อพาร์ทเม้นท์ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

ซ.ศรีเพชรการเคหะ ถ.ศรีนครินทร์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ค่าเช่า :
5,200 - 5,700 บาท/เดือน
700 - 900 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 32891 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 55 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ | ที่ตั้ง 19/31 ศรีเพชรการเคหะ ศรีนครินทร์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ใกล้ ย่าน ศรีเพชรการเคหะ ศรีนครินทร์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เดอะ เบสท์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์


เดอะ เบสท์ เพลส THE BEST PLACE

 • ให้บริการห้องพัก รายวัน และรายเดือน มีห้องให้เลือก ตั้งแต่ขนาด 28 - 32.5 ตรม.
 • ทุกห้องประกอบด้วย เฟอร์นิเจอร์ built-in ห้องน้ำกว้างพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น และเครื่องปรับอากาศและพัดลมทุกห้อง เฟอร์นิเจอร์ ประกอบไปด้วยเตียงไม้แท้อย่างดีขนาด 6ฟุต ที่นอนอย่างดี หนา8นิ้ว แน่นนุ่มนอนสบาย ไม่ปวดหลัง ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่, โต๊ะเครื่องแป้ง+ชั้นวางทีวี โต๊ะเอนกประสงค์ ตู้หัวเตียง เก้าอี้ ผ้าม่านสวยหรู UV protection ห้องพักถูกตกแต่งแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างลงตัวประกอบด้วย 1ห้องนั่งเล่น 1ห้องนอน 1ห้องน้ำ 1ห้องครัว และระเบียง
 • ห้องนอนออกแบบพิเศษ ประตูเก็บเสียง 2ชั้น เงียบสนิท เสียงในไม่ออก เสียงนอกไม่เข้า
 • สถานที่ใกล้เคียง
 • ตลาดปากน้ำ (3.7 กม.)
 • โรงเรียนนายเรือ (3.9 กม.)
 • ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (3.9 กม.)
 • บิ๊กซี ศรีนครินทร์ (3.9 กม.)
 • บิ๊กซี สมุทรปราการ (4.2 กม.)
 • บิ๊กซี สำโรง (4.4 กม.)
 • สนามบินสุวรรณภูมิ ( 30 นาที)
 • นิคมอุตสาหกรรมบางปู ( 15 นาที)
 • เมืองโบราณ ( 15 นาที)
 • สถานตากอากาศบางปู (15 นาที)
 • ฟาร์มจระเข้ ( 10 นาที )
 • พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ( 10 นาที )
 • ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ( 18 นาที)
 • ถนน/ซอยใกล้เคียง
 • ถนนศรีนครินทร์ (0.2 กม.)
 • ถนนเทพารักษ์ (1.1 กม.)
 • จากที่พักท่านสามารถเดินมาเทสโก้โลตัสไม่ถึง 5 นาทีเพื่อขึ้นรถต่อไปสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง 10-15 นาที
 • สถานที่ใกล้เคียง : ติดด้านข้างทางเข้าห้างโลตัสศรีนครินทร์, โฮมโปร์ ศรีนครินทร์ , JAS ,ฟูดแลนด์ ศรีนคริทร์,
 • รพ.เปาโลเมมโมเรียล, BTS แบริ่ง, สถานตากอากาศบางปู, ฟาร์มจระเข้, เมืองโบราณ, นิคมอุตสหกรรมบางปู
 • ใกล้สถานีรถไฟฟ้า สามแยกการไฟฟ้า ที่กำลังเปิดใหม่

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,200 - 5,700
  บาท/เดือน
 • รายวัน :700 - 900
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :300 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องสแตนดาร์ด สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 5,200 - 5,700 บาท -
ห้องมุม สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 5,500 - 5,700 บาท -
ห้องใหญ่ สตูดิโอ 32.5 ตร.ม. 5,600 - 5,700 บาท -
ห้องรายวัน สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. - 700 - 900 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Noavatar32 เมื่อ 01/11/2018, 13:00 น. - 58.8.154.xxx

สนใจห้องมุมครับ 5500 ใชไหมครับ

3dc17c4f1d6649283e062dadaddc192e
Thebestplace Condo Ownertag
เมื่อ 01/11/2018, 13:13 น. - 180.183.51.xxx

ใช่ค่ะ
ราคาห้องปกติเริ่มต้นที่ 5200 บาท
ถ้าเป็นห้องริม เพิ่ม300บาท เป็น เริ่มต้นที่ 5500 บาทค่ะ
สอบถามเพิ่มรายละเอียดห้องพักเพิ่มเติม โทร 063-6254978 ขอบคุณค่ะ

มีห้องว่างมัยค่ะ ขอทราบรายละเอียดด้วยค่ะ

มีห้องพักรายเดือนว่างไหมคะ
ถ้ามีว่างต้องจ่ายเข้าอยู่แรกเท่าไรคะ
เดือนละ5600คะ

3dc17c4f1d6649283e062dadaddc192e
Thebestplace Condo Ownertag
เมื่อ 06/9/2018, 09:51 น. - 183.89.152.xxx

ตอนนี้มีห้องว่าง 1 ห้องค่ะ
แรกเข้าประมาณ 12000 บาทค่ะ
สอบถามเพิ่มเติมโทร 063-6254978
ขอบคุณค่ะ

ห้องใหญ่ studio 32.5 sq.m. 5,600 - 5,700 THB

I am interesting to rent a room above mention, from Aug.9 to Sept. 8, 2018

Hi, I like to rent a one bed room ห้องใหญ่ Studio 32.5 sq.m. 5,600 - 5,700 THB from Aug.9 to Sept.8, 2018 is the the room will be available?

please can i have more information

3dc17c4f1d6649283e062dadaddc192e
Thebestplace Condo Ownertag
เมื่อ 28/5/2018, 20:09 น. - 183.89.150.xxx

What information do you need.

3dc17c4f1d6649283e062dadaddc192e
Thebestplace Condo Ownertag
เมื่อ 28/2/2018, 12:36 น. - 180.183.115.xxx

ขอเบอร์โทรติดต่อกลับในการแจ้งรายละเอียดห้องพัก หรือ รบกวติดต่อกลับทางเราที่เบอร์ 063-6254978
ขอบคุณค่ะ

ถ้าสนใจเข้าพักเพียง 1 เดือน จะคิดราคาอย่างไรคะ

มีห้องพัก(รายเดือน)ว่างหรือเปล่าคะ

3dc17c4f1d6649283e062dadaddc192e
Thebestplace Condo Ownertag
เมื่อ 24/11/2017, 11:32 น. - 14.207.100.xxx

มี1ห้องค่ะ ลูกค้าเข้ามาดูห้องก่อนได้ค่ะ สนใจติดต่อสอบถาม 0936254978 ขอบคุณค่ะ

มีห้องว่างไหมค่ะ

3dc17c4f1d6649283e062dadaddc192e
Thebestplace Condo Ownertag
เมื่อ 27/9/2017, 09:06 น. - 14.207.168.xxx

มีค่ะ สนใจติดต่อ 063-6254978

7/11/2016 มีห้องว่างไหมครับ

3dc17c4f1d6649283e062dadaddc192e
Thebestplace Condo Ownertag
เมื่อ 26/9/2017, 11:34 น. - 183.88.36.xxx

มีค่ะ สนใจติดต่อ 063-6254978

ต้องการจอง เข้าพัก วันที่ 26 กันยายน 4- 5 คืน มี ห้องว่างไหมคะ จะถึงดึกหน่อยค่ะ
และเช่ารายเดือน มีว่างไหมค่ะ สิ้นเดือน กันยายน
ขอติดต่อเป็นทางอีเมลนะค่ะ

3dc17c4f1d6649283e062dadaddc192e
Thebestplace Condo Ownertag
เมื่อ 23/8/2017, 19:16 น. - 180.183.97.xxx

ห้องรายวันอาจจะต้องจองไว้ก่อนค่ะ แต่ห้องรายเดือนต้องเข้ามาดูที่นี่เลยค่ะ
สนใจติดต่อสอบถาม 0936254978 ค่ะ

ค่ะ งั้นขอจองห้องรายวัน ตามวันที่แจ้งไว้ ใกล้วันแล้วจะโทรไปยืนยันเข้าพักอีกรอบค่ะ ขอบคุณค่ะ

3dc17c4f1d6649283e062dadaddc192e
Thebestplace Condo Ownertag
เมื่อ 24/8/2017, 17:51 น. - 180.183.97.xxx

เป็นเช็คอินวันที 26กันยายน เช็คเอ้าท์31กันยายนนะค่ะ รวม 5คืน ราคา4000 บาทนะค่ะ
ยังไงรบกวนลูกค้าโทรมาคอนเฟิร์มกับที่พักอีกทีนะค่ะ TEL.0636254978 ขอบคุณค่ะ

โทรไปคอนเฟิร์ม ไม่มีคนรับสายค่ะ แจ้งคอนเฟิร์ม เข้าพักวันที่ 26 กันยา เข้าช่วงดึก ประมาณ สี่ทุ่ม ค่ะ ยังไงช่วยส่ง คอนเฟิร์มเป็นเมล ให้หน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

3dc17c4f1d6649283e062dadaddc192e
Thebestplace Condo Ownertag
เมื่อ 25/9/2017, 21:37 น. - 183.88.36.xxx

ทางที่พักเราคอนเฟิร์มการจองค่ะ เข้าพักวันที่ิ26กันยายน2560 4-5คืน และรายเดือนสิ้นเดือนนี้มีค่ะเข้าพักได้วันที่ 1 ตุลาคมค่ะ
ขอบคุณค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 05/8/2017, 22:09 น. - 182.232.233.xxx

ตอนนี้ยังมีห้องเช่ารายเดือนอยู่ไหมคะ... แล้วจะขอดูห้องได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ

Noavatar32 เมื่อ 19/4/2017, 12:59 น. - 182.232.85.xxx

มีฟิตเนสไหมค่ะอยู่ตรงไหนของตึก

Noavatar32 เมื่อ 06/3/2017, 23:31 น. - 223.24.3.xxx

คะ ต้องสอบถามว่า ห้องใหญ่ ยังมีว่างให้เช่ามั้ยคะ

3dc17c4f1d6649283e062dadaddc192e
Thebestplace Condo Ownertag
เมื่อ 08/3/2017, 16:53 น. - 183.89.151.xxx

ตอนนี้ห้องใหญ่มีผู้เข้าพักแล้วค่ะ แต่ยังมีห้องขนาดอื่นๆว่างอยู่นะคะ สนใจติดต่อที่เบอร์ 063-6254978

hi ..please share the best price for rental with amenities offered .
required for six months

Hi

i am interested in a apartment for six months w.e.f 28th Feb 2017 .. please share the best rental , with other requisite details

ที่นี่มีให้ครบทุกอย่างเลยเหรอค่ะ แอร์พัดลม ตู้เย็น โทรทัศน์

37362700b1106c6364460e0db2d5f748 เมื่อ 17/1/2017, 13:08 น. - 175.223.23.xxx

สนใจห้องพักคะ เข้าอยู่ครั้งแรกจ่ายเท่าไหร่ค่ะ..

3dc17c4f1d6649283e062dadaddc192e
Thebestplace Condo Ownertag
เมื่อ 17/1/2017, 19:01 น. - 183.88.99.xxx

ล่วงหน้า 1 เดือน +ค่าประกัน 1เดือน รวมแล้วประมาณ 11000 บาท ค้ะ เข้าอยู่ได้เลย

ติดต่อเบอร์ 063-6254978

we are looking for a 2 bedroom apartment house or apartment for about 10000b a months close to sarasa sawubami school

3dc17c4f1d6649283e062dadaddc192e
Thebestplace Condo Ownertag
เมื่อ 31/1/2017, 14:47 น. - 183.88.92.xxx

Please contact number 063-625467 8Thank you

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดสมุทรปราการ