อพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต

ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต

ซ.ศรีนครินทร์ 42 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,000 - 7,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 8367 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 49 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต | ที่ตั้ง 18 ศรีนครินทร์ 42 ศรีนครินทร์ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต หอพัก ใกล้ ย่าน ศรีนครินทร์ 42 ศรีนครินทร์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ตรงข้ามห้างซีคอนMY HOUSE ใกล้วิทยาลัยดุสิต

My Home Residence ศรีนครินทร์ 42อพาร์ทเม้นท์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้คุณมากกว่าด้วยราคาเดิมตรงข้ามห้างซีคอนสแควร์/พาราไดซ์พาร์ค/สวนหลวงร.9/วิทยาลัยดุสิตธานีใกล้ทางด่วนบางนา airport Linkหัวหมาก สนามบินสุวรรณภูมิฟรี Fitness WiFi ที่จอดรถเคเบิ้ลทีวีมีผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมงเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินพร้อมโซฟาแอร์ไดกิ้น(เบาและประหยัดไฟ)เหมาะกับนิสิตนักศึกษาวิทยาลัยดุสิต ม.แสตมฟอร์ดคนทำงานย่านศรีนครินทร์ บางนา พัฒนาการ อ่อนนุชเจ้าของกิจการห้างซีคอนสแควร์ พาราไดซ์ เซ็นทรัลบางนา อิเกีย ตลาดรถไฟการเดินทางตรงข้ามห้างซีคอน พาราไดซ์เรียกวินมอเตอร์ไซค์ 10 บาทมา My House My Homeรถส่งไปวิทยาลัยดุสิตธานีซีคอนสแควร์พาราไดซ์ทุกเช้า 2 รอบLine ID:myhousemyhomeTel: 0636394282

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,000 - 7,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆ350 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
STANDARD/VIEW สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 5,000 - 5,500 บาท -
STUDIO สตูดิโอ 32.0 ตร.ม. 5,500 - 6,000 บาท -
CORNER สตูดิโอ 38.0 ตร.ม. 6,000 - 7,000 บาท -
SUITE 2 ห้องนอน 45.0 ตร.ม. 7,000 - 7,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ยังมีว่างไหมค่ะ

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 06/4/2019, 03:31 น. - 27.134.81.xxx

มีค่ะ
สนใจชมห้องตัวอย่างได้ค่ะ

Please I am interested in term 8.3. to 30.4. what Is fully price.? How Is solution of transport to city center? Thank you.

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 06/4/2019, 03:33 น. - 27.134.81.xxx

It takes about 30-40mins to city center by taxi. One month price is 9,000THB

จองล่วงหน้าได้กี่เดือนครับ เรียนดุสิต เปิดเทอมสิงหาคม 62

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 06/4/2019, 03:32 น. - 27.134.81.xxx

ได้เลยค่ะ
สามารถจองล่วงหน้าไม่เกิน6เดือนค่ะ

มีห้องขนาด standard view ให้มั๊ยคะต้องการเข้าอยู่เดือน ก.พ. นี้

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 30/1/2019, 13:09 น. - 171.7.163.xxx

มีครับราคาเริ่มต้น 5,500 บาท รวมค่าฟิตเนส WiFi ที่จอดรถ

สวัสดีค่ะ ต้องการเช่าระยะสั้น 1 เดือน ราคาเท่าไหร่คะ

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 30/1/2019, 13:09 น. - 171.7.163.xxx

1 เดือนเริ่มต้นที่ 7,500 บาทค่ะ

สวัสดีค่ะอยากจะทราบว่าอยู่ช่วงไหนค่ะ

มีห้อง2ห้องนอน1ห้องน้ำว่างไหมค่ะ

097cffd9850aea6cf488b0200048b565 เมื่อ 20/10/2018, 22:43 น. - 49.229.128.xxx

ห้องสูตร2ห้องนอนว่างไหมค่ะ

ห้องว่าง ขนาด5000฿ ไหมครับ ผมอยู่คนเดียว

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 30/1/2019, 13:09 น. - 171.7.163.xxx

มีค่ะสนใจเข้ามาชมห้องตัวอย่างก่อนไหมคะ

มีห้องว่าง ขนาด5000฿ ไหมคะ อยู่คนเดียว

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 22/9/2018, 17:49 น. - 27.55.31.xxx

มีห้องว่างอยู่ค่ะสนใจชมห้องตัวอย่างไหมคะเราเปิดถึง 3 ทุ่ม ค่ะ

Hi!
I would like to ask. Do ypi have available studio type? My friend is coming and will stay here from Sept 12 until october 24. Is it possible to rent in your building for 1 month and 12 days. I am teaching here in Bangkok and my friend will come to have his vacation.

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 22/9/2018, 17:50 น. - 27.55.31.xxx

Yes It is Possible to Rent a month But the rent is 8000 baht per month

i need 1 room Apartment in Bang rak ,, silom ,, Area

i need 1 room Apartment in Bang rak ,, silom ,, Area

hello, can i make an appointment to see the room? is the standard/studio/corner room available for mid september?

may i know the exact address of apartment?

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 28/8/2018, 09:23 น. - 223.24.191.xxx

Srinakarin42

Opposte Seacon square and ParadiseShoppingcenter

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 22/9/2018, 17:51 น. - 27.55.31.xxx

Srinakarin 42
Offices Seacon Square Shopping Center

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
My House Ownertag
เมื่อ 28/8/2018, 09:21 น. - 223.24.191.xxx

Sure
Tel 0636394282
We open 9am-9pm

มีห้องว่างมั้ยคะ เข้าอยู่ต้องแต่ วันที่ 4 สิงหาคม ถึง 30 สิงหาคมคะ

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 13/8/2018, 21:53 น. - 223.24.15.xxx

มีห้องว่างค่ะสนใจเข้ามาชมห้องตัวอย่างได้ตั้งแต่ 9 โมงถึง 3 ทุ่มนะครับ

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 28/8/2018, 09:23 น. - 223.24.191.xxx

มีห้องว่างค่ะสามารถนัดเพื่อเข้าชมหรือสะดวกมาได้เลยค่ะ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม

สวัสดีคะ มีห้องว่าง เดือนกรกฎมคม วันที่ 19-07 ถึง วันที่ 03-08 ไหมคะ จะเข้าพัก 4คน ผู้ใหญ่1 คนและเด็ก อีก 3คน

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 28/8/2018, 09:23 น. - 223.24.191.xxx

มีห้องว่างค่ะถ้าสะดวกสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะ

I want to have 1bedroom type residence for long-term stay...Can i have some good promotion..and also want to see...please tell when i can see

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 13/8/2018, 21:54 น. - 223.24.15.xxx

Yes you can get Best promotion for long Stay

For one Bedroom It Would be Seven thousand baht per month

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 28/8/2018, 09:24 น. - 223.24.191.xxx

Of course
We have promotion for long term Stay Please Visit us

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 28/8/2018, 09:24 น. - 223.24.191.xxx

Thank you
Pls visit us

Hi,I'm interested in your condo. Can we have an appoinment in the middle of july for me to visit the room? Please contact me through email: emailofthaohuynh@gmail.com Thank you.

สวัสดีคะ
ราคาห้อง 5500รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมคะ

8af4180ec353ac750be0cf2db047e2e3
robbies_ Ownertag
เมื่อ 28/8/2018, 09:24 น. - 223.24.191.xxx

รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง