อพาร์ทเม้นท์ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้

51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้

ซ.เทอดไท9 (เข้าแค่ 20 เมตร อยู่ซ้ายมือ รถเข้าได้ครับ) ถ.เทอดไท บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
7,000 - 10,000 บาท/เดือน
700 - 800 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 45467 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ ลำดับที่ 38 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ | ที่ตั้ง 51 เทอดไท9 (เข้าแค่ 20 เมตร อยู่ซ้ายมือ รถเข้าได้ครับ) เทอดไท ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้ หอพัก ใกล้ ย่าน เทอดไท9 (เข้าแค่ 20 เมตร อยู่ซ้ายมือ รถเข้าได้ครับ) เทอดไท

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม 51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ ที่พักไม่สูบบุหรี่ทั้งตึก:อยู่ระยะสั้น1เดือนได้

51 สวนพลู เรสซิเด้นซ์ 51 Suanplu Residence ขออนุญาติไม่รับผู้สูบบุหรี่
บริกาห้องพักใหม่ย่านวงเวียนใหญ่ ตกแต่งสไตล์คอนโด เฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ระบบรักษาความสะอาดและความปลอดภัยดีเยี่ยม


พิเศษสุดช่วงเปิดตัวตึกใหม่สไตล์คอนโด บรรยากาศร่มรื่น สงบเงียบ สะอาดปลอดภัย สังคมคุณภาพ ปลอดบุหรี่ทั้งตึก คัดคุณภาพผู้พักอาศัย ราคาห้องพักขนาด 20 ตรม เริ่มต้น 7,000 บาท ต่อเดือน มีห้องหลายขนาด หลายราคา ให้เลือกตามความเหมาะสม ตั้งแต่ 7,000-10,000บาท ต่อเดือน


รถมอเตอร์ไซต์จอดฟรี, รถยนต์คันละ 1,000 บาทต่อเดือน


 • อยู่ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่, BTSโพธิ์นิมิตร 800 เมตร มอเตอไซรับจ้าง 15 บาท
 • ใกล้ตลาดพลู ย่านของกินอร่อยตลอดคืน
 • ตรงข้ามสำนักงานเขตธนบุรี, สน.บางยี่เรือ
 • เดอะมอลท่าพระ, ห้างแพลตฟอร์ม, ไอคอนสยาม
 • โรงพยาบาลสมิติเวช, ตากสิน, ทหารเรือ
 • อยู่ในพื้นที่ 1 ไร่ เงียบสงบ ของกินหลากหลาย อาหารไทย อาหารจีน อาหารฮาลาล
 • ทำเลสะดวก เข้าออกได้สองทาง ซอยอินทพิทักษ์ 5 (ตรงข้ามวัดโพธินิมิตร ทะลุออก ราชภัฏบ้านสมเด็จ ราชภัฏธนบุรี,). ซอยเทอดไท 9 ใกล้โรงเรียน วัดอินทราราม และโรงเรียนมัธยมอีกหลายที่ย่านนี้ ฯลฯ
 • ใกล้มัสยิดสวนพลู ,วัดเวฬุราชิน
 • สวนกีฬา รพ ทหารเรือ , วงเวียนใหญ่

สนใจชมห้องตัวอย่าง พร้อมย้ายเข้าอยู่ได้แล้ววันนี้ รายละเอียดการเดินทางตามแผนที่ หรือโทร 084-5599880 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)7,000 - 10,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :700 - 800
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :5 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :15 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องเดี่ยว สตูดิโอ 20.0 ตร.ม. 7,000 บาท 700 บาท
ห้องเดี่ยว พร้อม โซนรับแขก สตูดิโอ 26.0 ตร.ม. 8,000 - 9,000 บาท 800 บาท
ห้องเดี่ยว พร้อม โซนรับแขก และเค้าเตอร์ครัว สตูดิโอ 31.0 ตร.ม. 10,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สอบถามรายละเอียดเรื่องห้องพักหน่อยค่ะ

ยังมีห้องว่างอยู่มั้ยคะ ช่วงเดือนม.ค - เม.ย. 62 ค่ะ พอดีว่าจะไปฝึกงานแถวนั้นน่ะค่ะ รบกวนติดต่อกลับด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

Hello, Do you have rental contracts for 3 months?

ห้อง6,000 ยังมีว่างไหมคะ พร้อมเข้าอยู่ค่ะ

ห้องราคา 6,000 ยังว่างอยู่มั้ยครับ

Hi There,

I am Laksmi from Indonesia, I am moving to Bangkok for work, and I would like to rent your place for more than a month. Is your place available for longer period? and how much the total in Baht?

Thank you and I look forward to hear your feedback,

Best Regards,
Laksmi Puspasari

มีห้องพักว่างสำหรับเข้าอยู่ระยะสั้น 1-2 เดือน มั้ยคะ

32e3a84f022d0d44b19ece97cd7d98f2 เมื่อ 29/9/2018, 10:52 น. - 113.190.61.xxx

does this studio allow cooking? does it have kitchen stove?

มีห้องว่างมั้ยค่ะ เช่าระยะสั้น รวมที่จอดรถมั้ยค่ะ

hi, i am looking for apartment or condo for monthly rent.
Can i see your apartment this weekend? today or tomorrow.
Thanks.
Please contact me through whatsapp/email: sulastriannisa@gmail.com

Is your larger apartment available from the 22nd Sept to 5th October?

I may also need to rent it from the 14th Oct to the 31st Oct.

Thank you in advance!

Mark Coles
0972 145 039
teachermarkc@gmail.com

Hello,

I´d like to ask weather it would be possible to rent an appartment for 1 or 2 month, starting in October 1st.

Thank you for your reply.

David Ceska

มีห้องพักระยะสั้นสำหรับหนึ่งเดือนไหมคะ เข้าอยู่วันที่ 1 พ.ย ถ้ามีรบกวนติดต่อมาที่ manisa2003@hotmail.com หน่อยนะคะ ขอรายละเอียดที่ต้องจ่ายเบ็ดเสร็จด้วยนะค่ะ ไม่สะดวกติดต่อทางโทรศัพท์ค่ะ อยู่ต่างประเทศ

Hello,
I am interested to rent the room 20sq.m for six months period, from 1st September 2018 to Feb 2019. Please, can you tell me any room that is available and can you please tell me the rate per month? Also, can you please tell me if I can come and see the room.

สนใจคะ มีว่างไมคะ

Hey I'm interested in the apartment. Please contact me via email:zhou.luoyi@hotmail.com or line:@nattizly. Thank you!

Do you have any rooms for rent in September and October?

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง