อพาร์ทเม้นท์ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์

ราชดำเนิน เรสิเดนซ์

ซ.ดำเนินกลางเหนือ ถ.ราชดำเนินกลาง บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,000 - 8,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 55215 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ ลำดับที่ 90 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ | ที่ตั้ง 211/16 ดำเนินกลางเหนือ ราชดำเนินกลาง พระนคร กรุงเทพมหานคร
ราชดำเนิน เรสิเดนซ์ หอพัก ใกล้ ย่าน ดำเนินกลางเหนือ ราชดำเนินกลาง

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ราชดำเนิน เรสิเดนซ์

โปรโมชั่นพิเศษ

ช่วงเวลา : Today - 31/12/2021
ทำสัญญาวันนี้ ฟรี!! บริการทำความสะอาดห้องพัก+ห้องน้ำ ทุกอาทิตย์

ห้องพักรายเดือนใกล้โรงเรียนสตรีวิทยา เดินเพียง2นาทีเท่านั้นจากโรงเรียนสตรีวิทยา ใกล้กับ MRTสามยอด 1 KM นั่งรถเมล์หน้าหอพัก ตรงถึง ม.ราชภัฏสวนดุสิต สวนสุนันทา ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ม.ศิลปากร โรงเรียนสวนกุหลาบ กระทรวงคมนาคม,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร บางลำภู และ United Nations ESCAP ไม่กี่ป้ายรถเมล์เท่านั้น
พื้นที่นั่งส่วนกลางโซฟาสะอาด,สะดวก,ปลอดภัย,มีบริการซักผ้า,ร้านอาหาร
Free wifi , ห้องแอร์ เฟอร์นิเจอร์ครบ ทีวี ตู้เย็น กล้องวงจรปิด คีย์การ์ด เครื่องทำน้ำอุ่น

ทำสัญญาวันนี้ฟรีทำความสะอาดทุกอาทิตย์
ปล. ที่พักไม่ที่จอดรถยนต์ และไม่มีลิฟท์

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,000 - 8,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :100 บาทต่อคน/เดือน
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Deluxe Apartment room 2 ห้องนอน 60.0 ตร.ม. 8,000 บาท -
Superior Apartment room 1 ห้องนอน 45.0 ตร.ม. 7,000 บาท -
Two bedroom Apartment 2 ห้องนอน 55.0 ตร.ม. 8,000 บาท -
Standard Twin/Double room 1 ห้องนอน 30.0 ตร.ม. 5,500 - 6,500 บาท -
Standard Single Room 1 ห้องนอน 20.0 ตร.ม. 5,000 บาท -
Classic Double room 1 ห้องนอน 35.0 ตร.ม. 6,000 บาท -
Deluxe room 1 ห้องนอน 50.0 ตร.ม. 7,500 - 8,500 บาท -
Deluxe twin room 1 ห้องนอน 30.0 ตร.ม. 6,500 - 7,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ห้อง5000ยังมีอีกไหมคะ

Noavatar32
ธนวัฒก์ ไชยนันทน์ Ownertag
เมื่อ 30/9/2021, 10:38 น. - 183.89.155.xxx

ยังมีอยู่ครับ ติดต่อมาที่ line @aunsk126 ได้เลยครับ

hi, i want to rent an apartment which is a single standard room in august. please tell the details and availibilty. thanks

Hi,

I really like the look of these rooms. I would like to have a look at some of these apartments, namely the Deluxe Apartment room, the Superior Apartment room and the deluxe room.

Please let me know when I would be able to take a look at these apartments.

Regards,

Toby Williamson.

Please contact me about this apartment. I am looking at the Deluxe 2 bedroom and the superior 1 bedroom for myself and my wife. I teach ENglish at Suankularb Wittyalai School. My wife is Thai if it is easier for you to communicate in Thai language. Please email me at cmdiamond76@gmail.com. You can also call me at 063-482-3663. My name is Chris and my wife's name is Mam. I hope to hear from you soon.

Respectfully,

Christopher Diamond

มีนักศึกษามธ พักเยอะมั้ยคะ

Noavatar32
ธนวัฒก์ ไชยนันทน์ Ownertag
เมื่อ 21/10/2020, 20:07 น. - 180.183.124.xxx

พอมีบ้างครับ

ยังมีห้องว่างไหมครับ

อันนนี้ชำระเบ็ดเสร็จทั้งหมดเท่าไหร่ครับ

Noavatar32 เมื่อ 02/9/2020, 10:23 น. - 124.122.125.xxx

สัญญาขั้นต่ำกี่เดือนครับ

Noavatar32
ธนวัฒก์ ไชยนันทน์ Ownertag
เมื่อ 02/9/2020, 12:56 น. - 1.47.168.xxx

3ครับ

สัญญาขั้นต่ำกี่เดือนครับ

Noavatar32
ธนวัฒก์ ไชยนันทน์ Ownertag
เมื่อ 02/9/2020, 12:56 น. - 1.47.168.xxx

3ครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง