อพาร์ทเม้นท์ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา)

Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา)

ซ.4 ถ.บางนาตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
16,000 - 95,000 บาท/เดือน
1,200 - 8,200 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 11436 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 60 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) | ที่ตั้ง 38 4 บางนาตราด บางนา กรุงเทพมหานคร
Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) หอพัก ใกล้ ย่าน 4 บางนาตราด

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา)

 
 • รายเดือน :16,000 - 95,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :1,200 - 8,200
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
 • ค่าโทรศัพท์ :20 ต่อครั้ง
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
standard สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. - 1,600 บาท
Deluxe สตูดิโอ 33.0 ตร.ม. 16,000 - 28,000 บาท 1,200 - 1,900 บาท
Grand deluxe สตูดิโอ 33.0 ตร.ม. 17,000 - 29,000 บาท 1,300 - 2,000 บาท
Junior Suite 1 ห้องนอน 44.0 ตร.ม. 24,000 - 36,000 บาท 2,700 บาท
Executive Suite 1 ห้องนอน 72.0 ตร.ม. 34,000 - 48,000 บาท 3,600 บาท
2 Bedroom Junior 2 ห้องนอน 65.0 ตร.ม. 36,000 - 55,000 บาท 4,000 บาท
2Bedroom suite 2 ห้องนอน 118.0 ตร.ม. 50,000 - 65,000 บาท 5,000 บาท
4Bedroom Suite 4 ห้องนอน 220.0 ตร.ม. 60,000 - 95,000 บาท 8,200 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Noavatar32 เมื่อ 12/11/2017, 16:14 น. - 118.173.27.xxx

สนใจอยากดูห้องแบบ สองห้องนอนค่ะ

I am looking for a studio for 2 - 3 months, is there any room available during Nov, Dec and Jan.
Thank you

Noavatar32
Chinorose Jaichobchuesakul Ownertag
เมื่อ 25/9/2017, 16:43 น. - 110.171.137.xxx

Yes sir , please take a look before 19:00

I'm looking for the apartment for rent for 1 year.
Can I see the Deluxe (or the Grand deluxe) room ?

7/11/2017 3 ท่าน มีว่างไหมครับ

มีความประสงค์อยากจะนำเสนองานด้านระบบเน็ตเวิ์คเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต และ WIFI ให้กับหน่วยงานในต่างๆ อาทิ เช่น โรงแรม โรงเรียน หอพัก สำนักงานใหญ่ ถ้าหากท่านสนใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทางเราได้ค่ะ หรือ ถ้าหากให้เราเข้าไปพบและนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมทางเรายินดีนะคะ ขอบคุณค่ะ

จองห้อง สำหรับ ผู้ใหญ่๒สองคนเด็ก๑คน 6.8.2017-11.8.2017

หา apartment ให้เพื่อนชาวต่างชาติค่ะ จะเข้าไปดูห้องต้นเดือนพฤษภาคมนี้

อยากได้ เป็นห้องสตูดิโอ หรือ 1 ห้องนอนค่ะ

สัญญาเช่าประมาณ 6 เดือน - 1 ปีค่ะ

ค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ 20-25k ต่อเดือนค่ะ

สนใจพัก1-3เดือน ห้อง 33.0ตร.ม คะ
สงราคาและข้อมูลให้ด้วย
อยากเข้าพัก 1 /4//17 นี้ค่ะขอบคุณ

Noavatar32
Chinorose Jaichobchuesakul Ownertag
เมื่อ 28/3/2017, 09:26 น. - 183.89.208.xxx

Grand deluxe room ( 33sqm ) = 29,000Baht per Month /with cleaning service
Monthly Rate with cleaning service are Inclusive of
- Tax and services charge
- LCD TV with satellite (With NHK)
- Free Wireless Internet
- Swimming Pool & Fitness Room, 1Car Parking
- Fully Equipped Kitchen
- Cleaning Service 2 times per week, and change linen bed and towel 1 time per week
-Allowance 2,000 (Electricity=7Baht/unit + water supply =17Baht/unit)

Noavatar32
Chinorose Jaichobchuesakul Ownertag
เมื่อ 08/2/2017, 10:20 น. - 58.10.140.xxx

Grand deluxe room ( 33sqm ) = 29,000Baht per Month /with cleaning service

Monthly Rate with cleaning service are Inclusive of
- Tax and services charge
- LCD TV with satellite (With NHK)
- Free Wireless Internet
- Swimming Pool & Fitness Room, 1Car Parking
- Fully Equipped Kitchen
- Cleaning Service 2 times per week, and change linen bed and towel 1 time per week
-Allowance 2,000 (Electricity=7Baht/unit + water supply =17Baht/unit)

สนใจพัก 1 เดือน ห้องขนาด 33.0 ตร.ม. ค่ะ รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะมาท่องเที่ยวจากต่างประเทศค่ะ

I am looking for a service apartment, a studio or an apartment with one bedroom. I am moving down from Chiang Mai in mid January. Is it possble to com and look in person?

Noavatar32
Ching Ownertag
เมื่อ 11/12/2016, 15:10 น. - 1.46.200.xxx

Yes sir ,please coming to inspect the room

ต้องการพัก 1 เดือน ไม่ทราบว่า ค่าใช้จ่ายอยู่่ทีเท่าไหร่ค่ะ เช็คอิน 19/12 นี้คะ

Noavatar32
Ching Ownertag
เมื่อ 11/12/2016, 15:11 น. - 1.46.200.xxx

ลูกค้าต้องการห้องไซร์ไหนคะ

hi, is it available for one month ? (from Dec 8th)
could you give me some pictures of deluxe or grand deluxe room ?
and we're wondering the exact cost.

พิมพ์ KeyCard RFID บัตรพนักงาน
Line : pwsukk

hi,
interesting to stay 6 months,
how much per month can be offer ?

Hello
I'm interested on the standard room, is it available ?

Noavatar32
Chinorose Jaichobchuesakul Ownertag
เมื่อ 22/1/2015, 12:44 น. - 124.122.81.xxx

ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ นั่งรถ ประมาณ 20-30 นาที ไม่มีรถติด ส่งยืนยันการจองห้องพักไปให้แล้ว ถ้าไม่จองกรุณาตอบกลับด้วย

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง