อพาร์ทเม้นท์ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence)

ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence)

ซ.วัฒนานิเวศน์ 7 ถ.สุทธสารวินิจฉัย ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,500 - 7,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 79 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 68 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) | ที่ตั้ง 33/2 ซ.วัฒนานิเวศน์ 7 ถ.สุทธสารวินิจฉัย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) หอพัก ใกล้ ย่าน ซ.วัฒนานิเวศน์ 7 ถ.สุทธสารวินิจฉัย

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence)

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 31/07/2020
Promotion พิเศษ ช่วยชาติชนะ COVID-19 **จ่ายค่าประกันห้องเพียง 1 เดือน** สำหรับลูกค้าที่แจ้งว่ามาจาก RentHub ที่จองและเข้าพักภายในเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563 เท่านั้น 1.ลูกค้าเข้าใหม่สามารถทำสัญญา 1 เดือนขึ้นไป และสิ้นสุดสัญญาแรกภายในสิ้นปี 2563(ห้องทุกแบบ)หลังจากนี้สามารถต่อสัญญาได้ในเงื่อนไขปรกติ 2.ได้รับสิทธิใช้ WIFI FREE Speed คงที่ 20M./10M. เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น 1.กดLike เพจ D-haus Ladprao เรสซิเด้นส์ 2.เปิดสถานะเป็น สาธารณะ และ กด Share ให้เพื่อนอย่างน้อย 5 ท่าน **เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด **ให้สิทธิลูกค้าที่วางเงินจองห้อง และเข้าพักตามเงื่อนไข ตามลำดับ ติดต่อสอบถาม และชมห้องพักได้ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 โทร. 085 4853380 Line ID: @qks8036z

ห้องพักรายเดือน คุณภาพชีวิตเทียบเท่าคอนโดฯ


บรรยากาศร่มรื่น กลางใจเมือง เข้าได้จากทั้งถนนลาดพร้าวและถนนรัชดาฯ

มีมุมพักผ่อนสบาย ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศสงบ เหมาะกับผู้ที่ต้องการๆพักผ่อนอย่างแท้จริง

ทุกห้องมีเฟอร์นิเจอร์ครบ แอร์ น้ำอุ่น พร้อมที่จอดรถที่สามารถรองรับได้ถึง 50 คัน
และมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ขนาด 15 x 25 เมตร เพื่อการออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยด้วย รปภ. 24 ช.ม. Key Card และ CCTV


***มีร้านสะดวกซื้อ 7-11 ที่หน้าประตูเข้าอาคาร(ด้านหลัง)***

อัตราค่าน้ำ : ตามอัตราที่ชำระให้การประปา ประมาณยูนิตละ 18 - 19 บาท


อัตราค่าไฟฟ้า : ตามอัตราที่ชำระให้การไฟฟ้า ประมาณยูนิตละ 4 - 5 บาท
ค่าบริการส่วนกลาง : ไม่มี

อัตราค่าอินเตอร์เน็ต : ฟรีตลอดอายุสัญญา Wifi Fix Speed 10M./5M.จำนวน 1 User
อัตราค่าที่จอดรถ : 500 บาท ต่อเดือน
เคเบิ้ลทีวี : ฟรี 90 ช่อง
**เข้าชมห้องตัวอย่างได้ทุกวันค่ะ 08.00-18.00 โทรสอบถามห้องว่างอีกครั้งก่อนนะคะ**
โทร. 085 4853380

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,500 - 7,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :9000 - 15000 บาท
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องเล็ก ตึกหลัง (เฟอร์ฯเดิม) สตูดิโอ 21.0 ตร.ม. 4,500 - 5,300 บาท -
ห้องใหญ่ ตึกหน้า (เฟอร์ฯเดิม) สตูดิโอ 37.0 ตร.ม. 6,000 บาท -
ห้องเล็ก แต่งใหม่ สตูดิโอ 21.0 ตร.ม. 4,900 - 5,500 บาท -
ห้องใหญ่ แต่งใหม่ สตูดิโอ 37.0 ตร.ม. 6,400 - 7,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ห้อง​37ยังมีว่างมั่ยครับ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 21/5/2020, 17:51 น. - 124.121.169.xxx

ตอนนี้มีห้องว่างเริ่มต้นที่ 6000 บาท ค่ะ สามารถเข้าชมได้ทุกวัน8.00 - 18.00 น. ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าค่ะ

ต้นมิถุนายน มีห้อง 21 ตรม.ว่างไหมคะ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 14/5/2020, 15:45 น. - 184.22.204.xxx

มีห้อง21ตรม. แบบมาตรฐาน ราคาเริ่มต้นที่ 4500 บาท ว่างอยู่ไม่มากคะ และมีห้องตกแต่งใหม่ ราคาเริ่มต้นที่ 4900 บาทคะ ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ ต้องรีบเข้ามาดูห้องและวางเงินจองไว้ก่อน 1000 บาท เพื่อล็อคห้องที่ชอบไว้ก่อนคะ

ยังมีห้องว่างมั้ยคะ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 14/5/2020, 15:45 น. - 184.22.204.xxx

มีห้อง21ตรม. แบบมาตรฐาน ราคาเริ่มต้นที่ 4500 บาท ว่างอยู่ไม่มากคะ และมีห้องตกแต่งใหม่ ราคาเริ่มต้นที่ 4900 บาทคะ ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ ต้องรีบเข้ามาดูห้องและวางเงินจองไว้ก่อน 1000 บาท เพื่อล็อคห้องที่ชอบไว้ก่อนคะ

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ
- เราสามารถ ติด internet เอง ได้ไหม คะ
- ห่าง จาก mrt มากมั้ย คะ สามารถเดิน ได้ไหม หรือ มีวินมั้ยคะ ราคาประมานเท่ารัย
ขอบคุนค่ะ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 27/4/2020, 13:30 น. - 171.100.20.xxx

ทางอาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้internetที่อาคารมีบริการคะ ความเร็วมาตรฐานที่ให้อยู่ที่ 20M/10M Speed คงที่คะ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานปรกติทั่วไปอยู่แล้ว
อาคารห่างจากMRT.สุทธิสาร 1.8 กม. ไม่แนะนำให้เดิน ค่าวินเข้ามาจากMRT.สุทธิสาร 25 บาท ขาออกเรามีวินที่หน้าประตูอาคารเลยค่ะ

Hi, is this apartment available? contact me on line: cammyazam

Noavatar32 เมื่อ 02/3/2020, 17:53 น. - 182.232.164.xxx

Hi is this available for 2 month rent?

เดือนมีนามีห้องว่างมั้ยคะ

สนใจเช่ารายเดือนครับ
มี.ค. นี้มีห้องว่างไหมครับ

E56063cdfb9b9a80f0129223d8c37416 เมื่อ 21/1/2020, 16:02 น. - 49.237.8.xxx

มีนาคมมีห้องว่างมั้ยคะ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 24/1/2020, 14:34 น. - 171.100.21.xxx

เดี๋ยวจะมีพนักงานติดต่อกลับเข้าไปนะคะ

มี.ค. มีห้องว่าไหมครับ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 24/1/2020, 14:35 น. - 171.100.21.xxx

เดี๋ยวจะมีพนักงานติดต่อกลับเข้าไปนะคะ

ยังมีห้องว่างมั้ยครับ
ถ้ามีคือแบบไหนราคาเท่าไหร่ครับ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 24/1/2020, 14:35 น. - 171.100.21.xxx

เดี๋ยวจะมีพนักงานติดต่อกลับเข้าไปนะคะ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 18/12/2019, 15:21 น. - 124.121.169.xxx

Now we have Big room 37 sqm.New Decoration start 7000 baht/m.and 7500 Baht/m.swimming pool view.
When you check in you will pay 2 months and buy keycard and duty stamp for contract.

ต้นมกรา มีห้องว่างไหมคะ (ห้องเล็ก ตึกหลัง (เฟอร์ฯเดิม)

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 27/12/2019, 09:31 น. - 124.121.169.xxx

ขออภัยด้วยค่ะ ช่วงนี้ห้องเต็มค่ะ แต่ถ้ามีลูกค้าแจ้งย้ายออก จะโทรแจ้งนะคะ

Hello I am interested in staying for 1 month, do you have any rooms available? Thank you!

ขอทราบรายละเอียดห้องเดิม ห้องแต่งใหม่หน่อยได้มั้ยค่ะ พอดีสนใจหาห้องพักแถวนั้น มีคิดว่าจะย้ายก่อนกล่งปีหน้า แต่ถ้าหาได้เร็วกว่านั้นก็อาจจะย้ายได้เร็วกว่า

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 18/12/2019, 15:28 น. - 124.121.169.xxx

ตอนนี้ห้องขนาดเล็กเต็มค่ะ จะเหลือห้องขนาดใหญ่ 37 ตรม.ที่ว่างอยู่เป็นห้องตกแต่งใหม่ เหลือราคาที่ 6500 ,6600,6800 ,7000,7500 สัญญา 6 เดือนขึ้นไป
แรกเข้าชำระล่วงหน้า 3 เดือน(ค่าเช่าเดือนเแรกที่เข้าพัก,เงินประกันห้อง และ ค่าเช่าเดือนสุดท้ายขอเก็บล่วงหน้า),ค่าอากรทำสัญญา,ค่าkey card
ค่าน้ำและค่าไฟ เก็บตามมิเตอร์หลวง แต่ละเดือนจะไม่เท่ากัน , ค่าน้ำอยู่ประมาณ 18 บาท , ค่าไฟประมาณ 4 บาท
ไม่มีการเก็บส่วนกลางค่ะ
สามารถเข้ามาดห้องก่อนได้ และวางจองห้องเอาไว้ได้ล่วงหน้า 1 เดือนค่ะ

8bba23980e84220f8d5ea2511301db90 เมื่อ 27/11/2019, 12:16 น. - 171.6.160.xxx

ห้อง 4500 เข้าอยู่ 1 ม.ค. 2563 พอจะม่ีว่างไหมครับ

มีห้องว่าสำหรับเดือนหน้ามั้ยค่ะ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 18/12/2019, 15:28 น. - 124.121.169.xxx

ตอนนี้ห้องขนาดเล็กเต็มค่ะ จะเหลือห้องขนาดใหญ่ 37 ตรม.ที่ว่างอยู่เป็นห้องตกแต่งใหม่ เหลือราคาที่ 6500 ,6600,6800 ,7000,7500 สัญญา 6 เดือนขึ้นไป แรกเข้าชำระล่วงหน้า 3 เดือน(ค่าเช่าเดือนเแรกที่เข้าพัก,เงินประกันห้อง และ ค่าเช่าเดือนสุดท้ายขอเก็บล่วงหน้า),ค่าอากรทำสัญญา,ค่าkey card ค่าน้ำและค่าไฟ เก็บตามมิเตอร์หลวง แต่ละเดือนจะไม่เท่ากัน , ค่าน้ำอยู่ประมาณ 18 บาท , ค่าไฟประมาณ 4 บาท ไม่มีการเก็บส่วนกลางค่ะ สามารถเข้ามาดห้องก่อนได้ และวางจองห้องเอาไว้ได้ล่วงหน้า 1 เดือนค่ะ

ห้อง 7500 อันไหนคะ มีว่างไหมตอนนี้

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 12/11/2019, 16:39 น. - 184.22.246.xxx

ตอนนี้ห้องราคา 7200 บาท(หัวมุม) ชั้นที่ 4 ว่างอยู่ 1 ห้องคะ ลองเข้ามาชมห้องก่อนได้ค่ะ พร้อมเข้าอยู่ได้เลยคะ

แรกเข้าจ่ายเท่าไหร่คะ ห้องตามภาพค่ะ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 12/11/2019, 16:37 น. - 184.22.246.xxx

แรกเข้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายรวม 3 เดือนค่ะ และค่าคีการ์ดใบละ 100 บาท , ค่าอากรสแตมป์ทำสัญญาไม่เกิน 100 บาทค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง