อพาร์ทเม้นท์ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด.

นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด.

ซ.นวมินทร์ 42 ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
2,999 - 4,800 บาท/เดือน
680 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 39639 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. ลำดับที่ 37 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. | ที่ตั้ง 61/61 นวมินทร์ 42 นวมินทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด. หอพัก ใกล้ ย่าน นวมินทร์ 42 นวมินทร์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม นวมินทร์ 42 แมนชั่น โปรโมชั่น เปิดใหม่ ไม่มีเงินประกัน 2,999 บ/ด.

โปรโมชั่นแถมฟรี 3 รายการ (ไม่ต้องมีค่าเช่า)
(1)ทีวีLEDจอแบน 32 นิ้ว
(2)ตู้เย็น 6 คิว 2 ประตู
(3)ไมโครเวฟ

(ฟรี) เฟอร์นิเจอร์ ใหม่!
ตู้เสื้อผ้า,โต๊ะอเนกประสงค์,เตียง 6 ฟุต พร้อมที่นอน,โซฟา

(ฟรี) อุปกรณ์ประหยัดไฟ ใหม่!
แอร์อินเวอร์เตอร์เบอร์ 5 ใหม่(ประหยัดไฟ),ประตูห้องพักคีย์การ์ด, อุปกรณ์ตัดไฟเมื่อออกจากห้องพัก,ระบบแสงสว่าง LED ประหยัดไฟ

(ฟรี) ค่าบริการส่วนกลาง

- ที่จอดรถยนต์ และ จักรยานยนต์ระบุที่จอด (VIP PARK)
- อินเทอร์เน็ต WI-FI ในห้อง

สถานที่ใกล้เคียง
1.ใกล้ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ
2.แฟชั่นไอส์แลนด์และพรอมานาด
3.ใกล้โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์และสินแพทย์
4.ใกล้ห้างเปิดใหม่ เซนทรัลอีสวิลล์ คริสตัลพาร์ค CDC
5.เดินทางไปมหาวิทยาลัยรามคำแหง ABACหัวหมาก สะดวก
6.ตลาดแฮปปี้แลนด์
7.สวนสยามทะเลกรุงเทพ

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)2,999 - 4,800
  บาท/เดือน
 • รายวัน :680
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :ไม่มีเงินประกัน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 100 บาท
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 100 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
สแตนดาร์ด 1 ห้องนอน ไม่ระบุ 2,999 - 4,800 บาท 680 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ราคาโปรโมชั่นพร้อมเข้าอยุ่ทั้งหมดกี่บาทคับ

Noavatar32 เมื่อ 10/12/2018, 23:22 น. - 223.24.146.xxx

มีห้องว่างไหมคับจะเข้าอยู่เลย

ยังพอมีห้องว่างมั้ยคะ

Noavatar32 เมื่อ 09/12/2018, 17:24 น. - 124.120.225.xxx

มีค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 09/12/2018, 17:27 น. - 124.120.225.xxx

มีค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 04/12/2018, 23:50 น. - 223.205.235.xxx

ยังมีห้องว่างอยู่ไหมค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 09/12/2018, 17:25 น. - 124.120.225.xxx

มีค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 09/12/2018, 17:28 น. - 124.120.225.xxx

มีค่ะ

มีห้อว่างไมคะ

Noavatar32 เมื่อ 09/12/2018, 17:29 น. - 124.120.225.xxx

มีค่ะ

มีห้องว่างมั้ยคะ พร้อมเข้าอยู่วันที่ 25 พฤศจิกายน นี้คะ

D90bba506a2a9a68c1c4950d05dcbd81 เมื่อ 29/10/2018, 19:38 น. - 182.232.64.xxx

มีห้องว่างอีกมั้ยค่ะสนใจมากค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 14/11/2018, 17:48 น. - 184.22.217.xxx

เห็นแจ้งว่าว่างอยู่ห้อง1ครับชั้นสาม

Noavatar32 เมื่อ 09/12/2018, 17:31 น. - 124.120.225.xxx

มีค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 28/10/2018, 02:59 น. - 49.237.208.xxx

สนใจครับ

Noavatar32 เมื่อ 09/12/2018, 17:32 น. - 124.120.225.xxx

มีค่ะ

มีห้องว่างไหมคะ อยากทราบรายละเอียดก่อนทำสัญญาเช่าค่ะ

มีห้องว่างไม๊ครับ สนใจครับ

D90bba506a2a9a68c1c4950d05dcbd81 เมื่อ 15/10/2018, 21:38 น. - 182.232.228.xxx

มีห้องว่างอีกมั้ยค่ะเช่ารายเดือนค่ะ

ห้องพักถ้าเป็นรายเดือนเดือนเท่าไหร่ค่ะ2,990ใช่ไหมค่ะ พอดีจะไปทำงานค่ะหาที่พักราคาไม่แพงมีโปรเฟอร์ครบแบบนี้น่าสนค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 11/10/2018, 21:34 น. - 223.24.191.xxx

ที่พักนี้ใกล้กับโรงพยาบาลพญาไทไหมค่ะ

ห้องนึงมีรถ 2 คัน คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมคะ

Hello,
I want this apartment for one month, please confirm its availability from 04-10-2018, it’s my arrival date time.
When you confirm me then I will come to your place and settle all matters. Please confirm it for further deal.

ตอนนี้ยังมีห้องว่างให้เช่าอยู่ไหมค่ะ รายเดือน รวมค่าแรกเข้าอยู่เท่าไหร่ค่ะ

ตอนนี้ยังมีห้องว่างให้เช่าไหมค่ะ เป็นรายเดือน รวมค่าแรกเข้าเท่าไหร่ค่ะ

มีห้องว่างอีก
มัยคับ

สนใจรบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ

มีห้องว่างมั้ยคะ สนใจค่ะ รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ

ยังมีห้องเช่าอยุ่ใหมคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง