อพาร์ทเม้นท์ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

ซ.อ่อนนุช 19 -21 ถ.อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,190 - 15,750 บาท/เดือน
750 - 1,800 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 7299 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 39 : Sky View Fitness
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com ลำดับที่ 83 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com | ที่ตั้ง 907 อ่อนนุช 19 -21 อ่อนนุช สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com หอพัก ใกล้ ย่าน อ่อนนุช 19 -21 อ่อนนุช

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม กรองทองแมนชั่น สุขุมวิท 77 ( อ่อนนุช19-21) www.ktmansion.com

โปรโมชั่นพิเศษ

ช่วงเวลา : Today - 31/03/2019
พิเศษ : ห้อง 1 Bed Suite ( สัญญา 1 ปี ) ราคาพิเศษเพียง 12,500 บาท / ด. เท่านั้น

กรองทองแมนชั่นสุขุมวิท77 ( อ่อนนุช 19-21) - สัมผัสรูปแบบห้องพักที่หรูหราทันสมัยอย่างมีสไตล์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เหนือใคร ด้วยการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์มากมายและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ตลอด 24 ซม. ติดตั้งกล้อง CCTV ทุกจุดปลอดภัยด้วยระบบสแกนนิ้วเข้า-ออก ระบบคีย์การ์ดเข้า – ออกที่จอดรถกว่า100 คัน พร้อมลิฟท์โดยสารจำนวน 4 ตัว


สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
• มินิมาร์ทเปิดตลอด 24 ซั่วโมง
• ร้านอาหาร
• ร้านเสริมสวย
• ร้านซักรีด
• ร้านกาแฟ
• ตู้ ATM
• เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ
• ตู้น้ำหยอดเหรียญ


ระบบความปลอดภัยอื่นๆ
• เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบตามจุดของอาคาร
• มาตราฐานการฝึกระบบป้องกันอัคคีภัย


ติดถนน ใกล้ถนนสุขุมวิท, ใกล้ถนนศรีนครินทร์และวงแขวนรอบนอกใกล้ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ อาทิเช่น Tesco Lotus, Big C, MaxValue, ห้างซีคอนสแควร์ และห้างพาราไดซ์ พาร์ค


** มีร้านค้าครบครันภายในอาคาร ** • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,190 - 15,750
  บาท/เดือน
 • รายวัน :750 - 1,800
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 6,190 - 6,890 บาท 750 บาท
Studio (1เดือน/month) สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 10,600 บาท -
Superior สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 7,190 บาท -
Deluxe สตูดิโอ 34.0 ตร.ม. 7,750 บาท 1,400 บาท
1 Bed Suite 1 ห้องนอน 48.0 ตร.ม. 15,750 บาท 1,800 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

I am interested in a 4 month rental of this apartment. Can you arrange please?

Hello Krongthong Mansion (Sukhumvit 77),

Do you rent on a monthly basis? 1, 3, 6 or 12 months contracts?
If so, do you have any monthly studio apartments available for March 1?
Could you please tell me how much the rent is, and the lease length?

Thank you very much,
Duncan MacPherson
dmacpher@hotmail.com

Please send me an email address to book an apartment for 1 month 23 February - 23 March 2019.

Thank you
Heidi

Good day, I please want to find out if it is possible to rent a studio (for 1 person only) for 1 month. (23 February - 25 March 2019). I look forward to your reply. Heidi

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 08/2/2019, 10:44 น. - 182.53.95.xxx

Hi Heidi Nel
for 1 month I have the room for rent about 1 month 10,600
if you move you pay deposit 1 month + advance 1 month total 2 month you can stay
10,600+10,600=21,200 bath
1 moth free everthing.
you can contact my company.
02-7421111,086-3138871 ,092-2617200
www.ktmansion.com
Thank you and best regards
Customer service

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 30/1/2019, 09:06 น. - 125.24.178.xxx

hello nad Seo
yes now i have the room for rent you can move
if you ok but now i have the room 25 SQ.M 6,390/month and 30sq.m.=7,190.-
you pay advance 1 month+deposit 1 month
electrict 3.25 bath/unit water 16/unit
if you want the room you can look show room before
you can contact my company.
02-7421111,086-3138871 ,092-2617200
www.ktmansion.com
Thank you and best regards
Customer service

Hello I’m looking for a place to stay for 11months. Do you have a line ID?

ดูจากเว๊ป RentHub ติดต่อจองห้องพักรายวัน เดือนกุมภาพันธ์ุ inวันที่ 18 out 25 ห้อง Studio ราคา 650/คืน ว่างหรือเปลาคะ พร้อมโอนธนาคารค่ะ ช่วยแจ้งรายละเอียดหมายเลขบัญชีด้วย

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 30/1/2019, 09:00 น. - 125.24.178.xxx

เรียน Abi Kung
ว่างค่ะ รบกวนขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะค่ะ จะได้แจ้งเลขบัญชีค่ะ
เบอร์แมนชั่น 086-3138871 ติดต่อคุณสมพิศ

ขออภัยค่ะติดต่อที่เบอร์มือถือเมืองไทยไม่ได้ค่ะเพราะเอาเครื่องมา ตปท. ช่วยส่งทางอีเมล์ได้มั้ยคะ เบอร์โทรเมืองไทย 080-791-3580 ไม่ได้เปิดใช้ในตปท.มีช่องทางอื่นมั้ยคะ เฟซหรือไลน์ก็ได้ค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 30/1/2019, 11:21 น. - 182.53.91.xxx

Abi Kung
e-mail : info@ktmation.com

แอดไลน์ไปแล้วนะคะ ส่งข้อความไปแล้วค่ะ ช่วยแอดตอบรับด้วยค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 30/1/2019, 11:16 น. - 182.53.91.xxx

เรียน Abi kung
Lind ID : Krongthong909

สวัสดีครับ ขอสอบถามห้องพัก ยังมีห้องว่างหรือป่าวครับ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 24/1/2019, 15:11 น. - 101.109.174.xxx

เรียน คุณสุทิวัส
ยังมีห้องว่างค่ะ ตอนนี้มีห้องใหญ่ว่างค่ะ 30-34 SQ.m. ไม่ทราบว่าเข้าพักช่วงไหนค่ะ

hi,

how are you,
i m looking for a studio to rent from the 24/01 till the 18/03 ( 2 month roughly), would you have any availability?
and what will be your prices?

kinds regards

Stephane Carpentier

Hello! My name is Cinta. I am planning to stay in Bangkok for an internship from Jan 19 - Mar 1. Is there any rooms available for rent?

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 24/1/2019, 15:09 น. - 101.109.174.xxx

Hello Hyein Seo
yes i have the room avalable

สอบถามเกี่ยวกับห้องพักรายวันค่ะ ไม่ทราบว่า มีห้องว่างไหมคะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 24/1/2019, 15:08 น. - 101.109.174.xxx

เรียน คุณWimonwanNakasun
ว่างค่ะ สามารถเช็คอินได้ตั้งแต่11.00น.ค่ะ เปิดทุกวันค่ะ

สอบถามค่ะ ห้อง Superior กับ Deluxe ยังว่างอยู่มั้ยคะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 15/1/2019, 10:31 น. - 125.24.186.xxx

เรียนคุณ Boo B.Blue
ยังว่าทั้ง 2 แบบค่ะ
ราคา Sup 7,190.-/ค่ะ
ราคา Del 7,750.-/ค่ะ
หรือถ้าลูกค้าสะดวกแวะมาชมห้องได้เลยค่ะ
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871,092-2617200
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

สอบถามหน่อยค่ะ มีสตูดิโอ 6190-6890 ว่างมั้ยคะ สนใจเป็นสัญญาระยะยาว 1 ปีขึ้นไป จะย้ายเข้าอยู่ช่วงเดือนมีนาคม อยากทราบรายละเอียดจ่ายมัดจำและอื่นๆค่ะ (กรณีมีรถยนต์ต้องเสียค่าที่จอดเพิ่มมั้ยคะ) ขอบคุณมากๆค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 08/1/2019, 13:34 น. - 113.53.12.xxx

