อพาร์ทเม้นท์ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา)

The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา)

ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม

ค่าเช่า :
8,500 - 11,000 บาท/เดือน
800 - 1,200 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 8441 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 47 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) | ที่ตั้ง 168/2 หมู่5 พุทธมณฑล นครปฐม
The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) หอพัก ใกล้ ย่าน

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา)

The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา)


The Time 24 เป็นหอพักที่มีความโดดเด่น แปลกใหม่ และ มีเอกลักษณ์แตกต่างเมื่อเทียบกับหอพักแถวมหาวิทยาลัยอื่นๆสูง เรามีความภูมิใจในการพัฒนารูปแบบของอพาร์ทเม้นท์สู่การบริการระดับโรงแรม ที่พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่เต็มใจ จริงใจ และให้ท่านมีใจที่สุขตลอดทั้งปีเมื่อพักอาศัยอยู่กับเรา


เราได้ผสมผสานสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างอพาร์ทเม้นท์และคอนโดมิเนียมเข้ากับการบริการระดับโรงแรมเข้าไปใน The Time 24 เพื่อรองรับทุกไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง เพื่อการเข้าถึงคุณภาพชีวิตสำหรับสังคมแห่งการเรียนรู้ในวัยอุดมศึกษา อาทิเช่น ระเบียงที่กว้างขวางพร้อมติดตั้งอ่างล้างภาชนะที่เหมาะกับการทำครัวและราวตากผ้าที่ยึดติดกับตัวตึกไว้เพื่ออำนวยความสะดวก อีกทั้งแกนกลางตึกที่ให้ความรู้สึกโปร่ง โล่งสบายทุกครั้งที่ท่านเปิดประตูห้องท่านพร้อมรับวันใหม่ที่สดใส
อยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา


- Free Wi-Fi Internet


- Cable TV กว่า 26ช่อง Premium


- TV ยักษ์ 42”


- ตู้เย็น BIG SIZE 6.5 คิ้ว


- Fully Furnished หรู


- Free Parking


- Air+เครื่องทำน้ำอุ่น


- ห้องใหญ่กว่า 35ตารางเมตร


- Security 24 hrs


* ระบบ Key Card เข้า-ออก ลานจอดรถ
* ระบบ Key Card เข้า-ออก ตัวอาคาร
* ระบบ Key Card ขึ้น-ลง ลิฟต์
* กล้องวงจรปิดกว่า 40ตัว ทั่วพื้นที่ของ The Time 24


* ระบบรักษาความปลอดภัย 24ชม.(รปภ)
บริการจาก The Time 24


 • บริการ Free Internet Wi-Fi 24 ชั่วโมง.
 • บริการ ลานออกกำลังกายเอกประสงค์
 • บริการ โซฟา มุมพักผ่อน มุมอ่านหนังสือ ทุกชั้นของ The Time 24
 • บริการ ทำความสะอาดห้องพัก ตามเวลาที่ท่านระบุ (ครั้งละ 200 บาท)
 • บริการ ซัก-อบ-รีด ตัวละ 10 บาท
Promotion พิเศษตอนนี้ อยู่ 6 เดือน ฟรี 1 เดือน หรือ อยู่ 1 ปี ฟรี 2 เดือน

ติดต่อ : 02-441-4290-91, 088-1942424, 088-1941414

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)8,500 - 11,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :800 - 1,200
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :10000 - 15000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Suite สตูดิโอ 35.0 ตร.ม. 11,000 บาท 1,200 บาท
Special สตูดิโอ 35.0 ตร.ม. 9,500 บาท 1,000 บาท
Deluxe สตูดิโอ 35.0 ตร.ม. 8,500 บาท 800 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Noavatar32 เมื่อ 02/7/2018, 00:38 น. - 114.109.58.xxx

ต้องการห้องพัก3คนวันที่17,18,19 กันยายน2561นี้

I wanna book for 5 persons. Is there any available room on 22nd apr? And what kind of rooms and how much the price. Awaiting your reply asap

I am writing from Sri Lanka. Can I please know if you have a triple room available to check in on 23rd and check out on 28th January 2018..what is the cost of the room with breakfast and taxes? Look forward to your reply. Best regards,

Surekha (Ms)

Noavatar32 เมื่อ 30/11/2017, 13:47 น. - 202.28.154.xxx

พักเดือนธันวาคมนี้ค่ะ 1 เดือนเท่าไหร่คะ

มีห้องพัก คืนวันที่ 12 ธันวา มั้ยค่ะ ราคาเท่าไหร่ ถ้าพักกับครอบครัวคะ ห้องที่เป็น2 ชั้นราคาเท่าไหร่คะ 1 คืน

มีห้องว่างวันที่ 16-18 ไหมค่ะ 1 ห้อง 2 คืน ราคาเท่าไหร่ค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 16/11/2017, 09:42 น. - 118.173.182.xxx

มีห้องว่างวันที่ 5,6 ม.ค.2561มั้ยคะ 1ห้อง2คืน ราคาเท่าไหร่คะ

มีห้องพัก 3-4 คน รายเดือนมั้ยคะ

ขอดูตัวอย่างห้องพักรายวันได้ไหมคาบผม ราคา

มีห้องว่าง วันที่ 13 14 พ.ย ไหมครับ

มีห้องพักว่างวันที่ 9 กับ 11 กันยายนมั้ยคะ 2 ห้อง
094-2955515

I would like to make a reservation from September 5 through September 14. I would like to make a reservation for two people. I would like to make a reservation for a Delxue room.
I would really appreciate your prompt attention. I would also like to eceive your reply when you have received my e-mail conforming my reservation. Thank you.

Hello,

My name is Dana Thorne and I am from Arizona in the United States of America. I will be studying at Mahidol University from September through December 2017. I was wondering if you had any availability in your rooms during this time.

If you could please email me at danamthorne@email.arizona.edu and let me know if you have any rooms during September-December and how I could apply, I would be extremely thankful!

Thank you,

Dana Thorne

Dana, My daughter is going there next semester. Did you stay there and how was your trip?

มีห้องว่างวันที่ 19 สิงหาคม 1 คืน 1 ห้องไหมครับ

มีห้องว่างอยู่ไหมครับ วันที่ 10-12 กันยายน deluxe 1 ห้องครับ

Noavatar32 เมื่อ 17/6/2017, 09:40 น. - 202.29.214.xxx

ต้องการห้องพัก ราคา 800 บาท จำนวน 10 ห้อง วันท่ี 25 มิถุนายน 2560 จำนวน 1 คืน

Noavatar32 เมื่อ 17/6/2017, 09:32 น. - 202.29.214.xxx

ต้องการจองห้อง ราคา 800 บาท จำนวน 10 ห้อง วันท่ี 25 มิถุนายน 2560

จะจองห้องพักรายวัน 11-12 ก.ย.60

7-8พ.ค60 /1ห้อง2คืน/ มีห้องว่างมั้ยคะ

Noavatar32 เมื่อ 04/5/2017, 14:34 น. - 183.88.41.xxx

พักรายวันเข้าเช้าประมาณตีห้าครึ่งออกเย็นหกโมงเย็น14พค60ไม่ได้ค้างคืน ว่างไหมคะ เอาห้องถูกสุด

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดนครปฐม