อพาร์ทเม้นท์ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ถ.รังสิต-นครนายก ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี

ค่าเช่า :
2,000 - 3,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 39833 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลำดับที่ 38 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต | ที่ตั้ง 29 รังสิต-นครนายก ธัญบุรี ปทุมธานี
ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต หอพัก ใกล้ ย่าน รังสิต-นครนายก

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ธาธา อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่ ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ที่อยู่ : 29 ซอย รังสิต-นครนายก 13 ซอย 9 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 081-929-8473, 081-740-4419
( 09:00 - 20:00 น. )

แฟกซ์ : 02-9970890
อีเมล์ : thatha_apartment@hotmail.com
รายเดือน : เริ่มต้น 2,000 บาท/เดือน
ค่าไฟ : 7 บาท/หน่วย (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ค่าน้ำ : 23 บาท/หน่วย (ขั้นต่ำ 100 บาท)

อาคารที่พักอาศัย บรรยากาศห้องพักเงียบสงบ ปลอดภัย อากาศถ่ายเทดี มีระเบียง สะอาด ห้องกว้าง ราคาประหยัด ย่านรังสิตคลองหนึ่ง ติดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต/ ZPELL


รายละเอียดการเช่าห้องพักรายเดือน

- ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ทุกชั้น
- ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
- มีลิฟท์
- ให้บริการ ที่จอดรถ
- ใช้ระบบ Key card
- ห้องธรรมดา , ห้องพัดลมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ , ห้องแอร์พร้อมเฟอร์นิเจอร์
- เคเบิ้ล ทีวี 70 ช่องฟรีทุกห้อง
- ประเภทรายเดือน
- พนักงานรักษาความปลอดภัย
- มีระบบไฟฉุกเฉิน
- เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, ตู้น้ำหยอดเหรียญ, ตู้เติมเงินออนไลน์
- รายเดือน 2,000 - 3,500 บาท
- อพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น

สถานที่ใกล้เคียง

ห้องพักอยู่ใกล้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, ZPELL, เมเจอร์ รังสิต, เทสโก้ โลตัส, เซียร์ รังสิต, บิ๊กซี รังสิต, โรงพยาบาลปทุมเวช, โรงพยาบาลแพทย์รังสิต, โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล, ตลาดรังสิต, ตลาดไทย, ดรีมเวิลด์, มหาลัยวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี, มหาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต , โรงเรียนโชคชัยรังสิต, โรงเรียนอุดมศึกษา, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

สิ่งอำนวยความสะดวก

ตู้น้ำหยอดเหรียญ, เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, ตู้เติมเงินโทรศัพท์, ลิฟท์, ประตูเข้าคีย์การ์ด, กล้องวงจรปิด, พนักงานรักษาความปลอดภัย, ที่จอดรถยนต์, ร้านอาหาร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ :
081-929-8473, 081-740-4419 ( 9:00 - 20:00 น. )

แนะนำการเดินทาง : จากหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต - วิ่งเข้าเส้น ถนนรังสิต-นครนายก - ข้ามสะพานคลองหนึ่ง - เจอสะพานลอยเตรียมชิดซ้าย - จะเห็นป้ายรังสิตนครนายก 13 - ให้ทำการเลี้ยวซ้ายเข้ามายังซอย - ตรงยาวมาประมาณ 300 เมตร จะเห็น ป้ายรังสิตนครนายก 13 ซอย 9 - ให้เลี้ยวซ้ายตรงมาประมาณ 50 เมตร - ธาธา อพาร์ทเม้นท์จะอยู่ ซ้ายมือ

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)2,000 - 3,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :4,000-7,000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :23 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :300 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องธรรมดา สตูดิโอ ไม่ระบุ 2,000 บาท -
ห้องเตียง+ที่นอน สตูดิโอ ไม่ระบุ 2,400 บาท -
ห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ สตูดิโอ ไม่ระบุ 3,000 บาท -
ห้องแอร์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ สตูดิโอ ไม่ระบุ 3,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

มีห้องว่างไหมคะ

ห้องแอร์มีว่างไหมครับ

มีห้องว่างมั๊ยค่ะแล้วต้องมีสัญญามั๊ยค่ะ ว่าต้องอยู่กี่เดือน

ห่างจากม.รังสิตกี่กิโลครับ

มีห้องว่างไหมคับ

Noavatar32 เมื่อ 30/6/2020, 23:43 น. - 183.88.2.xxx

ห่างจากม.กรุงเทพ กี่กิโล

มีห้องว่างไหมครับ

มีห้องว่างไหมครับ

Noavatar32 เมื่อ 13/6/2020, 20:10 น. - 27.55.73.xxx

ห้องว่างไหมค่ะ

จะเช่า 2 เดือน ได้ไหม ห้องราคา 3500฿

มีห้องว่างไหมคะ เลี้ยงน้องแมวได้ไหมคะราคาเท่าไหร่คะ

Are you far from rangsit nakhon nayok road

Cc61529df5a383a92257d92098ec31f4 เมื่อ 12/2/2020, 17:01 น. - 193.179.195.xxx

สวัสดีค่ะมีห้องให้เช่าแค่เดือนเดี๋ยวไหมค่ะช่วงเดือนสิงหาคมนะคะ

มีห้องว่างไหมคับ

ห้องแอร์ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ มีห้องว่างไหมค่ะ เดือนละเท่าไหร่ค่ะ

มัดจำเข้าอยู่เลยเท่าไหร่คับ ถ้าเป็นห้องเฟอร์นิเจอร์อะคับ

มีห้องว่างไหมคะ แอร์พร้อมเฟอร์นิเจอร์

มีห้องว่างไหมครับสิ้นเดือนนี้ แบบห้องแอร์เปล่าก็ได้ ราคาเท่าไร

Hi! Do you accept foreigner in your apartment? Thanks

Hi! Do you accept foreigner in your apartment? Thanks

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดปทุมธานี