อพาร์ทเม้นท์ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ถ.รังสิต-นครนายก ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี

ค่าเช่า :
2,000 - 3,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 39833 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 38 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต | ที่ตั้ง 29 รังสิต-นครนายก ธัญบุรี ปทุมธานี
ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต หอพัก ใกล้ ย่าน รังสิต-นครนายก

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ที่อยู่ : 29 ซอย รังสิต-นครนายก 13 ซอย 9 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 081-929-8473, 081-740-4419
( 09:00 - 20:00 น. )

แฟกซ์ : 02-9970890
อีเมล์ : thatha_apartment@hotmail.com
รายเดือน : เริ่มต้น 2,000 บาท/เดือน
ค่าไฟ : 7 บาท/หน่วย (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ค่าน้ำ : 23 บาท/หน่วย (ขั้นต่ำ 100 บาท)

อาคารที่พักอาศัย บรรยากาศห้องพักเงียบสงบ ปลอดภัย อากาศถ่ายเทดี มีระเบียง สะอาด ห้องกว้าง ราคาประหยัด ย่านรังสิตคลองหนึ่ง ติดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต/ ZPELL


รายละเอียดการเช่าห้องพักรายเดือน

- ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ทุกชั้น
- ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
- มีลิฟท์
- ให้บริการ ที่จอดรถ
- ใช้ระบบ Key card
- ห้องธรรมดา , ห้องพัดลมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ , ห้องแอร์พร้อมเฟอร์นิเจอร์
- เคเบิ้ล ทีวี 70 ช่องฟรีทุกห้อง
- ประเภทรายเดือน
- พนักงานรักษาความปลอดภัย
- มีระบบไฟฉุกเฉิน
- เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, ตู้น้ำหยอดเหรียญ, ตู้เติมเงินออนไลน์
- รายเดือน 2,000 - 3,500 บาท
- อพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น

สถานที่ใกล้เคียง

ห้องพักอยู่ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, ZPELL, เมเจอร์ รังสิต, เทสโก้ โลตัส, เซียร์ รังสิต, บิ๊กซี รังสิต, โรงพยาบาลปทุมเวช, โรงพยาบาลแพทย์รังสิต, โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล, ตลาดรังสิต, ตลาดไทย, ดรีมเวิลด์, มหาลัยวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี, มหาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต , โรงเรียนโชคชัยรังสิต, โรงเรียนอุดมศึกษา, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

สิ่งอำนวยความสะดวก

ตู้น้ำหยอดเหรียญ, เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, ตู้เติมเงินโทรศัพท์, ลิฟท์, ประตูเข้าคีย์การ์ด, กล้องวงจรปิด, พนักงานรักษาความปลอดภัย, ที่จอดรถยนต์, ร้านอาหาร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ :
081-929-8473, 081-740-4419 ( 9:00 - 20:00 น. )

แนะนำการเดินทาง : จากหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต - วิ่งเข้าเส้น ถนนรังสิต-นครนายก - ข้ามสะพานคลองหนึ่ง - เจอสะพานลอยเตรียมชิดซ้าย - จะเห็นป้ายรังสิตนครนายก 13 - ให้ทำการเลี้ยวซ้ายเข้ามายังซอย - ตรงยาวมาประมาณ 300 เมตร จะเห็น ป้ายรังสิตนครนายก 13 ซอย 9 - ให้เลี้ยวซ้ายตรงมาประมาณ 50 เมตร - ธาธา อพาร์ทเม้นท์จะอยู่ ซ้ายมือ

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)2,000 - 3,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :4,000-7,000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :23 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :300 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องธรรมดา สตูดิโอ ไม่ระบุ 2,000 บาท -
ห้องเตียง+ที่นอน สตูดิโอ ไม่ระบุ 2,400 บาท -
ห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ สตูดิโอ ไม่ระบุ 3,000 บาท -
ห้องแอร์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ สตูดิโอ ไม่ระบุ 3,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ห้องรายเดือน ยังมีห้องว่างไหมค่ะ

มีห้องว่างไหมคะ

ห้องแอร์มีว่างไหมครับ

มีห้องว่างมั๊ยค่ะแล้วต้องมีสัญญามั๊ยค่ะ ว่าต้องอยู่กี่เดือน

ห่างจากม.รังสิตกี่กิโลครับ

มีห้องว่างไหมคับ

Noavatar32 เมื่อ 30/6/2020, 23:43 น. - 183.88.2.xxx

ห่างจากม.กรุงเทพ กี่กิโล

มีห้องว่างไหมครับ

มีห้องว่างไหมครับ

Noavatar32 เมื่อ 13/6/2020, 20:10 น. - 27.55.73.xxx

ห้องว่างไหมค่ะ

จะเช่า 2 เดือน ได้ไหม ห้องราคา 3500฿

มีห้องว่างไหมคะ เลี้ยงน้องแมวได้ไหมคะราคาเท่าไหร่คะ

Are you far from rangsit nakhon nayok road

Cc61529df5a383a92257d92098ec31f4 เมื่อ 12/2/2020, 17:01 น. - 193.179.195.xxx

สวัสดีค่ะมีห้องให้เช่าแค่เดือนเดี๋ยวไหมค่ะช่วงเดือนสิงหาคมนะคะ

มีห้องว่างไหมคับ

ห้องแอร์ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ มีห้องว่างไหมค่ะ เดือนละเท่าไหร่ค่ะ

มัดจำเข้าอยู่เลยเท่าไหร่คับ ถ้าเป็นห้องเฟอร์นิเจอร์อะคับ

มีห้องว่างไหมคะ แอร์พร้อมเฟอร์นิเจอร์

มีห้องว่างไหมครับสิ้นเดือนนี้ แบบห้องแอร์เปล่าก็ได้ ราคาเท่าไร

Hi! Do you accept foreigner in your apartment? Thanks

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดปทุมธานี