อพาร์ทเม้นท์ กรองทองแมนชั่นรัชดา

กรองทองแมนชั่นรัชดา

ซ.อินทามระ47 ถ.ประชาสุข ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,900 - 6,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 26985 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 80 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ กรองทองแมนชั่นรัชดา | ที่ตั้ง 11 อินทามระ47 ประชาสุข ดินแดง กรุงเทพมหานคร
กรองทองแมนชั่นรัชดา หอพัก ใกล้ ย่าน อินทามระ47 ประชาสุข

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม กรองทองแมนชั่นรัชดา

โปรโมชั่นพิเศษ

ช่วงเวลา : Today - 31/08/2021
💖 ร่วมใจสู้ภัย COVID ✌️ 🔹 ลดเงินจ่ายล่วงหน้า 50% 🔹 🎯 ฟรี !! WiFi ให้อีก 6 ด.*** 💉💉เพียงแสดงหลักฐานการฉีด หรือการจองวัคซีน Covid ( จำนวนจำกัด ) *** เฉพาะสัญญา 1 ปี เท่านั้น ***

กรองทองแมนชั่นรัชดา พร้อมเข้าอยู่ ถูกสุขอนามัย สงบ สะดวกสบายทำเลดีเดินทางสะดวกใกล้ MRT สุทธิสาร และ MRT ห้วยขวาง

ภายในมีเฟอร์นิเจอร์ครบมีกล้องวงจรปิดทั่วทั้งแมนชั่น พร้อมระบบสแกนลายนิ้วมือที่ทางเข้าและออกระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดสำหรับที่จอดรถและระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24ชั่วโมงทุกวัน

 • เครื่องปรับอากาศ
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 • เคเบิลทีวีมีให้ในทุกห้อง
 • ลิฟท์ให้บริการ 2 ตัว
 • ร้านค้าที่ให้บริการและสินค้าต่างๆเช่น ร้านอาหาร และร้านซักรีดที่ชั้นล่าง

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,900 - 6,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
เช่า สตูดิโอ 26.0 ตร.ม. 4,900 - 5,700 บาท -
เช่า สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 5,000 - 6,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สนในห้อง 30 ตรม.ค่ะ มีห้องว่างมั้ยคะ

Hello, I'm interested to rent 2 rooms for 3 months. Can you tell me details? Is there microwave?

ระยะทางไปสถานี mrt ประมาณกี่เมตร

เช่าชั่วคราว1เดือนได้ไหมครับช่วงวันที่22พย 63- 23ธค63 ราคาเท่าไหร่คับ เข้าร่วมโครงการรัฐบาลไหมครับ ขอรายละเอียด061-9626859 อาม

มีห้อง 5,000 ว่างเดือนพฤศจิกาไหมคะ

มีค่ะ แอดไลน์ สอบถามเพื่มเติมได้ค่ะ ที่ 0802788118 ค่ะ

มีห้อง5,000ว่าสิ้นเดือนกันยาไหมคะ

มีห้องว่างมั้ยคะ

Noavatar32 เมื่อ 02/3/2020, 18:03 น. - 182.232.164.xxx

Hi when can I come and see apartments?

เดือนกค มีห้องว่างบ้างไหมคะ

ประมาณ มิ.ย. โทรสอบถามนะคะ ที่ 0-26936111 หรือ 080-2788118 ค่ะ เพราะจะมีแจ้งย้ายล่วงหน้า 1 เดือนค่ะ

เดือนมีนายังมีห้องว่างไหมคะ ถ้ามีรถยนต์ด้วย มีค่าจอดด้วยหรือเปล่าคะ

มีราคา 5800 ค่ะ สัญญา 4 เดือน ที่จอดรถเดือนละ 1000 ค่ะ แต่ตอนนี้เต็มค่ะ มีรอต่อคิวอยู่ 3 คิวค่ะ แต่มีที่รับฝากจอดรถข้างค่ะ

มีราคา 8500 ค่ะ มีทีวี ตู้เย็น อินเตอร์เน็ท 2 ยูสเซอร์ ทำความสะอาดอาทิตย์ละ 1 ครั้ง แต่ไม่รวม ประปา ไฟฟ้า ค่า อัตราค่าประปา ไฟฟ้าจะเป็นอัตราบ้านพักทั่วไปค่ะ

มีให้พักระยะสั้นแบบ 1-2 เดือนมั้ยคะ

มีห้องว่างมั้ยค่ะ เดือนมีนา

มีค่ะ มีราคา 5600 ขนาดห้อง 26 ตรม. ราคา 5800 ขนาดห้อง 5800 ตรม. ค่าน้ำ ไฟ ใช้เรทบ้าน ค่ะ

ต้องขออภัยลูกค้านะคะ ที่ตึกห้ามเลี้ยงสัตว์ค่ะ ขอบคุณค่ะ

อนุญาติให้เลี้ยงสัตว์พันธ์เล็กได้มั้ยค่ะ

สวัสดีค่ะสนใจเช่าห้องค่ะ

สวัสดีค่ะ ขอแจ้งรายละเอียดนะคะ ตอนนี้มีห้องว่างพร้อมเข้าอยู่ที่ราคา 5600 5800 และ 6500 ค่ะ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ตามเรทองค์การค่ะ สัญญาขั้นต่ำ 4 เดือนค่ะ ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2693-6111 หรือ 080-2788118 ได้ทุกวัน 09.00-18.00 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

วันที่ 25,26/11/62 มีห้องว่างไหมคะ

มีรายวันว่างไหมคะ

โทร.0-2693-6111 ได้เลยค่ะ

ติดต่อสอบถามเรื่องห้องจร้า ไม่ทราบ.ว่ามีห้องว่างหรือป่าวคะตอนนี้

ตอนนี้ยังไม่มีค่ะ มีอกีทีสิ้นเดือน พ.ย.62 ราคา 7800 ขนาด 46 ตรม. และ 8 ธ.ค.62 ราคา 6000 ขนาด 32 ตรม.ค่ะ หรือโทร 080-2788118 ค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง