อพาร์ทเม้นท์ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค

42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค

ซ.ศรีนครินทร์42 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,900 - 8,000 บาท/เดือน
700 - 1,000 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 15230 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค ลำดับที่ 41 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค | ที่ตั้ง 68/1 ศรีนครินทร์42 ศรีนครินทร์ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค หอพัก ใกล้ ย่าน ศรีนครินทร์42 ศรีนครินทร์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม 42 เพลส ศรีนครินทร์ตรงข้ามซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค

อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่ให้เช่า ศรีนครินทร์ ซ.42 บรรยากาศดีมีระดับสงบเหมาะสำหรับผู้มาพักอาศัย
และอยู่ในทำเลดีใจกลางแหล่งชุมชนขนาดใหญ่เดินทางสะดวก ตรงข้ามแหล่งช๊อบปิ้งชั้นนำของกรุงเทพซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,ตลาดรถไฟ และสวนหลวงร.9 ไว้สำหรับพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติ
ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิ,เมก้าบางนา,เซนทรัลบางนา ใช้เวลาเดินทางเพียงนิดเดียว
ภายในห้องตกแต่งสวยอย่างดีใช้ SB funiture โต๊ะ ,ตู้ ,เตียง ,ทุกห้องมีระเบียงส่วนตัว ฯลฯ
เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ แอร์, เครื่องทำน้ำอุ่น, อินเตอร์เนทWIFI ฟรี!!!!!! พร้อมลิฟท์ให้บริการ.
ระบบรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบ สายตรวจ ,รปภ ,กล้องCCTV ,คีย์การ์ด ฯลฯ


 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,900 - 8,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :700 - 1,000
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :6000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :5 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :20 บาทต่อยูนิต
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
standard 1 ห้องนอน 21.0 ตร.ม. 4,900 - 5,200 บาท 700 - 800 บาท
studio 1 ห้องนอน 23.0 ตร.ม. 5,500 - 6,500 บาท 800 - 900 บาท
deluxe 1 ห้องนอน 26.0 ตร.ม. 7,000 - 8,000 บาท 900 - 1,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hi. Can you give me the exact location of this apartment? Thanks!

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 26/7/2018, 12:37 น. - 182.232.226.xxx

Dear, guest
Our address 68/1 Soi Srinakarindra or you can serch us on google maps : 42place
Thank

ขอโทษน่ะค่ะ ตอนนี้มีห้องกี่บาทว่างบ้างคะ???

เดือนสิงหาคม มีห้องว่างมั้ยคะ เช่าระยะยาวค่ะ

ใช่ตรงข้ามพาราไดร์ไหมคะ
ยังมีห้องใหม่ไหมคะพอดีถ้ามีสิ้นเดือนจะย้ายไปอยู่เลยคะ

ตอนนี้ยังมีห้องว่างป่าวคะ วันจันทร์ที่ 21จะขอเข้าไปดูหน่อยคะ พอดีจะให้ลูกชายพักเพราะเรียนที่วิทยาลัยดุสิตคะ

ห้อง 4800 ยังมีอยู่มั้ยคะ

207fa88e2c10de0aa91c3a6f3b845e1e เมื่อ 29/3/2018, 19:09 น. - 1.10.199.xxx

ตอบถามห้องพักรายวันอะครับเข้าเทีี่ยงวันของ31มีนา ออก 1 เมษาช่วงเที่ยงๆคิดราคายังไงหรอครับ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 29/3/2018, 22:03 น. - 182.232.216.xxx

เรียนคุณลูกค้า
ทาง42เพลส แจ้งเวลาเช็คอิน 12.00น. และเช็คเอาท์ 12.00น ของอีกวันเช่นกัน ราคา1คืน 700บ.
42เพลส ทีม

207fa88e2c10de0aa91c3a6f3b845e1e เมื่อ 29/3/2018, 22:53 น. - 118.174.176.xxx

คือต้องติดต่อยังไงหรอครับ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 29/3/2018, 23:33 น. - 58.11.52.xxx

สามารถแจ้งชื่อและเบอร์โทรเพื่อสำรองห้องพัก หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 0819205000 และ 027078772 ทุกวัน เวลา 9.00น.-18.00น.

สอบถามหน่อยค่ะ อยากเช่าห้องรายวัน ไม่เต็มวันค่ะ แค่ช่วงเช้า ช่วงเย็นล็อคเอ้าท์ออก คิดราคาเต็มวันรึป่าวคะ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 27/3/2018, 22:28 น. - 61.90.116.xxx

ทาง42เพลส สามารถเช็คอินในเวลาตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไป โดยคิดราคาปรกติ1คืนที่ 700บาทครับ

มีหัองราคา 4500 ว่างมัยคะ เข้าอยู่ต้องจ่ายเท่าไรคะ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 29/3/2018, 23:37 น. - 58.11.52.xxx

เรียนท่านลูกค้า
ทาง42เพลส ห้อง4,500 เต็มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้ว แต่เรายังมีห้อง 4,800 เหลืออยู่อีกเพียง 1 ห้อง หากท่านสนใจ กรุณานัดหมายเพื่อดูห้องจริงได้ที่เบอร์ 081920500 , 027078772 ทุกวันเวลา 9.00น.-18.00น.
ขอขอบคุณ
42เพลส ทีม

ตอนนี้มีห้องว่างมั้ยครับ พร้อมเข้าอยู่ 1-4-2018 ครับ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 16/3/2018, 23:25 น. - 184.22.249.xxx

42เพลส ยังพอมีห้องว่างอยู่ในวันที่ 1 เม.ย 61 หากท่านลูกค้าสนใจสามารถเข้ามาดูห้อง หรือติดต่อที่เบอร์ 0819205000 , 027078772 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00น.-18.00น.
ขอบคุณครับ
42เพลส ทีม

ยังมีว่างป่าวค่ะ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 20/2/2018, 22:50 น. - 61.90.117.xxx

เรียนคุณลูกค้า
ทางเรายังมีห้องว่างอยู่อีก 1ห้อง กรุณาเข้ามาดูห้องจริงได้ที่อาคาร หรือโทรติดต่อ 0819205000 เพื่อนัดหมายเข้าชมและหากท่านพอใจสามารถทำสัญญาได้
ขอบคุณครับ
42เพลส ทีม

สอบถามราคาค่าเช่าห้องระยะสั้น 1 เดือน เข้า วันที่ 3 มีนาคม ถึง 10 เมษายน

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 10/2/2018, 21:44 น. - 124.122.64.xxx

เรียนท่านลูกค้า
ขอแจ้งราคาค่าเช่าห้องระยะสั้น1เดือน / 9,000บ. + เงินค่าประกัน 5,000บาท. (คืนหลังเลิกสัญญาเช่า)
- ฟรี บริการที่จอดรถ 1คัน(ไม่ฟิกที่จอด)
- เฟอร์นิเจอร์ครบ ,แอร์ ,ทีวี ,ตู้เย็น ,เครื่องทำน้ำอุ่น
หากท่านลูกค้าสนใจ กรุณาเข้าดูห้องพักจริงได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00น.-18.00น.
หรือติดต่อ 081-920500 ,02-7078772

E17469ededee2b8fe5ece9232ecd5fa7 เมื่อ 08/2/2018, 22:51 น. - 58.9.133.xxx

สอบถาม ราคาห้องพัก standard รายวัน จำนวน 2 คน เข้าพักวันที่ 21 - 22 ก.พ. (เช็คเอ้าท์ 23 ก.พ.) ครับ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 09/2/2018, 09:41 น. - 124.122.65.xxx

ราคาห้องพัก 2คืน x 700บ. + มัดจำกุญแจ 500บาท(คืนเมื่อเช็คเอาท์)
หากท่านลูกค้าต้องการจองห้องพัก รบกวนติดต่อได้ที่เบอร์ 0819205000
ขอบคุณครับ

อยากทราบว่าถ้าจะเช่าเดือน 1 ได้ไมครับ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 09/2/2018, 09:40 น. - 124.122.65.xxx

คุณลูกค้าสนใจ สามารถเช่า1 เดือนได้ครับ เชิญเข้าไปชมห้องจริงได้ที่อาคาร หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 0819205000

มีห้อง 4500 อยู่ไหมค่ะ อยู่ชั้นไหนค่ะ ถ้ามีเด่วพรุ่งนี้เข้าไปดูค่ะ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 16/1/2018, 12:53 น. - 49.229.178.xxx

เรียนคุณลูกค้า ช่วงนี้โปรพิเศษยังมีห้อง4,500บ./เดือน เหลืออีก1ยูนิต เข้ามาดูได้ทุกวัน 9.00-18.00น. ติดต่อนัดหมายคุณเกก 0819205000 ผจก.อาคาร ดูแลให้ครับ
ขอบคุณครับ
42เพลส ทีม

Noavatar32 เมื่อ 16/11/2017, 11:47 น. - 223.206.243.xxx

อยากทราบเวลาเช็คอินเช็คเอาท์ค่ะ เพราะจะเดินทางถึงเช้าวันที่ 22/11 ประมาณ 7 โมงเช้า และจะเช็คเอาท์ประมาณ 18.00 น. ของวันศุกร์ที่ 24/11 ค่ะ

Dear Sir or Madam,
My name is Nico and I am from Germany. From November, 1st, i will start my studies at Stamford University. Therefore I'd like to rent a standard or deluxe studio room, for at least a year.
I will arrive at Bangkok on the 25.10. and could meet you for a personal meeting.

Thanking You for a short message and best regards,

Nico

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 14/10/2017, 15:44 น. - 182.232.25.xxx

Dear Guest,
Noted, You'll see our room and make the contract.Will meet you on OCT,25th
Best Regards
42Place Team

Noavatar32 เมื่อ 07/10/2017, 22:59 น. - 182.232.237.xxx

สอบถามราคาห้องพักรายวัน และระยะทางจาก42เพลส ไป vivace wedding hall ค่ะ
จะเข้าพักวันศุกร์ที่ 3 พ.ย. ค่ะ

เสียค่าที่จอดรถไหมครับ

ชั้น4 ราคาห้อง 5พันใช่มั้ยคะ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 04/9/2017, 17:06 น. - 171.96.190.xxx

สวสัดสีครับ
ทาง42เพลส ห้องพักราคา 5,000บ. ว่างอยู่ที่ชั้น4ครับ กรุณาติดต่อนัดหมายดูห้องจริงได้ที่เบอร์ 0819205000 ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00น.-18.00น.
ขอบคุณครับ
42เพลส ทีม

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง