อพาร์ทเม้นท์ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai)

กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai)

ซ.ประดิพัทธ์ 23 ถ.ประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
7,100 - 9,100 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 12757 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 53 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) | ที่ตั้ง 35 ประดิพัทธ์ 23 ประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพมหานคร
กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) หอพัก ใกล้ ย่าน ประดิพัทธ์ 23 ประดิพัทธ์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai)

กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ (Kantipar Residence)

อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่ ซอยประดิพัทธ์ 23 เพียง 5 นาทีจาก BTS สะพานควาย ใกล้ห้าง Big C สะพานควาย, ร.พ.เปาโล, ธนาคารออมสิน, ตลาดนัด อตก., ตลาดนัดจตุจักร, สวนวัชรเบญจทัศหรือสวนรถไฟ, ธนาคารทหารไทย, ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว

บรรยากาศ: ร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียวโดยรอบ มีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยเนื่องจากมีรั้วรอบขอบชิด บรรยากาศภายในห้องเงียบสงบ ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายจากวันทำงานที่แสนเหนื่อยล้าด้วยห้องสไตล์โมเดิ้ลร่วมสมัย
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องพักสไตล์โมเดิ้ลร่วมสมัยพร้อมแอร์และเฟอร์นิเจอร์ครบครัน
 • รปภ. ระบบ key card และ CCTV สามารถดูผู้มาติดต่อผ่านทีวีในห้องพักก่อนอนุญาติให้เข้าพบ
 • บริการทีวีผ่านดาวเทียม 200 ช่อง และเพิ่มทางเลือกในการรับชมรายการทีวีผ่านผู้ให้บริการทีวีบอกรับสมาชิกเกือบทุกค่ายผ่านระบบ L-Band
 • ผ่อนคลายกับมุมอ่านหนังสือ และ Internet wifi ในห้องนั่งเล่น
 • บริการพื้นที่จอดรถใต้อาคาร
 • ฯลฯ

ประเภทห้องพัก

แบบ A:ห้องสตูดิโอขนาด 24 ตรม. ราคา 7,100 - 7,700 บาท/เดือน


Type A: Fully furnished 24 sq.m studio room Bt.7,100 - 7,700 per month
แบบ B:ห้องสตูดิโอขนาด 31 ตรม. ราคา 9,100 บาท/เดือน


Type B: Fully furnished 31 sq.m studio room Bt. 9,100 per month
แบบ C:ห้องสตูดิโอขนาด 24 ตรม. ราคา 7,700 บาท/เดือน (พร้อมโต๊ะทำงาน)


Type C: Fully furnished 24 sq.m studio room Bt.7,700 per month (with working desk)
แบบ D:ห้องสตูดิโอขนาด 26 ตรม. ราคา 8,000 บาท/เดือน (พร้อมโต๊ะทำงาน)


Type D: Fully furnished 26 sq.m studio room Bt.8,000 per month (with working desk)สนใจติดต่อสอบถามที่ 087-070-7117 , 02-279-9399

Line ID: kantipar

Email: Kantiparresidence@gmail.com


 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)7,100 - 9,100
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆ450 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
แบบ A สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 7,100 - 7,700 บาท -
แบบ B สตูดิโอ 31.0 ตร.ม. 9,100 บาท -
แบบ C สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 7,700 บาท -
แบบ D สตูดิโอ 26.0 ตร.ม. 8,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ตอนนี้ยังมีห้องว่างอยู่ไหมคะ ที่จอดรถมีค่าบริการเพิ่มเติมไหมคะ ขอบคุณค่ะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 20/1/2020, 17:33 น. - 101.108.100.xxx

สวัสดีค่ะ ตอนนี้ยังมีห้องพักอยู่นะคะ ค่าจอดรถคิดค่าบริการเพิ่มเติมค่ะ 800/เดือน
สอบถามเพิ่มเติม 087-070-7117
ขอบคุณค่ะ

ตอนนี้มีห้องว่างไหมครับ มีห้องแบบไหนบ้างที่ว่างบ้าง

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 10/1/2020, 15:28 น. - 125.24.105.xxx

สวัสดีค่ะ ตอนนี้มีแบบ A ว่างค่ะ ราคา 7,700/เดือน สามารถเข้าพักได้เลย
สอบถามเพิ่มเติม 0870707117 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

Hi would like to rent for around 3-4 month. For studio (type A), what is included? How much i have to pay for water and electricity per month? Is others for 450bath/month refundable? Thanks in advance. Is for business trip.

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 19/12/2019, 08:46 น. - 182.232.132.xxx

we have 6 months contract ka
thank you

สนใจห้องคะ ยังมีห้องว่างอยู่ใช่ไหมคะ รบกวนติดต่อกลับทางไลน์ได้คะ ID:Pompoui

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 11/12/2019, 09:32 น. - 49.230.96.xxx

ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

Hi I am interested in renting apartment for 2 months (maybe more) from Dec 20th.

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 27/11/2019, 14:43 น. - 182.232.167.xxx

sorry we have rent 6 months contract ka thank you

Hello Im interested in renting the apartment for two months (maybe more) from Dec 20th.

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 27/11/2019, 14:41 น. - 182.232.167.xxx

sorry we have rent 6 months contract ka thank you

สวัสดีค่ะ เจอโฆษณาที่Renthub.in.th ค่ะ พวกเราเป็นกลุ่ม5คนที่กำลังหาที่อยู่ที่กรุงเทพนะค่ะ. พวกเราจำเป็นต้องมีสามห้องค่ะ สองห้องต้องการหนึ่งเดือน (สองคู่ เวลามกราคมวันที่หนึ่งถึง 31 ค่ะ) และห้องอีกห้องหนึ่งต้องการมีสองเดือนค่ะ(หนึ่งคน เวลาธันวาคมวันที่ 17 ถึงกุมภาพันธ์วันที่ 17 ค่ะ)
อยากรู้ว่ามีที่อยู่ไหมและรายละเอียดค่ะ ขอบคุณมากสำหรับการตอบที่เร็วที่ทำได้ค่ะ
มีLine ID ไหมคะ? จะทำให้ติดต่อง่ายกว่าค่ะ
คุณมีนาค่ะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 27/11/2019, 14:40 น. - 182.232.167.xxx

สวัสดีค่ะ รับแต่สัญญา 6 เดือนนะคะ
ขอบคุณค่ะ

Sawadee ka,
I am coming in Bangkok in november and I am looking for an accomodation for 1 month. Your residence looks really nice, and I'd like to know what would be the price for a 1-month or 3 weeks stay there ?
Thanks a lot !
Célia

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 19/10/2019, 13:09 น. - 182.232.173.xxx

We have rent 6 months contract only.
tel 0870707117

I am Johnny and a Vietnamese living in Australia. I will have my placement in Bangkok this September and am looking for a room to live within 3 month until December. I will work in Phayathai at Asia Centre. So I searched the map and see your place is quite convenient with me.

May I please have your response about the availability of the room and I would like to have a contract with you as soon as possible?

All the best,

Johnny

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 16/9/2019, 12:24 น. - 101.108.102.xxx

We have rent for Sep 3 months
Tel 0870707117

Type A,D ว่ามั้ยคะเดือน พย. พัก 1ปี

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 16/9/2019, 12:22 น. - 101.108.102.xxx

สอบถามในเดือน ต.ค. นะคะ ตอนนี้ยังไม่มีใครแจ้งออกในเดือน พ.ย. ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม
0870707117

ห้องน้ำมีที่ระบายอากาศไหมครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 19/8/2019, 11:46 น. - 182.232.183.xxx

ห้องน้ำมีที่ระบายอากาศค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม 0870707117

มีห้องราคาถูกสุดเท่าไหร่ครับ เข้าอยู่เดือนนี้ สิงหาคม

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 15/8/2019, 11:23 น. - 182.232.189.xxx

มีว่าง 5/9/19 ราคา 7,700 สัญญา 6 เดือน
สอบถามเพิ่มเติม 0870707117

มี ห้อง 7,100 - 7,700 ว่างไหมครับ สัญญาต้องทำ ขั้นต่ำเท่าไรครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 15/8/2019, 11:22 น. - 182.232.189.xxx

มีว่าง 5/9/19 ค่ะ
สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือนค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม 0870707117

เดือนนี้ยังมีห้องว่างรึเปล่าคะ เป็นแบบไหนคะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 03/8/2019, 21:05 น. - 182.232.135.xxx

มีราคา 7,700 แบบ A ค่ะ เข้าได้ 7/8/19
สอบถามเพิ่มเติม 0870707117

Hello, I'm interested in these studio apartments. Are they still available? If yes, I would like to know if the contract has a minimum term and, possibly, schedule a viewing. Thank you

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 30/7/2019, 18:49 น. - 182.232.128.xxx

we have rent 7,700/month you can chcek in 7/8/19
line id : kantipar

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 03/8/2019, 21:04 น. - 182.232.135.xxx

can you see 9.00-19.00 ka
tel 0870707117

good day. I will move from Germany to Bangkok at the end of September. i would study and work there for a long time. I am looking for an apartment and hers is very close to my work.
I will pay 8000 - 10000 bath/month.
Greetings from Germany

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 30/7/2019, 18:47 น. - 182.232.128.xxx

we have rent 3/10/19 7,500/month
for 6 months
line id:kantipar

มีห้องราคา 7100 ว่างบ้างไหมคะ เข้าอยูาวันมี่1 สค ค่ะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 11/7/2019, 11:17 น. - 182.232.50.xxx

จะมีว่าง 3/9/19 ค่ะ ราคา 7,400 ค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม 0870707117

สวัสดีครับ.ผมกำลังหาห้องพัก สำหรับเดือน สิงหาคมและกันยายน ผมเป็นนักศึกษาครับ และจะมาฝึกงานเป็นเวลา 2 เดือนที่นี่ถ้ามีห้องว่าง กรุณาติดต่อผมด้วยครับ ขอบคุณครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 01/7/2019, 16:15 น. - 101.108.108.xxx

ทางเราให้เช่า 6 เดือนขึ้นไปเท่านั้นค่ะ

มีแบ่งให้เช่าระสั้นสัก15 วันถึง1เดือนมั้ยผมมีอบรมเลยหาที่พักแค่ระยะสั้นๆ ผมต้องการเข้าพักวันที่22

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 17/6/2019, 09:39 น. - 182.232.193.xxx

มีแต่ 6 เดือนขึ้นไปนะคะ

Noavatar32 เมื่อ 15/6/2019, 17:05 น. - 101.108.114.xxx

อินเตอร์เน็ตเป็นแบบไหนความเร็วเท่าไรเหรอครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 17/6/2019, 09:39 น. - 182.232.193.xxx

wifi ค่ะ 5 เมคค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง