อพาร์ทเม้นท์ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI -

พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI -

ซ.เสือใหญ่อุทิศ ถ.รัชดาภิเษก จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,700 - 6,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 28190 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - ลำดับที่ 29 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - | ที่ตั้ง 19/88 เสือใหญ่อุทิศ รัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพมหานคร
พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI - หอพัก ใกล้ ย่าน เสือใหญ่อุทิศ รัชดาภิเษก

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม พาโน อพาร์ทเมนท์ ..โปรฯ แค่ กุมภา 62 นี้ - อยู่ ครบปี อยู่ ฟรี อีกเดือน & ฟรี WIFI -

โปรโมชั่นพิเศษ

ช่วงเวลา : Today - 28/02/2019
HOT PROMOTION ถึง กุมภา 62 นี้ *** อยู่ครบปี.... อยู่ 💖 ฟรี 💖 อีกเดือน & FREE Wifi ***


Panoอพาร์ทเมนท์ 8 ชั้น😊 NEWLY RENOVATE 😊 ... มีทั้งเช่า ระยะสั้น & ระยะยาว...


อพาร์ทเมนท์ ปรับปรุงใหม่ --"พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง" & กล้องวงจรปิดตามชั้นต่างๆ ที่จอดรถ และรอบอาคาร & ระบบเข้าออก เป็น Key Card ประตู 2 ชั้น --

พร้อมบริการ เครื่องซักผ้า พร้อม เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ ทุกชั้น


WIFI เป็นระบบ DUO มี -- 5 GHz & 2.4 GHz – อยู่หน้าห้องทุกห้อง


มีระบบเตือนอัคคึภัยอัตโนมัติด้วย อุปกรณ์ตรวจจับควันทุกห้อง

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านรัชดาภิเษก หลัง ม.ราชภัฎจันทรเกษม


ให้บริการห้องพักแบบ Grand Deluxe ขนาด 27 ตรม. พร้อมเฟอร์นิเจอร์ Built-in ที่ทันสมัย


ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ Daikinแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 ห้องน้ำขนาดใหญ่เครื่องทำน้ำอุ่น และฉากอาบน้ำกระจกนิรภัยแบ่งพื้นที่ใช้งานส่วนเปียก-ส่วนแห้ง


ยิ่งไปกว่านั้นยังมีระเบียงกว้างขวาง สามารถใช้พักผ่อนเห็นทัศนียภาพภายนอกชัดเจน
Pano ยังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีลิฟท์โดยสาร บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดตามชั้นต่างๆ รอบอาคารและที่จอดรถ ระบบเตือนไฟอัตโนมัติ อุปกรณ์ตรวจจับควันทุกห้อง
นอกจากนี้ ยังมีตู้กดน้ำดื่ม "เครื่องซักผ้า พร้อม เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ ทุกชั้น"เพื่ออำนวยความสะดวกไว้บริการ เฉพาะผู้พักอาศัยภายในอาคารเท่านั้น ค่าห้องพัก Grand Deluxe Studio เริ่มต้นเพียง5,700 บาทต่อเดือนเท่านั้น

การเดินทางเข้าออกสะดวกทั้งทางถนนรัชดาภิเษก ลาดพร้าววังหิน และซอยเสนานิคม 1
สถานที่ใกล้เคียง: MRT ลาดพร้าว เทสโก้โลตัสวังหินม.ราชภัฎจันทรเกษม ศาลอาญา เมเจอร์รัชโยธิน.ติดต่อสอบถาม:
โทรศัพท์: 089-921-1544
LINE ID: PANO.APT
Email: pano.apt@gmail.com • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,700 - 6,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :5000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :5000 บาท
 • ค่าไฟฟ้า :4.50 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 0.00 บาท
 • ค่าน้ำ :17.00 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 0.00 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆ500 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Grand Deluxe 1 ห้องนอน 27.0 ตร.ม. 5,700 - 6,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Noavatar32
พาโน อพาร์ทเมนท์ Ownertag
เมื่อ 11/1/2019, 10:23 น. - 180.183.118.xxx

มีค่ะ ขอติดต่อไปนะคะ

ขอบคุณค่ะ

มีห้องว่าไหมค่ะ

สามารถทะลุไปเส้นลาดปลาเค้าได้ไหมครับ

Noavatar32
พาโน อพาร์ทเมนท์ Ownertag
เมื่อ 17/12/2018, 08:56 น. - 14.207.98.xxx

มีค่ะ เดี๋ยวให้น้องติดต่อเข้าไปนะคะ

ขอบคุณค่ะ

มีห้องรายเดือนว่างมั้ยครับ

รายเดือนมีห้องว่างไหมคะ เดือนนี้

Noavatar32
พาโน อพาร์ทเมนท์ Ownertag
เมื่อ 11/12/2018, 14:23 น. - 182.232.207.xxx

ขอโทษที่คอบช้านะคะ

มีค่ะ

มีห้องว่างไหมคับ

Noavatar32
พาโน อพาร์ทเมนท์ Ownertag
เมื่อ 26/10/2018, 10:11 น. - 183.89.210.xxx

Hi. Sorry for the late reply.

We still have room available for Nov. the room is included refrigerator, TV at THB 7,500 for 1 month rent. This price is excluded house keeping services.

Thank you.

Hello, I would like to rent an appartment for 1 month (November). Do you still have a free room?

ห้องพักมีตู้เย็นให้เลยไหมครับ

Noavatar32
พาโน อพาร์ทเมนท์ Ownertag
เมื่อ 31/7/2018, 06:42 น. - 183.88.63.xxx

มีค่ะ คุณโจ

สะดวกติดต่อทาง line ไหมคะ
LINE ID: PANO.APT นะคะ

หรือขอ Line ID คุณโจ เพื่อติดต่อกลับนะคะ

ขอบคุณค่ะ

มีห้องว่างไหมครับเดือนสิงหาคม

มีห้องว่างไหมครับ 19เข้าอยู่ครับ

Noavatar32
พาโน อพาร์ทเมนท์ Ownertag
เมื่อ 15/7/2018, 09:16 น. - 14.207.168.xxx

ช่วยติดต่อทาง lineหน่อยนะครับ
LINE ID: PAPO.APT

ขอบคุณครับ

Noavatar32
พาโน อพาร์ทเมนท์ Ownertag
เมื่อ 15/7/2018, 09:17 น. - 14.207.168.xxx

ขอโทษนะคะ ที่ตอบช้า
ช่วยติดต่อทาง line หน่อยนะคะ

LINE ID: PNO.APT

ขอบคุณค่ะ

มีห้องว่างเดือนกรกฎามั้ยค่ะ

สนใจเข้าพักต้นเดือน กรกฎาคม ค่ะ ยังมีห้องว่างมั้ยค่า

ยังมีห้องว่างไหมค่ะ? พอดีอ่านคอมเม้นบอกมีเดือนมิ.ย. หรือมีว่างช่วงไหนอีกไหมคะ? สนใจเช่ารายเดือน มีรถ 1 คัน ขอบคุณค้า

Dear Sir or Madame, I am wondering if there is any room with balcony available from august until december 2018. I will be studying at Kasetsart University. How far is it away by foot? I am looking forwards to your answer! Best wishes, Lara

Noavatar32
พาโน อพาร์ทเมนท์ Ownertag
เมื่อ 06/6/2018, 05:59 น. - 180.183.124.xxx

So sorry for the late reply. I believe that it's unlikely for you to travel by foot to Kasetsart U.

Best

ทำไมหอดูเงียบไม่มีคนอยู่เลยอะครับ ร้างมากว่าจะเข้าไปดูเลยไม่กล้าเข้าไป มีห้องว่างไหมรรับ

Noavatar32
พาโน อพาร์ทเมนท์ Ownertag
เมื่อ 06/6/2018, 06:00 น. - 180.183.124.xxx

ขอโทษที่ตอบช้านะคะ. จะมีห้องว่างช่วงเดือนสิงหาคม นะคะ.

Noavatar32
พาโน อพาร์ทเมนท์ Ownertag
เมื่อ 18/4/2018, 07:25 น. - 14.207.46.xxx

ช่วงนี้ยังไม่มีห้องว่างนะคะ. น่าจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนะคะ

ขอบคุณค่ะ

สนใจเข้าพัก เดือนกรกฏา 61 คะ
รบกวนติดต่อกลับหน่อยนะคะ เดี๋ยวทิ้งไอดีไว้นะคะ ตอนนี้อยุ่ต่างประเทศคะ สนใจเช่ารายเดือนคะ line : ffiring

Noavatar32
พาโน อพาร์ทเมนท์ Ownertag
เมื่อ 08/5/2018, 22:20 น. - 103.240.242.xxx

ได้ค่ะ. จะติดต่อทาง line นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 16/4/2018, 12:36 น. - 223.24.173.xxx

สามารถเช่าสำหรับ 2 เดือนได้ไหมครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง