อพาร์ทเม้นท์ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH

ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH

ซ.อ่อนนุช 63/1 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,500 - 35,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 15130 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH ลำดับที่ 62 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH | ที่ตั้ง 531 ประเวศ กรุงเทพ ซอยอ่อนนุช 63/1 ประเวศ กรุงเทพมหานคร
ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH หอพัก ใกล้ ย่าน ซอยอ่อนนุช 63/1

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ที่พักรายเดือนไสตล์คอนโด ประเวศ เหมาะสำหรับ WFH

อพาร์ทเม้นท์ในย่านประเวศ ที่มีความสะดวกสบายด้วยห้องพักที่มีขนาดกว้างขวางแบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วนอย่างลงตัวมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. ติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นท่ี ระบบเข้า-ออกคีย์การ์ด
ห้องกั้นแยกห้องนอนออกจากส่วนรับแขก ประหยัดแอร์ เป็นส่วนตัว


มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งลานจอดรถ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ร้านกาแฟ อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิทางด่วนมอเตอร์เวย์ (บางปะอิน) ทางด่วนกาญจนาภิเษก-วงแหวน


 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,500 - 35,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :6 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
superior สตูดิโอ 45.0 ตร.ม. 6,500 - 8,500 บาท -
deluxe 2 ห้องนอน 90.0 ตร.ม. 20,000 - 25,000 บาท -
suite 2 ห้องนอน 131.0 ตร.ม. 30,000 - 35,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สวัสดีค่ะ ตอนนี้มีห้อง 6500 ว่างไหมคะ ไม่ทราบว่าชื่อที่พักอะไรคะ จะดูว่าห่างจากที่ทำงานหรือไม่ค่ะ

Hello is possible to rent for 1 month from 15 march to 15 april? What are the conditions and price? Thank you

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 23/2/2022, 09:01 น. - 58.8.154.xxx

have room availability 6,800/7,800/8,900/19,000 how much do you want

ขอดูภาพ ห้องขนาด 45 ตรม. ได่มัยคะ

สัญญาเช่ากี่เดือนคับ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 18/10/2021, 07:27 น. - 58.11.189.xxx

สัญญาเราไม่มีขั้นต่ำครับ​ ไม่ทราบว่าลูกค้าจะพักกีเดือนครับ

สัญญาเช่ากี่เดือนคับ

ห้อง7000-8000มี ครัวและเตาไฟฟ้าทำอาหารด้วยไหมค่ะ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 20/8/2021, 14:15 น. - 124.122.129.xxx

มีครัวครับ​ แต่เตาไฟฟ้าลูกค้าสามารถนำมาประกอบอาหารได้ครับ

Can I rent the studio for just 3 months?

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 17/4/2021, 14:46 น. - 115.87.153.xxx

We have available studio rooms, size 32 sq m, price 9,000 / month.

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 17/4/2021, 15:03 น. - 115.87.153.xxx

You can contact us for information at @pparkonnut.

Hello is it possible to rent an apartment for 2 months? I am here from London now. thanks

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 23/3/2021, 10:15 น. - 115.87.152.xxx

Yes, there is an empty room, what day will you enter?

ตอนนี้ยังมีห้องว่างไหม๊คะ
มีตู้เย็นและระเบียงในห้องด้วยรึป่าวคะ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 15/3/2021, 09:52 น. - 58.11.156.xxx

สวัสดีครับ​ ตอนนี้เรามีห้องว่างที่มีระเบียง​ ห้องขนาด​ 50​ ตรม.กั้นห้องนอนราคา​ ปกติ​ 12,000​ จัดโปรโมชั่น​ลดเหลือ​ 10,000​ ครับ

Noavatar32 เมื่อ 27/12/2019, 15:05 น. - 58.9.37.xxx

สวัสดีค่ะ ชื่อ เอมมีลี่ สนใจอยากติดต่อเรื่องเช่าห้องค่ะสำหรับท่านเดียว สนใจย้ายเข้า7มกราคม2020ห้องSuperior

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 25/11/2020, 11:24 น. - 49.228.185.xxx

ตอนนี้มีห้องว่างราคา​ 6,500​/7,500​/8,500​/11,000​/13,000​/15,000​ ครับ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 25/11/2020, 11:31 น. - 49.228.185.xxx

รบกวนขอเบอร์ติดต่อทางเราจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยเร็วครับ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 25/11/2020, 11:32 น. - 49.228.185.xxx

065-8895715​/086-4065371​ ติดต่อออฟฟิส​ คุณสวัสดิ์​ ครับ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 04/12/2020, 11:08 น. - 58.11.188.xxx

สวัสดีครับ​ ตอนนี้เรามีห้องว่างเป็นห้องสตูดีโอ​ขนาด​ 32ตรม. ที่เหมาะสำหรับพัก​1​ท่าน​ ปกติราคา7,500​ ช่วงนี้จัดโปรโมชั่น​ ลดเหลือ​ 6,500​เท่านั้นครับ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 04/12/2020, 11:11 น. - 58.11.188.xxx

และโปรโมชั่น​สุดคุ้มอีก1รายการ​ สัญญา​1​ปี​ฟรี​ค่าเช่า​เดือน​แรก​ไปเล​ยครับ​

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 04/12/2020, 12:04 น. - 58.8.154.xxx

รบกวนขอ​ชื่อ​และ​เบอร์โทร​ลูกค้า​ไว้​น่ะครับ​ทางเราให้​เจ้า​หน้าที่​ติดต่อ​กลับ​โดยเร็ว​

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 14/12/2020, 11:21 น. - 115.87.152.xxx

สวัสดีครับ​ รบกวนขอ​ชื่อ​และ​เบอร์โทร​ลูกค้า​ไว้​จะให้​เจ้าหน้า​ที​ติดต่อกลับโดยเร็วครับ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 27/12/2020, 08:26 น. - 49.237.19.xxx

สวัสดีครับคุณเอมิลี่

Hi there.

I'm very interested in renting the deluxe 2 bedroom for long term rental(1 year) starting as soon as possible. Could you please tell me the yearly rental price.

Hello,
My name is Lise, I’m 20 years old I’m form France. My friends and I we are very interested in your apartments, we are in the students exchanges program with the Srinakharinwirot University. Would you please contact me back, if you have some rooms available.
My email: lise.lisa@hotmail.com

Best regards,
Lise Lucy.

How much is the price, I am looking can rent half-year or one year,i will move at this November

ขอดูห้อง 8500 หน่อยค่ะ

สอบถามหน่อยค่ะ ยังมีห้องว่างไหมค่ะ

D216fa13ac9615e3475f65e2e6419188
anis phettongkam Ownertag
เมื่อ 25/11/2020, 11:26 น. - 49.228.185.xxx

ตอนนี้มีห้องว่างราคา​ 6,500​/7,500​/8,500​/11,000​

สวัสดีค่ะ...จะติดต่อเรื่องห้องพักค่ะ..กรุณาติดต่อกลับได้มั้ยคะ..

Hello

Do you have room pay by month or is it year lease?

Hello,
Im interested in 3 month rental of small apartment. Can I see it today?
Line: chyiomp

Hello,
I'm currently working in Bangkok. I'm interested to rent an small apartment just for 1 person - myself for at least 3 months or maybe more (will see it the future). I would like to have a look at your place. Let me know when could I come. Line ID: chyiomp.
Thank you :)

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง