อพาร์ทเม้นท์ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา

Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา

ซ.แบริ่ง 48/1 ถ.สุขุมวิท 107 สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ค่าเช่า :
5,500 - 10,500 บาท/เดือน
750 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 37767 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา ลำดับที่ 50 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา | ที่ตั้ง 51 แบริ่ง 48/1 สุขุมวิท 107 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา หอพัก ใกล้ ย่าน แบริ่ง 48/1 สุขุมวิท 107

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Thipwichai Apartment สร้างใหม่ ใกล้ BTSแบริ่ง ไบเทคบางนา

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : วันนี้ ถึง 30/06/2018
@ โปรโมชั่นสำหรับ RentHub ห้อง Studio 5,500 บาท สำหรับสัญญา 1 ปี @ ห้อง One-Bedroom Suite ฟรี!! TV ตู้เย็น ไมโครเวฟ

"ทิพย์วิชัยอพาร์ทเม้นท์" สร้างใหม่สไตล์รีสอร์ตบรรยากาศเงียบสงบใกล้ย่านธุรกิจ เราออกแบบเพื่อให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติในบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่น ด้วยพื้นที่สวนหย่อมกลางอาคาร เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือหรือนั่งคุยเพลินๆ ในบรรยากาศสบาย ๆ ​


หมดปัญหาเรื่องการเดินทาง 7 นาทีถึงรถไฟฟ้า BTS สถานีแบริ่ง (2.7 ก.ม.) 10 นาทีถึงศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC Bangna) 30 นาทีถึงสถานีสยาม ใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ร้านอาหาร คาเฟ่ เดินทางสะดวกทั้งรถสาธารณะหรือรถยนต์ส่วนตัว ใกล้ทางด่วนบางนา ถนนกาญจนาภิเษก ถนนวงแหวนตะวันออก


สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก/Amenities :
 • เครื่องปรับอากาศ /Air conditioning
 • เฟอร์นิเจอร์ครบ ตู้ โต๊ะ เตียง /Fully furnished
 • ห้องน้ำส่วนตัว / Private bathroom
 • เครื่องทำน้ำอุ่น Stiebel Elton /Warm shower
 • ห้องน้ำแยกส่วนเปียกแห้ง /Toilet separate wet & dry zone)
 • ระเบียง / Private Balcony
 • ซิงค์ล้างจาน / Sink
 • ราวตากผ้า / Hanger
 • ฟรี อินเตอร์เนตไร้สาย / Free Wifi 10MB
 • สัญญาณดิจิตอลทีวี / Satellite channels

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร/Facilities :


 • ระบบความปลอดภัยเข้า-ออกด้วยระบบสแกนนิ้ว / Finger scan access
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย / Security guard
 • กล้องวงจรปิด / CCTV 24 hrs
 • ที่จอดรถมีหลังคา / Parking
 • ร้านค้า/ร้านกาแฟ / Minimart / Coffee shop
 • เครื่องซักผ้า/ตู้กดน้ำหยอดเหรียญ / Washing and Water machines
สถานที่สำคัญใกล้เคียง/Area surrounding :
 • ห้างสรรพสินค้า: เซ็นทรัลซิตี้บางนา / แจ๊สเออเบริน์ / แม๊คโคร / เมกาบางนา / ซีคอนแสควร์ / ลาซาลอเวนิว
 • สถานศึกษา: โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา / โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ / โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงค์โปร์ / โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา / โรงเรียนลาซาล / โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ / ม.เนชั่น / ม.รามคำแหง2
 • โรงพยาบาล: โรงพยาบาลศิครินทร์ / โรงพยาบาลไทยนครินทร์ / โรงพยาบาลปิยมินทร์ / คลีนิคสมิติเวชลาซาล
 • สถานที่สำคัญ: สวนหลวง ร.9 / ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค(BITEC Bangna) / สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (30 นาที) / เซ็นเตอร์พอยต์สตูดิโอ / สถานีโทรทัศน์นิวทีวี
 • การเดินทาง: รถไฟฟ้าBTS สถานีแบริ่ง (8-10 นาที) / รถโดยสารประจำทางแบริ่ง-เซนโยเซฟ / รถโดยสารประจำทางหมอโฮม-สำโรง / มอเตอร์ไซด์รับจ้าง / แท็กซี่สาธารณะ
 • ร้านอาหาร: VT แหนมเนือง / Buna Coffee House / Uno Italian / ครัวเมจิกเฟิร์น / The Art of food
Thipwichai Apartments opened in July 2017, offers rental a room with Studio type and one bedroom, one living room, both on a yearly, monthly and daily basis.

Located in the business and residential areas. Easy access by car or public transport, near Bangna-Expressway, Kanchanaphisek and Outer Ring Road. Only 7 minutes away you will be easy to reach of the city center by the BTS Bearing Station and 10 minutes to BITEC Bangna, and closed to department stores.
We are designed to bring you close to the tranquil atmosphere of the garden in the middle of building. Fresh air from the balcony of every room. You can share space for leisure, walking, coffee, reading, or chatting.

 • รายเดือน :5,500 - 10,500
  บาท/เดือน
 • รายวัน :750
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าส่วนกลาง :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio สตูดิโอ 23.0 ตร.ม. 5,500 - 6,000 บาท 750 บาท
Superior Corner สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 5,800 - 6,300 บาท -
Deluxe Corner สตูดิโอ 26.0 ตร.ม. 6,000 - 6,500 บาท -
One-Bedroom Suite 1 ห้องนอน 45.0 ตร.ม. 9,000 - 10,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ตอนนี้มีห้องพักรายวันว่างบ้างไหมครับ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 23/4/2018, 11:09 น. - 58.8.84.xxx

มีว่างค่ะ สนใจเข้าพักวันไหนดีค่ะ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 23/4/2018, 11:41 น. - 58.8.84.xxx

ติดต่อได้ที่ 0929566535 / 0926599449 หรือให้ติดต่อกลับได้ค่ะ

ห้องราคา 4,700 ยังว่างไหมคะ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 17/4/2018, 11:39 น. - 110.171.21.xxx

ยังมีว่างค่ะ ต้องขอโทษที่ตอบกลับช้าด้วยค่ะ

มีห้องว่างราคา 4700 บาท ไหมค่ะ ถ้ามี ราคาพร้อมเข้าอยู่ได้รวมมัดจำต้องจ่ายเท่าไหร่ค่ะ แล้วห้องมีระเบียงไหมค่ะ รบกวนขอรายละเอียดค่ะขอบคณค่ะ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 23/3/2018, 14:09 น. - 171.96.228.xxx

สวัสดีค่ะ ยังมีห้องว่างค่ะ
สำหรับ 4700บาท เป้นราคาสำหรับสัญญาระยะยาว 1ปีขึ้นไป ถ้าต้องการพักระยะสั้นกว่านั้น ราคาห้องพักจะเป็น 5200 บาทค่ะ ค่ามัดจำพร้อมเข้าอยู่ 14000 บาทค่ะเป็นค่ามัดจำล่วงหน้า 1เดือนกับค่าประกันห้องพักค่ะ ห้องมีระเบียงทุกห้องค่ะ สนใจเข้ามาชมห้องพักก่อนได้นะคะ หรือline @thipwichi ได้ตลอดเวลาค่ะ

ขอบคุณสำหรับรายละเอียดค่ะ น่าสนใจมากค่ะ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 23/3/2018, 14:09 น. - 171.96.228.xxx

ต้องขอโทษที่ตอบช้าด้วยคะ

Hello,

I have just started working in the Thai-Singapore school and am interested in a room. I just wanted to know if there is a fridge included?

Thank you,

Nicola.

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 13/2/2018, 12:50 น. - 171.96.228.xxx

Fridge is not included in the room, but available for rental.

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 20/1/2018, 21:55 น. - 58.8.84.xxx

Thank you. For more information please visit www.thipwichaiapartment.com

มีแบบจ่ายแค่ค่ามัดจำ2เดือนก็10000เข้าอยู่ได้เลยมั้ยพี่ ถ้าต้องจ่ายล่วงหน้าไม่ไหวอะครับ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 12/12/2017, 11:55 น. - 61.90.110.xxx

สวัสดีค่ะ สนใจทำสัญญาระยะยาว 1 ปีใช่มั้ยค่ะ. ขอเป็น 12,000 บาทนะค่ะ สามารถจ่ายตอนทำสัญญา 10,000 บาท แล้วจ่ายส่วนที่เหลือ 2,000 บาทรวมกับค่าห้องในเดือนถัดไปก้อได้ค่ะ สนใจเข้ามาชมห้องก่อนได้นะค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 29/10/2017, 15:40 น. - 118.172.176.xxx

รบกวนสอบถามห้องว่างค่ะ พัก1คืนวันที่ 7 จำนวน9คนค่ะ ไม่ทราบมีห้องว่างไหม๊ค่ะ ห้องหนึ่งพักได้กี่คนค่ะ
ผู้ใหญ่7 เด็ก 2 ค่ะ
รบกวนสอบถามค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 02/11/2017, 13:03 น. - 171.96.124.xxx

พักได้ห้องละ 2 ท่านค่ะ ถ้าผู้ใหญ่ 7 ท่านต้อง 4 ห้องค่ะ สำหรับเด็กพักกับผู้ใหญ่ค่ะ
วันที่ 7 ยังว่างค่ะ
โทรสำรองที่พักที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ 092 659 9449, 092 956 6535

มี2ห้องนอนรายเดือนไหมค่ะ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
แก้ว Ownertag
เมื่อ 10/10/2017, 11:16 น. - 124.121.153.xxx

เรามีห้อง 1 ห้องนอน 1 นั่งเล่น 2 ห้องน้ำค่ะ ห้องนั่งเล่นกว้างสามารถทำเป็นห้องนอนได้ เข้ามาดูหัองจริงได้ค่ะ

เช่า 1 เดือน คิดราคาเท่าไรคะ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 26/9/2017, 22:53 น. - 171.7.94.xxx

มีโปรโมชั่น ทำสัญญาหนึ่งปี 5000 บาทต่อเดือนคะ

รบกวนสอบถามค่ะ เดือนสิงหามีห้องว่างมั้ยคะ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 22/6/2017, 14:49 น. - 171.100.219.xxx

มีห้องว่างค่ะ สนใจแบบรายเดือนหรือรายวันค่ะ หรือติดต่อที่เบอร์ 092 956-6535/ 092 659-9449 หรือแอดไลน์ ID;@thipwichai

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 19/7/2017, 12:02 น. - 171.96.229.xxx

สวัสดีค่ะ ยังสนใจห้องอยู่มั้ยค่ะ ลองแวะเข้ามาชมก่อนได้นะคะ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 25/7/2017, 15:37 น. - 27.145.76.xxx

มีค่ะ เข้ามาดูห้องได้เลยค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดสมุทรปราการ