อพาร์ทเม้นท์ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์

ธีรนาถ เรสซิเดนซ์

ซ.รัชดา36 แยก9-15 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,500 - 15,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 50342 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 84 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ | ที่ตั้ง 19/25 รัชดา36 แยก9-15 จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ หอพัก ใกล้ ย่าน รัชดา36 แยก9-15

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ธีรนาถ เรสซิเดนซ์

โปรโมชั่นพิเศษ

ช่วงเวลา : 01/10/2020 - 31/12/2020
📢📢📢📢📢 🔻🔻 💛🤞ลูกค้าทำสัญญาเช่า1ปี รับส่วนลดค่าห้องเดือนละ 1,000.-บาท 😀 ตลอดระยะสัญญาไปเลยจ้าาา😘😘 สนใจติดต่อสอบถามได้นะคะ 📞 098-7993832 Line ID : trn1925 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺💚💛 ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ TEERANARD RESIDENCE 💛💚

📢📢***PROMOTION***💛💚

💕🤞ลูกค้าทำสัญญาเช่า1ปี รับส่วนลดค่าห้องเดือนละ 1,000.-บาท😀 ตลอดระยะสัญญาไปเลยจ้าาา😘😘

🔺โปรดีดีไม่ได้มีบ๊อยบ่อย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลย ที่เบอร์ 📞098-7993832

ยินดีต้อนรับสู่ ธีรนาถเรสซิเดนซ์ อพาร์ตเม้นท์ทันสมัยสไตล์คอนโดที่เน้นความสะดวกสบายท่ามกลางบรรยากาศการตกแต่งร่มรื่นแบบธรรมชาติ และให้ความเป็นส่วนตัวสูงสุด ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของคนทันสมัย ต้อนรับคุณด้วยความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย ให้การพักอาศัยของคุณง่ายสบายกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราจัดสรรไว้สำหรับคุณระบบรักษาความปลอดภัยเป็นเยี่ยมด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ช.ม. สอดส่องทุกพื้นที่ด้วยกล้องCCTV และฟิตเนสเอาใจคนรักสุขภาพ ทั้งหมดนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเข้าพักอาศัยอันเป็นหน้าที่หลักของเรา
สิ่งอำนวยความสะดวกบริการห้องพักพร้อมอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์:(เตียง,โต๊ะเครื่องแป้ง,ตู้เสื้อผ้า,ชั้นวางรองเท้า,ซิงค์ล้างจาน,ทีวี,ตู้เย็น เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิ : - เครื่องปรับอากาศ - เครื่องทำน้ำอุ่น – Internet Wifi - ประตูคีย์การ์ดแบบล็อคชั้น+ รปภ. - กล้องวงจรปิด CCTV - ลานจอดรถ
สถานที่ใกล้เคียง : เซ็นทรัลลาดพร้าว, เทสโก้โลตัส พหลโยธิน , ยูเนี่ยมมอลล์ , บิ๊กซีเอ็กตร้า ลาดพร้าว, เมเจอร์รัชโยธิน , สวนลุมไนท์บาซ่ารัชดา-ลาดพร้าว , มหาวิทยาลัยเซ็นจอท์น ,มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,สวนจตุจักร ,สวนรถไฟ ,สนามบินดอนเมือง,สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินMRTลาดพร้าว และMRTพหลโยธิน


แผนที่:


🚩 https://www.google.com/maps/search/teeranard+residence/@13.8233648,100.5828749,17z/data=!3m1!4b1
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📞โทร 098-7993832


ID Line: trn1925


 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,500 - 15,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :5 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
STANDARD ROOM 1 ห้องนอน 24.6 ตร.ม. 6,500 บาท -
SUPERIOR ROOM 1 ห้องนอน 28.5 ตร.ม. 7,500 บาท -
DELUXE ROOM 1 ห้องนอน 28.86 ตร.ม. 8,500 บาท -
SUITE ROOM 1 ห้องนอน 60.5 ตร.ม. 15,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง