่ยาวๆเข้าอยู่ประมานเดือนกรกฎาอ่ะค่ะ รบกวนหน่อยนะคะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 27/4/2017, 09:09 น. - 223.24.28.xxx

สวัสดีครับ คุณกัญญารัตน์,
ตอนนี้ทางเรายังมีห้องเหลืออยู่ครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 27/4/2017, 13:04 น. - 171.98.245.xxx

สวัสดีครับ คุณกัญญารัตน์,
ต้องขออภัยด้วยครับ พอดีลืมแจ้งไปครับ สำหรับเดือนกรกฎาคม ณ ตอนนี้มีว่างแค่ห้อง deluxe ส่วนห้อง standard กับ corner เต็มหมดครับ /|\

ห้องยังว่างอยู่มั้ยค่ะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 28/3/2017, 14:37 น. - 223.24.58.xxx

Dear Yang Yane,
We have free wifi and tv channels.
Kind Regards,
Nitit

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง