อพาร์ทเม้นท์ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย)

เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย)

ซ.47 ถ.เสรีไทย คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
3,000 - 8,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 8451 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) ลำดับที่ 69 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) | ที่ตั้ง 62/139 47 เสรีไทย บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย) หอพัก ใกล้ ย่าน 47 เสรีไทย

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (บึงกุ่ม – เสรีไทย)

เกี่ยวกับอพาร์ทเม้นท์ :
เสรี 47 เรสซิเดนซ์ (เสรีไทย บึงกุ่ม) อพาร์ทเม้นท์หรูย่านชานเมือง ตั้งอยู่บนถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม การจราจรสะดวกสบาย ด้านหลังติดสวนเสรีไทย สวนสาธารณะที่มีบ่อน้ำใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร ห้องพักออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยแบบโมเดิร์น ห้องกว้างขวางตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินไม้ เนิ้อแข็งทุกห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน การรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

About us:
Seri 47 Residence (Serithai - Bueng Kum) is a luxurious apartment situated at Seri Thai road, Carefree of traffic jams. Backside situates the Seri Thai Park, the park in Bangkok with the largest pond. Rooms are of modern-lifestyle design, large and spacious with built-in hardwood furniture with complete facilities and 24-hour security system.

สิ่งอำนวยความสะดวก : เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ Internet เคบิ้ล ตู้เย็น ที่จอดรถ

Facilities: Fully-equipped furniture built-in in every roomdurable and elegant, Air conditioning, Water heater, Free cable TV, Freeinternet Wi-Fi, refrigerator, parking,keycard.


ที่ตั้ง (ที่อยู่และจุดสังเกต : ตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล 2 (เสรีไทย) ซอยเสรีไทย47 อยู่ใกล้ สำนักงานเขตบึงกุ่ม


Location (Landmarks.): Located on the Sukhaphiban2nd Road (Serithai) Soi Serithai 47 Near the Beungkum District Office.


สถานที่ใกล้เคียง (ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ) :


สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ม.รามคำแหงห้าง


เดอะมอลล์บางกะปิ


ห้างแมคโครลาดพร้าว


โรงพยาบาลเวชธานี


โรงพยาบาลลาดพร้าว


สำนักงานเขตบางกะปิ


สน.บึงกุ่ม


Nearby Attractions


Institute of Development Administration (NIDA)


RamkhamhaengUniversity


The Mall Bangkapi


Makro Ladprao


Vejthani Hospital


Ladprao Hospital


Bangkapi District offices


Beungkum police station


การเดินทาง (เดินทางมาอพาร์ทเม้นท์)
รถประจำทาง :
สาย 27 (มีนบุรี – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
สาย 109 (คลองกุ่ม – บึงกุ่ม)
สาย 151 ( ลาดพร้าว 71 – ลาดกระบัง )
สาย 501 ( มีนบุรี – หัวลำโพง )

รถสองแถว : หมู่บ้านสหกรณ์ - ตลาดบางกะปิ
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้ง : สถานีหัวหมาก

Travel (public transportation)
Buses:
No.27 (Minburi – Victory Monument)
No.109 (Khlong Kum - Bueng Kum)
No.151 (Ladprao 71 - Ladkrabang)
No.501 (Minburi - Hua Lamphong)
Minibus: Muban Sahakorn (Cooperative Village) - Bangkapi market
Airport Link: Hua Mark Station

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)3,000 - 8,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :ไม่มีเงินประกัน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :20 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :300 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio F1-1 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 3,500 - 6,300 บาท -
Studio F1-2 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 3,800 - 6,800 บาท -
Studio F2 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 4,500 - 8,000 บาท -
Studio F3 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 4,000 - 7,200 บาท -
Studio F4 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 3,200 - 5,700 บาท -
Studio F5 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 3,000 - 5,400 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สอบถามว่ามีห้องพักว่างไหมคะ จะเข้าอยู่เดือน มกราคม ค่ะ รบกวนขอรายละเอียดหน่อยนะคะ

เช่า1เดือน ได้ไหมคะ เริ่ม30/9/61

มีห้องว่าง ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ไหมคะ ต้องการเช่าเป็นรายเดือน ขอทราบรายละเอียดห้องและราคาด้วยนะคะ

Ab5a8acf95c20bcef4f6d833822935cd เมื่อ 08/8/2018, 18:52 น. - 223.24.191.xxx

มีห้องว่างมั้ยค่ะ ช่วงเดือนธันวาคม 2561 นี้คะ ต้องการเช่าเป็นรายเดือนค่ะ ขอทราบรายละเอียดห้องและราคาคะ

มีห้องรายเดือนราคา3000ว่างมั้ยคะ มีที่จอดรถยนตร์กับมอไซมั้ย

6c3817ad4930f8080f8496102f6a42ae เมื่อ 29/1/2018, 23:44 น. - 182.232.210.xxx

มีห้อง 3000 ว่างประมาณปลายเดือนเมษาไหมค่ะ

มีห้อง 3000. ว่างประมาณปลายเดือนเมษาไหมค่ะ

ช่วงปลายเดือน กพ. 61 ราคา 3000 ว่างมั้ยค่ะ

สวัสดีค่ะ ตอนนี้มีห้องว่างมั้ยคะ

ตอนนี้มีห้องว่างราคาเท่าไหร่ค่ะ

มีรายวันป่าวค่

F158b80d706745564d61caa21fcb6a2a เมื่อ 28/11/2016, 21:36 น. - 27.55.66.xxx

สามารถเลี้ยงสัตว์ได้มั้ยครับ

B65f48a9961e5e1f98d476772a65671f
อนีส เพ็ชรทองคำ Ownertag
เมื่อ 29/11/2016, 16:27 น. - 49.49.251.xxx

ขอโทษนะครับทางอพาร์ทเม้นท์ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ ยกเว้นปลาครับ

มีเป็นรายวันไหมคะ

B65f48a9961e5e1f98d476772a65671f
อนีส เพ็ชรทองคำ Ownertag
เมื่อ 05/12/2016, 14:18 น. - 49.49.245.xxx

สวัสดีครับ
เรามีเป็นแพคเกจระยะสั่น ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าต้องการพักกี่วันและจะจองเข้าพักวันไหนครับ

Noavatar32 เมื่อ 07/11/2016, 09:24 น. - 223.205.236.xxx

สนใจ 3,200 ค่ะ แต่ไม่ทราบว่า ช่วงเดือนมกราคมจะมีห้องว่างบ้างไหม ?

B65f48a9961e5e1f98d476772a65671f
อนีส เพ็ชรทองคำ Ownertag
เมื่อ 07/11/2016, 12:36 น. - 171.6.198.xxx

สวัสดีครับ
ห้องราคา 3,200 บาท ช่วงเดือนมกราคมน่าจะมีห้องว่างครับ ประมาณวันที่ 20 ธันวาคมจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ หรือว่าคุณลูกค้าจะติดต่อกลับหาเราก็ได้เช่นกัน โทร 02-3774787 (Line ID : seri47residence)

มีห้องว่างไหมครับ ขอรายระเอียดหน่อยครับ

B65f48a9961e5e1f98d476772a65671f
อนีส เพ็ชรทองคำ Ownertag
เมื่อ 01/11/2016, 11:24 น. - 171.6.197.xxx

สวัสดีครับ
รายละเอียดราคาห้องว่าง
1.ราคา 3,200 บาทห้องพัดลม
2.ราคา 3,800 บาทห้องแอร์
3.ราคา 4,000 บาทห้องแอร์+ตู้เย็น
4.ราคา 4,500 บาทห้องแอร์+ทีวี+ตู้เย็นครับ

ราค่าที่ว่ามีชั้นไหนว่างบ้างครับ แล้วราคาที่ว่ามีไรให้บ้างรับ

B65f48a9961e5e1f98d476772a65671f
อนีส เพ็ชรทองคำ Ownertag
เมื่อ 04/11/2016, 06:46 น. - 171.6.197.xxx

ราคา 3200 บาท อยู่ชั้น 4และชั้น5
มีเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน เครื่องทำน้ำอุ่น พัดลม
ราคา 3800 บาท อยู่ชั้น 4
มีเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน เครื่องทำน้ำอุ่น พัดลม แอร์
ราคา 3800 บาท อยู่ชั้น 1
มีเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน เครื่องทำน้ำอุ่น แอร์ ตู้เย็น
ราคา 4000 บาท อยู่ชั้น 3
มีเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน เครื่องทำน้ำอุ่น แอร์ ตุ้เย็น
ราคา 4500 บาท อยู่ชั้น 2
มีเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน เครื่องทำน้ำอุ่น แอร์ ตู้เย็น ทีวี

มีห้องว่างไหมครับ ขอรายระเอียดหน่อยครับ

B65f48a9961e5e1f98d476772a65671f
อนีส เพ็ชรทองคำ Ownertag
เมื่อ 01/11/2016, 11:25 น. - 171.6.197.xxx

สวัสดีครับ รายละเอียดราคาห้องว่าง 1.ราคา 3,200 บาทห้องพัดลม 2.ราคา 3,800 บาทห้องแอร์ 3.ราคา 4,000 บาทห้องแอร์+ตู้เย็น 4.ราคา 4,500 บาทห้องแอร์+ทีวี+ตู้เย็นครับ

B65f48a9961e5e1f98d476772a65671f
อนีส เพ็ชรทองคำ Ownertag
เมื่อ 07/11/2016, 11:23 น. - 171.6.198.xxx

ราคา 3200 บาท อยู่ชั้น 4และชั้น5
มีเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน เครื่องทำน้ำอุ่น พัดลม
ราคา 3800 บาท อยู่ชั้น 4
มีเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน เครื่องทำน้ำอุ่น พัดลม แอร์
ราคา 3800 บาท อยู่ชั้น 1
มีเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน เครื่องทำน้ำอุ่น แอร์ ตู้เย็น
ราคา 4000 บาท อยู่ชั้น 3
มีเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน เครื่องทำน้ำอุ่น แอร์ ตุ้เย็น
ราคา 4500 บาท อยู่ชั้น 2
มีเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน เครื่องทำน้ำอุ่น แอร์ ตู้เย็น ทีวี

มีห้อง 3,000 ว่างอยู่ไหมคะ

B65f48a9961e5e1f98d476772a65671f
อนีส เพ็ชรทองคำ Ownertag
เมื่อ 01/7/2016, 16:45 น. - 183.88.80.xxx

สวัสดีครับ คุณ Moon Moon
ราคา 3,000 บาท/เดือน จะเป็นห้องพัดลม ตอนนี้ยังมีว่างอยู่ครับ
ถ้าคุณลูกค้าสนใจเข้ามาดูห้องก่อนได้ครับ ตอนนี้เรามีโปรโมรชั่น
ทำสัญญา 1 ปี ฟรีค่าเช่าเดือนแรก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 061-7571100 , 082-7017196 คุณ เชค

Noavatar32 เมื่อ 12/1/2016, 14:03 น. - 134.196.135.xxx

ชั้นล่างว่างไหมค่ะจะเปิดร้านมินิมาร์ทกับกาแฟสดค่ะ

Hi
Is it possible to rent a studio of 3,000 THB/months without deposit or with 1 month deposit ?
from 16 Dec

Hi Florida,
How long you would like to stay at our residence?

ตอนนี้มีห้องว่างไหมคะ ราคาเท่าไรบ้างคะ

B65f48a9961e5e1f98d476772a65671f
อนีส เพ็ชรทองคำ Ownertag
เมื่อ 29/10/2015, 07:51 น. - 183.89.144.xxx

สัวัสดีครับคุณ Lida Win Chen
ราคาห้องที่มีว่างตอนนี้
ชั้น2 ราคา 4,500 เฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น / ทีวี
ชั้น3 ราคา 4,000 เฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น
ชั้น4 ราคา 3,200 เฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน เครื่องทำน้ำอุ่น พัดลม
ชั้น5 ราคา 3,000 เฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน เครื่องทำน้ำอุ่น พัดลม
ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นทำสัญญาเข้าพัก 6 เดือน รับฟรีกาต้มน้ำ 1 ตัว
ทำสัญญาเข้าพัก 12 เดือน รับฟรีไมโครเวฟ 1 เครื่อง
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-3774787 หรือ 083-999-3870 , 082-701-7196 คุณ เชค

B65f48a9961e5e1f98d476772a65671f
อนีส เพ็ชรทองคำ Ownertag
เมื่อ 25/6/2015, 11:30 น. - 180.183.139.xxx

สัวัสดีครับคุณ จอย
ราคาห้องที่มีว่างตอนนี้
ชั้น2 ราคา 4,500 เฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น / ทีวี
ชั้น3 ราคา 4,000 เฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น
ชั้น5 ราคา 3,000 เฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน เครื่องทำน้ำอุ่น พัดลม
ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นทำสัญญาเข้าพัก 6 เดือน รับฟรีกาต้มน้ำ 1 ตัว
ทำสัญญาเข้าพัก 12 เดือน รับฟรีไมโครเวฟ 1 เครื่อง
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 083-999-3870 , 082-701-7196 คุณ เชค

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง