อพาร์ทเม้นท์ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น

เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น

ซ.เพชรเกษม80 ถ.เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,800 - 5,500 บาท/เดือน
550 - 650 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 3954 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น ลำดับที่ 44 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น | ที่ตั้ง 55/1 ซ.เพชรเกษม80 ถ.เพชรเกษม บางแค กรุงเทพมหานคร
เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น หอพัก ใกล้ ย่าน ซ.เพชรเกษม80 ถ.เพชรเกษม

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เรือนปลายซอยเดินไปเดอะมอลบางแคได้ ใกล้เนติ!! โปรแรง4800ครบ เพียง5ห้องเท่านั้น

เรือนปลายซอยให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย เพื่อให้คุณอุ่นใจระหว่างการเข้าพักอาศัย ด้วยกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารโดยรอบ และระบบเข้าออกด้วยคีย์การ์ด พร้อมพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ทุกห้อง ตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์น พร้อมเฟอร์นิเจอร์แบบ Built-In ทั้ง โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสื้อผ้า และเตียงนอน อีกทั้งยังครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่พร้อมให้คุณตัดสินใจเข้าพักอาศัยได้ทันทีนั้นประกอบไปด้วย
•ฟรี! ที่จอดรถในร่ม 1 คัน
•ห้องกว้าง 27 ตรม. สูงโปร่ง 3 เมตร
• เครื่องปรับอากาศ
• ห้องน้ำแบ่งส่วน พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
• UBC (Sport, National Geographic,…) และช่องรายการ 16 ช่อง
•Hi-Speed Internet 30Mb (Wi-Fi) Block Bit
• โทรทัศน์, ตู้เย็น, โต๊ะรองรีดผ้า
• เครื่องซักผ้าและตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

ทำประกัน 2 เดือน และจ่ายล่วงหน้า 1 เดือน ทำสัญญา 1 ปีขึ้นไป
การเดินทางจากเนติบัณฑิต สะดวกสบาย โดยสารด้วยรถตู้สาธารณะหน้าปากซอย ออกจากคิวทุก 10-15 นาที รวดเร็วทันใจ ปลอดภัยไร้กังวล
ยินดีต้อนรับสู่การใช้ชีวิตคนเมืองอย่างมีสไตล์ในย่านฝั่งธนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพัก การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ลานจอดรถรั้วรอบขอบชิด กว้างขวางจอดสบาย ติดต่อหาเราได้ที่

เรือนปลายซอย
55/1 ซอยเพชรเกษม 80 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 08-4460-9222 Line: 0844609222
http://www.plaisoi-apt.com/

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,800 - 5,500
  บาท/เดือน
 • รายวัน :550 - 650
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพัก สตูดิโอ 27.0 ตร.ม. 4,800 - 5,500 บาท 550 - 650 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

hello, anything available for move in april or may?

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 15/2/2019, 14:35 น. - 182.232.174.xxx

How long do you want to stay? We have some room ready to move in.

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 14/1/2019, 16:02 น. - 182.232.2.xxx

ว่างค่า โทรมาคุย นะค่ะ 0844609222

จะไปพักเพื่อสอบที่ ม.สยาม 17 มี.ค.62 ไม่ทราบว่าว่างหรือป่าวครับและอยู่ห่างจาก ม.สยามเท่าไหร่ครับ

Noavatar32 เมื่อ 30/12/2018, 10:36 น. - 49.230.107.xxx

รายวันว่างมั้ยคะ

hello I want rent room for 550 baht a day for 5 days January 4 2019
ok?

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 13/12/2018, 15:11 น. - 14.207.199.xxx

“There’s still rooms available. You can make a reservation by transferring the total amount 550*5=2,750baht to kasikorn bank 7512842148 Malinee Akramanotham. There’ll be a cash deposit of 1,000 which will be given back when checked out :) May I ask when will you check in and check out? “

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 14/12/2018, 17:44 น. - 49.229.155.xxx

There’s still rooms available. You can make a reservation by transferring the total amount 550*5=2,750baht .There’ll be a cash deposit of 1,000 which will be given back when checked out :) May I ask when will you check in and check out?

สนใจค่ะพักรายเดือนมีว่างมั้ยคะ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 17/11/2018, 15:57 น. - 182.232.108.xxx

มีค่ามาดูเลยลูก ตอนนี้มีโปรเหลือ3ห้องที่โปร โทรมาคุยน้า

มีห้องเตียงคู่ใหมค๊ะ รายวัน

รายวัน มีห้องว่างอยู่ไหมค่าบ

รายวันพักได้กี่คนคะ

พรุ่งนี้ 10โมงว่างไหมครับ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 22/6/2018, 09:37 น. - 182.232.107.xxx

ว่างค่าา เคยมามั้ยค่า

พรุ่งนี้มีห้องพักรายวันว่างมั้ยคะ

มีห้องพักว่างวันที่24มิถุไหมครับ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 20/6/2018, 14:06 น. - 1.47.14.xxx

มีนะค่า แต่โทรมาคุยได้มั่ยค้าา

มีห้องว่างวันอาทิตที่24ไหมครับ

มีห้องว่างสิ้นเดือนไหมค่ะ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 19/5/2018, 20:48 น. - 1.46.103.xxx

ห้องว่างมีค่า โทรมาหาป้าน้า

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 28/5/2018, 16:35 น. - 182.232.245.xxx

ได้ห้องไปหรือยังค้าา โทรมาคุยกับป้าน้า0844609222

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 20/6/2018, 14:07 น. - 1.47.14.xxx

ณ ตอนนี้มีนะค่ะ แต่ควรโทรมาหาป้าก่อน คุยกันดีกว่าค้าา

สัญญาเช่ากี่เดือนคะ

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 14/5/2018, 12:06 น. - 1.47.105.xxx

โทรมาคุยกันนะค้าา

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 19/5/2018, 20:48 น. - 1.46.103.xxx

โทรมาคุยนะค้า

Noavatar32
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 28/5/2018, 16:38 น. - 182.232.245.xxx

โทรมาคุยกับป้าน้า

รายเดือนจะเข้าอยู่เดือนมิถุนายน61มีห้องว่างอยู่ไม๊คะ

มีค่า โทรมาคุยกับป้าน้าา

น้องสาวจะมีอบรมที่เนติบัณฑิตยสภา 4-6 พค.นี้ ตัองการห้องพัก 3 คืน 3-5 พค. ไม่ทราบพอมีห้องไหม ราคาเท่าไหร่

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 25/4/2015, 18:08 น. - 125.24.52.xxx

ห้องว่างตอนนี้มีค่ะ แต่สงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่เข้ามาจองห้องและทำสัญญาเช่าก่อนนะคะ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 27/11/2014, 14:38 น. - 1.10.195.xxx

ขณะนี้ มีห้องว่างค่ะ สามารถ เข้ามาดูห้อง และทำสัญญาเช่าได้เลยค่ะ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
เรือนปลายซอย Ownertag
เมื่อ 15/12/2014, 11:06 น. - 1.10.195.xxx

สวัสดีค่ะ ขออนุญาตตอบคำถามดังนี้นะคะ
- ในเดือน มกราคา ยังมีห้องพักว่างค่ะ
- มีสามารถเรียกวินมอเตอร์ไซค์มารับส่งได้ค่ะ
- ในส่วนของค่าบริการ Internet ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ค่ะ ทางเราคิดแค่ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมค่ะ
- สามารถนำจักรยานเข้าไปจอดรถในห้องพักได้ค่ะ ถ้าแบกไหว 5555
ps. สามารถเข้ามาดูห้องพักได้ จนถึง 1 ทุ่มค่ะ
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 099-289-8887, 084-460-9222 ค่ะ

63dfb7bb6e2b3dbff9faabf114365be9
kanjanapas Ownertag
เมื่อ 02/6/2014, 08:46 น. - 1.10.195.xxx

ระยะทางจากปากซอยถึงอพาร์ทเมนท์ ประมาณ 300 เมตรค่ะ (จากหน้าห้างเดอะมอลล์บางแค ไปลานจอดรถ)
ทางเราไม่มีห้องพักรายวันค่ะ
ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 084-460-9222 ได้นะคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง