ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ โปรโมชั่นฉลองเปิดใหม่!! ซี.เจ. เรสซิเด้นซ์ @ ลาซาล 53 | ที่ตั้ง undefined ซ.ลาซาล 53 ถ.สุขุมวิท 105 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร
โปรโมชั่นฉลองเปิดใหม่!! ซี.เจ. เรสซิเด้นซ์ @ ลาซาล 53 หอพัก ใกล้ ย่าน ซ.ลาซาล 53 ถ.สุขุมวิท 105