อพาร์ทเม้นท์ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์

เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์

ซ.ลาซาล 36 ถ.สุขุมวิท 105 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
19,500 - 40,000 บาท/เดือน
2,000 - 4,000 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 22101 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 57 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ | ที่ตั้ง 88 ลาซาล 36 สุขุมวิท 105 บางนา กรุงเทพมหานคร
เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ หอพัก ใกล้ ย่าน ลาซาล 36 สุขุมวิท 105

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในอาคารที่พัก ส่วนกลาง
 • รถรับส่งจากที่พัก-สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ่ง สายสุขุมวิท
 • ร้านอาหาร เดอะ เทปป์​ เรสเตอรองท์
 • ร้านนวดสปาเปิดให้บริการ
 • ฟิตเนสนอกและในร่ม
 • สระว่ายน้ำในร่ม
 • โต๊ะปิงปองและโต๊ะพลูให้บริการ

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)19,500 - 40,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :2,000 - 4,000
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :ไม่มีเงินประกัน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
1 Bedroom 1 ห้องนอน 75.0 ตร.ม. 19,500 - 25,000 บาท 2,000 บาท
2 Bedrooms 2 ห้องนอน 75.0 ตร.ม. 26,000 - 30,000 บาท 3,000 บาท
3 Bedrooms 3 ห้องนอน 112.0 ตร.ม. 35,000 - 40,000 บาท 4,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

D363894b9a93e52a975873b554742304
The Tepp Sales Department Ownertag
เมื่อ 11/4/2019, 23:40 น. - 124.122.96.xxx

Thank you for contacting us,

We have several types of room that I think will highly suite your purpose. I am assuming that you are a single traveler. We have rooms for one person that starts at 20,000 THB a month if that interests you.

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

ต้องการดูรูปห้อง 1 ห้องนอน

Interested in a one month rental of a one bedroom. Could you please tell me how much for a room and what deposits is required? Also how would I reserved the room my wife and I will be arriving in Bangkok in November. Thank you Simon

สวัสดีค่ะ
ต้องการเช่าห้องพัก แบบ 3 ห้องนอน เข้าพักวันที่ 22 Jul 2018 - 23 Aug 2018 ค่ะ
รบกวนติดต่ิอกลับ Email : shirley@gustofood.com นะคะ เราอยู่อเมริกาค่ะ พาครอบครัวไปพักผ่อนในไทย 1 เดือน กำลังหาที่พักสำหรับผู้ใหญ่ 2 คน และ เด็ก 3 คน

Hi, interested in one month only rental. i am currently in bangkok just now and from the uk. PLease email me back on steevoruthven@gmail.com Thanks

Steven

Hello My name is Mr. Wright. I am interested to rent a one bedroom apartment from you. I will arrive on December 31st of this year. I would like to rent on a yearly contract. Please contact me and let me know how to send the deposit to you.

Mr. Wright

Noavatar32
Bhurit Teppukdee Ownertag
เมื่อ 15/12/2017, 16:15 น. - 110.169.68.xxx

Hello Gregory, we thank you in advance for choosing The Tepp Serviced apartment and truly apologise for our late reply. The details have been sent to your email adress.

Hi, I am looking for 3 months rent, two bedroom apartment starting January 5th 2018.

Noavatar32
Bhurit Teppukdee Ownertag
เมื่อ 10/11/2017, 20:59 น. - 171.97.47.xxx

Hello there Olya, there are still rooms available at two bedrooms starting at 26000 baht per month without room services. Price are negotiable and we do recommend for you to make a direct reservation with us ahead of January the 5th. You are more than welcome to take a visit at our apartment anytime via appointment if you want. If you want to make the bookings or address any concerns or questions please kindly contact us anytime. Please contact us anytime, Tel. Mr. Bhurit (+66) 95 552 5635 Mrs. Kwanjit (+66) 97 197 9693 For email please contact bhurittepp@gmail.com kwanjit-thetepp@gmail.com We Thank you and wish to service you again soon, The Tepp Serviced Apartment. Note to you that this response will also be sent to the email you include in this user account and you can directly response back to that email.

1.December 2017 ,3months period, 3bed rooms
Please send me the availability , price, floor no.
2. To BTS station, free shuttle bus?
3. How far from ISB

Noavatar32
Bhurit Teppukdee Ownertag
เมื่อ 03/11/2017, 17:42 น. - 49.229.222.xxx

Dear Derek,

1. As of the beginning of December there are two three bedrooms available for three months stay as you have requested. The rooms are on the sixth and seventh floor with identical designs and sizes of 130 square metres. The room on the sixth floor is presented in panoramic view on our renthub account. The starting price is 53,000 baht per month without services which include weekly room cleaning service (twice a week) and changing bedsheets. Full option service is priced at 60,000 baht per month. Prices are negotiable.

2. There are free shuttle bus service to BTS Bearing station every 15 minutes starting from 6 am. in the morning until 12 am. It takes approximately 15-20 minutes from our building to Bearing station which is Sukhumvit line.

3. Unfortunately, we are not located close to ISB International School. The apartment is located around Bangna district while ISB is located around Pak Kret. According to google maps, it is approximately 40 kilometres distance.

On behave of The Tepp Serviced Apartment we would like to thank you for trusting and considering our service. We are more than welcome to service you if anything is needed. If there are any concerns or questions you are always welcome to contact us. We would wish for you to take kind considerations.

Please contact us anytime,

Tel.

Mr. Bhurit (+66) 95 552 5635

Mrs. Kwanjit (+66) 97 197 9693

For email please contact

bhurittepp@gmail.com

kwanjit-thetepp@gmail.com

We Thank you and wish to service you again,

The Tepp Serviced Apartment.

Noavatar32
Bhurit Teppukdee Ownertag
เมื่อ 03/11/2017, 17:43 น. - 49.229.222.xxx

Response is also sent to your email attached to your user account.

Hi, Im planning to book this place for my holiday next year, we will be 6 adults and 4 childrens which are 1 years, 3 years, 4 years and 8 years, which one room should we take, i'd like to booking 3 bedrooms at least. thank you

รายวัน 7/11/2017 ว่างไหมครับ 3ท่าน

Noavatar32
Bhurit Teppukdee Ownertag
เมื่อ 23/9/2017, 16:04 น. - 49.230.196.xxx

มีห้องว่างครับผม ทางเราขอแนะนำเป็นห้อง 2 ห้องนอน 75 ตรม. เหมาะสมสำหรับจำนวนที่คุณลูกค้าระบุครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง