อพาร์ทเม้นท์ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่)

The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่)

ถ.วัวลาย หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ค่าเช่า :
6,900 - 38,500 บาท/เดือน
1,000 - 4,150 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 13307 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) ลำดับที่ 54 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) | ที่ตั้ง 185/28 วัวลาย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่) หอพัก ใกล้ ย่าน วัวลาย

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม The Airport Greenery Chiangmai (ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่)

ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่เชียงใหม่ เป็นเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ บริการ แบบรายเดือน - รายวัน เพรียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บนทำเลที่ตั้งสะดวกสะบาย ตรงข้ามห้างเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ท ใกล้ถนนคนเดินวัวลาย ใกล้มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทริ์น สนามบินเชียงใหม่ และเชียงใหม่บิสซิเนสพาร์ค

 • รายเดือน :6,900 - 38,500
  บาท/เดือน
 • รายวัน :1,000 - 4,150
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :25 บาทต่อยูนิต
 • ค่าโทรศัพท์ :5 บาท / นาที
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
สตูดิโอ 1 ห้องนอน 30.0 ตร.ม. 6,900 - 10,000 บาท 1,000 - 1,350 บาท
สุพีเรีย 1 ห้องนอน 45.0 ตร.ม. 12,900 - 15,900 บาท 1,450 - 1,650 บาท
สูท 1 ห้องนอน 65.0 ตร.ม. 17,500 - 21,500 บาท 1,950 - 2,150 บาท
แฟมิลีสูท 2 ห้องนอน 75.0 ตร.ม. 28,500 - 38,500 บาท 3,850 - 4,150 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สนใจห้องสตูดิโอ 1 ห้องค่ะ
เช่า 3 เดือน ตั้งเดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2561 ค่ะ

จองห้อง สตูดิโอ 1 ห้องค่ะ
ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง16 กุมภาพันธ์ 2561ค่ะ

ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศค่ะ จะถึงเชียงใหม่ ประมาณ วันที่ 3 พ.ย. ค่ะ

มีห้องว่างราคา 6900 บาท ช่วงเดือน พ.ย. ถึง ม.ค. ไหมคะ ต้องการเช่าประมาณ 3 เดือนค่ะ

Noavatar32
ทรงกลด บุญศิริธรรม Ownertag
เมื่อ 10/9/2017, 16:10 น. - 180.183.148.xxx

ห้องพักยังว่างครับ ติดต่อ 053-271271

มีห้องว่างเปล่าคะ ประมาณเดือนตุลาคมนี้นะคะ ห้อง 6,900 นะคะ

Noavatar32
ทรงกลด บุญศิริธรรม Ownertag
เมื่อ 30/8/2017, 08:10 น. - 180.183.144.xxx

มีว่างครับ

Hi I am interested in monthly rental. How much would it be to move in?

Noavatar32 เมื่อ 25/7/2017, 21:01 น. - 180.183.154.xxx

ยังมีห้องพักเดือนละ 6,900 บาทไหมคะ

ยังมีว่างค่ะ แต่ไม่กี่ห้องละค่ะเพราะใกล้สิ้นเดือน

Looking for a place long term starting end of august. What is the closest fitness facility?

Yes, our hotel is near the fitness name O2.
What kind of room do you looking for?
For more information, please kindly visit our website.
http://www.airportgreenery.com

Hi, my wife and her sister are looking for a room with for one month from 23rd July 2017 to 23rd August 2017. Please confirm if you have available room and the price of 30sqm with 2bed, including any extras. Thank you
PS: Do they have to pay 1month advance even if they are gonna stay only 1month staying n how can they pay back deposit when they leave your property after finishing contact

i am looking for rent room at chiangmai. i will stay in chiangmai next month. i will stay for 1 year. i want to know you have a room price 6900B.

Noavatar32
ทรงกลด บุญศิริธรรม Ownertag
เมื่อ 08/5/2017, 08:46 น. - 96.30.67.xxx

Dear Yasu
Thank you for your interested to stay with our accommodation for Studio room now is available for you rate is 6900 THB/month (not include electricity,water) free wifi internet,free room big cleaning 1 time/month
Payment condition
1 Month rental pay advance+2 Month room guarantee Total payment=20700 THB
We are looking forward to hearing from your soon if you have any question please do not hesitate to let us know.
With best regards,
Sam

สวัสดีค่ะ อยากสอบถามว่าที่พักอยู่ใกล้กับกองบิน41ไหมคะแล้วถ้าพัก2เดือนค่าเช่าราคาเท่าไหร่ค่ะ

สวัสดีครับ ที่พักของเราใกล้กองบินครับ ไม่เกิน1 กม ราคาห้องสตูดิโอ 6900 บาท/เดือนครับ รบกวนขอเบอร์ลูกค้าได้มั้ยครับ ทางฝ่ายขายจะติดต่อกลับไปแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

กรุณาติดต่อกลับด้วยนะค่ะ 0649350464 ขอบคุณคะ

คือพอดีจะเข้าเรัยนที่มหาลัยฟาร์อิสเทอร์ครับละอยากหาที่พักหรือคอนโดไกล้ๆเพราะบ้านไกลครับเลยทราบว่าพอจะมีส่วนลดนักศึกษาบ้างไหมครับคือเห็นห้องพักสวยมากเลยอยากอยู่ครับ

Noavatar32
ทรงกลด บุญศิริธรรม Ownertag
เมื่อ 26/4/2017, 08:44 น. - 180.183.144.xxx

เรียนลูกค้า ห้องสตูดิโอ ถ้าทำสัญญายาวเป็นปี จากราคา6900 / เดือน ลดให้เหลือ 6400 /เดือน ค่ะ ราคานี่ฟรี WIFI ไม่จำกัดชั่วโมงและใช้บริการสระว่ายน้ำฟรี แต่ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ นะค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-271271 ต่อ 100 ติดต่อ คุณกระต่ายได้เลยคร่า

ห้อว6500มีเตียงคู่ไม่ค่ะ

Noavatar32
ทรงกลด บุญศิริธรรม Ownertag
เมื่อ 12/4/2017, 12:18 น. - 96.30.64.xxx

มีว่างครับ รบกวนขอเบอร์ลูกค้าด้วยครับทางเราจะติดต่อไปเพื่อแจ้งรายละเอียด

ตอนนี้อยู่ต่างประเทศค่ะอยากทราบมีเตียงนอนคู่มั๊ยค่ะและไมโครเวฟมั๊ยค่ะถ้ามีจะได้เข้าไปทำสัญญาสินเดือนนี้ค่ะอยู่สามเดือน0908833299เบอร์นี้จะใช้ได้วันที่24เดือนนี้ค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 15/8/2017, 18:37 น. - 58.11.11.xxx

สอบถามค่ะ ต้องการเข้าพัก 8-10 ก.ย. ห้องพักว่างไหมค่ะ มีแบบบ้านเป็นหลังไหมค่ะ 10คนค่ะ

hi , I am interesting in your studio apartment ,
may I go visit your apartment this afternoon or tomorrow morning ?

thanks,

Noavatar32
ทรงกลด บุญศิริธรรม Ownertag
เมื่อ 12/4/2017, 12:20 น. - 183.89.186.xxx

Dear Customer
Thank you for your interested to stay with our accommodation so we will provided the room for show you. see you tomorrorw
Sam

ห้องสตูดิโอ รายเดือนว่างใหมคะ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

Noavatar32
ทรงกลด บุญศิริธรรม Ownertag
เมื่อ 12/3/2017, 16:39 น. - 180.183.153.xxx

เรียนคุณลูกค้า
ห้งสตูดิโอตอนนี้มีว่างครับ ราคา 6900 บาท/เดือน ฟรีสัญญาน wifi แต่ ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ครับ
เข้าอยู่ ชำระล่วงหน้า 1 เดือน และค่าประกันความเสียหาย2 เดือน ลองเข้ามาดูห้องก่อนได้นะครับ /ขอบคุณครับ

ขอรายละเอียด ห้องสูทและแฟมิลี่สูท พร้อมรูปเพิ่มเติมด้วยคะ

Sawadee ka! I am looking for two 1 bedroom apartments or a 1 bedroom and studio in the same building. I would like to be near Nimman/Maya mall. The budget is 8,000 baht per month for each apartments.

Noavatar32
ทรงกลด บุญศิริธรรม Ownertag
เมื่อ 01/3/2017, 10:11 น. - 180.183.148.xxx

Dear Michelle
Thank you for your interested to stay with our accommodation now we have Studio room available rate is 6900 THB/Month but our located not in Nimmanhamin Road. we are near Central shopping mall and near the walking street but Chiangmai is not much traffic jam if you want to go Nimmanhamin rd. you may take just 10 minute from our apartment.
We are looking for ward to hearing from your soon.
Regards,
Sam

Hi...I'm a retired American..clean, quiet, non smoker looking for a long term stay. What True Vision package do you have, may I have channel line up. What is the approximate speed of the wifi in the room?

Thanks:)

Noavatar32
ทรงกลด บุญศิริธรรม Ownertag
เมื่อ 16/2/2017, 21:08 น. - 180.183.156.xxx

Dear Hans Christian Krogh
Thank you for your interested to stay with our accommodation so we would like to offer the Studio room rate is 6900 THB/Month(Not include Electricity ,water)
Payment condition
1 Month rental in advance + 2 Month room guarantee 6900 x 3 = 20700 THB
For confirmation please pay for the deposit 3000 THB and the balance you can pay upon check in.
We are looking forward to hearing from your soon if you have any question please do not hesitate to let us know.
Regards,
Sam

Hi.I wonder what condo you offer for 7000 bath pr mnth if I rent 1 year?

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่