อพาร์ทเม้นท์ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่

ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่

ถ.วัวลาย หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ค่าเช่า :
3,850 - 4,150 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 13307 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ ลำดับที่ 54 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ | ที่ตั้ง 185/28 วัวลาย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่ หอพัก ใกล้ ย่าน วัวลาย

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่ เชียงใหม่

ดิแอร์พอร์ทกรีนเนอรี่เชียงใหม่ เป็นเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ บริการ แบบรายเดือน - รายวัน เพรียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บนทำเลที่ตั้งสะดวกสะบาย ตรงข้ามห้างเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ท ใกล้ถนนคนเดินวัวลาย ใกล้มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทริ์น สนามบินเชียงใหม่ และเชียงใหม่บิสซิเนสพาร์ค

 • รายวัน :3,850 - 4,150
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :5 บาท / นาที
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
แฟมิลีสูท 2 ห้องนอน 75.0 ตร.ม. - 3,850 - 4,150 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สนใจจะเข้าพักไมทราบอยู่ช่วงไหนค่ะและแรกเข้าจ่ายเท่าไรค่ะ พัก3คนแม่ลูก. มีครัวทำกับข้าวไม

มีค่ามัดจำมั้ยค่ะ

Interested please..
Have WiFi and balcony as I am a smoker
Thankyou

Hello
Have you any think available.
Budget is 7000.
Would like a balcony as I am smoker and WiFi is a must please
Lucy

ขอรายละเอียดและรูปเพิ่มเติ่มไหมคะ

ห้อง สุพีเรีย 1 ห้อง คะ

Noavatar32 เมื่อ 23/12/2017, 16:47 น. - 103.5.25.xxx

ห้องพักรายเดือน ยังมีอยู่อีกเปล่าคะ เคย

8672e099e08e36a246b52cbdc8cdacf7 เมื่อ 16/12/2017, 12:33 น. - 180.183.147.xxx

Which apartments are currently available to rent on monthly rates?

Noavatar32 เมื่อ 05/12/2017, 12:27 น. - 223.24.57.xxx

สนใจห้องสตูดิโอ สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน วันที่ 2-19มกรา

Noavatar32 เมื่อ 03/12/2017, 11:17 น. - 182.232.202.xxx

จองห้องสุพีเรียค่ะ 8 ธค -8 มค 61 ค่ะ

สนใจห้องสตูดิโอ 1 ห้องค่ะ
เช่า 3 เดือน ตั้งเดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2561 ค่ะ

จองห้อง สตูดิโอ 1 ห้องค่ะ
ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง16 กุมภาพันธ์ 2561ค่ะ

ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศค่ะ จะถึงเชียงใหม่ ประมาณ วันที่ 3 พ.ย. ค่ะ

มีห้องว่างราคา 6900 บาท ช่วงเดือน พ.ย. ถึง ม.ค. ไหมคะ ต้องการเช่าประมาณ 3 เดือนค่ะ

Noavatar32
ทรงกลด บุญศิริธรรม Ownertag
เมื่อ 10/9/2017, 16:10 น. - 180.183.148.xxx

ห้องพักยังว่างครับ ติดต่อ 053-271271

มีห้องว่างเปล่าคะ ประมาณเดือนตุลาคมนี้นะคะ ห้อง 6,900 นะคะ

Noavatar32
ทรงกลด บุญศิริธรรม Ownertag
เมื่อ 30/8/2017, 08:10 น. - 180.183.144.xxx

มีว่างครับ

Hi I am interested in monthly rental. How much would it be to move in?

Noavatar32 เมื่อ 25/7/2017, 21:01 น. - 180.183.154.xxx

ยังมีห้องพักเดือนละ 6,900 บาทไหมคะ

ยังมีว่างค่ะ แต่ไม่กี่ห้องละค่ะเพราะใกล้สิ้นเดือน

Hi, my wife and her sister are looking for a room with for one month from 23rd July 2017 to 23rd August 2017. Please confirm if you have available room and the price of 30sqm with 2bed, including any extras. Thank you
PS: Do they have to pay 1month advance even if they are gonna stay only 1month staying n how can they pay back deposit when they leave your property after finishing contact

i am looking for rent room at chiangmai. i will stay in chiangmai next month. i will stay for 1 year. i want to know you have a room price 6900B.

Noavatar32
ทรงกลด บุญศิริธรรม Ownertag
เมื่อ 08/5/2017, 08:46 น. - 96.30.67.xxx

Dear Yasu
Thank you for your interested to stay with our accommodation for Studio room now is available for you rate is 6900 THB/month (not include electricity,water) free wifi internet,free room big cleaning 1 time/month
Payment condition
1 Month rental pay advance+2 Month room guarantee Total payment=20700 THB
We are looking forward to hearing from your soon if you have any question please do not hesitate to let us know.
With best regards,
Sam

สวัสดีค่ะ อยากสอบถามว่าที่พักอยู่ใกล้กับกองบิน41ไหมคะแล้วถ้าพัก2เดือนค่าเช่าราคาเท่าไหร่ค่ะ

สวัสดีครับ ที่พักของเราใกล้กองบินครับ ไม่เกิน1 กม ราคาห้องสตูดิโอ 6900 บาท/เดือนครับ รบกวนขอเบอร์ลูกค้าได้มั้ยครับ ทางฝ่ายขายจะติดต่อกลับไปแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

กรุณาติดต่อกลับด้วยนะค่ะ 0649350464 ขอบคุณคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่