อพาร์ทเม้นท์ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️

74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️

ซ.เกษมสันต์ 3 ถ.พระราม1 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
3,000 - 7,500 บาท/เดือน
400 - 900 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 11763 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ ลำดับที่ 28 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ | ที่ตั้ง 74 เกษมสันต์ 3 พระราม1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️ หอพัก ใกล้ ย่าน เกษมสันต์ 3 พระราม1

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม 74 แมนชั่น - เดินไปจุฬาฯ 20 นาที/ เตรียมอุดม 17 นาที/ BTS สนามกีฬาฯ 4 นาที🚶🏻‍♂️

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 31/12/2021
74 แมนชั่นร่วมสู้ภัย COVID-19 ดังนี้ 1. ลด "ราคาห้องพัก" 20% (ราคาในตารางคือลดแล้ว) และ 2. ลด "มัดจำ" เหลือเพียง 2 เดือน

NEAR [ ใกล้กับ ]

 • จุฬาฯ: 1 กม. (คณะวิทยาศาสตร์และการกีฬา) - 2.3 กม. (คณะเศรษฐศาสตร์)
 • เตรียมอุดมฯ : 1.4 กม.
 • BTS สนามกีฬา : 300 ม.
 • BTS ราชเทวี : 900 ม.
 • BTS สยาม: 1 กม.
 • MBK : 800 ม.
 • Tesco Lotus พระราม1 : 550 ม.
 • Siam Square/ Siam Discovery/ Siam Center/ Siam Paragon : 1 - 1.3 กม.
 • I’m Park/ อุทยาน 100ปีจุฬาฯ : 1.3 กม.

HOW TO VISIT US [ การเดินทางมายังหอพัก ]


 • ผ่าน RentHub : คลิกที่แถบ “แผนที่” (อยู่ถัดจากแถบรูปภาพ) ดูลิ้งค์ไปยังแผนที่บน Google Map
 • ผ่าน Google Map : https://goo.gl/maps/tFxtxAK1BLoJC5uU6

OUR ACCOMMODATION IS SUITABLE FOR [ หอพักเราเหมาะสมกับ ]


 • นักเรียนเตรียมอุดมฯ นิสิตจุฬาฯและคนทำงานที่ต้องเดินทางโดยBTS

OUR ENVIRONMENT [ สภาพแวดล้อมของหอพัก ]


 • สะดวก : ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
 • ปลอดภัย : ระบบประตูรักษาความปลอดภัย (keycard door), กล้องวงจรปิดทุกชั้น (CCTV)
 • เงียบสงบ : หอพักอยู่ห่างจากถนนใหญ่ 150 ม ทำให้ได้รับเสียงดังรบกวนจากท้องถนนน้อย และมีเจ้าของดูแลอยู่อาศัยเอง

CONTACT [ ช่องทางการติดต่อ ]


 • 📞 Call : 085-981-6226 (คุณนก)
 • 📲 Line : nok2684

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)3,000 - 7,500
  บาท/เดือน
 • รายวัน :400 - 900
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :20 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 200 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :100-500 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องใหญ่-ห้องน้ำในตัว (Large room with private bathroom) สตูดิโอ 32.0 ตร.ม. 7,200 - 7,500 บาท 800 - 900 บาท
ห้องกลาง-ห้องน้ำในตัว (Medium room with private bathroom) สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 5,400 บาท 600 บาท
ห้องกลาง-ห้องน้ำในตัว (Medium room with private bathroom) สตูดิโอ 18.0 ตร.ม. 5,200 - 5,600 บาท 600 บาท
ห้องเล็กพัก 2 ท่าน-ห้องน้ำรวม (Small room with shared bathroom) 1 ห้องนอน 16.0 ตร.ม. 3,900 บาท 500 บาท
ห้องเล็กพัก 1 ท่าน-ห้องน้ำรวม (Small room with shared bathroom) 1 ห้องนอน 8.0 ตร.ม. 3,000 บาท 400 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Cad466b9f0422c5b4169286709ebb2ed เมื่อ 11/12/2020, 16:54 น. - 58.9.138.xxx

สนใจห้องพักจิ๋วครับ 3150 บาทต่อเดิอน ถ้ารวมค่าน้ำไฟตกเดือนละประมาณเท่าไหร่ครับ รถเมล์สายอะไรผ่านครับ มี wifi ไหมครับเรื่องสำคัญ

HI. Is there any room available? Is there the kitchen in your place?

ขอสอบถามห้องว่างรายเดือนค่ะ

Hi. Is the room for 3150thb still available?
Do you have wifi?
I would like to stay for a month.

Is this still available 1 bedroom for 3150

Boy,
Could you please contact me on my line id sunil.chula. I need to discuss on the room availability.khap.
Else, you can drop me an email @sunil.dash@hotmail.com

Noavatar32 เมื่อ 03/7/2019, 12:21 น. - 180.253.130.xxx

hello i am interested in your appartment, is there is still an avaiable room for medium with ensuite bathroom for this august 2019? thank you

สภาพนี้12000-14000 บ้าไปละ

Hello, we would to ask for a room for 2 persons for a period from 1st July to 14 September: Medium Room with an en-suite bathroom
Size: 16 square meter
Price 6,000-6,500 baht. Many thanks, Natalia, Poland

I want to rent room for 30 days with low cost per month and please tell me your price for 30 days and how far it is from silom

Hello.. I’m a student at Chulalongkorn Univ.
Is there any medium room available for July 21 until mid august?
I need at least 1 month for orientation day. Thanks

want to rent single studio room in Phaya Thai with around 6000 baht for foreign student from SMA.
Do u still have available rooms?

มีห้องกลางว่างมั้ยคะ เรียนอยู่จุฬาค่ะ

ห้องกลางว่างไหมครับ อยู่ขั้นต่ำ 6 เดือนครับ ถ้าไม่ว่าง มีห้องขนาดไหนว่างบ้างครับ

Dear Sattana :)
Thank you for kindly replying. I looked up 549 residence, but is it the one nearby national stadium? I'm looking for accommodation nearby Chulalongkorn university from July 15 to August 30. May I ask for the price? Would you please reply me through email yenhsiu0416@gmail.com? Thank you very much.
Wish you all the best :)
Sincerely, Yen

ถึงผู้จัดการคฤหาสน์ 74 ท่าน
ฉันชื่อ Yen. ฉันจะอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมถึง 30 สิงหาคม (6 สัปดาห์) ฉันสนใจห้องของคุณมาก! ฉันขอรูปถ่ายเพิ่มเติมและราคาเป็นเวลา 6 สัปดาห์ได้ไหม
คุณช่วยตอบฉันทางอีเมลโดยเร็วที่สุดเพื่อความสะดวกของคุณหรือไม่?
ขอบคุณสำหรับความกรุณาตอบกลับ!
ขอให้คุณทุกสิ่งที่ดีที่สุด!
เพื่อนของคุณ Yen

Hi Yen,
My room still available at that time and it could fit your requirements please search 549 residence

Hello,

I will be in Bangkok between April and August 2019, would this apartment (price 6200-7700 THB) be still available?

You can contact me by whatsapp or mail.

Thanks, have a nice day,
Best regards,

Noé

Dear 74 mansion manager,
My name is Yen. I'll be in Chulalongkorn university from July 15 to August 30 (6 weeks). I'm very interested in your medium room! May I ask for more photos and the price for 6 weeks?
Would you please respond me through email as soon as in your convenience?
Thank you for kindly replying!
Wish you all the best things!
Your friend, Yen

Dear 74 mansion manager,
I'll be in Chulalongkorn University from July 15- August 30. I'm interested in the medium room. May I ask which one is it in the photos and what price will it be at?
Could you please contact me through email?
I sincerely thank you so much for kindly answering me!
Wish you all the best things.
Your friend, Yen

จะเข้าพักมีนา-เมษาว่างมั้ยคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง