อพาร์ทเม้นท์ ริสกี เรสซิเดนซ์

ริสกี เรสซิเดนซ์

ซ.งามวงศ์วาน 8 ถ.งามวงศ์วาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี

Line : @riski8, riski-8
ค่าเช่า :
5,500 - 7,000 บาท/เดือน
800 - 1,600 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 11088 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ ริสกี เรสซิเดนซ์ ลำดับที่ 83 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ริสกี เรสซิเดนซ์ | ที่ตั้ง 20 งามวงศ์วาน 8 งามวงศ์วาน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
ริสกี เรสซิเดนซ์ หอพัก ใกล้ ย่าน งามวงศ์วาน 8 งามวงศ์วาน

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ริสกี เรสซิเดนซ์

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 11/11/2019
โปรโมชั่น รายเดือน !!! ทำสัญญาเช่า 1 ปี ฟรี+++อินเตอร์เน็ต 8 MB : 3 เดือน ฟรี+++ประกันความเสียหายของอุปกรณ์ห้องพัก (เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เมื่อมีชำรุด) ภายใน 3 เดือนแรก ฟรี+++ค่าธรรมเนียมการย้ายห้อง *กรณีต้องการเปลี่ยนห้องพักใหม่ เมื่อเข้าพักไปแล้วอย่างน้อย 2 เดือน*

Riski Residence ริสกี เรสซิเดนซ์อพาร์ทเมนต์ หรู ใหม่เฟอร์นิเจอร์ครบ บนถนนงามวงศ์วาน

บรรยากาศร่มรื่นเป็นส่วนตัว ภายในตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบทั้งที่นอน เตียงและตู้เสื้อผ้ามีที่จอดรถและอินเตอร์เน็ต มั่นใจในความปลอดภัยด้วยระบบประตูไฟฟ้าและบัตรคีย์การ์ดสำหรับผ่านประตูมีพนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมกล้องวงจรปิด CCTV


ตั้งอยู่ใกล้เดอะมอลล์งามวงศ์วานใกล้กระทรวงสาธารณสุข ใกล้พันธ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วานจุดขึ้นลงทางด่วนงานวงศ์วาน ทางด่วนไปเมืองทองธานี มหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ตั้งอยู่ในซอยงามวงศ์วาน 8 ห่างจากถนนใหญ่เพียง300 เมตร

มีห้องพัก 2 แบบให้บริการ

1. Standard Room
5,500-7,000 บาท/เดือน (28ตร.ม.)
เฟอร์นิเจอร์ บิวอิน , ทีวี (ช่องเคเบิ้ล ฟรี) ,โทรศัพท์ ,แอร์ ,ไมโครเวฟ, ตู้เย็น,เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะทานอาหาร,Wi-fi, ร.ป.ภ. , คีย์การ์ด, จอดรถฟรี

2. Family Room 13,000 บาท/เดือน (40ตร.ม.)
เฟอร์นิเจอร์บิลด์อิน,ทีวี (ช่องเคเบิ้ล ฟรี),โทรศัพท์, แอร์, ไมโครเวฟ, ตู้เย็น,เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะทานอาหาร, โต๊ะทำงาน, ชุดทำครัว (กาต้มน้ำ เตาไฟฟ้า),Wi-fi , ร.ป.ภ. , คีย์การ์ด, จอดรถฟรี


OPEN NOW : รายวัน วันละ 800-1,600 บาทพร้อมอาหารเช้าพัก (พัก 3 คืนลดทันที 5%)

ติดต่อสอบถาม 082-562-0620 หรือ 02-951-9500 (ในเวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.00-19.00 น.)

E-mail : riskiresidence@gmail.com


LineID : @riski8, riski-8


http://facebook.com/riskiresidence


www.riski-residence.com

..........................................................................


Riski Residence(Daily & Weekly & Monthly Room)

Apartments for rent in Nonthaburi, Ngamwongwan area. This apartment is very close to The mall Ngamwongwan and has an easy access to shopping department stores, hospitals, ministry of public health and expressway. The building facilities comprise of car parking, CCTV, Wi-Fi and Security guard.
Room types

1. Standard Room
start at 5,500-7,000 baht/month (28 Square Meter)
- Built-in Furniture, TV (cable TV), air conditioner, microwave, refrigerator, water heater, Dining table, keycard and free parking.


2. Family Room start at 13,000 baht/month (40 Square Meter)
- Built-in Furniture, TV (cable TV), air conditioner, refrigerator, water heater, Dining table, cooking set (Kettle electric, electric stove, microwave), keycard and free parking.OPEN NOW : Daily Room with amenities that include : breakfast , wi-fi internet, cable TV and housekeeping services. Prices are 800-1,600 baht/night (Stay 3 nights get 5% off).
For more information,call 082-562-0620 or 02-951-9500(open daily 8.00 - 19.00 hrs.)

E-mail : riskiresidence@gmail.com

Line ID : @riski8 , riski-8

http://facebook.com/riskiresidence


www.riski-residence.com

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,500 - 7,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :800 - 1,600
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :300 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard Room 1 ห้องนอน 28.0 ตร.ม. 5,500 - 7,000 บาท 800 - 1,000 บาท
Family Room 2 ห้องนอน 40.0 ตร.ม. - 1,600 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

2ห้องนอน​ เดือนละเท่าไหร่ครับ

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 15/5/2019, 09:11 น. - 171.6.208.xxx

สวัสดีค่ะ
สำหรับห้องพัก 2 ห้องนอน ราคา 13,000 บ./เดือนค่ะ

สนใจห้อง standard room มีห้องว่างมั้ยค่ะรายเดือนเข้าพักมิ.ยค่ะ

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 24/4/2019, 16:57 น. - 27.130.226.xxx

สวัสดีค่ะ ช่วงเดือนมิ.ย.ยังมีห้องพักว่างค่ะ

สนใจห้องFamily room แบบรายวัน เข้าพักวันที่2-3 กุมภาพันธ์ มีห้องว่ามั้ยคะ?

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 06/1/2019, 12:20 น. - 171.7.6.xxx

สวัสดีค่ะ สำหรับห้องพักแบบ Family Room วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 มีห้องว่างค่ะ
หากลูกค้าสนใจทำการสำรองห้องพัก กรุณาโทร 082-562-0620 หรือ 02-951-9500 กด 0 ค่ะ ^^

สนใจห้อง5500ครับ ว่างมั้ยครับ
และอยากรู้ว่า ความเร็วเน็ต อัพโหลด เร็วเท่าไหร่ครับ

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 09/8/2018, 11:24 น. - 27.130.44.xxx

สวัสดีค่ะ ห้องว่างรายเดือนยังมีห้องว่างค่ะ
ความเร็วอินเตอร์เน็ต 3mb ค่ะ
หากลูกค้าสนใจสอบถามเพิ่มเติม 02 951 9500 / 082 562 0620 ทุกวันเวลา 7.00 - 21.00 น. ค่ะ ^^

Hello I am looking to rent an apartment from April 26th 2018 to April 2019 I just want to know is rent paid monthly? and can I have more details about the apartment please. I am a English man who will be teaching in the area for 1 year.

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 17/3/2018, 08:31 น. - 171.7.4.xxx

Dear sir,
We have standard room (28 sq.m.) that the price for 1 year is 5,500 THB/month and plus the deposit 10,000 THB (first month pay 15,500 THB). And next months, you pay for room 5,500 THB + Utility Bills. ( electricity = 8 THB/unit , water = 18 THB/unit).

** we will refund for the deposit when you check out by deducting utility bills and cleaning for the last month before refund.

Family room 2 ห้องนอน รายวัน 1600 บาท กำหนดคนพักไหมคะ ว่ากี่ึคน
มีห้องว่างอยู่มั๊ยคะ

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 08/11/2017, 09:46 น. - 171.7.29.xxx

สวัสดีค่ะคุณเอ๋
ห้อง Family Room สามารถพักได้ 4 ท่านค่ะ ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พักรวมกับผู้ปกครองไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะ ไม่ทราบว่าคุณเอ๋สนใจเข้าพักวันไหนคะ

De2aa6e350269e9ddf8511f6bff93c52 เมื่อ 25/10/2017, 01:15 น. - 101.108.140.xxx

มีห้องว่างไหมครับ แล้วใกล้เอสพลานาดแครายไหม ใกล้แค่ไหน

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 25/10/2017, 07:46 น. - 171.7.13.xxx

สวัสดีค่ะ ยังมีห้องว่างค่ะ ที่พักอยู่ห่างจากเอสพลานาดประมาณ 1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-15 นาทีค่ะ ตอนนี้ยังมีห้องพักว่างค่ะ สามารถเข้ามาชมห้องตัวอย่างได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.ค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 07/10/2017, 03:18 น. - 182.232.44.xxx

ห้อง standard room 5,500 - 7,000 ยังมีว่างยู่มั้ยค่ะ ?

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 08/10/2017, 12:23 น. - 27.130.234.xxx

สวัสดีค่ะ ยังมีห้องว่างนะคะ สามารถเข้ามาชมห้องตัวอย่างได้ทุกวัน 09.00 - 17.00 น.ค่ะ

ห้อง5500-7000 มีห้องว่างถึง 4 ห้องไหมคะ

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 22/7/2017, 19:46 น. - 49.49.246.xxx

สวัสดีค่ะ ห้องราคา 5500-7000 ตอนนี้เหลือว่าง 1 ห้องค่ะ

ในซอยมี 7-11 มั้ยครับ

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 11/7/2017, 07:07 น. - 49.49.246.xxx

สวัสดีค่ะ ภายในซอยจะมี 7-11 ก่อนถึงที่พักประมาณ 50 ม. ค่ะ

เดินทางไปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทางไหนสะดวกสุด ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 20/6/2017, 10:20 น. - 49.49.245.xxx

ถ้ามีรถยนต์ส่วนตัวขับไปทางถนนงามวงศ์วานซอย 2 ใช้เวลาประมาณ 7-10 นาที หรือสามารถเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าอาคารใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-10 นาทีเช่นกันค่ะ

สอบถามคะใกล้บำราศไหมค่ะ ถ้าเช่าหอสี่เดือนได้ไหมค่ะ

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 08/6/2017, 13:35 น. - 49.49.237.xxx

สวัสดีค่ะ จากที่พักใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-20 นาที (ขึ้นอยู่กับการจราจร)
ถ้าพัก 4 เดือน ราคา 6,000 บาท/เดือน ภายในจะมีเฟอร์นิเจอร์บิลด์อิน แอร์ ตู้เย็น และเครื่องทำน้ำอุ่นให้ค่ะ

ไม่มีทีวีกับไมโคเวฟใช่ไหมคะ

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 10/6/2017, 07:28 น. - 49.49.244.xxx

ใช่ค่ะ สำหรับห้องพักที่มีเฟอร์นิเจอร์ครบ ถ้าพัก 4 เดือน ราคา 7,500 บาท/เดือนค่ะ

ห่างจากสถาบันทรวงอกเยอะไหมค่ะ ห้องพักรายเดือน ที่มีตู้เย็น ไมโครเวฟราคาห้องเช่าเท่าไหร่ต่อเดือนค่ะ

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 20/12/2016, 10:53 น. - 171.97.32.xxx

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-20 นาทีค่ะ (ขึ้นอยู่กับการจราจร)
สำหรับห้องพักที่มี เฟอร์นิเจอร์ครบครัน เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง (บิวท์อิน) ตู้เย็น ทีวี ไมโครเวฟ แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น เป็นต้น ราคาสัญญาเช่า 6 เดือนขึ้นไป 7,000 บาท + เงินประกัน 10,000 บาทค่ะ :)

ห่างจาก มธุรกิจเยอะมั๊ยคะ?

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 27/9/2016, 12:36 น. - 49.49.242.xxx

ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10-15 นาทีค่ะ

ขอโทษนะคะ อยากทราบว่า เย็นวันที่ 17 นี้ มีห้องพักรายวันว่างไหมคะ แล้วที่พักอยู่ห่างจากเดอะมอล์งามวงศ์วานไหม

Noavatar32 เมื่อ 24/3/2016, 13:47 น. - 58.10.134.xxx

จากที่พักเดินทางไปบริษัทไทยนครพัฒนาไกลมั้ยค่ะ ลูกชายจะฝึกงาน2เดือนที่บริษัทนี้คะ

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 24/3/2016, 15:37 น. - 49.49.247.xxx

ไม่ไกลค่ะ^^ ใช้เวลาในการเดินทางเพียง 5 นาทีจากที่พัก

Noavatar32 เมื่อ 25/3/2016, 20:03 น. - 58.10.134.xxx

มีรถโดยสารอะไรบางค่ะที่ใช้เดินทางไปบริษัท
ในห้องพักเครื่องนอนนี้มีแต่ที่นอนให้รึป่าวคะ หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูผู้เช่าต้องเตรียมไปเองใช่มั้ยคะ

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 26/3/2016, 16:09 น. - 49.49.251.xxx

สามารถเดินจากที่พักไปบริษัทได้เลยค่ะ ในห้องจะมีแต่ที่นอนเปล่า ชุดเครื่องนอนพวกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูจะไม่มีให้ค่ะ

ฃอพิกัดครับ จะเดินทางเข้าพัก 17 สค.เย็นๆ หาในgps gamin ไม่พบครับ

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 29/7/2015, 08:29 น. - 49.49.250.xxx

สวสดีค่ะ คุณธีระ
ที่พักอยู่ฝั่งเดียวกับเดอะมอลล์งามวงศ์วาน (งามวงศ์วานซอย 8 เป็นซอยก่อนขึ้นทางด่วน) หน้าซอยจะมีอู่ซ่อมรถสินเจริญและมีป้ายบอกทางค่ะ เข้าซอยมาประมาณ 300 เมตร อาคารจะอยู่ด้านขวา สามารถสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ 02-9519500 กด 0 ค่ะ

686d07716c5c3cc5521478a9cc8c3d9a เมื่อ 22/6/2015, 06:27 น. - 118.174.195.xxx

อยากทราบว่าห้องว่างรายเดือนมีหรือไม่ครับแบบ5,500และห่างจากถนนใหญ่และพันธ์ทิพย์เท่าไรครับ

อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กี่ กม. ค่ะ
เดินทางไปมหาวิทยาลัยได้โดยวิธีใดบ้าง
และตอนนี้ยังมีห้องว่างไหมค่ะ

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 06/6/2015, 20:43 น. - 49.49.251.xxx

สวัสดีค่ะ คุณ nattharee

ขณะนี้ยังมีห้องว่างรายเดือนเหลืออยู่ค่ะ ที่พักของเราจะอยู่ห่างจากม.เกษตรฯ ประมาณ 2 กม.ค่ะ

การเดินทางสามารถโดยสารรถเมล์สาย 104 114 545 หรือนั่งรถตู้ไปลงหน้าม.เกษตรฯ ได้เลยค่ะ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08-25-620-620 หรือ 02-951-9500 กด 0ตั้งแต่เวลา 7.00-21.00 น.

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอรายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติมห้อง 5500 ค่ะ

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 11/3/2015, 16:46 น. - 27.130.18.xxx

สำหรับห้อง standard ขนาด 28 ตร.ม. ราคา 5,500 บาท/เดือน ภายในจะมีโต๊ะ ตู้ และเตียงบิลด์อิน เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในจะมีแอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น และตู้เย็นค่ะ

Fd1165483378612ede0dcca39a4d6a35
Riski Residence Ownertag
เมื่อ 11/3/2015, 16:48 น. - 27.130.18.xxx

สามารถเรียกดูรูปภายภายในเพิ่มเติม ได้ที่ www.facebook.com/riskiresidence

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดนนทบุรี