อพาร์ทเม้นท์ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา)

S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา)

ซ.สุทธิพร(รัชดา3 ข้างสถานฑูตจีน) ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
7,000 - 11,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 10831 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 52 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) | ที่ตั้ง 707 สุทธิพร(รัชดาซอย3 ข้างสถานฑูตจีน) ประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร
S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) หอพัก ใกล้ ย่าน สุทธิพร(รัชดาซอย3 ข้างสถานฑูตจีน) ประชาสงเคราะห์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา)

- มีเฟอร์นิเจอร์ครบ
- เตียงนอนสปริงคุณภาพโรงแรม 5 ดาว

Free!!
- Cable TV มากกว่า 300 ช่อง
- อินเตอร์เน็ต TOT 40 Mbs

ปลอดภัยกว่า
- ระบบคีย์การ์ด 2 ขั้นตอน ( lobby + ทางเข้าแต่ละชั้น )
- ดูภาพกล้องวงจรปิดบริเวณ lobby ได้จาก TV ในห้อง
- มีกล้องวงจรปิดทุกชั้น
- มียามในตอนกลางคืน

เดินทางสะดวก
- ออกได้ทั้งถนนประชาสงเคราะห์และรัชดา
- เดิน 10 นาที ถึงห้างฟอร์จูนและรถไฟฟ้า
- มีวินมอเตอร์ไซด์อยู่ใกล้ๆทางเข้าอพาร์ตเม้นต์
(10 บาทไปปากซอยรัชดาภิเษก 3)

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 1 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 9,500 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 10,000 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 11,500 บาท/ เดือน

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 3 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 8,500 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 9,000 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 10,500 บาท/ เดือน

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 6 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 7,500 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 8,000 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 9,500 บาท/ เดือน

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 12 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 7,000 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 7,500 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 9,000 บาท/ เดือน

ค่าเช่าสำหรับอุปกรณ์เพิ่มเติม
1. TV + ตู้เย็น จะอยู่ที่ 1,000 บาท/ เดือน

ติดต่อนัดชมห้องพักได้ทุกวัน เวลา 8 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม
เบอร์โทรศัพท์ 02-6417625-28

 • รายเดือน :7,000 - 11,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :5 บาท / นาที
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard Room 1 ห้องนอน 35.33 ตร.ม. 7,000 - 9,500 บาท -
Corner Room 1 ห้องนอน 35.33 ตร.ม. 7,500 - 10,000 บาท -
Deluxe Room 1 ห้องนอน 47.1 ตร.ม. 9,000 - 11,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

is it still available?
is it walking distance to Charn Issara Tower 2, 34th fl., New Petchaburi Rd, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310

Hi, Is there still any single bedroom available? i am reaching on August and would rent for 4 months.What is the fee for electric and water bill?

ต้องการเข้าพักเดือนพ.คพอมีห้องว่างไหมคะ

Hello,

I am looking to rent for one month (March 2018). Do you do short term rentals and if yes, what is the price for one month with wifi internet?

Thank you,
Maya

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 21/1/2018, 15:35 น. - 27.55.41.xxx

Hi Maya,
Our minimum contract is a 1 month contract. It would be 9,000 baht for standard room and 9,500 baht for a corner room and 11,000 baht for a deluxe room.

สวัสดีครับ มีห้องรายเดือนว่างไหมครับ เริ่มประมาณมีนา ไลน์id ntk02

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 19/1/2018, 12:42 น. - 27.55.199.xxx

สวัสดีครับ คุณ Bigboom,
ถ้าเป็นเดือนมีนายังพอมีว่างอยู่ครับ ขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อไปนะครับ

สวัสดีคะ พี่คะ น้องอยากทราบสามารถเลี้ยงเด็กเล็กได้ไหมคะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 18/1/2018, 17:49 น. - 116.58.225.xxx

สวัสดีครับ คุณ airry,
ต้องขออภัยด้วยนะครับ พอดีทางเราไม่อนุญาติให้เลี้ยงเด็กเล็กครับ เพราะเกรงว่าจะไปรบกวนผู้เช่าท่านอื่นครับ

Hello! I need to rent an apartment after 1-Feb. Please let me know if you have availability. Thanks.

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 11/1/2018, 17:31 น. - 223.24.77.xxx

Hi Raul Merida,
Thank you for interested in our apartment. There is no room available at that time. I’m sorry about it.

มีห้องอะไรว่างบ้างครับ ห้องน่าอยู่มากเลย

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 11/1/2018, 13:36 น. - 27.55.133.xxx

สวัสดีครับ คุณ phumrapee deemanon,
ต้องขอโทษที่ตอบกลับช้าด้วยครับ ห้องของเราจะมีว่างอีกทีวันที่ 1 กุมภาพันธ์ครับ โดยจะเป็นห้อง deluxe กับห้อง corner ครับ

ห้อง Standard ยังว่างอยู่ไหมครับ?
*ถ้าไม่ว่าง จะว่างอีกทีช่วงไหนครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 11/1/2018, 13:34 น. - 27.55.133.xxx

สวัสดีครับ คุณ ภูมิรพี,
ต้องขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ และต้องขออภัยที่ตอบช้าด้วยครับ ช่วงนี้ห้องของเราเต็มทุกห้องเลยครับ จะมีว่างอีกทีเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ครับ โดยจะเป็นห้อง deluxe และ corner ครับ

สนใจสอบถามค่ะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 07/1/2018, 16:02 น. - 27.55.80.xxx

สวัสดีครับ คุณสุมาลี,
สะดวกถามในนี้ หรือว่าให้ทางเราติดต่อกลับทางโทรศัพท์ครับ

Hello. I am coming in December 08/12/2017. I want to stay for .1 month or 3 months. is it possible? สวัสดี. ฉันกำลังจะมาในเดือนธันวาคม ฉันต้องการพักที่. 1 เดือนหรือ 3 เดือน มันเป็นไปได้? line eenginaavci +905323829076

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 27/11/2017, 10:42 น. - 223.24.115.xxx

Hi Engin Avci,
It is possible to stay just for 1-3 months, but there is only deluxe room type available on December 8, 2017.
Kind Regards,

Eb86228c738ab1be9a480e2e2ff38331 เมื่อ 11/9/2017, 08:40 น. - 190.167.27.xxx

สวัสดีฉันสนใจในพาร์ทเมนท์ 7500 ค้างคาวรายเดือนพร้อมตู้เย็นเช่าสองหรือสามเดือนนับจากกุมภาพันธ์ 2018 ต่อไปคุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือไม่? ถ้าคุณมีตู้เย็น ... ฯลฯ ....... ขอบคุณ
บรรทัดของฉันคือ: sal1013

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 11/9/2017, 15:35 น. - 223.24.107.xxx

Dear Salvador Mendez Labarbera,

I guess that you are interested in renting a corner room type and you are also interested in renting refrigerator and tv. I will contact you on the line.

สนใจสอบถามห้อง standard ไม่ทราบเดือนหน้ามีว่างไหมคะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 05/9/2017, 13:25 น. - 27.55.86.xxx

สวัสดีครับ คุณ Nuuae Nakpant,
ต้องขอโทษด้วยครับ ที่ตอบช้า ในเดือนตุลาคม สำหรับห้อง standard จะว่างตั้งแต่วันที่ 16 ครับ

สนใจขอเข้าชมห้องช่วง วันเสารอาทิตย ไม่ทราบสะดวกไหมคะข

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 29/9/2017, 20:29 น. - 110.77.168.xxx

สวัสดีครับ คุณ Nuuae Nakpant,
วันเสาร์อาทิตย์ก็สามารถเข้าชมห้องได้ครับ จะเป็นช่วง 8 โมงเช้า - 2 ทุ่ม ครับ

Corner Room ,Deluxe Room เดือนหน้ายังมึว่างอยุ่หรือเปล่าค่ะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 23/8/2017, 11:12 น. - 27.55.0.xxx

สวัสดีครับ คุณนุ่น,
สำหรับเดือนหน้า ห้อง deluxe room ยังมีว่างอยู่ครับ

สิ้นเดือนกันยา ห้องStandard มีว่างไหมคะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 17/8/2017, 17:11 น. - 110.77.168.xxx

สวัสดีครับ คุณ Dream,
ต้องขออภัยที่ตอบกลับช้าครับ ตอนนี้ห้อง standard มีว่างอยู่ 1 ห้องครับ

ห้อง standard ถ้าจะพัก 6 เดือน สิงหา-มกราคม มีห้องว่างไหมครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 07/7/2017, 20:33 น. - 159.192.243.xxx

สวัสดีครับ คุณ Joe,
ถ้าเป็นเดือนสิงหาคม ห้อง standard ของเรา ยังมีห้องว่างครับ

Do you have the standard room available?

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 03/7/2017, 16:47 น. - 223.24.82.xxx

Dear Nathanael Hitt,
The standard room will be available in August.
Kind Regards,
Nitit

Hi,

Do you have any rooms available from 25th July to 23rd August?

Thanks,
Chris

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 30/6/2017, 12:06 น. - 223.24.150.xxx

Dear Chris Murdock,

I'm sorry for the late reply. In july, there is only deluxe room type that is available.

Kind Regards,
Nitit

Noavatar32 เมื่อ 11/6/2017, 13:37 น. - 58.8.110.xxx

ชอบห้อง และบรรยากาศมาก แต่เสียดายไม่มีที่จอดรถ กำลังหาห้องย้ายเข้าเดือน มิ.ย. 60 คะ 😭😭

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 12/6/2017, 15:22 น. - 27.55.117.xxx

สวัสดีครับ คุณ เบญจพร,
ขอให้หาห้องพักที่ถูกใจได้นะครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง