อพาร์ทเม้นท์ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน)

บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน)

ซ.ธนิยะ2 ถ.สุรวงศ์ สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
16,000 - 24,000 บาท/เดือน
1,600 - 2,000 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 37055 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) ลำดับที่ 56 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) | ที่ตั้ง 25 ธนิยะ2 สุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร
บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน) หอพัก ใกล้ ย่าน ธนิยะ2 สุรวงศ์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม บาวาน่า สุรวงศ์-สีลม (ใกล้รพ.จุฬา/ สุรวงศ์ / สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม / MRTสามย่าน)

ให้เช่าห้องสตูดิโอ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำพร้อมเข้าอยู่ (มีแอร์ + Free WIFI ในห้อง) ติดBTSศาลาแดง และ MRT สีลมและสามย่าน


ที่อยู่ 25 บาวาน่า ซ.ธนิยะ 2 สุริยวงศ์ บางรัก กทม. 10500


ตั้งอยู่ ใจกลางถ.สุรวงศ์- สีลม ใกล้มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, Mrtสีลม ,Bts ศาลาแดง, MRTสามย่าน,Bts ช่องนนทรี ,โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์,โรงพยาบาล BNH, โรงพยาบาลจุฬา, โรงพยาบาลกรุงเทฑคริสเตียน, Empire tower ,สาทรสแควร์ ,บางกอกซิตี้ทาวเวอร์, สยามแสควร์, เซ็นทรัล สีลม คอมเพล็กซ์ ใกล้แหล่งชุมชน ตลาดสามย่าน ธนาคาร และร้านค้าสะดวกซื้อเดินทางสะดวกทั้งรถไฟฟ้าและรถสาธารณะประจำทาง ปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด และรปภ.24 ชั่วโมง


- พักได้ 2 คน : 22-30 ตรม.


- ราคา : 18,000 - 22,000 บาท


เฟอร์นิเจอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ใจกลางสีลม 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ


การเดินทาง : ใกล้ BTS ศาลาแดง (เดิน 5 นาที) , MRT สีลม (เดิน 8 นาที), BTS ช่องนนทรี , MRT สามย่าน (เดิน 15 นาที)


บริเวณรอบๆ :


- ใกล้ถ.นราธิวาสราชนครินทร์, ถ.สีลม, ถ.สุรวงศ์


- ใกล้ BTS ศาลาแดง , MRT สีลม , MRT สามย่าน


- ใกล้ป้ายรถเมล , BTS, MRT, Skytrain, ร้านอาหาร ,ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ผับ , เซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์


- ใกล้ เทสโก้ โลตัส จามจุรีแสควร์


- ใกล้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / โรงพยาบาลจุฬา /โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน / โรงพยาบาล BNH


- ใกล้สวนลุมพินี


สิ่งอำนวยความสะดวก


- กล้อง CCTV , รักษาความปลอดภัย 24 ชม.


- ลิฟต์


สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง :


- ตู้เย็น , ทีวีจอแบน , กาน้ำร้อน


- โซฟาและโต๊ะกินข้าว


- ชั้นเก็บชอง


- เตียง 6 ฟุต พร้อมผ้าห่ม


- ตู้เสื้อผ้า และ โต๊ะเครื่องแป้ง


- เครื่องทำน้ำร้อน


- อ่างอาบน้ำ


รวมในค่าเช่า


- ฟรี WIFI ในห้อง/ ค่าน้ำ


- ทีวีช่องต่างประเทศ


- ทำความสะอาด 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์


ไม่รวมในห้อง :


- ที่จอดรถ (Upon availability)


-ค่าไฟ


ติดต่อ : บาวาน่า สุรวงศ์ แผนกรับจอง เปิด 24 ชั่วโมงค่ะ


โทร. 022344000, 022343000, 0971791359,0863353850


LineID : 022343000


อีเมล : contact.bavanabangkok@gmail.com


www.bavanahotel.com

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)16,000 - 24,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :1,600 - 2,000
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องสตูดิโอ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมเข้าอยู่ (มีแอร์ + Free WIFI ในห้อง) สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 16,000 - 24,000 บาท 1,600 - 2,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hi my names Max im looking for a room to rent perhaps until early january availiable from now do you have anything? please contact me via email

Hello
Would like to rent a room or studio for one month from 20 November , 2 person.
Please let me know if you have any available with price...
Thank you
Gumzej

Please send price for 1 month stay

Is the condo available to rent from now for one month?

Dear Madam or Sir,
for my stay in Bangkok from 26th June, I'm searching for an appartment. I'm very interested in your appartment, therefore I'd like to ask you for a short on-site inspectation after my arrival in Bangkok (about 26.06 - 01.07).
The lease term is approximately 4 months.
Is this possible?
I'm looking forward to hearing from you. Thanks a lot!

Best regards from Germany,
Edwin Wiesinger

HI this is Stanley I am interested in renting your place for one month. Let me know if this is available. Thank you

I need a twin bed room for a month

Interested in 3 months rent ka from june to sep

Hi, interested in one month only rental. i am currently in bangkok just now and from the uk. PLease email me back on steevoruthven@gmail.com Thanks

Steven

Hello,
Is it available for 17th of December 2017 - 17th Of January 2018.
Pare,
Thank You

Noavatar32
tawana Ownertag
เมื่อ 04/12/2017, 11:07 น. - 119.76.8.xxx

Yes, room is available during that period. Please contact number Tel. 022344000.

Dear all,

Could you let me know if I can rent this apartment?
Can I see it on Thirsday or Friday?

Best wishes

Casper

Noavatar32
tawana Ownertag
เมื่อ 14/11/2017, 11:46 น. - 124.122.82.xxx

Dear,

you can see apartment Daily.

Thank you
Li

Dear all,

Can I visit this apartment on Thirsday or Friday?

Best wishes Casper

Noavatar32
tawana Ownertag
เมื่อ 14/11/2017, 11:45 น. - 124.122.82.xxx

Dear,

Yes, you can see apartment Daily.

Regards,
Li

Noavatar32
tawana Ownertag
เมื่อ 09/11/2017, 09:04 น. - 27.55.99.xxx

Hello, intrnet is shared not private router in room. If you need to know speedtest screenshot , please send me your email so I can reply you photo speedtest.

Thank you
Li

how is the Internet connection in the apartments? Is there an individual router in each apartment? What is the max connection speed (can you send a speedtest screenshot)?

It's wifi which is shared in apartment. CAN i have you email so I can send you speedtest screenshot?

Best,
Li

Dear all,

Im looking for an apartment from November 17th for at least 1 month

Noavatar32
tawana Ownertag
เมื่อ 09/11/2017, 09:07 น. - 27.55.99.xxx

Hello,

Thank you for your interest. Here is some information :

Bavana at least 1 month stay,
- 18000-22000 thb per month
include
- tv cable (nhk, cnn, thai channel)
- free wifi
- cleaning 1 time per week

exclude
- water and electric bill.

Bavana Price
20 sqm 18000 b floor 4(no window)
25 sqm 20000 b floor 4
30 sqm 22000 b floor 6

Noavatar32
tawana Ownertag
เมื่อ 30/10/2017, 14:41 น. - 124.122.82.xxx

Dear Mr.Robert,
Thank you for inquiry. We now have 3 types all studio rooms (no room 16000 Baht now, it's rent out) :
1. standard 20 sqm (no window)- 18000 per month
2. Superior 25 sqm. (with window) - 20000 per month
3. Deluxe 30 sqm. high ceiling room - 22000 baht.
We have 24 security service , restaurant and cafe service downstairs.
Room include :
1. free wifi
2. tv + cable
3. towel and cleaning 1 time per week
not include
1. water and electric bill
2. parking
Bavana is near Silom , Surawong, Thaniya, Patpong Market. We are also near Bts Saladaeng, Mrt Silom, Mrt Samyan, Chulalongkorn university and hospital.
Please let me know if you need further information. please contact me at
Line : lilililisata
Tel. : (+66)22344000, (+66)22343000
Email : contact.bavanabangkok@gmail.com

I like to rent 6 months starting November 16000 baht month , I’m in america but my friend lives in Silom so he will move in , and I’ll join him in January’s

Dear Miss Li
I would like to enquire for month-rate, Nov 10-Dec 10, dates flexible. Please let me know possibility and price. Just one person.
Thank you
Melissa

Noavatar32
tawana Ownertag
เมื่อ 06/10/2017, 08:33 น. - 115.164.62.xxx

Dear Melissa,

Thank you for inquiry. We have 3 types all studio rooms:
1. standard 20 sqm (no window)- 18000 per month
2. Superior 25 sqm. (with window) - 20000 per month
3. Deluxe 30 sqm. high ceiling room - 22000 baht.

We have 24 security service , restaurant and cafe service downstairs.

Room include :
1. free wifi
2. tv + cable
3. towel and cleaning 1 time per week

not include
1. water and electric bill
2. parking

Bavana is near Silom , Surawong, Thaniya, Patpong Market. We are also near Bts Saladaeng, Mrt Silom, Mrt Samyan, Chulalongkorn university and hospital.

Please let me know if you need further information. please contact me at
Line : lilililisata
Tel. : (+66)22344000
Email : contact.bavanabangkok@gmail.com

Noavatar32
tawana Ownertag
เมื่อ 03/10/2017, 23:24 น. - 124.120.252.xxx

Dear Ms.Susan

Susan, We are near Chulalongkorn University and you can walk to Chula through MRT Samyan and walk through Chamchuri Square to inside of the University.

We are also near many restaurants and in lively and Business area where you can easily travel around places by MRT Silom or BTS Skytrain Saladaeng Station. (it's very near and in walking distance). Bavana is also near SIlom night market. Downstairs we also have BAVANA coffee shop open until midnight where you can stay up late for reading books.

Price 16000 THB is for 1 Year contract.

All studio room :
1. 4 month contract is 18000 THB per month room is 20 sqm -No window.
2. For another type is 20000 THB is 25 sqm. this is city view with window.

Include
1. cleaning 1 time/week
2. towel, tv cable, free high speed wifi

Not included :
1. Water 500 per month
2. Electric 10 THB/month

If you have further inquiry regarding transport around or rooms in SIlom, Surawong Road, please feel free to contact me by

email : contact.bavanabangkok@gmail.com
Line : lilililisata
Phone : (+66) 22344000, (+66) 86 3353850

Hei,

I am Susan and I will go to Bangkok to study in Chulalongkorn for 4 months. So I would like to rent your room. I want to ask the price is 16000 or 18000 bht per month? Or it depends on the room? I need one double bed and around 25sqm. Bigger is fine but not too big. My budget will be over.

As I understand correctly that I will pay the rent room and electricity fee for what I used and nothing else. Is that correct?

I am looking forward to hearing from you. Thank you.

Susan.

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง