อพาร์ทเม้นท์ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า

Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า

ซ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,000 บาท/เดือน
700 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 9477 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 49 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า | ที่ตั้ง 757 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 สมเด็จพระปิ่นเกล้า บางพลัด กรุงเทพมหานคร
Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า หอพัก ใกล้ ย่าน สมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 สมเด็จพระปิ่นเกล้า

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Rachakarun Park Resident (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนท์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า


ราชการุญพาร์ค เรสซิเดนท์ (อบอุ่น อยู่สบาย เหมือนอยู่บ้าน) ห้องพักหรู ระดับมาตรฐานตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งออกแบบสไตล์คลาสสิคอย่างลงตัว พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรด้วยเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น ฟรีอินเตอร์เนทไร้สาย (WiFi) และเคเบิ้ลทีวีกว่า 70 ช่อง


สถานที่ใจกลางเมืองห่างจากสนามหลวง เพียง 1.5 กมใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียนวัดดุสิตารามสน.บางยี่ขัน สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานพระราม 8 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า พาต้า ปิ่นเกล้า เมเจอร์ ปิ่นเกล้า โรงพยาบาลศิริราชอยู่ตรงข้ามถนนข้าวสาร บางลำภู

ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศความสงบริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่มรื่น ความเป็นส่วนตัวท่านจะพักอาศัยด้วยความอบอุ่นใจ ด้วยระบบความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบประตูคีย์การ์ด

สนใจสามารถเข้าชมห้องพักได้ ติดต่อได้ที่
โทร 02-883-4653, 0814063676


www.rachakarunresident.com


E-mail: rachakarun757@gmail.com


Facebook : www.facebook.com/rachakarun
ออฟฟิศเปิดทำการ
จันทร์-เสาร์ 9.00-17.00 น.
อาทิตย์ และวันหยุดราชการุญ 10.00-17.00สถานที่ใกล้เคียง :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, โรงเรียนมัธยมวัดุสิตาราม, วิทยาลัยเพาะช่าง


พาต้า ปิ่นเกล้า, โลตัส ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เมเจอร์ ปิ่นเกล้า, พาหุรัด สำเพ็ง


โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลธนบุรี, โรงพยาบาลเจ้าพระยา


สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, สะพานอรุณอมรินทร์, สะพานพระราม 8


สนามหลวง, ท่าพระอาทิตย์, ถนนข้าวสาร, บางลำพู, วัดพระแก้ว, ท่าเรือข้ามฟากวังหลัง-ศิริราช,


แนะนำข้อมูล สำหรับการเดินทาง :
รถเมล์สาย
30, 42, 68, 80, 123, 124, 159, 169, 203,
ปอ. 68, 79, 80, 91, 157, 171, 177, 509, 511, 507, 516,203,


ท่าเรือด่วน:


ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้า


ท่าเรือข้ามฝากสมเด็จพระปิ่นเกล้า


สามารถเดินหรือนั่งรถมอเตอร์ไซต์เข้าซอยได้ • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :700
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :5 บาท / นาที
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
standard bedroom 1 ห้องนอน 20.0 ตร.ม. 4,000 บาท 700 บาท
twin bedroom 1 ห้องนอน 20.0 ตร.ม. 4,000 บาท 700 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hello,

I wanted to ask if the property is available from the 14 of May for one month?
Or is it not possible to have the flat for only one month?

Kind Regards,

Florin Kutten

ใกล้กับ รพ รามามั้ยค่ะ

ห้องเช่า มีม่ครับ

Noavatar32 เมื่อ 11/3/2019, 19:16 น. - 171.6.251.xxx

มีห้องยังว่างไหมค่ะ

I need 4000 bhat apartments for 3 months. It is near to siriraj hospital?

Looking for March or April 2019. Thanks

Noavatar32
Rachakarun Park Resident Ownertag
เมื่อ 04/3/2019, 12:35 น. - 171.7.167.xxx

our apartment still available .. do you interested to stay for long term or short term the contract for 1-4 months = 5500 baht
6 months and more = 4000 baht/months

สวัสดีค่ะ ยังมีห้องว่างช่วงเดือนมี.ค.หรือ เม.ย. 2562จะพร้อมเข้าอยู่คะ

Noavatar32
Rachakarun Park Resident Ownertag
เมื่อ 08/3/2019, 11:42 น. - 171.7.212.xxx

มีห้องว่างค่ะ ติดต่อออฟฟิส 02-883-4653 ได้เลยค่ะ

Dear owner. I am very interested in your accomodation for March and April, two month, Tell me please your right price for room with twinbedroomw. What is excluded in price, next feez etc. How far is it to Chatuchak market to Khoa San Road, to Hua Lamphong station. Thank you very much for your answer. Alexandr Sonntág, Czech Republic, mail: alsonn@volny.cz

Dear sir, I am very interested in your accomodation , I wrote you already before. I plan stay in BKK from 2.3 to 30 .4 . 2019, two month. Your price 4000 BAT for month is final price included water and electricity? The shower and WC is part of appartmen ? Confirm me please your final price. Thank you.How far it is to centre of Khao San Road ? Alexandr Sonntag, Czech Republic. My better contact is : alicecooper2@post.cz

Regards Alexandr

Dear sir, I am very interested in your accomodation , I wrote you already before. I plan stay in BKK from 2.3 to 30 .4 . 2019, two month. Your price 4000 BAT for month is final price included water and electricity? The shower and WC is part of appartmen ? Confirm me please your final price. Thank you.How far it is to centre of Khao San Road ? Alexandr Sonntag, Czech Republic. My better contact is : alicecooper2@post.cz

Regards Alexandr

Dear sir, I am interested in your accomodation. I plan stay in BKK from 2.3 to 30 .4 . 2019, two month. Your price 4000 BAT for month is final price included water and electricity. Confirm me please your final price. Thank you. Alexandr Sonntag, Czech Republic. My better contact is : alicecooper2@post.cz

Do you have two rooms with twin bedrooms ? I'll go to Thailand in January 2019. Thanks

สวัสดีครับ พอดีผมจะทำการเช่ารายวัน ภายในวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561 วันเดียวครับ ไม่ทราบว่าจะต้องทำการจ่ายล่วงหน้า 1 เดือนด้วยหรือไม่ครับ

Hello , I'm in Bangkok working on a 4 month contract , I would be very interested in viewing your room

Kind regards

Noavatar32
Rachakarun Park Resident Ownertag
เมื่อ 07/11/2018, 14:22 น. - 171.7.166.xxx

Hello , We are still have avilable room if you need to see our review room you can check it from our main page or go to facebook page : rachakarun park resident
and about the the contract 4 months
the rental is 5500/month
first pay 1 rental and 1 deposit and key card
totally 11300 baht
thank you for interesting , hope to see you soon

Hello,
I want this apartment for one month, please confirm its availability from 04-10-2018, it’s my arrival date time.
When you confirm me then I will come to your place and settle all matters. Please confirm it for further deal.

มีห้องว่างไหมคะ พร้อมเข้ายุเลย

Noavatar32
Rachakarun Park Resident Ownertag
เมื่อ 22/9/2018, 10:48 น. - 171.6.204.xxx

สวัสดีค่ะ .. ยังมีห้องว่างอยู่ค่ะ ถ้าลูกค่าสนใจลองเข้ามาดูก่อนได้นะค ตอนนี้ราคาห้องอยู่ที่ 4000/เดือน สำหรับสัญญา 6 เดือนขึ้นไปค่ะ หรือ โทร 02-883-4653
เเรกเข้าจ่ายเดือนที่เข้าอยู่ 4000 บาท
ล่วงหน้า 1 เดือน 4000 บาท
ประกัน 1 เดือน 4000 บาท
คีการ์ด 1 อัน 300 บาท
รวมเเรกเข้าจ่าย 12300 บาท ค่ะ

มีห้องพักระยะสั้นสำหรับหนึ่งเดือนไหมคะ เข้าอยู่วันที่ 1 พ.ย ถ้ามีรบกวนติดต่อมาที่ manisa2003@hotmail.com หน่อยนะคะ ขอรายละเอียดที่ต้องจ่ายเบ็ดเสร็จด้วยนะค่ะ ( ขอห้องแบบ สองเตียงนะค่ะ เคียงใหญ่กับเตียงเล็กค่ะ ) ไม่สะดวกติดต่อทางโทรศัพท์ค่ะ ขอติดต่อทางอีเมล์ค่ะ

Noavatar32
Rachakarun Park Resident Ownertag
เมื่อ 28/8/2018, 12:01 น. - 27.130.67.xxx

สวัสดีค่ะ .. ยังมีห้องว่างอยู่ค่ะ ถ้าลูกค่าสนใจลองเข้ามาดูก่อนได้นะค ตอนนี้ราคาห้องอยู่ที่ 4000/เดือน สำหรับสัญญา 6 เดือนขึ้นไปค่ะ หรือ โทร 02-883-4653

สนใจ​ติดต่อ​ครับ​

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง