อพาร์ทเม้นท์ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai)

กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai)

ซ.ประดิพัทธ์ 23 ถ.ประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
7,100 - 9,100 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 12757 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 53 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) | ที่ตั้ง 35 ประดิพัทธ์ 23 ประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพมหานคร
กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) หอพัก ใกล้ ย่าน ประดิพัทธ์ 23 ประดิพัทธ์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai)

กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ (Kantipar Residence)

อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่ ซอยประดิพัทธ์ 23 เพียง 5 นาทีจาก BTS สะพานควาย ใกล้ห้าง Big C สะพานควาย, ร.พ.เปาโล, ธนาคารออมสิน, ตลาดนัด อตก., ตลาดนัดจตุจักร, สวนวัชรเบญจทัศหรือสวนรถไฟ, ธนาคารทหารไทย, ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว

บรรยากาศ: ร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียวโดยรอบ มีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยเนื่องจากมีรั้วรอบขอบชิด บรรยากาศภายในห้องเงียบสงบ ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายจากวันทำงานที่แสนเหนื่อยล้าด้วยห้องสไตล์โมเดิ้ลร่วมสมัย
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องพักสไตล์โมเดิ้ลร่วมสมัยพร้อมแอร์และเฟอร์นิเจอร์ครบครัน
 • รปภ. ระบบ key card และ CCTV สามารถดูผู้มาติดต่อผ่านทีวีในห้องพักก่อนอนุญาติให้เข้าพบ
 • บริการทีวีผ่านดาวเทียม 200 ช่อง และเพิ่มทางเลือกในการรับชมรายการทีวีผ่านผู้ให้บริการทีวีบอกรับสมาชิกเกือบทุกค่ายผ่านระบบ L-Band
 • ผ่อนคลายกับมุมอ่านหนังสือ และ Internet wifi ในห้องนั่งเล่น
 • บริการพื้นที่จอดรถใต้อาคาร
 • ฯลฯ

ประเภทห้องพัก

แบบ A:ห้องสตูดิโอขนาด 24 ตรม. ราคา 7,100 - 7,700 บาท/เดือน


Type A: Fully furnished 24 sq.m studio room Bt.7,100 - 7,700 per month
แบบ B:ห้องสตูดิโอขนาด 31 ตรม. ราคา 9,100 บาท/เดือน


Type B: Fully furnished 31 sq.m studio room Bt. 9,100 per month
แบบ C:ห้องสตูดิโอขนาด 24 ตรม. ราคา 7,700 บาท/เดือน (พร้อมโต๊ะทำงาน)


Type C: Fully furnished 24 sq.m studio room Bt.7,700 per month (with working desk)
แบบ D:ห้องสตูดิโอขนาด 26 ตรม. ราคา 8,000 บาท/เดือน (พร้อมโต๊ะทำงาน)


Type D: Fully furnished 26 sq.m studio room Bt.8,000 per month (with working desk)สนใจติดต่อสอบถามที่ 087-070-7117 , 02-279-9399

Line ID: kantipar

Email: Kantiparresidence@gmail.com


 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)7,100 - 9,100
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆ450 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
แบบ A สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 7,100 - 7,700 บาท -
แบบ B สตูดิโอ 31.0 ตร.ม. 9,100 บาท -
แบบ C สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 7,700 บาท -
แบบ D สตูดิโอ 26.0 ตร.ม. 8,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

มีห้องราคา 7100 ว่างบ้างไหมคะ เข้าอยูาวันมี่1 สค ค่ะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 11/7/2019, 11:17 น. - 182.232.50.xxx

จะมีว่าง 3/9/19 ค่ะ ราคา 7,400 ค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม 0870707117

สวัสดีครับ.ผมกำลังหาห้องพัก สำหรับเดือน สิงหาคมและกันยายน ผมเป็นนักศึกษาครับ และจะมาฝึกงานเป็นเวลา 2 เดือนที่นี่ถ้ามีห้องว่าง กรุณาติดต่อผมด้วยครับ ขอบคุณครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 01/7/2019, 16:15 น. - 101.108.108.xxx

ทางเราให้เช่า 6 เดือนขึ้นไปเท่านั้นค่ะ

มีแบ่งให้เช่าระสั้นสัก15 วันถึง1เดือนมั้ยผมมีอบรมเลยหาที่พักแค่ระยะสั้นๆ ผมต้องการเข้าพักวันที่22

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 17/6/2019, 09:39 น. - 182.232.193.xxx

มีแต่ 6 เดือนขึ้นไปนะคะ

Noavatar32 เมื่อ 15/6/2019, 17:05 น. - 101.108.114.xxx

อินเตอร์เน็ตเป็นแบบไหนความเร็วเท่าไรเหรอครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 17/6/2019, 09:39 น. - 182.232.193.xxx

wifi ค่ะ 5 เมคค่ะ

เดือนหน้ามีห้องว่างมั้ยครับ คงย้ายเข้าประมาณ วันที่ 26/6/2562 ครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 10/6/2019, 14:13 น. - 101.108.105.xxx

มีค่ะ สามารถเข้าพัก 3/7/19 ค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 087 070 7117

มีห้องแบบไหนบ้างครับ แล้วต้องทำสัญญายังไงบ้างครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 13/6/2019, 11:45 น. - 182.232.26.xxx

มีแบบ A ค่ะ สัญญา 6 เดือนค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม 087-070-7117

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 25/5/2019, 19:13 น. - 182.232.7.xxx

yes we have rent type A
tal 0870707117

เดือน กค มีว่างไหมครับ 6900 อ่ะครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 25/5/2019, 19:13 น. - 182.232.7.xxx

มีราคา 7,400/เดือน
สอบถามเพิ่มเติม โทร 0870707117

ที่จอดรถฟรีมั้ยคะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 25/5/2019, 19:12 น. - 182.232.7.xxx

รถมอเตอร์ไซต์ฟรีค่ะ
รถยนต์ 800/เดือน

Noavatar32 เมื่อ 15/4/2019, 20:54 น. - 49.230.10.xxx

เดือนพฤษภาคม ยังมีห้องว่างมั้ยคะ ราคา 6,900

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 18/4/2019, 14:14 น. - 182.232.0.xxx

มีว่างค่ะ
ติดต่อ 0870707117 ค่ะ

เดือนพฤษภาคม มีห้องว่างอยู่ไหมครับ ห้องขนาดไหนก็ได้ครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 08/4/2019, 10:16 น. - 182.232.149.xxx

มีว่างค่ะ
ติดต่อ 0870707117 ค่ะ

มีห้องว่างไหมคะราคา6900เดือนพฤษภาคม62

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 21/3/2019, 16:12 น. - 49.229.151.xxx

มีว่างค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 087-070-7117

Dear Sir or Madam,
i will do a foreign internship in Bangkok from the 09th of May till the 26th of July at the Samsen Wittayalai School in Phaya Thai. For this reason i need an accommodiation.
The Kantipar Residence Saphankwai sounds really interesting and it is perfect located! Now i want to ask if the Typ studio A is still available from the 09th of May till the 27th of July. And how much is the cost per month exactly?

Best regards
Laura Buerner

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 21/3/2019, 16:11 น. - 49.229.151.xxx

We have 6 months ka
tel 087-070-7117

จะมาฝึกงานเข้าพักระยะสั้น 2 เดือนได้ไหมคะ?

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 21/3/2019, 16:06 น. - 49.229.151.xxx

เข้าพักขั้นต่ำ 6 เดือนนะคะ
ขอบคุณค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 13/3/2019, 15:08 น. - 124.120.254.xxx

อยากทราบ เรื่อง ความเร็ว ไวไฟ แล้ว สามารถ ติด อินเตอร์เนตเองได้มั้ยคับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 17/3/2019, 14:57 น. - 182.232.178.xxx

ทางอพาทเม้นต์มีไวไฟความเร็ว 5 เมค สามารถติดอินเตอร์เน็ทเองได้ค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม 087-070-7117

ห้อง B มีว่างมั้ยครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 07/3/2019, 19:24 น. - 182.232.187.xxx

ว่างค่ะ
เข้าพักได้ 3/4/19 ค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม โทร 087-070-7117

3f50f0ec54a12bd104f81918eeffc4d2 เมื่อ 20/2/2019, 19:59 น. - 183.89.170.xxx

ตอนนี้มีแบบไหนว่างบ้างครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 21/2/2019, 15:30 น. - 49.229.89.xxx

แบบ เอ และ ดี ค่ะ
สนใจติดต่อกลับ 087-070-7117 ค่ะ

สอบถามค่ะ ตอนนี้มีห้องพักแบบใดว่างบ้างค่ะ อยู่ระยะยาว เข้าพักเดือนมีนาค่ะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 21/2/2019, 15:29 น. - 49.229.89.xxx

มีห้องพักว่างค่ะ
สนใจติดต่อ 087-070-7117 ค่ะ

แบบ a 6900 มีว่างไหมคะ เข้าพัก มค62 ค่ะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 04/1/2019, 17:42 น. - 182.232.162.xxx

ราคา 6900 ยังไม่มีนะคะ
มีว่าง 3/2/19 ราคา 7,400/เดือนค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 087-070-7117 ค่ะ

ค่าบริการอื่นๆ 450 บาท หมายถึงค่าอะไรเหรอครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 04/1/2019, 17:41 น. - 182.232.162.xxx

ค่าส่วนกลางค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 087-070-7117 ค่ะ

สนใจเช่าห้อง Type A ตอนนี้มีว่างหรือเปล่าค่ะ สนใจเข้าอยู่เดือนกุมภาพันธ์ 62

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 20/12/2018, 06:43 น. - 182.232.137.xxx

มีค่ะ สอบถามเพิ่มเติมโทร 0870707117 ค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง