อพาร์ทเม้นท์ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา)

S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา)

ซ.สุทธิพร(รัชดา3 ข้างสถานฑูตจีน) ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
7,000 - 11,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 10831 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 52 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) | ที่ตั้ง 707 สุทธิพร(รัชดาซอย3 ข้างสถานฑูตจีน) ประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร
S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) หอพัก ใกล้ ย่าน สุทธิพร(รัชดาซอย3 ข้างสถานฑูตจีน) ประชาสงเคราะห์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา)

- มีเฟอร์นิเจอร์ครบ
- เตียงนอนสปริงคุณภาพโรงแรม 5 ดาว

Free!!
- Cable TV มากกว่า 300 ช่อง
- อินเตอร์เน็ต TOT 40 Mbs

ปลอดภัยกว่า
- ระบบคีย์การ์ด 2 ขั้นตอน ( lobby + ทางเข้าแต่ละชั้น )
- ดูภาพกล้องวงจรปิดบริเวณ lobby ได้จาก TV ในห้อง
- มีกล้องวงจรปิดทุกชั้น
- มียามในตอนกลางคืน

เดินทางสะดวก
- ออกได้ทั้งถนนประชาสงเคราะห์และรัชดา
- เดิน 10 นาที ถึงห้างฟอร์จูนและรถไฟฟ้า
- มีวินมอเตอร์ไซด์อยู่ใกล้ๆทางเข้าอพาร์ตเม้นต์
(10 บาทไปปากซอยรัชดาภิเษก 3)

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 1 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 9,000 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 9,500 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 11,000 บาท/ เดือน

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 3 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 8,000 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 8,500 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 10,000 บาท/ เดือน

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 6 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 7,000 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 7,500 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 9,000 บาท/ เดือน

ค่าเช่าสำหรับอุปกรณ์เพิ่มเติม
1. TV + ตู้เย็น จะอยู่ที่ 1,000 บาท/ เดือน

ติดต่อนัดชมห้องพักได้ทุกวัน เวลา 8 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม
เบอร์โทรศัพท์ 02-6417625-28

 • รายเดือน :7,000 - 11,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 200 บาท
 • ค่าโทรศัพท์ :5 บาท / นาที
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard Room 1 ห้องนอน 35.33 ตร.ม. 7,000 - 9,000 บาท -
Corner Room 1 ห้องนอน 35.33 ตร.ม. 7,500 - 9,500 บาท -
Deluxe Room 1 ห้องนอน 47.1 ตร.ม. 9,000 - 11,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ช่วงกลาง มิถุนา-กรกฏา มีห้องว่างไหมครับ สัญญาเช่า6เดือน+

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 29/5/2017, 10:54 น. - 27.55.47.xxx

สวัสดีครับ คุณ Mon,
ต้องขอโทษที่ตอบกลับช้าครับ ตอนนี้ทางเรามีห้อง standard ว่าง 1 ห้อง deluxe ว่าง 3 ห้อง ครับ

ตอนนี้มีห้องว่างไหมคะ ถ้าเข้าอยู่สองเดือน มิ.ย. ถึง ก.ค. ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 18/5/2017, 12:44 น. - 223.24.0.xxx

สวัสดีครับ คุณ Thitipat,
ตอนนี้มีห้องว่างอยู่ครับ
สำหรับสัญญาเช่า 2 เดือน ของห้อง standard จะอยู่ที่เดือนละ 9,000 บาทครับ
ส่วนของห้อง deluxe จะอยู่ที่เดือนละ 11,000 ครับ
โดยค่ามัดจำจะเท่ากับค่าเช่าห้อง 2 เดือนครับ

ตอนนี้มีห้องว่างไหมครับ ถ้าเข้าอยู่สองเดือน มิ.ย. ถึง ก.ค. ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 15/5/2017, 10:10 น. - 171.99.132.xxx

สวัสดีครับ คุณ Thanapon Sarasap,
ต้องขออภัยที่ตอบกลับช้านะครับ
สำหรับสัญญาเช่า 2 เดือน ของห้อง standard จะอยู่ที่เดือนละ 9,000 บาทครับ
ส่วนของห้อง deluxe จะอยู่ที่เดือนละ 11,000 ครับ
โดยค่ามัดจำจะเท่ากับค่าเช่าห้อง 2 เดือนครับ

ตอนนี้มีห้องว่างไหมครับ จะอยู่แค่2เดือนครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 11/5/2017, 10:04 น. - 223.24.58.xxx

สวัสดีครับ คุณ Tanawat,
ตอนนี้มีว่าง 2 แบบครับ เป็นแบบ standard กับแบบ deluxe ครับ

สอบถามเรื่องห้องว่างหน่อยค่ะ จะหมดสัญญาเช่าหอเก่าอีก 2 เดือน อยากอยู่ยาวๆ ค่ะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 04/5/2017, 18:17 น. - 119.42.115.xxx

สวัสดีครับ คุณ lila,
ตอนนี้ทางเรามีแค่ห้องแบบ deluxe ที่ยังว่างอยู่ครับ

สวัสดีครับ ขออนุญาตสอบถามห้องพักครับ เข้าพักช่วงวันที่ 21 พ.ค - 1 ส.ค 2560 ขอทราบรายละเอียดห้องพักได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 04/5/2017, 18:15 น. - 119.42.115.xxx

สวัสดีครับ คุณ Moomin Ari,
ต้องขอโทษด้วยครับที่ตอบกลับช้า ตอนนี้ทางเรามีห้องว่างแค่ ห้อง Deluxe ครับ ส่วนห้อง standard กับ ห้อง corner ต้องรอคนแจ้งออกก่อนครับ

มีความประสงค์เช่าห้องพักระยะสั้น 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม รบการแจ้งรายละเอียดกลับมาทางอีเมลล์ด้วยครับ ขอบคุณครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 27/4/2017, 09:10 น. - 223.24.28.xxx

สวัสดีครับ คุณ Thanesuan Huansala,
ส่งรายละเอียดให้ทางอีเมลล์แล้วนะครับ ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับ

Noavatar32 เมื่อ 25/4/2017, 21:32 น. - 1.47.132.xxx

สวัสดีค่ะ อยากสอบถามว่าตอนนี้ยังมีห้องว่างอยู่ไหมคะ พอดีเป็นนิสิตมศว หาที่พักแบบอยู่ยาวๆเข้าอยู่ประมานเดือนกรกฎาอ่ะค่ะ รบกวนหน่อยนะคะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 27/4/2017, 09:09 น. - 223.24.28.xxx

สวัสดีครับ คุณกัญญารัตน์,
ตอนนี้ทางเรายังมีห้องเหลืออยู่ครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 27/4/2017, 13:04 น. - 171.98.245.xxx

สวัสดีครับ คุณกัญญารัตน์,
ต้องขออภัยด้วยครับ พอดีลืมแจ้งไปครับ สำหรับเดือนกรกฎาคม ณ ตอนนี้มีว่างแค่ห้อง deluxe ส่วนห้อง standard กับ corner เต็มหมดครับ /|\

ห้องยังว่างอยู่มั้ยค่ะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 28/3/2017, 14:37 น. - 223.24.58.xxx

Dear Yang Yane,
We have free wifi and tv channels.
Kind Regards,
Nitit

Noavatar32 เมื่อ 18/3/2017, 20:49 น. - 202.28.63.xxx

สวัสดีค่ะตอนนี้มีห้อง standard ว่างบ้างไหมคะ จะขอเข้าดูวันจันทร์ที่20 ได้ไหมคะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 20/3/2017, 11:02 น. - 27.55.225.xxx

สวัสดีครับ คุณดารตี ยุทธนาวี,
ต้องขอโทษที่ตอบช้าครับ ตอนนี้ห้อง standard มีว่างอยู่ 2 ห้องครับ ถ้าสะดวกสามารถเข้ามาแวะชมได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 8:00 - 20:00 ครับ

Hi, can I please arrange to have a look at an apartment for 1 month rental? Thanks, Dean.

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 16/3/2017, 08:34 น. - 223.24.136.xxx

Hi Dean Buckland,
Please feel free to stop by our apartment to have a look. We're welcome you everyday from 8 am to 8 pm

สวัสดีค่ะ 8 พ.ค. 60 - 8 ส.ค. 60 มีห้องว่างไหมคะ
ถ้ามี รบกวนสอบถามรายละเอียดค่าประกันด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 06/3/2017, 10:10 น. - 223.24.69.xxx

สวัสดีครับ คุณ Sasithorn Hannarong,
ตอนนี้มีห้อง standard กับ deluxe เหลืออยู่ครับ สำหรับสัญญาเช่า 3 เดือน เงินมัดจำห้อง standard จะอยู่ที่ 16,000 บาทครับ และ 20,000 บาท สำหรับห้อง deluxe ครับ

standard รายเดือนคิดเดือนละเท่าไหร่คะ เสาร์อาทิตย์หน้าสามารถเข้าไปดูห้องได้มั้ยคะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 07/3/2017, 08:08 น. - 27.55.193.xxx

สวัสดีครับ คุณ Sasithorn Hannarong, ห้อง standard ถ้าเป็นสัญญา 1 เดือน ค่าเช่าจะอยู่ที่เดือนละ 9,000 บาทครับ ส่วนสัญญา 3 เดือน จะอยู่ที่เดือนละ 8,000 บาทครับ สำหรับการชมห้อง สามารถมาเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มครับ

31 มีนา 2017 จะมีห้องราคาไหนว่างบ้างมั้ยค่ะ พร้อมเข้าอนุและจ่ายเงินเลย ขอบคุนล่วงหน้านะค่ะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 06/3/2017, 10:07 น. - 223.24.69.xxx

สวัสดีครับ คุณ pin,
ตอนนี้ทางเรามีห้อง deluxe ว่างเหลือ 4 ห้อง และห้อง standard ว่างอีก 2 ห้องครับ ขอบคุณที่สนใจที่พักของเราครับ

สวัสดีครับ
ผมอยากติดต่อหาที่พักสำหรับเรียนหนังสือระยะยาว ซึ่งขณะนี้ผมเรียนอยู่ที่ มศว
และผมทำงานฟรีแลนซ์เป็นช่างภาพด้วย
จึงอยากสอบถามว่าช่วงเดือน พฤษภาคม มีห้องว่างมั๊ยครับ
และสามารถติดอินเตอร์เน็ตแยกเองได้มั๊ยครับเพื่อใช้ในการทำงาน

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 03/3/2017, 10:30 น. - 27.55.35.xxx

สวัสดีครับ คุณ wattanapong Petsung,
ช่วงเดือนพฤษภาคมยังมีห้องว่างอยู่ครับ ส่วนเรื่องอินเตอร์เน็ตแยก ต้องขอโทษด้วยครับเพราะระบบที่อพาร์ตเม้นท์ของเราไม่รองรับส่วนนี้ครับ /|\

S.A Apartement Ratchada Deluxe Room 1 นอน นอน 47.1 ตร.ม. 9,000 - 11,000 บาท

เรียนท่านที่เคารพ
,
ชื่อของฉันคือ Marcel แดเนียลเฮ็น Bieri
ฉันอาศัยอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์และผมอายุ 58 ปีและจะอยู่ตลอดไปในประเทศไทย
โฆษณาของคุณบน RentHub สังเกตเห็นในเชิงบวกมากกับผม ..
ด้วยเหตุนี้ผมอยาก miieten พาร์ทเมนต์เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี
ห้องดีลักซ์ 1 ห้องนอน 47.1 ตร.ม. 9.000-11.000 บาท
เซ้งผมจะสรุปได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2017th
ค่าเช่า 11,000 BTH และสถานี BTH 22,000 ฉันต้องการในขณะนี้ที่จะต้องจ่ายตามรหัส Swift ธนาคาร
ขอวีซ่าในประเทศไทยผมต้องส่งจำเป็นต้องเช่าสถานทูตไทยในเบิร์น (สวิตเซอร์)
คุณช่วยกรุณาส่งฉันสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่ฉันจะจ่าย

ขอบคุณสำหรับการตอบสนองของคุณ

ขอแสดงความนับถือ

Marcel Bieri แดเนียลเฮนรี่
Burghalde 6
CH-6110 Wolhusen Switzerland

Dear Ladies and Gentlemen
.
My name is Marcel Daniel Heinrich Bieri.
I live in Switzerland and am 58 years old and will live in Thailand forever.
Your ad at RentHub is very positive to me ..
For this reason I would like to rent an apartment for at least one year.
Deluxe Room 1 นอน นอน 47.1 ตร.ม. 9,000 - 11,000 บาท
I would conclude the rental agreement from 1 May 2017.
The rent 11'000 bth and the deposit of 22'000 bth I would like to pay now already by bank swift code.
For my visa in Thailand, I absolutely have to show the lease of the Thai Embassy in Bern (Switzerland).
Can you please send me the lease?
I will pay the expenses.

Thank you for your response

Best regards

Marcel Daniel's Profile Heinrich Bieri
Burghalde 6
CH-6110 Wolhusen Switzerland

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 24/2/2017, 15:00 น. - 223.24.27.xxx

Dear Marcel Bieri,
I'm sorry for the very late reply. I'm going to send you email with the lease.
Kind Regards,

S.A Apartement Ratchada
Deluxe Room 1 นอน นอน 47.1 ตร.ม. 9,000 - 11,000 บาท

เรียนท่านที่เคารพ
,
ชื่อของฉันคือ Marcel แดเนียลเฮ็น Bieri
ฉันอาศัยอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์และผมอายุ 58 ปีและจะอยู่ตลอดไปในประเทศไทย
โฆษณาของคุณบน RentHub สังเกตเห็นในเชิงบวกมากกับผม ..
ด้วยเหตุนี้ผมอยาก miieten พาร์ทเมนต์เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี
ห้องดีลักซ์ 1 ห้องนอน 47.1 ตร.ม. 9.000-11.000 บาท
เซ้งผมจะสรุปได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2017th
ค่าเช่า 11,000 BTH และสถานี BTH 22,000 ฉันต้องการในขณะนี้ที่จะต้องจ่ายตามรหัส Swift ธนาคาร
ขอวีซ่าในประเทศไทยผมต้องส่งจำเป็นต้องเช่าสถานทูตไทยในเบิร์น (สวิตเซอร์)
คุณช่วยกรุณาส่งฉันสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่ฉันจะจ่าย

ขอบคุณสำหรับการตอบสนองของคุณ

ขอแสดงความนับถือ

Marcel Bieri แดเนียลเฮนรี่
Burghalde 6
CH-6110 วิตเซอร์แลนด์

Dear Ladies and Gentlemen

My name is Marcel Daniel Heinrich Bieri.
I live in Switzerland and am 58 years old and will live in Thailand forever.
Your ad at RentHub is very positive to me ..
For this reason I would like to rent an apartment for at least one year.
Deluxe Room 1 นอน นอน 47.1 ตร.ม. 9,000 - 11,000 บาท
I would conclude the rental agreement from 1 May 2017.
The rent 11'000 bth and the deposit of 22'000 bth I would like to pay now already by bank swift code.
For my visa in Thailand, I absolutely have to show the lease of the Thai Embassy in Bern (Switzerland).
Can you please send me the lease?
I will pay the expenses.

Thank you for your response

Best regards

Marcel Daniel's Profile Heinrich Bieri
Burghalde 6
CH-6110 United States of America

Noavatar32 เมื่อ 18/2/2017, 23:50 น. - 171.5.45.xxx

ไกลจาก rca มากมั๊ยคะ เด็กจะฝึกงานที่ rca 2 เดือนค่ะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 19/2/2017, 21:30 น. - 159.192.253.xxx

สวัสดีครับ คุณ ประภัสสร,
นั่งมอเตอร์ไซค์ประมาณ 10 นาทีครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 19/2/2017, 21:31 น. - 159.192.253.xxx

สวัสดีครับ คุณ ประภัสสร,
นั่งมอเตอร์ไซค์ประมาณ 10-15 นาทีครับ

Hii,

I am Kishan and my office is nearby to Ploen Chit station. I am looking for a suitable place to stay permanently and would like to stay at your place. Please let me know when I can come down to visit your place.Please call me on +66983341071. More interested for the 7k Thb option.

Regards,
Kishan

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 18/2/2017, 11:20 น. - 110.77.192.xxx

Dear Kishan,

Thank you for interested in our apartment. Please come and stop by our apartment to see if the room here is the one you like during 8:00 am to 8:00 pm.

p.s. Please let me know what is the good time for me to call you.

Kind Regards,
Nitit

สวัสดีครับ
ผมอยากติดต่อหาที่พักสำหรับเรียนหนังสือระยะยาว
อยากทราบรายละเอียดครับว่าพอมีว่างในช่วงเดือนหน้า (ก.พ.) ไหมครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 17/1/2017, 21:01 น. - 119.42.115.xxx

สวัสดีครับ คุณ Jatuchai Sae Sue,
ก่อนอื่นต้องขออภัยที่ตอบช้าครับ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทางเรายังมีห้องว่างอยู่ครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง