นโยบายความเป็นส่วนตัว ( Privacy Policy )

RentHub.in.th เป็นสื่อกลางในการค้นหาห้องพักอาศัย เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราพยายามรักษาข้อมูล และทางบริษัทขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในการดูแลของเรา คุณยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์จัดเก็บ

เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ผู้ใช้บริการได้รับการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เราจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ชองเวปไซด์

  1. ข้อมูลที่คุณให้กับบริษัทเพื่อลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการ, การแจ้งเตือนอีเมล และ/หรือ จดหมายข่าว
  2. ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, การเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น IP Address, ชนิดขอบราวเซอร์การเข้าใช้งาน, แหล่งอ้างอิง, ระยะเวลาในการเข้าชม และ จำนวนหน้าที่เปิดดู
  3. ข้อมูลการติดต่อระหว่างบริษัทและคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการกับทางเว็บไซต์ คำแนะนำติชม
  4. ข้อมูลอื่นๆ

คุ๊กกี้ ( Cookies )

คุ๊กกี้ จะถูกส่งไปเก็บในเว็บบราวเซอร์ โดยแจ้ง เซิร์ฟเวอร์เมื่อบราวเซอร์เปิดเพจเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์สามารถติดต่อกับบราวเซอร์ได้ เพื่อใช้ปรับปรุงการใช้งาน เพื่อจดจำบราวเซอร์ หรือเพื่อปรับการแสดงผล อย่างไรก็ตามบราวเซอร์อนุญาตให้คุณตั้งค่าในการรับคุ๊กกี้ แต่อาจมีผลต่อการใช้งานในเวปไซด์อื่นๆด้วย

การใช้งานข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลของคุณ

ข้อมูลที่ทางเว็บไซด์จัดเก็บ จะถูกใช้และเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับทางเว็บไซต์

  1. บริหารจัดการ พัฒนาปรับปรุง เว็บไซด์
  2. เปิดการใช้งานบริการใช้เว็บไซต์
  3. สื่อสารข้อมูลทั่วไปกับคุณ หรือ อีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ร้องขอ
  4. กรณีที่มีการถ่ายโอนธุรกิจ ข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ ถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องถ่ายโอนด้วย
  5. เปิดเผยข้อมูลตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย
  6. เปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิทางกฎหมายทั้งของบริษํทและบุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัว อาจมีการเปลี่ยนแปลข้อความ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า