เรียน คุณสิทธิณี
ตอนนี้มีห้องว่างค่ะ ราคา 6,290 บาท
ถ้าเข้าอยู่ลุกค้าวางเงินล่วงหน้า 1 เดือน+ประกัน 1 เดือนรวมจ่าย 2 เดือนเข้าอยู่ค่ะ
กรณีมีรถ มีค่าจอดรถ 900 บาท/เดือนค่ะ
ค่าน้ำ 16 บาท
ค่าไฟ 3.25 บาท
หรือถ้าลูกค้าสะดวกแวะมาชมห้องได้เลยค่ะ
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871,092-2617200
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

สอบถามหน่อยครับ มีห้อง Studio 6,190 - 6,890 บ. ว่างมั้ยครับ จะย้ายเข้าช่วงหลังปีใหม่
อยากทราบเรื่องค่ามัดจำล่วงหน้า กับรายละเอียดอื่นๆด้วย
ปล.ขอบคุณล่วงหน้าครับ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 27/12/2018, 09:27 น. - 182.53.90.xxx

เรียนคุณ Anecha Luckrat
คุณAnecha ได้เข้ามาทำการจองกับแมนชั่นไปเรียบร้อยแล่้วใช่มั้ยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายบริการลูกค้า

มีห้องว่างมั๊ยคะ studio 5500-62000 จะย้ายเข้า 23ธค.นี้ค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 15/12/2018, 09:34 น. - 125.24.155.xxx

เรียน คุณRasika sangpannupong
ตอนนี้ทางกรองทองแมนชั่นยังมีห้องว่างค่ะ ยังไงถ้าลูกค้าสะดวกเชิญชมห้องก่อนได้นะค่ะ
ถ้าชอบก็วางจองได้ค่ะ ถ้าเข้าอยู่ก็จ่ายล่วงหน้า 1 เดือน+ประกัน 1 เดือนค่ะ
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871,092-2617200
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

Hello,

I am already in Bangkok and would like to rent an apartment for 1 month.
I might stay longer in Bangkok and would maybe extend my stay.

I would like to know if you have apartments available from November 7th. for 1 Month.

Kindly,
Ammaru

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 15/12/2018, 09:28 น. - 125.24.155.xxx

Hello Ammar Akacha
i'm sorry
you want to rent apartment here i have the room for 1 month
if you want the room you can look show room before
you can contact my company.
02-7421111,086-3138871 ,092-2617200
www.ktmansion.com
Thank you and best regards
Customer service

ขอสอบถามหน่อยค่ะ ห้องstudio ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค มีว่างไหมคะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 15/12/2018, 09:24 น. - 125.24.155.xxx

เรียน คุณFah
ทางกรองทองแมนชัั่นของเรามีห้องหมุนเวียนอยู่ตลอดค่ะ หรือถ้าลูกค้าสะดวกเชิญชมห้องตัวอย่างได้นะค่ะ
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา9.00-18.00น.ค่ะ
หรือถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-7421111 หรือ086-3138871ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

Hi,

I am looking for a one month accommodation starting Jan 15. Are there rooms available at that time?

Thank you

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 26/11/2018, 10:27 น. - 125.24.135.xxx

Hello Chris
if you want to rent 1 month i have room
thank you.
if you want the room you can look show room before
you can contact my company.
02-7421111,086-3138871 ,092-2617200
www.ktmansion.com
Thank you and best regards
Customer service

มีแบบเช่าเดือนเดียวไหมค่ะ

764c020650c676d8734617145fe90235
kt Ownertag
เมื่อ 26/11/2018, 10:24 น. - 125.24.135.xxx

เรียน คุณแอมมี่
มีค่ะ
แบบราย 1 เดือนค่าเช่าราคา 10,689 บาท ขนาด 25 ตร.ม.มีเฟอร์ครบค่ะ
ถ้าเขาอยู่จ่ายล่วงหน้า 1 เดือน+เงินประกัน 1 เดือนรวมจ่าย 21,378 บาท
เข้าอยู่ได้เลยค่ะ
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-7421111,086-3138871,092-2617200
www.ktmansion.com
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง