อพาร์ทเม้นท์ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai)

กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai)

ซ.ประดิพัทธ์ 23 ถ.ประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
7,100 - 9,100 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 12757 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 53 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) | ที่ตั้ง 35 ประดิพัทธ์ 23 ประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพมหานคร
กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) หอพัก ใกล้ ย่าน ประดิพัทธ์ 23 ประดิพัทธ์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai)

โปรโมชั่นพิเศษ

ช่วงเวลา : Today - 31/12/2019
-

กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ (Kantipar Residence)

อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่ ซอยประดิพัทธ์ 23 เพียง 5 นาทีจาก BTS สะพานควาย ใกล้ห้าง Big C สะพานควาย, ร.พ.เปาโล, ธนาคารออมสิน, ตลาดนัด อตก., ตลาดนัดจตุจักร, สวนวัชรเบญจทัศหรือสวนรถไฟ, ธนาคารทหารไทย, ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว

บรรยากาศ: ร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียวโดยรอบ มีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยเนื่องจากมีรั้วรอบขอบชิด บรรยากาศภายในห้องเงียบสงบ ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายจากวันทำงานที่แสนเหนื่อยล้าด้วยห้องสไตล์โมเดิ้ลร่วมสมัย
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องพักสไตล์โมเดิ้ลร่วมสมัยพร้อมแอร์และเฟอร์นิเจอร์ครบครัน
 • รปภ. ระบบ key card และ CCTV สามารถดูผู้มาติดต่อผ่านทีวีในห้องพักก่อนอนุญาติให้เข้าพบ
 • บริการทีวีผ่านดาวเทียม 200 ช่อง และเพิ่มทางเลือกในการรับชมรายการทีวีผ่านผู้ให้บริการทีวีบอกรับสมาชิกเกือบทุกค่ายผ่านระบบ L-Band
 • ผ่อนคลายกับมุมอ่านหนังสือ และ Internet wifi ในห้องนั่งเล่น
 • บริการพื้นที่จอดรถใต้อาคาร
 • ฯลฯ

ประเภทห้องพัก

แบบ A:ห้องสตูดิโอขนาด 24 ตรม. ราคา 7,100 - 7,700 บาท/เดือน


Type A: Fully furnished 24 sq.m studio room Bt.7,100 - 7,700 per month
แบบ B:ห้องสตูดิโอขนาด 31 ตรม. ราคา 9,100 บาท/เดือน


Type B: Fully furnished 31 sq.m studio room Bt. 9,100 per month
แบบ C:ห้องสตูดิโอขนาด 24 ตรม. ราคา 7,700 บาท/เดือน (พร้อมโต๊ะทำงาน)


Type C: Fully furnished 24 sq.m studio room Bt.7,700 per month (with working desk)
แบบ D:ห้องสตูดิโอขนาด 26 ตรม. ราคา 8,000 บาท/เดือน (พร้อมโต๊ะทำงาน)


Type D: Fully furnished 26 sq.m studio room Bt.8,000 per month (with working desk)สนใจติดต่อสอบถามที่ 087-070-7117 , 02-279-9399

Line ID: kantipar

Email: Kantiparresidence@gmail.com


 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)7,100 - 9,100
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆ450 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
แบบ A สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 7,100 - 7,700 บาท -
แบบ B สตูดิโอ 31.0 ตร.ม. 9,100 บาท -
แบบ C สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 7,700 บาท -
แบบ D สตูดิโอ 26.0 ตร.ม. 8,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hi I am interested in renting apartment for 2 months (maybe more) from Dec 20th.

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 27/11/2019, 14:43 น. - 182.232.167.xxx

sorry we have rent 6 months contract ka thank you

Hello Im interested in renting the apartment for two months (maybe more) from Dec 20th.

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 27/11/2019, 14:41 น. - 182.232.167.xxx

sorry we have rent 6 months contract ka thank you

สวัสดีค่ะ เจอโฆษณาที่Renthub.in.th ค่ะ พวกเราเป็นกลุ่ม5คนที่กำลังหาที่อยู่ที่กรุงเทพนะค่ะ. พวกเราจำเป็นต้องมีสามห้องค่ะ สองห้องต้องการหนึ่งเดือน (สองคู่ เวลามกราคมวันที่หนึ่งถึง 31 ค่ะ) และห้องอีกห้องหนึ่งต้องการมีสองเดือนค่ะ(หนึ่งคน เวลาธันวาคมวันที่ 17 ถึงกุมภาพันธ์วันที่ 17 ค่ะ)
อยากรู้ว่ามีที่อยู่ไหมและรายละเอียดค่ะ ขอบคุณมากสำหรับการตอบที่เร็วที่ทำได้ค่ะ
มีLine ID ไหมคะ? จะทำให้ติดต่อง่ายกว่าค่ะ
คุณมีนาค่ะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 27/11/2019, 14:40 น. - 182.232.167.xxx

สวัสดีค่ะ รับแต่สัญญา 6 เดือนนะคะ
ขอบคุณค่ะ

Sawadee ka,
I am coming in Bangkok in november and I am looking for an accomodation for 1 month. Your residence looks really nice, and I'd like to know what would be the price for a 1-month or 3 weeks stay there ?
Thanks a lot !
Célia

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 19/10/2019, 13:09 น. - 182.232.173.xxx

We have rent 6 months contract only.
tel 0870707117

I am Johnny and a Vietnamese living in Australia. I will have my placement in Bangkok this September and am looking for a room to live within 3 month until December. I will work in Phayathai at Asia Centre. So I searched the map and see your place is quite convenient with me.

May I please have your response about the availability of the room and I would like to have a contract with you as soon as possible?

All the best,

Johnny

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 16/9/2019, 12:24 น. - 101.108.102.xxx

We have rent for Sep 3 months
Tel 0870707117

Type A,D ว่ามั้ยคะเดือน พย. พัก 1ปี

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 16/9/2019, 12:22 น. - 101.108.102.xxx

สอบถามในเดือน ต.ค. นะคะ ตอนนี้ยังไม่มีใครแจ้งออกในเดือน พ.ย. ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม
0870707117

ห้องน้ำมีที่ระบายอากาศไหมครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 19/8/2019, 11:46 น. - 182.232.183.xxx

ห้องน้ำมีที่ระบายอากาศค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม 0870707117

มีห้องราคาถูกสุดเท่าไหร่ครับ เข้าอยู่เดือนนี้ สิงหาคม

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 15/8/2019, 11:23 น. - 182.232.189.xxx

มีว่าง 5/9/19 ราคา 7,700 สัญญา 6 เดือน
สอบถามเพิ่มเติม 0870707117

มี ห้อง 7,100 - 7,700 ว่างไหมครับ สัญญาต้องทำ ขั้นต่ำเท่าไรครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 15/8/2019, 11:22 น. - 182.232.189.xxx

มีว่าง 5/9/19 ค่ะ
สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือนค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม 0870707117

เดือนนี้ยังมีห้องว่างรึเปล่าคะ เป็นแบบไหนคะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 03/8/2019, 21:05 น. - 182.232.135.xxx

มีราคา 7,700 แบบ A ค่ะ เข้าได้ 7/8/19
สอบถามเพิ่มเติม 0870707117

Hello, I'm interested in these studio apartments. Are they still available? If yes, I would like to know if the contract has a minimum term and, possibly, schedule a viewing. Thank you

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 30/7/2019, 18:49 น. - 182.232.128.xxx

we have rent 7,700/month you can chcek in 7/8/19
line id : kantipar

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 03/8/2019, 21:04 น. - 182.232.135.xxx

can you see 9.00-19.00 ka
tel 0870707117

good day. I will move from Germany to Bangkok at the end of September. i would study and work there for a long time. I am looking for an apartment and hers is very close to my work.
I will pay 8000 - 10000 bath/month.
Greetings from Germany

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 30/7/2019, 18:47 น. - 182.232.128.xxx

we have rent 3/10/19 7,500/month
for 6 months
line id:kantipar

มีห้องราคา 7100 ว่างบ้างไหมคะ เข้าอยูาวันมี่1 สค ค่ะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 11/7/2019, 11:17 น. - 182.232.50.xxx

จะมีว่าง 3/9/19 ค่ะ ราคา 7,400 ค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม 0870707117

สวัสดีครับ.ผมกำลังหาห้องพัก สำหรับเดือน สิงหาคมและกันยายน ผมเป็นนักศึกษาครับ และจะมาฝึกงานเป็นเวลา 2 เดือนที่นี่ถ้ามีห้องว่าง กรุณาติดต่อผมด้วยครับ ขอบคุณครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 01/7/2019, 16:15 น. - 101.108.108.xxx

ทางเราให้เช่า 6 เดือนขึ้นไปเท่านั้นค่ะ

มีแบ่งให้เช่าระสั้นสัก15 วันถึง1เดือนมั้ยผมมีอบรมเลยหาที่พักแค่ระยะสั้นๆ ผมต้องการเข้าพักวันที่22

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 17/6/2019, 09:39 น. - 182.232.193.xxx

มีแต่ 6 เดือนขึ้นไปนะคะ

Noavatar32 เมื่อ 15/6/2019, 17:05 น. - 101.108.114.xxx

อินเตอร์เน็ตเป็นแบบไหนความเร็วเท่าไรเหรอครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 17/6/2019, 09:39 น. - 182.232.193.xxx

wifi ค่ะ 5 เมคค่ะ

เดือนหน้ามีห้องว่างมั้ยครับ คงย้ายเข้าประมาณ วันที่ 26/6/2562 ครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 10/6/2019, 14:13 น. - 101.108.105.xxx

มีค่ะ สามารถเข้าพัก 3/7/19 ค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 087 070 7117

มีห้องแบบไหนบ้างครับ แล้วต้องทำสัญญายังไงบ้างครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 13/6/2019, 11:45 น. - 182.232.26.xxx

มีแบบ A ค่ะ สัญญา 6 เดือนค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม 087-070-7117

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 25/5/2019, 19:13 น. - 182.232.7.xxx

yes we have rent type A
tal 0870707117

เดือน กค มีว่างไหมครับ 6900 อ่ะครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 25/5/2019, 19:13 น. - 182.232.7.xxx

มีราคา 7,400/เดือน
สอบถามเพิ่มเติม โทร 0870707117

ที่จอดรถฟรีมั้ยคะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 25/5/2019, 19:12 น. - 182.232.7.xxx

รถมอเตอร์ไซต์ฟรีค่ะ
รถยนต์ 800/เดือน

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง