อพาร์ทเม้นท์ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์

Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์

ซ.ราชปรารภ 20 ถ.ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
900 - 2,400 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 33600 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ ลำดับที่ 36 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ | ที่ตั้ง 17/40-43 ราชปรารภ 20 ราชปรารภ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์ หอพัก ใกล้ ย่าน ราชปรารภ 20 ราชปรารภ

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Le Clarita (เลอ คลาริต้า) ใกล้ประตูน้ำ, BTS อนุสาวรีย์ชัย, คิงพาวเวอร์

Line id : @le.clarita(มี@ด้วยนะคะ)
...เป็นอพาร์ทเมนท์เปิดใหม่ตั้งอยู่ระหว่างโรงแรมซีซั่น (ซ.20) และโรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค(ซ.22)

ซอย 22 เป็นซอยเดินรถทางเดียวแนะนำให้เดินเข้ามาจะเจอร้านค้าต่างๆ2 ข้างทางเดินเพียง 40 เมตร เลี้ยวขวาแยกแรก ที่พักอยู่ขวามือท้ายซอยเป็นตลาดสดของกินเยอะมากยิ่งเช้าแม่ค้าจะปิดซอยกันเลยทีเดียว หน้าปากซอยก็ 7-11ท้ายซอยก็ตลาดของกินเพียบ!!

สถานที่สำคัญ: อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ,สามเหลี่ยมดินแดง, ซอยรางน้ำ,BTSอนุสาวรีย์ฯ , Airport Rail Links
สถานที่ราชการ : ป.ป.ส., กระทรวงแรงงาน
ห้างสรรพสินค้า: เซ็นจูรี่พลาซ่า,แพลทินั่มแฟชั่นมอลล์, ประตูน้ำ, คิงเพาเวอร์,เซ็นทรัลชิดลม, เซ็นทรัลเวิร์ล, บิ๊กซี, สยามสแควร์, มาบุญครอง
สถานศึกษา:จุฬาฯ, วรรณสรณ์, หอการค้า, มหิดล(คณะวิทยาการจัดการ),ราชภัฏสวนดุสิต ,โรงเรียนศรีอยุธยา
สวนสาธารณะ: สวนสันติภาพ
โรงพยาบาล:ราชวิถี, พญาไท 1-2,รามาธิบดี, จุฬาฯ, สงฆ์
สภาพแวดล้อม:มีร้านอาหารร้านซักรีด ร้านสะดวกซื้อ
ระบบความปลอดภัย: ประตูเข้า-ออก /คีย์การ์ดและกล้องวงจรปิด
การเดินทาง: รถเมล์สาย 13,54,73,513,504,77,62,54 (มีป้ายรถเมล์ปากซอยเพียง40เมตร)

 • รายวัน :900 - 2,400
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard Room สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. - 900 - 2,400 บาท
Penthouse Room 2 ห้องนอน 70.0 ตร.ม. - 2,200 - 2,400 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Noavatar32 เมื่อ 20/2/2020, 14:07 น. - 182.232.157.xxx

มีพักแบบรายเดือนไหมค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 16/12/2019, 01:30 น. - 171.6.249.xxx

มีห้องว่างมั้ยครับ30ธันวาคม

มีห้องว่างช่วงเดือน พ.ย. มั้ยคะ

ใกล้btsอนุเสาวรีย์ ห้องสวยตามภาพที่ลง ดีค่ะ แนะนำ

Hi there I just wondering do you have any room available on this Sunday till the end of January???

ขอรายละเอียดห้องพักรายเดือนหน่อยคะ

อยากทราบเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อคุยเรื่องจองหัองพัก

กำลังหาห้องพักเป็นรายเดือนนะครับขอรายละเอียดทั้งหมดเลย

อยากทราบราคาห้องพักค่ะทั้งแบบห้องนอนเดียวกับสองห้องนอนค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 28/5/2019, 07:39 น. - 223.204.241.xxx

รบกวนขอรายละเอียดห้องพักแบบรายเดือนได้ไหมคะ พอดีหาหอเรียนน่ะค่ะ

รบกวนขอรายละเอียดห้องพัก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. ถึงวันที่ 30 สิงหา นี้ด้วยค่ะ

Hello my name is kazuya.
I found your room via rebthub. I am looking for apartment living for 1 year as I will study at language school from this month. I am now staying at hotel in Bangkok. Is double bed room available now? How much is the best price?
May I visit your apartment to see the actual room sometime soon?
Waiting for your reply soon,
Kazuya

looking for room from may 26 for 2 month

Hi is this available for one month rent only? please email me back on dave.marker@welewearn.org and on 0638928804 thx Dave

Noavatar32 เมื่อ 22/10/2018, 00:11 น. - 103.52.12.xxx

How much to rent 1month?.

Good morning,

I’ll be staying in Thailand for 3 months starting from oct 20 2018 to Jan 19 2019. I’d be interested in renting a room for that period. If there’s any available I would like to more about the exact room rate (each with its type and facilities/utilities system explained) ther terms of reservation ex. Payment period and method. Thank you in advance.

Hi I'm interested in renting the room will it be possible to rent the room for 3 months please contact me back asap. Thank you

Hello

My name is Joseph Lopez and I am interested in your condo. Can I rent this condo for short term (1 month) or is it long term only? I would also like to schedule a day to view the condo. Please reply by email only and tell me which condo you are sending the message for.

Thank you
Joseph Lopez

Do you have availability during Nov/Dec 2018 for 2 months. Where is exact location please. Thanks. Rgds Mr and Mrs Churm

Hi just wondering if you have any 2 bedroom penthouse rooms available, if so what is the contract on them. can they be rented monthly

Many Thanks
Kerri

Do u have available room? I want to rent kne month.

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง