อพาร์ทเม้นท์ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา)

S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา)

ซ.สุทธิพร(รัชดา3 ข้างสถานฑูตจีน) ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
7,000 - 11,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 10831 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) ลำดับที่ 52 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) | ที่ตั้ง 707 สุทธิพร(รัชดาซอย3 ข้างสถานฑูตจีน) ประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร
S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา) หอพัก ใกล้ ย่าน สุทธิพร(รัชดาซอย3 ข้างสถานฑูตจีน) ประชาสงเคราะห์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม S.A. Apartment Ratchada (เอส เอ อพาร์ทเมนท์ รัชดา)

- มีเฟอร์นิเจอร์ครบ
- เตียงนอนสปริงคุณภาพโรงแรม 5 ดาว

Free!!
- Cable TV มากกว่า 300 ช่อง
- อินเตอร์เน็ต TOT 40 Mbs

ปลอดภัยกว่า
- ระบบคีย์การ์ด 2 ขั้นตอน ( lobby + ทางเข้าแต่ละชั้น )
- ดูภาพกล้องวงจรปิดบริเวณ lobby ได้จาก TV ในห้อง
- มีกล้องวงจรปิดทุกชั้น
- มียามในตอนกลางคืน

เดินทางสะดวก
- ออกได้ทั้งถนนประชาสงเคราะห์และรัชดา
- เดิน 10 นาที ถึงห้างฟอร์จูนและรถไฟฟ้า
- มีวินมอเตอร์ไซด์อยู่ใกล้ๆทางเข้าอพาร์ตเม้นต์
(10 บาทไปปากซอยรัชดาภิเษก 3)

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 1 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 9,000 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 9,500 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 11,000 บาท/ เดือน

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 3 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 8,000 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 8,500 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 10,000 บาท/ เดือน

ราคาค่าเช่าห้องสำหรับสัญญาเช่า 6 เดือน
1. Standard Room จะอยู่ที่ 7,000 บาท/ เดือน
2. Corner Room จะอยู่ที่ 7,500 บาท/ เดือน
3. Deluxe Room จะอยู่ที่ 9,000 บาท/ เดือน

ค่าเช่าสำหรับอุปกรณ์เพิ่มเติม
1. TV + ตู้เย็น จะอยู่ที่ 1,000 บาท/ เดือน

ติดต่อนัดชมห้องพักได้ทุกวัน เวลา 8 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม
เบอร์โทรศัพท์ 02-6417625-28

 • รายเดือน :7,000 - 11,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 200 บาท
 • ค่าโทรศัพท์ :5 บาท / นาที
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard Room 1 ห้องนอน 35.33 ตร.ม. 7,000 - 9,000 บาท -
Corner Room 1 ห้องนอน 35.33 ตร.ม. 7,500 - 9,500 บาท -
Deluxe Room 1 ห้องนอน 47.1 ตร.ม. 9,000 - 11,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ห้อง standard ถ้าจะพัก 6 เดือน สิงหา-มกราคม มีห้องว่างไหมครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 07/7/2017, 20:33 น. - 159.192.243.xxx

สวัสดีครับ คุณ Joe,
ถ้าเป็นเดือนสิงหาคม ห้อง standard ของเรา ยังมีห้องว่างครับ

Do you have the standard room available?

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 03/7/2017, 16:47 น. - 223.24.82.xxx

Dear Nathanael Hitt,
The standard room will be available in August.
Kind Regards,
Nitit

Hi,

Do you have any rooms available from 25th July to 23rd August?

Thanks,
Chris

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 30/6/2017, 12:06 น. - 223.24.150.xxx

Dear Chris Murdock,

I'm sorry for the late reply. In july, there is only deluxe room type that is available.

Kind Regards,
Nitit

Noavatar32 เมื่อ 11/6/2017, 13:37 น. - 58.8.110.xxx

ชอบห้อง และบรรยากาศมาก แต่เสียดายไม่มีที่จอดรถ กำลังหาห้องย้ายเข้าเดือน มิ.ย. 60 คะ 😭😭

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 12/6/2017, 15:22 น. - 27.55.117.xxx

สวัสดีครับ คุณ เบญจพร,
ขอให้หาห้องพักที่ถูกใจได้นะครับ

เดือนมิ.ย.60 ห้องว่างไหมคะ
หรือเร็วที่สุดค่ะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 07/6/2017, 06:16 น. - 27.55.72.xxx

สวัสดีครับ คุณ aon,
ตอนนี้ทางเรามีห้อง deluxe ว่างอยู่ครับ ส่วนห้อง standard กับ corner ตอนนี้เต็มครับ

พักรายเดือน 3คน 6เดือนได้ไหมครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 31/5/2017, 14:00 น. - 223.24.154.xxx

สวัสดีครับ คุณ pawin,
ห้องพักของเรา สามารถพักได้สูงสุด 3 คนต่อห้องครับ แต่ขออนุญาตแนะนำเป็นห้อง deluxe ครับ เพราะจะกว้างกว่าครับ อยู่กัน 3 คน ไม่อึดอัดครับ

ห้อง duluxe มีกี่เตียงครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 31/5/2017, 17:12 น. - 223.24.154.xxx

มีเตียง 1 หลังครับ แต่มีโซฟาด้วยอีก 1 ตัวครับ ซึ่งสามารถใช้แทนเตียงนอนได้ครับ อีกทั้งได้พื้นที่เพิ่มขึ้นตรงบริเวณระหว่างเตียงและโซฟาครับ ลองกดดูรูป 360 องศา รูปที่2 ครับ จะเข้าใจง่ายขึ้นครับ

ช่วงกลาง มิถุนา-กรกฏา มีห้องว่างไหมครับ สัญญาเช่า6เดือน+

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 29/5/2017, 10:54 น. - 27.55.47.xxx

สวัสดีครับ คุณ Mon,
ต้องขอโทษที่ตอบกลับช้าครับ ตอนนี้ทางเรามีห้อง standard ว่าง 1 ห้อง deluxe ว่าง 3 ห้อง ครับ

ตอนนี้มีห้องว่างไหมคะ ถ้าเข้าอยู่สองเดือน มิ.ย. ถึง ก.ค. ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 18/5/2017, 12:44 น. - 223.24.0.xxx

สวัสดีครับ คุณ Thitipat,
ตอนนี้มีห้องว่างอยู่ครับ
สำหรับสัญญาเช่า 2 เดือน ของห้อง standard จะอยู่ที่เดือนละ 9,000 บาทครับ
ส่วนของห้อง deluxe จะอยู่ที่เดือนละ 11,000 ครับ
โดยค่ามัดจำจะเท่ากับค่าเช่าห้อง 2 เดือนครับ

ตอนนี้มีห้องว่างไหมครับ ถ้าเข้าอยู่สองเดือน มิ.ย. ถึง ก.ค. ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 15/5/2017, 10:10 น. - 171.99.132.xxx

สวัสดีครับ คุณ Thanapon Sarasap,
ต้องขออภัยที่ตอบกลับช้านะครับ
สำหรับสัญญาเช่า 2 เดือน ของห้อง standard จะอยู่ที่เดือนละ 9,000 บาทครับ
ส่วนของห้อง deluxe จะอยู่ที่เดือนละ 11,000 ครับ
โดยค่ามัดจำจะเท่ากับค่าเช่าห้อง 2 เดือนครับ

ตอนนี้มีห้องว่างไหมครับ จะอยู่แค่2เดือนครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 11/5/2017, 10:04 น. - 223.24.58.xxx

สวัสดีครับ คุณ Tanawat,
ตอนนี้มีว่าง 2 แบบครับ เป็นแบบ standard กับแบบ deluxe ครับ

สอบถามเรื่องห้องว่างหน่อยค่ะ จะหมดสัญญาเช่าหอเก่าอีก 2 เดือน อยากอยู่ยาวๆ ค่ะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 04/5/2017, 18:17 น. - 119.42.115.xxx

สวัสดีครับ คุณ lila,
ตอนนี้ทางเรามีแค่ห้องแบบ deluxe ที่ยังว่างอยู่ครับ

สวัสดีครับ ขออนุญาตสอบถามห้องพักครับ เข้าพักช่วงวันที่ 21 พ.ค - 1 ส.ค 2560 ขอทราบรายละเอียดห้องพักได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 04/5/2017, 18:15 น. - 119.42.115.xxx

สวัสดีครับ คุณ Moomin Ari,
ต้องขอโทษด้วยครับที่ตอบกลับช้า ตอนนี้ทางเรามีห้องว่างแค่ ห้อง Deluxe ครับ ส่วนห้อง standard กับ ห้อง corner ต้องรอคนแจ้งออกก่อนครับ

มีความประสงค์เช่าห้องพักระยะสั้น 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม รบการแจ้งรายละเอียดกลับมาทางอีเมลล์ด้วยครับ ขอบคุณครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 27/4/2017, 09:10 น. - 223.24.28.xxx

สวัสดีครับ คุณ Thanesuan Huansala,
ส่งรายละเอียดให้ทางอีเมลล์แล้วนะครับ ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับ

Noavatar32 เมื่อ 25/4/2017, 21:32 น. - 1.47.132.xxx

สวัสดีค่ะ อยากสอบถามว่าตอนนี้ยังมีห้องว่างอยู่ไหมคะ พอดีเป็นนิสิตมศว หาที่พักแบบอยู่ยาวๆเข้าอยู่ประมานเดือนกรกฎาอ่ะค่ะ รบกวนหน่อยนะคะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 27/4/2017, 09:09 น. - 223.24.28.xxx

สวัสดีครับ คุณกัญญารัตน์,
ตอนนี้ทางเรายังมีห้องเหลืออยู่ครับ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 27/4/2017, 13:04 น. - 171.98.245.xxx

สวัสดีครับ คุณกัญญารัตน์,
ต้องขออภัยด้วยครับ พอดีลืมแจ้งไปครับ สำหรับเดือนกรกฎาคม ณ ตอนนี้มีว่างแค่ห้อง deluxe ส่วนห้อง standard กับ corner เต็มหมดครับ /|\

ห้องยังว่างอยู่มั้ยค่ะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 28/3/2017, 14:37 น. - 223.24.58.xxx

Dear Yang Yane,
We have free wifi and tv channels.
Kind Regards,
Nitit

Noavatar32 เมื่อ 18/3/2017, 20:49 น. - 202.28.63.xxx

สวัสดีค่ะตอนนี้มีห้อง standard ว่างบ้างไหมคะ จะขอเข้าดูวันจันทร์ที่20 ได้ไหมคะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 20/3/2017, 11:02 น. - 27.55.225.xxx

สวัสดีครับ คุณดารตี ยุทธนาวี,
ต้องขอโทษที่ตอบช้าครับ ตอนนี้ห้อง standard มีว่างอยู่ 2 ห้องครับ ถ้าสะดวกสามารถเข้ามาแวะชมได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 8:00 - 20:00 ครับ

Hi, can I please arrange to have a look at an apartment for 1 month rental? Thanks, Dean.

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 16/3/2017, 08:34 น. - 223.24.136.xxx

Hi Dean Buckland,
Please feel free to stop by our apartment to have a look. We're welcome you everyday from 8 am to 8 pm

สวัสดีค่ะ 8 พ.ค. 60 - 8 ส.ค. 60 มีห้องว่างไหมคะ
ถ้ามี รบกวนสอบถามรายละเอียดค่าประกันด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 06/3/2017, 10:10 น. - 223.24.69.xxx

สวัสดีครับ คุณ Sasithorn Hannarong,
ตอนนี้มีห้อง standard กับ deluxe เหลืออยู่ครับ สำหรับสัญญาเช่า 3 เดือน เงินมัดจำห้อง standard จะอยู่ที่ 16,000 บาทครับ และ 20,000 บาท สำหรับห้อง deluxe ครับ

standard รายเดือนคิดเดือนละเท่าไหร่คะ เสาร์อาทิตย์หน้าสามารถเข้าไปดูห้องได้มั้ยคะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 07/3/2017, 08:08 น. - 27.55.193.xxx

สวัสดีครับ คุณ Sasithorn Hannarong, ห้อง standard ถ้าเป็นสัญญา 1 เดือน ค่าเช่าจะอยู่ที่เดือนละ 9,000 บาทครับ ส่วนสัญญา 3 เดือน จะอยู่ที่เดือนละ 8,000 บาทครับ สำหรับการชมห้อง สามารถมาเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มครับ

31 มีนา 2017 จะมีห้องราคาไหนว่างบ้างมั้ยค่ะ พร้อมเข้าอนุและจ่ายเงินเลย ขอบคุนล่วงหน้านะค่ะ

Noavatar32
นิธิศ อัศวานุชิต Ownertag
เมื่อ 06/3/2017, 10:07 น. - 223.24.69.xxx

สวัสดีครับ คุณ pin,
ตอนนี้ทางเรามีห้อง deluxe ว่างเหลือ 4 ห้อง และห้อง standard ว่างอีก 2 ห้องครับ ขอบคุณที่สนใจที่พักของเราครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง