อพาร์ทเม้นท์ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา)

Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา)

ถ.บางแสนล่าง แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

ค่าเช่า :
4,950 - 5,950 บาท/เดือน
1,000 - 2,000 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 13420 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) ลำดับที่ 78 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) | ที่ตั้ง 108/5 บางแสนล่าง เมืองชลบุรี ชลบุรี
Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา) หอพัก ใกล้ ย่าน บางแสนล่าง

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา)

Seabreeze อพาร์ทเม้นท์ บางแสน ติดทะเล (ใกล้ ม.บูรพา)


ซีบรีซอพาร์ทเม้นท์ ตั้งอยู่ติดทะเลริมหาดวอนนภา ทำใจดีใจกลางเมืองบางแสนบรรยากาศสบายๆและเดินทางสะดวกเพียง 500 เมตรจาก ม. บูรพา เข้าออกได้ทั้งถนนเรียบหาดบางแสนและถนนบางแสนล่าง ล้อมรอบด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมาย เฟอร์นิเจอร์ครบ ซิงค์ล้างงาน แอร์ ระเบียง อินเตอร์เน็ท WIFI ฟรี มีฟิตเนส CCTV รปภ.+ที่จอดรถทุกห้อง
ราคา

Room 1 สวีท (1ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น) Suite ราคาพิเศษโปรดสอบถาม
Room 2 มาตรฐาน Standard 4,950-5,950/เดือน
Room 3 ชมทะเล Seafront ราคาพิเศษโปรดสอบถาม
สิ่งอำนวยความสะดวก


-ที่จอดรถห้องละ 1 คัน
-กล้องวงจรปิด CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง
-ระเบียงกลางวิวทะเล
-รปภ. 24 ชั่วโมง
-ห้องฟิตเนส
-ลิฟท์
-ระบบเปิดปิดประตูด้วยคีย์การ์ด
-อุปกรณ์ดับเพลิง,เครื่องดักจับควัน และ ประตูหนีไฟฉุกเฉิน
-เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ
-ตู้ดื่มน้ำแบบหยอดเหรียญ
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง


-เตียง 5 ft/6 ftพร้อมฟูก
-ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่
-โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้
-ชั้นวางทีวี
-เครื่องปรับอากาศ
-เครื่องทำน้ำอุ่น
-ซิงค์ล้างงานที่ระเบียง
-อินเทอร์เน็ทความเร็วสูง LAN + WIFI
-มีระเบียงวิวทะเล
-TV 32 นิ้ว (สวีทและชมทะเล)
-ตู้เย็น (สวีทและชมทะเล)


-------------------------------------


สอบถามห้องทักมาที่ facebook.com/seabreezeapartmentbangsaen


หรือติดต่อ Call. 097-987-9561, 089-128-6857


chonburiapartment.com


-------------------------------------

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,950 - 5,950
  บาท/เดือน
 • รายวัน :1,000 - 2,000
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
มาตรฐาน Standard (Room 2) สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 4,950 - 5,950 บาท -
สวีท Suites (Room 1) 1 ห้องนอน 55.0 ตร.ม. - 2,000 บาท
ชมทะเล Seafront (Room 3) สตูดิโอ ไม่ระบุ - 1,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

My apologies from the 22nd of May this month

My apologies from the 22nd of May this month

My boyfriend and I are looking for a place to stay for a year long. Do you have such apartments available?

Hi. My number is 0650137365 if you can send me the info ASAP . Thank you

Good day.

I would like to find out if there is any rooms available from the 22nf of May this month. My boyfriend and I will prolixly stay there for a year. Is this possible?

Hello

How much are the suite and seafront rooms per month if one year contract?

Hello I am interested in the 1 bed standard room. Is it available for the month of March?

Hello, your room is it free at 22/02 and is it possible to rent only 1 or 2months? During 22february to 22march,22april?thanks

มีเช่าระยะสั้นสักประมาณ 2-3เดือนรึป่าวคะ ค่าเช่าและมัดจำเท่าไหร่ ติดต่อกลับ ไอดีไลน์ Noonoifarzin ด้วยคะ

Hello. Do you have a seafront apartment available and what is the monthly fee?

Hello. I am interested to rent apartment in Bangsean. For 6 or 12 month. Is it possible to come today?
Best regards

D9e499ec17b00925e443c725c9943675
Oaklek Pirapong Ownertag
เมื่อ 21/9/2018, 14:46 น. - 134.196.44.xxx

Yes please come Tomi

Hi, I see that smoking is not permitted, but may I smoke on the balcony outside? Also, I have my own internet connection with 3BB - can I still keep it if I move to Seebreeze?

Kind regards

Danny Woodruffe

D9e499ec17b00925e443c725c9943675
Oaklek Pirapong Ownertag
เมื่อ 21/9/2018, 14:47 น. - 134.196.44.xxx

You can get your own internet but not 3bb.
Smoking on balcony is allowed.

Good morning, I am interested in spending a month in your residence, from 25/06/18 to 25/07/18. For a two-person apartment, with a double bed, in the case of a monthly rental, what is the best offer? What are the conditions for payment? Is a deposit required? When is the return? What are the costs for consumption. Thank you and goodbye.

Good morning, I am interested in spending a month in your residence, from 25/06/18 to 25/07/18. For a two-person apartment, with a double bed, in the case of a monthly rental, what is the best offer? What are the conditions for payment? Is a deposit required? When is the return? What are the expenditures on consumption.
Thank you and goodbye.

D9e499ec17b00925e443c725c9943675
Oaklek Pirapong Ownertag
เมื่อ 21/9/2018, 14:47 น. - 134.196.44.xxx

contact me directly >>> m.me/seabreezeapartmentbangsaen

มีให้เช่าระยะ 1 เดือนไหมค่ะ

D9e499ec17b00925e443c725c9943675
Oaklek Pirapong Ownertag
เมื่อ 21/9/2018, 14:47 น. - 134.196.44.xxx

มีครับ

D9e499ec17b00925e443c725c9943675
Oaklek Pirapong Ownertag
เมื่อ 08/6/2018, 11:10 น. - 182.232.144.xxx

contact me directly >>> m.me/seabreezeapartmentbangsaen

i'm interested monthly rent perhaps seaview/high floor room if possible.
can i view?

D9e499ec17b00925e443c725c9943675
Oaklek Pirapong Ownertag
เมื่อ 08/6/2018, 11:10 น. - 182.232.144.xxx

contact me directly >>> m.me/seabreezeapartmentbangsaen

Hello.
I am interested in your apartment.
Can you rent a suite room 1 for a month?
If possible, how much for a month?

D9e499ec17b00925e443c725c9943675
Oaklek Pirapong Ownertag
เมื่อ 08/6/2018, 11:11 น. - 182.232.144.xxx

contact me directly >>> m.me/seabreezeapartmentbangsaen

Really nice place! Do you speak English? I will be in Thailand next month and want to rent a place long term.

D9e499ec17b00925e443c725c9943675
Oaklek Pirapong Ownertag
เมื่อ 01/5/2018, 10:28 น. - 114.109.33.xxx

Yes please come to our property

รับจองไหมค่ พักแค่1เดือนช่วงมีนาคมค่ ารคาเท่าที่โชว์ไหมค่

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดชลบุรี