อพาร์ทเม้นท์ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง)

เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง)

ซ.กรุงเทพ-นนท์ 56 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,000 - 4,900 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 14855 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) ลำดับที่ 39 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) | ที่ตั้ง 9/26 กรุงเทพ-นนท์ 56 กรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) หอพัก ใกล้ ย่าน กรุงเทพ-นนท์ 56 กรุงเทพ-นนทบุรี

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เอสพีพี เพลส วงศ์สว่าง (SPP PLACE) ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง)

เอสพีพี เพลส ห้องพักใหม่สะอาด กว้างขวาง น่าอยู่อาศัย ปลอดภัย พร้อมทั้งมีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน โดยมีกล้อง CCTV 22ตัว , ระบบ Key card และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและให้ความสะดวกสบายแก่ผู้พักอาศัย อีกทั้งยังมี Wifiให้บริการ,ตู้กดน้ำ,เครื่องซักผ้า และมีพื้นที่จอดรถอีกด้วย


เอสพีพี เพลส ตั้งอยู่ในซอยกรุงเทพ-นนท์56 ซึงอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS วงศ์สว่าง(สายสีม่วง) เพียง 200เมตร โดยใช้เวลาในการเดินทางจากสถานีเพียง 5 นาที โดยถนนด้านหน้ามีรถโดยสารประจำทางสาย18/65/ปอ.505 และยังมีรถมอเตอร์ไซด์ให้บริการหน้าซอยปากซอย อีกทั้งในซอยยังเป็นย่านชุมชนน่าอยู่ปลอดภัยและยังมีสถานที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้คือ


สถานที่ใกล้เคียง


 1. รถไฟฟ้าสายสีม่วง(สถานีวงศ์สว่าง)หน้าปากซอยห่างจากอพาร์ทเม้นท์ เพียง 200 เมตร
 2. ป้ายรถเมล์สาย 18/65/ปอ.505 (หน้าปากซอย)
 3. เซเว่นอีเลฟเว่น (หน้าปากซอย)
 4. แฟมีรี่มาร์ท (ภายในซอย)
 5. ปั้มน้ำมัน ปตท. (หน้าปากซอย)
 6. บิ๊กซี วงศ์สว่าง (นั่งรถประจำทางเพียง 2 ป้ายรถเมล์)
 7. บิ๊กซี ติวานนท์
 8. มหาวิยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 9. โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (ภายในซอย)
 10. โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 11. ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนและโทเวย์
 • จุดที่ 1 ; ทางขึ้นทางด่วนประชานุกูล / ทางลงทางด่วนประชานุกูล
 • จุดที่ 2 ; ทางขึ้นทางด่วนขาเข้าแจ้งวัฒนะ

ติดต่อทางไลน์

ID Line : @spp_place (ใส่ @ นำหน้าด้วย)

การเดินทางมาโดยรถยนต์


มุ่งหน้ามาจาก สะพานพระราม 7 / ถนน จรัญสนิทวงศ์


- มุ่งหน้ามาจาก สะพานพระราม 7 / จรัญสนิทวงศ์ ตรงมาเจอสี่แยกวงศ์สว่าง(อย่าขึ้นสะพานข้ามแยก)ให้เลี้ยวซ้าย ตรงมาเจอสะพานลอยแรกให้ยูเทรนและเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกรุงเทพ-นนท์56 ตรงเข้าไปประมาณ 100 เมตร เข้าซอยซ้ายมือซอยที่ 2 อาคารอยู่ขวามือ

มุ่งหน้ามาจาก สี่แยกติวานนท์


- มุ่งหน้ามาจาก สี่แยกติวานนท์ ตรงมาเรื่อยๆ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยกรุงเทพ-นนท์56 ตรงเข้าไปประมาณ 100 เมตร เข้าซอยซ้ายมือซอยที่ 2 อาคารอยู่ขวามือ

มุ่งหน้ามาจาก สามแยกเตาปูน


- มุ่งหน้ามาจาก สามแยกเตาปูนตรงมาเจอสี่แยกวงศ์สว่าง(ห้างบิ๊กซีอยู่บริเวณแยก) ข้ามแยกมาเจอสะพานลอยแรกให้ยูเทรนและเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกรุงเทพ-นนท์56 ตรงเข้าไปประมาณ 100 เมตร เข้าซอยซ้ายมือซอยที่ 2 อาคารอยู่ขวามือ

มุ่งหน้ามาจาก สี่แยกประชานุกูล / ถนนรัชดาภิเษก / ทางลงทางด่วนแยกประชานุกูล

-
มุ่งหน้ามาจาก สี่แยกประชานุกูล / ถนนรัชดาภิเษก / ทางลงทางด่วนแยกประชานุกูล วิ่งตรงข้ามแยกประชานุกูลมาแล้วจะเจอสี่แยกวงศ์สว่าง(อย่าขึ้นสะพานข้ามแยก)ให้เลี้ยวขวา วิ่งตรงมาเจอสะพานลอยแรกให้ยูเทรนและเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกรุงเทพ-นนท์56 ตรงเข้าไปประมาณ 100 เมตร เข้าซอยซ้ายมือซอยที่ 2 อาคารอยู่ขวามือ

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,000 - 4,900
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :4000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :4000 บาท
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :19 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 100 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆ400 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :300 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องปกติ สตูดิโอ 29.0 ตร.ม. 4,000 บาท -
ห้องปกติ พร้อม ทีวี/ตู้เย็น สตูดิโอ 29.0 ตร.ม. 4,900 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
6f1b742f062e04d0fe066da94e1a5e05
spp place Ownertag
เมื่อ 23/6/2018, 12:43 น. - 171.99.119.xxx

มีห้องว่างครับ สนใจติดต่อ 082-442-9588 หรือแอดไลน์ @spp_place ได้ครับ

ต้นเดือนมิถุนายนมีห้องว่างมั้ยคะ

ต้นเดือนพฤษภามีห้องว่างมั้ยคะ

มีห้อง 5,500บาทอยู่ไหมคะ เดือน พคกรือ มิย 61

Hello! Do you have free room available?

เดือนกุมภาพันธ์ปี61ว่างไหมค่ะ

ช่วงปีใหม่มีห้องว่างไหมคะ 4000

ทำอาหารได้ไหมคะ

1กันยา มีห้องว่างไหมค่ะราคา4000

สามารถติดอินเตอร์เน็ตเองได้มั้ยครับ

อยู่ได้กี่คนคะ

6f1b742f062e04d0fe066da94e1a5e05
spp place Ownertag
เมื่อ 31/7/2017, 16:00 น. - 119.76.8.xxx

2 คนครับ

มีห้องว่างไหมค่ะราคา4000จะเข้าอยู่1ก.ค60ค่ะ

มีห้องว่างไหมค่ะ ราคา 4,000 บาท

มีห้องว่างมั้ยคะ เข้าอยุ่สิ้นเดือนพฤษภา

Hello I am very interested in your studio apartment, I will be working at a nearby school in May and would require the room for a minimum of 6 months maybe longer. I would like to come and view the room, I will be available at the weekend or next week please inform me when is a good time. Many Thanks Matt

6f1b742f062e04d0fe066da94e1a5e05
spp place Ownertag
เมื่อ 16/3/2017, 15:48 น. - 171.99.7.xxx

hi sir , i'm not sure for available or not in May.But not is not available.I will tell you later. Thank you ^^

6f1b742f062e04d0fe066da94e1a5e05
spp place Ownertag
เมื่อ 16/3/2017, 15:48 น. - 171.99.7.xxx

hi sir , i'm not sure for available or not in May.But not is not available.I will tell you later. Thank you ^^

สนใจห้องราคา 4000 เข้าอยู่ เดือน กพ. ยังว่างมั้ยคะ

6f1b742f062e04d0fe066da94e1a5e05
spp place Ownertag
เมื่อ 11/3/2017, 14:14 น. - 1.20.186.xxx

เดือน กพ มีห้องว่าง 1 ห้องครับ ติตต่อได้ครับ ID Line: spp.place

Happy holidays! Is it available from January 15? Can stay 1-2 or 3 month

6f1b742f062e04d0fe066da94e1a5e05
spp place Ownertag
เมื่อ 11/3/2017, 14:15 น. - 1.20.186.xxx

Sorry , not available now. thank you

6f1b742f062e04d0fe066da94e1a5e05
spp place Ownertag
เมื่อ 27/12/2016, 14:29 น. - 61.90.13.xxx

มีห้องว่างอยู่ครับ 4,000 กับ 4,700 สนใจกรุณาโทร 082-442-9588 ได้ค่ะ

มีห้องว่างอยู่ไหมค่ะ

ยังมีห้อง3700-3900ว่างมั๊ยคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง