อพาร์ทเม้นท์ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์

เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์

ซ.ลาซาล 36 ถ.สุขุมวิท 105 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
19,500 - 40,000 บาท/เดือน
2,000 - 4,000 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 22101 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 57 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ | ที่ตั้ง 88 ลาซาล 36 สุขุมวิท 105 บางนา กรุงเทพมหานคร
เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ หอพัก ใกล้ ย่าน ลาซาล 36 สุขุมวิท 105

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในอาคารที่พัก ส่วนกลาง
 • รถรับส่งจากที่พัก-สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ่ง สายสุขุมวิท
 • ร้านอาหาร เดอะ เทปป์​ เรสเตอรองท์
 • ร้านนวดสปาเปิดให้บริการ
 • ฟิตเนสนอกและในร่ม
 • สระว่ายน้ำในร่ม
 • โต๊ะปิงปองและโต๊ะพลูให้บริการ

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)19,500 - 40,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :2,000 - 4,000
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :ไม่มีเงินประกัน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
1 Bedroom 1 ห้องนอน 75.0 ตร.ม. 19,500 - 25,000 บาท 2,000 บาท
2 Bedrooms 2 ห้องนอน 75.0 ตร.ม. 26,000 - 30,000 บาท 3,000 บาท
3 Bedrooms 3 ห้องนอน 112.0 ตร.ม. 35,000 - 40,000 บาท 4,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hello ~ I want to stay at your hotel (6 year old daughter and me). The period will be one month from June 29, 2019. My daughter attends St Andrews school. I want to know the free shuttle schedule to bearing station. Shuttle service? . I can stay for a year or more after staying for a month. Please let me know the promotional rate for 1 month. Is it possible to use washing machine and dryer cooker even if you stay in one bedroom for one month? I will wait for your kind answer. Thank you

Noavatar32 เมื่อ 20/5/2019, 19:07 น. - 39.109.216.xxx

ไม่ทราบว่ามีห้องขนาด3 ห้องนอน ว่างให้เช่า ตั้งแต่วันที่1 สคถึง 31ตุลาคมไหมค่ะ

สวัสดีค่ะ
สอบถามห้องพักค่ะ
ไกลจากรถไฟฟ้ากี่เมตรคะ
เช่า1 เดือน จาก วันที่6 มิย ออกวันที่1 กค ที่จะถึงนี้ค่ะ
ขอทราบราคาด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

ๅ ห้องนอน นะคะ กรุณณาติดต่อกลับทางอีเมลด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
sinnyx@hotmail.com

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

D363894b9a93e52a975873b554742304
The Tepp Sales Department Ownertag
เมื่อ 11/4/2019, 23:40 น. - 124.122.96.xxx

Thank you for contacting us,

We have several types of room that I think will highly suite your purpose. I am assuming that you are a single traveler. We have rooms for one person that starts at 20,000 THB a month if that interests you.

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

Hello i am a French student and I am looking for condo for 4 months. Do you have available condo for that time.
Thank you in advance

ต้องการดูรูปห้อง 1 ห้องนอน

Interested in a one month rental of a one bedroom. Could you please tell me how much for a room and what deposits is required? Also how would I reserved the room my wife and I will be arriving in Bangkok in November. Thank you Simon

สวัสดีค่ะ
ต้องการเช่าห้องพัก แบบ 3 ห้องนอน เข้าพักวันที่ 22 Jul 2018 - 23 Aug 2018 ค่ะ
รบกวนติดต่ิอกลับ Email : shirley@gustofood.com นะคะ เราอยู่อเมริกาค่ะ พาครอบครัวไปพักผ่อนในไทย 1 เดือน กำลังหาที่พักสำหรับผู้ใหญ่ 2 คน และ เด็ก 3 คน

Hi, interested in one month only rental. i am currently in bangkok just now and from the uk. PLease email me back on steevoruthven@gmail.com Thanks

Steven

Hello My name is Mr. Wright. I am interested to rent a one bedroom apartment from you. I will arrive on December 31st of this year. I would like to rent on a yearly contract. Please contact me and let me know how to send the deposit to you.

Mr. Wright

Noavatar32
Bhurit Teppukdee Ownertag
เมื่อ 15/12/2017, 16:15 น. - 110.169.68.xxx

Hello Gregory, we thank you in advance for choosing The Tepp Serviced apartment and truly apologise for our late reply. The details have been sent to your email adress.

Hi, I am looking for 3 months rent, two bedroom apartment starting January 5th 2018.

Noavatar32
Bhurit Teppukdee Ownertag
เมื่อ 10/11/2017, 20:59 น. - 171.97.47.xxx

Hello there Olya, there are still rooms available at two bedrooms starting at 26000 baht per month without room services. Price are negotiable and we do recommend for you to make a direct reservation with us ahead of January the 5th. You are more than welcome to take a visit at our apartment anytime via appointment if you want. If you want to make the bookings or address any concerns or questions please kindly contact us anytime. Please contact us anytime, Tel. Mr. Bhurit (+66) 95 552 5635 Mrs. Kwanjit (+66) 97 197 9693 For email please contact bhurittepp@gmail.com kwanjit-thetepp@gmail.com We Thank you and wish to service you again soon, The Tepp Serviced Apartment. Note to you that this response will also be sent to the email you include in this user account and you can directly response back to that email.

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง